معيارهاي ارزيابي مقالات علمي پژوهشي

ارزيابي مقاله

 معمولا زماني كه شما مقاله اي علمي يا مستخرج از پايان نامه خود را براي مجله يا ژورنال علمي با درجه بالا مي فرستيد ، ملاكها و معيارهاي تقريبا مشابهي براي ارزيابي مقاله تان در قالب جداول مشخصي از سوي داوران مجله مذكور در نظر گرفته مي شود. در ادامه يكي از اين جداول براي آشنايي با اين ملاكها آورده شده است.

 

ردیف

عنوان کلی

عنوان جزیی

نمره از 5

1            

اخلاق پژوهش

تولید ادبیات، نه سرقت ادبی، و ذکر نام صاحبان حقوق، در صورت تضمینهای جزئی

 

2            

مراعات این که انجام پژوهش، موجب آسیب رسیدن به فرد یا جامعه‌ای نشود

 

3            

انتخاب موضوع

نوآوری در انتخاب موضوع

 

4            

انتخاب موضوع مفید

 

5            

انتخاب موضوع با نظر به محدودیتهای پژوهش

 

6            

طراحی پلان

درک صحیح اصل مسئله و تبیین دقیق ابعاد مختلف آن

 

7            

داشتن سؤال اصلی

 

8            

سیر منطقی پلان

 

9            

اختصاص صحیح حجم به قسمتهای مختلف

 

10        

روش شناسی مطالعه

رعایت مراحل چهارگانۀ مطالعۀ «علمی» (مشاهده، فرضیه، آزمون، و تئوری)

 

11        

پابندی به بی‌طرفی علمی

 

12        

رویکرد انتقادی و تحلیل محور

 

13        

تناسب رویکرد با رشتۀ تخصصی

 

14        

تبیین کامل و معقول روش‌شناسی متناسب با بحث

 

15        

کارآیی روش معرفی شده

 

16        

میزان التزام به روش

 

17        

منطق دسته‌بندی

و نمایه‌سازی

وجود معیار علمی در گزینش موارد معرفی شده

 

18        

روشمندی حذف و انتخاب مواردی که از پیمایش کنار نهاده شده‌اند

 

19        

نبود مواردی که گنگ معرفی شده باشند

 

20        

منطق استدلالها و تحلیلها

تعریف دقیق مفاهیم اصلی مطالعه

 

21        

کاربرد صحیح اصطلاحات

 

22        

منطقی بودن ارزشیابیها و قضاوتها

 

23        

ارایۀ استدلال در جهت مدعا

 

24        

خرد پسند بودن استدلالها

 

25        

نبود گسل در سیر منطقی مطالب

 

26        

نوآوری در جزئیات و استنتاجات فرعی

 

27        

پاراگراف بندی

رعایت مفاهیم بنیادین پاراگراف (شروع و پایان و پیکره‌بندی صحیح)

 

28        

قرار دادن پاراگرافها در جای صحیح خود

 

29        

نپرداختن به مطالب غیر ضروری و خالی بودن از اطناب مُمِلّ

 

30        

ارجاعات

فهم صحیح منابع

 

31        

وسعت منابع و استفادۀ کافی از منابع

 

32        

استخراج کامل و ریزبینانۀ دقایق و مفاد منبع، بسته به بحث

 

33        

ارجاع کافی به مآخذ

 

34        

ضابطه‌مندی ارجاعات و انتخاب مآخذ

 

35        

ارجاع به منابع اصیل

 

36        

درستی استانداردهای ارجاع

 

37        

تطابق ارجاع و مرجع

 

38        

توجه به دقایق ادبی

غلط املایی نداشتن

 

39        

رعایت قواعد دستوری و فصاحت کلام

 

40        

رعایت قواعد استاندارد تایپ، فصل و وصل کلمات، سجاوندی، صفحه‌بندی...

 

جمع کل نمرات (از 20 نمره):

View User Profile for مدیر پرتال دانلود مقالات علمی دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

 
5 + 7 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )