شماره حساب ها

شماره حسابها برای پرداخت هزینه سرویس ها و خدمات :

نام بانک

شماره کارت (برای پرداخت از طریق اینترنت و یا عابر بانک)

شماره حساب (برای پرداخت از داخل بانک)

شماره شناسه حساب بانکي ايران (شبا)

بانک ملی
6037-9973-5398-9651

0339031740006

کد شعبه 3004

IR740170000000339031740006

بانک ملت

6104-3377-2806-8584

6868870245

  کدشعبه 92262

IR830120020000006868870245

بانک تجارت

5859-8310-6946-5572

0004427558040   

 

IR63018000000000

4427558040

بانک پاسارگاد

5022-2910-7275-9069

1307.8000.10666526.1

کد شعبه 1307

IR330570130780010666

526101

بانک اقتصاد نوین

6274-1211-6934-7184

1304-800-4407775-1

کد شعبه 1304

IR88055013048000

4407775001

بانک پارسیان

6221-0610-7583-8245

800-1479145-3

کد شعبه 2075

IR92-0540-2075-8000-1479-1450-03

بانک سپه

5892-1010-2209-9754

1772300013008 

IR040150000001772300013008

 

بانک صادرات

6037-6975-0729-3121

0209016015003

 IR290190000000209016015003

 (همه حسابها بنام طائبی)

 

1-پس از واریز وجه (چه از طریق دستگاه های  خود پرداز، اینترنت بانک و یا پرداخت حضوری از داخل بانک)، اطلاعات زیر را برای ما ایمیل نمایید تا ما پس از چک کردن مشخصات واریزی، اقدامات لازم را انجام دهیم.

 

مبلغ واریزی،تاریخ و زمان واریز،شماره ویا کد واریز و اینکه به کدام یک از بانک ها (کدام یک از حسایهای ما) پول را واریز کرده اید.

 

نمونه صحیح :

 مبلغ ------- ریال از کارت --------- به :
کارت 
----------
متعلق به ( آقای/خانم ) ----------
به شماره حساب ----------
در بانک --------  در تاریخ  ------- با موفقیت واریز شد.

شماره پیگیری تراکنش :------

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 شرکت هوشمند رایانه طاها

Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout