معرفی تعدادی پایگاه و بانک اطلاعاتی

 

1) Academic search Elite

image_mini

عنوان: بانک اطلاعات تحقیقات علمی منتخب

ناشر: EBSCO

پوشش زمانی: چکیده مقاله از سال 1984 و اصل مقاله از سال 1990 حدود 1250 ژورنال معتبر علمی بصورت تمام متن/تمام تصاویر

نوع اطلاعات: فهرست نویسی، چکیده مقاله و اصل مقاله

پوشش موضوعی: علوم، اقتصاد، ارتباطات، علوم کامپیوتر، مهندسی، زبان شناسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، هنر، ادبیات، پزشکی، روان شناسی و علوم تربیتی.

نام موتور جستجوگر: EBSCOhost

آدرس سایت: http://www.ebscohost.com/

2) Elsevier

عنوان: ژورنال‎های الکترونیکی Elsevier Science

ناشر: Elsevier Science

پوشش زمانی: 1995 به بعد

نوع اطلاعات: چکیده مقاله و اصل مقاله، 000/200/1 مقاله در 1200 ژورنال معتبر علمی، ژورنال‎های آن در درجه بندی‎های معتبر علمی بالاترین رتبه را به خود اختصاص می‎دهد.

پوشش موضوعی: تمامی رشته‎های علوم شامل: علوم زیستی، شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی، فنی و مهندسی، علم مواد، فیزیک و اخترشناسی، ریاضیات، علوم کامپیوتری، زمین شناسی، پزشکی، داروسازی و سم شناسی، عصب شناسی، پرستاری، روانپزشکی، بیولوژی و پزشکی، اقتصاد، تجارت و مدیریت و علوم اجتماعی.

نام موتور جستجوگر: Sciencedirect

آدرس سایت: http://www.sciencedirect.com

3) Springer

عنوان: اشپرینگر

ناشر: Springer

پوشش زمانی: از سال 1840 تاکنون

نوع اطلاعات: چکیده مقاله و اصل مقاله و اصل کتاب‎ها، شامل 1957 ژورنال، 27072 کتاب.

پوشش موضوعی: علوم رفتاری، معماری، مهندسی پزشکی، تجارت و اقتصاد، شیمی، علم مواد، زمین شناسی، مهندسی، حقوق، علوم اجتماعی، ریاضیات ، پزشکی، فیزیک و اختر شناسی.

نام موتور جستجوگر: Springer

آدرس سایت: http://www.springerlink.com

4) Scholar google


عنوان: گوگل پژوهشگر

جستجو در بین مقالات بانک‎های اطلاعاتی دنیا

پوشش موضوعی: همه

نام موتور جستجوگر: scholar google

آدرس سایت: http://www.scholar.google.com

5) Pubmed


عنوان: Pubmed

پوشش زمانی: از سال 1950

نوع اطلاعات: چکیده مقاله

پوشش موضوعی: پزشکی، دارو سازی، علوم زیستی، دندانپزشکی، پرستاری

آدرس سایت: http://www.pubmed.gov

6) MEDLINE Plus

عنوان: بانک اطلاعات پزشکی

تهیه کننده: کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا

ناشر: Silver Platter

پوشش زمانی: از سال 1966 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله، بیش از 10 میلیون رکورد اطلاعات که سالیانه بیش از 000/400 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: بیهوشی، دندانپزشکی، علوم بهداشتی، مراقبت‎های بهداشتی، بهداشتی، علوم زیستی، پزشکی، پرستاری، روان شناسی، بهداشت عمومی، دامپزشکی.

آدرس سایت: http://www.medlineplus.gov

7) ProQuest

عنوان:

ناشر: Bell & Howell

پوشش زمانی: از سال 1994

نوع اطلاعات: تمام متن/تمام تصویر، متن و تصویر، چکیده و اصل مقالات.

پوشش موضوعی: بازرگانی و مدیریت، علوم انسانی، علوم اجتماعی، ارتباطات بین المللی، مطالعات شهری و اقتصادی، توسعه روان‎شناسی، داروسازی، فیزیوتراپی، پزشکی و بهداشت، پرستاری، تکنولوژی و علوم (علوم، کامپیوتر، برق)، فنی و مهندسی، فیزیک، شیمی ، ریاضی، حسابداری، مشاوره، توانبخشی.

نام موتور جستجوگر: Proquest

آدرس سایت: http://www.proquest.com

8) Biotechnology & BioEngineering Abstracts

عنوان: بانک اطلاعات بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی

تهیه کننده: Cambridge Scientific Abstracts

ناشر: Dialog

پوشش زمانی: از سال 1984تاکنون

نوع اطلاعات: کتابشناختی همراه با چکیده

پوشش موضوعی: بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی دریایی، مهندسی ژنتیک، تجهیزات پزشکی زیستی، بیوتکنولوژی مواد دارویی، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی محیط زیست، میکروبیولوژی صنعتی و کاربردی، مهندسی پزشکی.

9) CCC-Clinical Medicine

عنوان: بانک اطلاعاتی پزشکی

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده

پوشش موضوعی: بیوشی و مراقبت های ویژه، آسیب شناسی کلینیکی، روان شناسی بالینی و روانپزشکی، دندانپزشکی، بیماری‎های پوست، پزشکی داخلی و عمومی، خون شناسی، عصب شناسی، ارتوپدی، داروسازی و سم شناسی، رادیولوژی و پزشکی هسته‎ای، روماتولوژی، جراحی و اورلوژی و نفرولوژی.

10) CCC-Life Science

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم زیستی

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، تقریبا از 1375 ژورنال تشکیل شده است.

پوشش موضوعی: علوم جانوری و گیاهی، بیوشیمی و بیو فیزیک، بیولوژی پیشرفته و علوم سلولی، غدد، تغذیه و متابولیسم، بیولوژی آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، تحقیقات پزشکی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، عصب شناسی و رفتار شناسی، تحقیقات سرطان شناسی، آسیب شناسی، میکروبیولوژی، داروسازی و سم شناسی.

11)CCC-Social & Behavioral Sciences

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم اجتماعی و رفتاری

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، تقریبا از 1600 ژورنال تشکیل شده است.

پوشش موضوعی: ارتباطات، اقتصاد، آموزش، مطالعات محیطی/جغرافیایی، قانون، کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت، علوم سیاسی، روانپزشکی، روان شناسی، بهداشت عمومی و مراقبت‎های بهداشتی، توانبخشی، جامعه شناسی و انسان شناسی.

12)INFORMATION QUEST(IQ)

عنوان: بانک اطلاعاتی ژورنال‎های جهانی

تهیه کننده: RoweCom

ناشر: RoweCom

پوشش زمانی: از 1990 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، فهرست مندرجات، تمام متن/تمام تصویر، تقریبا از 22000 ژورنال تشکیل شده است هم اکنون بیش از 3000 ژورنال الکترونیکی از طریق IQ قابل دسترسی می‎باشد.

پوشش موضوعی:کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، و هنر، مدیریت و اقتصاد.

نام موتور جستجوگر: IQ

آدرس سایت: http://www.informationquest.com

13)INSPEC

عنوان: بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی

تهیه کننده: انستیتو مهندسی برق IEE

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1969

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، 000/200/6 رکورد که سالیانه 000/300 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: مهندسی برق(کنترل، مخابرات، قدرت)، هوش مصنوعی، نجوم، ارتباطات، کامپیوتر، انرژی، مهندسی، فیزیک، علوم و فن آوری، انرژی هسته‎ای، ارتباطات راه دور و اقیانوس شناسی.

14)National Training Information Service(NTIS)

عنوان: بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی

تهیه کننده: دپارتمان تجاری مرکز ملی اطلاعات فنی و مهندسی امریکا

ناشر: Dialog

پوشش زمانی: از سال 1980 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با خلاصه مقاله

پوشش موضوعی: مدیریت، کشاورزی و غذا، اجتماع و رفتارهای اجتماعی، علوم پایه، اقتصاد و تجارت، شیمی، مهندسی شهرسازی، انرژی، برنامه های بهداشتی، کتابداری و اطلاع رسانی، علم مواد، مهندسی پزشکی، بیولوژی، علوم نظامی، حمل و نقل.

نام موتور جستجوگر: NTIS

آدرس سایت: http://www.ntis.gov

15)PsycINFO


عنوان: بانک اطلاعاتی روان شناسی

تهیه کننده: موسسه روان‎شناسی امریکا

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1967-1983 و 1984 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله، بیش از 000/620/1 رکورد اطلاعاتی که سالیانه بیش از 000/80 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: پزشکی، روان‎شناسی، روانپزشکی و علوم اجتماعی پزشکی، آموزشی، تجارت، قانون، جرم شناسی، علوم اجتماعی و رفتارهای سازمان یافته.

نام موتور جستجوگر: PsycINFO

آدرس سایت:

16)Digital Dissertation Abstracts

عنوان: بانک اطلاعاتی پایان نامه و تزهای دکتری

ناشر: Bell & Howell

پوشش زمانی: از سال 1861

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی و فهرست نویسی، پایان نامه و تز دکتری دانشگاه‎های شمال آمریکا و سایر پایان‎نامه‎های منتخب از دانشگاه‎های سراسر دنیا که شامل 000/600/1 پایان نامه می باشد. که بیش از 1 میلیون آن بصورت تمام متن قابل دسترسی است. همه ساله تقریبا 000/55 پایان نامه جدید و 000/7 تز دکتری به آن اضافه می‎گردد.

پوشش موضوعی: کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، و هنر

17)Sociological Abstracts

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم اجتماعی

تهیه کننده: Cambridge Scientefic Abstracts

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1963 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله

پوشش موضوعی: بیماری ایدز، سوء مصرف الکل، انسان شناسی، مشاوره، آموزش، مطالعات سالمندان، روانپزشکی، روان‎شناسی، روان‎شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مراقبت‎های بهداشتی، بهداشت عمومی، قانون، علم سیاست، بهزیستی.

18)Web of Science(WOS)

عنوان: Web of Science

تهیه کننده: ISI

ناشر: ISI

پوشش زمانی: از سال 1945

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده به همراه اطلاعات مراجع مقالات

پوشش موضوعی: کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر

انجمن مهندسین برق و الکترونیک که معتبرترین ژورنال‎های مهندسی برق را منتشر می‎کند، به دلیل تعداد زیاد ژورنال‎ها می‎تواند در قالب یک بانک اطلاعاتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

19)Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA)

عنوان: انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا

ناشر: -

پوشش زمانی: از سال 1913 تاکنون

نوع اطلاعات: چکیده و اصل مقاله.

پوشش موضوعی: مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر.

نام موتور جستجوگر: IEEE

آدرس سایت: http://www.ieee.org

 

کلمات کلیدی :Elsevier, موتور جستجوی ناشران, موتورهای مورد استفاده ناشران, ناشر مقالات, پوشش موضوعی ناشران, آشنایی با Academic search Elite, آشنایی با بانکهای اطلاعاتی, بانکهای اطلاعاتی

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

23/07/1390
masoud
View User Profile for masoud

re: معرفی تعدادی پایگاه و بانک اطلاعاتی

سلام خسته نباشید

من دانشجوی کارشناسی ارشد برق-rقدرت هستم اگه لطف کنین تعدادی از پایان نامه های مرتبط را برام بفرستین ممنون میشم. masoud_najafzadeh@yahoo.com

 
1 + 8 =  

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

فیلم های مهندسی مکانیک
فیلم های مهندسی صنایع
فیلم های مهندسی برق
فیلم های مهندسی معماری
فیلم های مهندسی عمران
فیلم های مهندسی نرم افزار
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )