معرفی سیویلکا

493 pages

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
CIVILICA - Encyclopedia of Civil Engineering
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
فهرست کنفرانسها
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - فراخوان مجموعه مقالات کنفرانسهای خارجی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
ليست كامل مقالات اولين همايش ملي مس
ليست كامل مقالات ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير
ليست كامل مقالات همايش ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار
ليست كامل مقالات سومين كنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و كيفيت در نگرش جهاني شدن
ليست كامل مقالات دومين همايش ارتقاي توان داخلي با رويكرد ساخت داخل
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - عضویت رسمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
كنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
نخستين همايش ملي دستاوردهاي جديد علمي در توسعه ورزش و تربيت بدني
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربرد آنها
اولين همايش تخصصي سيستمهاي هوشمند كامپيوتري و كاربردهاي آنها
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - همایش ملی اصلاح الگوی مصرف و تولید
همايش ملي اصلاح الگوي توليد و مصرف
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - سومین کنفرانس ملی بتن ایران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - سومین همایش ملی عمران شهری
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - سمینار نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - پنجمین کنفرانس سراسری آبخیرداری و مدیریت منابع آب و خاک
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - دومین المپیاد مخترعان، مبتکران، و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - نخستین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - چهاردهمین نمایشگاه الکامپ تبریز
اولين كنفرانس بين المللي ساخت ساز شهري در مجاورت گسل هاي فعال
چهاردهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق كشور
اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي
دومين كنفرانس و نمايشگاه بهينه سازي انرژي
اولين كنفرانس مجازي ذخيره سازي زير زميني مواد هيدروكربوري
دومين همايش علوم و فناوريهاي نوين در صنعت پالايش
دومين همايش بين‌المللي تحولات جديد ايران و جهان
چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار
سومين كنفرانس ملي بتن ايران
سومين كنگره ملي مهندسي نفت
كنفرانس زلزله، سازه و روشهاي محاسباتي
چهارمين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي پرورشي - آموزش و يادگيري خلاق
اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
سومين همايش ملي فضاي جغرافيايي، رويكرد آمايشي، مديريت محيط
نخستين كنفرانس ملي انرژي، فناوريهاي خودرو، توسعه پايدار
سومين همايش ملي عمران شهري
اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول
چهارمين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت نوآوري خلاقيت شناسي سازماني صنعتي،تريز(TRIZ)، بيونيك و مهندسي نوآوري
اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي بازيافت مواد آلي در كشاورزي
دومين كنفرانس ملي تصادفات جاده اي، سوانح ريلي و هوايي
نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات
اولين كنفرانس رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي
اولين كنفرانس ملي هواشناسي و مديريت آب كشاورزي
اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران
همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان، شريان هاي حياتي و سازه هاي زيرزميني
سومين همايش ارتقاي توان داخلي با رويكرد مديريت نوآورانه پروژه
نخستين كنفرانس ملي رويكرد سيستمي در ايران
كنفرانس ملي بهره برداري از آب دريا
همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب
پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور
چهارمين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي
نهمين كنگره بين الملي مهندسي عمران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - تماس با امورکاربران سیویلیکا
Papers of 3rd National CFD Applications Conference in Chemical Industries
Papers of International Conference on Water and Wastewater
Papers of The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
Papers of 2nd International Conference on Chiller and Cooling Tower
Papers of 1st Enviromental Remidiation Tehcnologies Conference
Papers of 2nd National Conference on Optic and Laser Engineering (ICOLE2011)
Papers of 1st Conference of Nanotechnology Usage in Oil and Petrochemical Industries
Papers of The first conference on industrial furnaces and burners
Papers of First National Copper Conference
Papers of 5th National Congress on Civil Engineering
Papers of International Conference Light Weight Construction and Earthquake
Papers of 4th International Congress of the Islamic World Geographers
Papers of 14th Geophysics Conference of Iran
Papers of 3rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
Papers of 2nd Nano Materials and Nano Technology Conference
Papers of Conference on Energy Management & Conservation
Papers of Array
Papers of 6th National Conference on Maintenance
Papers of 1st Iranian Student Conference on Information Technology (ISCIT2010)
Papers of 2nd Iran International Zeolite conference
Papers of Array
Papers of 6th International conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering
Papers of 3rd National Conference on CNG
Papers of 1st Iranian Bioenergy Conference
Papers of 4th Conference of Environmental Engineering
Papers of 7th International Industrial Engineering Conference
Papers of 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
Papers of 4th Management of Technology Iranian Conference
Papers of 2nd International Conference on Intellectual Capital Management (IICM 2010)
Papers of 2nd International Conference on Heat Exchange Application in Oil and Energy Industries
Papers of 18th Annual Conference of Mechanical Engineering
Papers of 9th Iranian Hydraulic Conference
Papers of 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
Papers of 2nd International Conference on Financial Services Marketing
Papers of 1st National Management Congress
Papers of 1st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
Papers of 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
Papers of 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
Papers of National Conference on Agricultural Wastes
Papers of 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
Papers of 4th International Marketing Management Conference
Papers of 8th International Management Conference
Papers of 1st Nationl conference on Organizational / Bussiness Intelligence
Papers of 6th International Project Management Conference
Papers of 12th National Symposium of Marine Industries
Papers of 5th Conference of Applied Geology and the Environment
Papers of National Conference on Information Transparency in Solving Financial Crises
Papers of Geomatics 1389
Papers of The 1st Iranian Fertilizer Challengs Congress
Papers of 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application
Papers of 5th International Conference on Strategic Management
Papers of 1st Advanced Steels Congress
Papers of International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
Papers of 14th International Oil, Gas and Petrochemical Congress
Papers of 1st National Conference on Nano Science and Technology
Papers of 17th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
Papers of 1st National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries
Papers of 1st Annual Mobile Vas Conference
Papers of 1st Annual International Clean Energy Conference
Papers of 1st Iranian Conference on Photonics Engineering
Papers of 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
Papers of 7th Iranian Security Community Conference
Papers of 2nd National Conference of Modern Researches in Chemical Engineering
Papers of The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
Papers of The First Regional Conference of Mechanical Engineering
Papers of 2nd Seminar on Information Era
Papers of 1st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
Papers of 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
Papers of 4th Iran Data Mining Conference
Papers of National Conference on New Technologies in Mechanical Engineering
Papers of 1st national conference on science and new technologies in the oil refining industry
Papers of 2nd National Industrial Ventilation & Hygeine Conference
Papers of National Conference on Information and Communication Security
Papers of Iranian National conference on Fast Boats
Papers of National Civil Engineering Conference
Papers of 1st Regional Conference on Mechanical Engineering
Papers of 4th Regional Conference on Climate Change
Papers of 1st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
Papers of 6th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
Papers of Nano Materials and Nano Technology Conference
Papers of 3rd International Conference on Concrete and Development
Papers of 1st National Oil and Gas Exploration - Protective Production Congress
Papers of 1st National Conference of Thermal Power plants (Gas, Combined Cycle, Steam)
Papers of The National Conference on Software Engineering
Papers of Conference of Engineering Education in 2025
Papers of 8th International Congress on Civil Engineering
Papers of 8th Iranian Tunneling Conference
Papers of 2nd International Conference on Electronic Municipality
Papers of 1st International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
Papers of Conference on HSE in Oil and Gas Industry
Papers of 2nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
Papers of Concrete Festival
Papers of 2nd International Conference of Iranian Operations Research Society
Papers of 1st National Conference on EPC contract
Papers of 3rd International Conference on eBanking
Papers of 1st Conference on Executive MBA
Papers of 3rd Conference of Environmental Engineering
Papers of 6th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
Papers of 12th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
Papers of 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
CIVILICA - Encyclopedia of Civil Engineering
فهرست کنفرانسها
ليست كامل مقالات سومين كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي
ليست كامل مقالات هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
ليست كامل مقالات كنفرانس بين المللي آب و فاضلاب
ليست كامل مقالات اولين همايش ملي توسعه تكنولوژي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
ليست كامل مقالات دومين همايش چيلر و برج خنك كن ايران
ليست كامل مقالات اولين همايش فناوريهاي پالايش در محيط زيست
ليست كامل مقالات دومين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران
ليست كامل مقالات كنگره ملي بتن خود متراكم
ليست كامل مقالات همايش كاربرد نانوتكنولوژي در صنايع نفت و پتروشيمي
ليست كامل مقالات همايش منطقه اي حسابداري سرمايه فكري
ليست كامل مقالات نخستين همايش مشعل و كوره هاي صنعتي
ليست كامل مقالات اولين همايش ملي مس
ليست كامل مقالات پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران
ليست كامل مقالات كنفرانس بين المللي سبك سازي و زلزله
ليست كامل مقالات چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
ليست كامل مقالات چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران
ليست كامل مقالات همايش داخلي معماري و شهرسازي معاصر
ليست كامل مقالات سومين همايش مقاوم سازي و مديريت شهري
ليست كامل مقالات همايش ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران
ليست كامل مقالات اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي
فهرست کنفرانسها
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - Content
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور
دومين سمينار نحوه تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي
اولين كنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه هاي هوايي و صنعتي پير و فرسوده
نخستين همايش و نمايشگاه مشعل و كوره هاي صنعتي
سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك (به همراه 7 كارگاه آموزشي)
هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران
هشتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - فراخوان مجموعه مقالات کنفرانسهای خارجی
Determination of the elemental associations in the stream sediment copper geochemical exploration using factor analysis in Mesgaran area, east Iran
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
Effect of Extrusion Rate on Crack Creation of the Admiralty Brass Tubes
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
Hollow-Fiber Membrane Contactors; Promising Equipments for the Solvent Extraction of Copper
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
Occurrence of acidophilic halotolerant Fe(II)-oxidizing microorganisms in a marine shore mine tailings deposit at Chañaral, Atacama desert, northern Chile
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
Structural Analysis of Sungun Porphyry Copper Dike System
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
فعاليتهاي ماگمائي و نقش آنها در تشكيل كانسار اسكارني با نگاه ويژه به تشكيل اسكارن پورفيري در منطقه قرنيق درق، شمال غرب اهر آذربايجان شرقي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
كاربرد روشهاي نوين هيدرومتالورژيكي در استحصال مس از منابع كالكوپيريتي كم عيار
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مقايسه فعاليت سطحي بيوسورفكتانتهاي رامنوليپيدي و كفسازهاي فلوتاسيون صنعتي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مقايسه نيتروژن خالص با نيتروژن مصرفي كارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه و بررسي تاثير دما بر ميزان مصرف سولفور سديم
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مقايسه روشهاي كريجينگ و كوكريجينگ و شبكهعصبي در برآورد مقاومتويژه الكتريكي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مدل سازي فرآيند پارو كردن رسوبات جامد در تيكنر باطله مجتمع مس سرچشمه
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مدل سازي و بررسي فرآيند جداسازي فاز جامد-مايع در تيكنر باطله مجتمع مس سرچشمه
مدلسازي احياء هيدورژني سولفيد مس درمجاورت آهك
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مدلسازي استحكام جوش در فرايند جوشكاري التراسونيك ورق هاي مسي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مدلسازي جريان الكتروليت در پايلوت سل الكترو ليز واحد پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مسموميت با مس صنعتي در گوسفندان دنبه دار ايراني در استان كرمان
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مسموميت تحت باليني مس در گوساله هاي مبتلاء به سندرم عقب ماندگي رشد در كرمان
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مس، گياهان و پاك سازي آب
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مطالعه و بررسي ليتوژئوشيميايي داده هاي سطحي در كانسارهاي مس-موليبدن پورفيري در ايران(مطالعه موردي كانسارهاي سونگون و دره زار)
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مطالعه تغيير اندازه كريستالها و ذرات مس در مخلوط پودرهاي Cu- و Cu-1%Zr Zr 6% طي آسياكاري پرانرژي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
مطالعات ليتو ژئوشيميايي انديس مس پورفيري زفره
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
نقش كهنه شدن كانسنگAgeing در بازيابي فلوتاسيون مس سرچشمه
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
چگونگي رخداد موليبدنيت در كانسارهاي مس پورفيري كرمان
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
نشاني نانو ذرات سيستين و پلي دوپامين بروي مس و مطالعه خوردگي آن در محيط آبي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
پوشش پودر منيزيم توسط مس به روش الكترولس
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
پيش بيني مشخصات ساختاري و خواص مغناطيسي آلياژ نانوساختار Fe70-xCuxCo30 به دست آمده از آلياژسازي مكانيكي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
پترولوژي سربارههاي ذوب مس در روستاي تاريخي ميمند بر پايه دادههاي آركئومتالورژي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
پتروژنز و ژئوشيمي كانسار گرانيتوئيدي سركوه در جنوب غرب معدن مس سرچشمه
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
آناليز فاكتوري دادههاي ژئوشيميايي و طراحي بهينه شبكه برداشت اكتشافي كانيسازي مس و موليبدن پورفيري
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اكتشاف ژئوفيزيكي كانسار مس خونيك درخراسان جنوبي با استفاده از روشهاي ژئوالكتريكي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اكتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراههاي در كوه جانجا، منطقه سفيدآبه، شرق ايران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
الگوي منشئي كانسار نوچون؛ اولين رخداد ازكانسارهاي موليبدن- مس پورفيري ايران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اندازهگيري ميزان تجمع فلز مس در گوشت و سنگدان بوقلمونهاي پرورش داده شده در جنوب ايران
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اثر نوع، دما و زمان تف جوشي بر خواص مكانيكي فوم مس توليد شده به روش متالورژي پودر
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اثر ويتامين ث بر روي كيفيت اسپرم اپيديديمي به دنبال مسموميت با مس در موش آزمايشگاهي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اثر افزودن 10 % مس بر خواص ميكروساختاري و مغناطيسي آلياژFe50Co50 به روش آلياژسازي مكانيكي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
اثر افزودني Nbبر خواص مكانيكي و حرارتي شيشه فلز حجمي پايه مس
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
ارزيابي كيفيت اسپرم اپيديديمي رت به دنبال القاء مسموميت تجربي با مس
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
ارزيابي ماشين آلات حفاري مغزهگيري مس پورفيري با استفاده از مدل برنامه ريزي رياضي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
ارزيابي پتانسيل كانه زائي مس و عناصر همراه در تشكيلات آذرين سلطان ميدان (شمال شاهرود) بر پايه روش اكتشافي رسوب آبراهه اي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب لايه ايزوله مناسب در سازه فروشويي طارم
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استفاده از ويژگي هاي پتروگرافي و ژئو شيمي توده گرانيتوئيدي ميزبان مس لردخيزان ( جبال بارز كرمان ) به عنوان كليدي براي پي جويي و اكتشافات مقدماتي كانسارهاي مس پورفيري
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استفاده از آهن اسفنجي براي سمنتاسيون محلولهاي رقيق سولفات مس
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استفاده از روش احياي شيميايي براي بازيافت و سنتز نانوذرات نقره از لجن آندي مس سرچشمه
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استخراج فاز جامد گزينش پذ ير كاتيون مس از محلول هاي آبي به وسيله جاذب سيليكاژل عامل دار شده قالب يوني
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استخراج مس از محلول اسيد سولفوريك حاوي يونهاي مس با استفاده از فرايند نوين الكترومتال الكترووينينگ
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
استخراج حلالي مس از محلول توسط حلالهاي تريبوتيلفسفات TBP) و متيل- ايزوبوتيلكتون MIBK در حضور استات سديم
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بكارگيري مشخصات سنگشناسي و آلتراسيون به عنوان متغيرهاي پيشبيني كننده درآناليز تمايز- مطالعه موردي كانسار نوچون
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بهينهسازي استحصال مس از كانسنگ طارم با استفاده از ليچينگ و استخراج حلالي
بهبود خطاي اندازه گيري ارتفاع لايه كف در ستون هاي فلوتاسيون صنعتي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بيوليچينگ الكتروشيميايي: مسيري نو در استحصال انتخابي مس از منابع سولفيدي پرعيار
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بارزسازي مناطق دگرساني هيدروترمال مرتبط با كاني سازيهاي مس در چهارگوش سرچاه شور (جنوب غرب بيرجند) با استفاده از تصاوير استر
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بازيابي مس از سرباره كوره ذوب تشعشعي مجتمع مس خاتون آباد به روش فلوتاسيون
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي كاربرد ديرگدازهاي ريختني خودجاري آلومينا-اسپينل در كنورتورهاي ذوب مس
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي مطالعات زمين شناسي،كاني شناسي و ژئوشيميايي انديس مس-طلاي چاه علي خان
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الكتريكي لايه هاي نازك مس انباشت شده به روش كندوپاش مغناطيسي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي ويژگيهاي هندسي كانسار درح با اعمال فيلترهاي مختلف مغناطيسي وتخمين عمق آن به روش زاويه تيلت
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر عملكرد تيكنر پايلوت در مجتمع مس سرچشمه
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي آنومالي مس تيغ نوآب با استفاده از مدلسازي معكوس دادههاي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي الكتروشيميايي مس وآلياژ مس- نيكل 25/75 و ميزان ممانعت كنندگي پروپارگيل الكل بر روي مسدر اسيد سولفوريك نيم مولار
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي انديس معدني درح با استفاده از مدلسازي وارون دادههاي ژئوفيزيكي IP وRs ،M
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي اثر يك ماده سنتزي آلي بر خوردگي مس در محيط اسيدي
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي اثر آب تراوشي باطله غليظشده كارخانه تغليظ مجتمع مس شهربابك (ميدوك)بر تغييرات غلظت آرسنيك، كادميم و مس در منابع آب زيرزميني پاييندست
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي اثر آروماتيك ها در رقيق كننده جهت بهينه سازي فرآيند استخراج مس به روش استخراج با حلال
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي ارتباط كشش سطحي بحراني تر شوندگي و هندسهي ذرات كالكوپيريت
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي تأثير مخمر بر سازگاري باكتريهاي مزوفيل با كنسانتره كالكوپيريتي مجتمع مس سرچشمه در درصد جامد 10 درصد تحت9% CO2
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي تأثير حضور آهن بر سينتيك احياي مكانوشيميايي موليبدنيت
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
بررسي تاثير فاكتورهاي دما، زمان بر روي فرايند تبلورمجدد مس خالص و ايجاد ساختار فوقريزدانه به وسيله نورد شديد
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA - جستجو
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانسهای کشور - CIVILICA -
دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

 
5 + 2 =  

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

فیلم های مهندسی مکانیک
فیلم های مهندسی صنایع
فیلم های مهندسی برق
فیلم های مهندسی معماری
فیلم های مهندسی عمران
فیلم های مهندسی نرم افزار
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )