معرفی تعدادی پایگاه و بانک اطلاعاتی

 

1) Academic search Elite

image_mini

عنوان: بانک اطلاعات تحقیقات علمی منتخب

ناشر: EBSCO

پوشش زمانی: چکیده مقاله از سال 1984 و اصل مقاله از سال 1990 حدود 1250 ژورنال معتبر علمی بصورت تمام متن/تمام تصاویر

نوع اطلاعات: فهرست نویسی، چکیده مقاله و اصل مقاله

پوشش موضوعی: علوم، اقتصاد، ارتباطات، علوم کامپیوتر، مهندسی، زبان شناسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، هنر، ادبیات، پزشکی، روان شناسی و علوم تربیتی.

نام موتور جستجوگر: EBSCOhost

آدرس سایت: http://www.ebscohost.com/

2) Elsevier

عنوان: ژورنال‎های الکترونیکی Elsevier Science

ناشر: Elsevier Science

پوشش زمانی: 1995 به بعد

نوع اطلاعات: چکیده مقاله و اصل مقاله، 000/200/1 مقاله در 1200 ژورنال معتبر علمی، ژورنال‎های آن در درجه بندی‎های معتبر علمی بالاترین رتبه را به خود اختصاص می‎دهد.

پوشش موضوعی: تمامی رشته‎های علوم شامل: علوم زیستی، شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی، فنی و مهندسی، علم مواد، فیزیک و اخترشناسی، ریاضیات، علوم کامپیوتری، زمین شناسی، پزشکی، داروسازی و سم شناسی، عصب شناسی، پرستاری، روانپزشکی، بیولوژی و پزشکی، اقتصاد، تجارت و مدیریت و علوم اجتماعی.

نام موتور جستجوگر: Sciencedirect

آدرس سایت: http://www.sciencedirect.com

3) Springer

عنوان: اشپرینگر

ناشر: Springer

پوشش زمانی: از سال 1840 تاکنون

نوع اطلاعات: چکیده مقاله و اصل مقاله و اصل کتاب‎ها، شامل 1957 ژورنال، 27072 کتاب.

پوشش موضوعی: علوم رفتاری، معماری، مهندسی پزشکی، تجارت و اقتصاد، شیمی، علم مواد، زمین شناسی، مهندسی، حقوق، علوم اجتماعی، ریاضیات ، پزشکی، فیزیک و اختر شناسی.

نام موتور جستجوگر: Springer

آدرس سایت: http://www.springerlink.com

4) Scholar google


عنوان: گوگل پژوهشگر

جستجو در بین مقالات بانک‎های اطلاعاتی دنیا

پوشش موضوعی: همه

نام موتور جستجوگر: scholar google

آدرس سایت: http://www.scholar.google.com

5) Pubmed


عنوان: Pubmed

پوشش زمانی: از سال 1950

نوع اطلاعات: چکیده مقاله

پوشش موضوعی: پزشکی، دارو سازی، علوم زیستی، دندانپزشکی، پرستاری

آدرس سایت: http://www.pubmed.gov

6) MEDLINE Plus

عنوان: بانک اطلاعات پزشکی

تهیه کننده: کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا

ناشر: Silver Platter

پوشش زمانی: از سال 1966 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله، بیش از 10 میلیون رکورد اطلاعات که سالیانه بیش از 000/400 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: بیهوشی، دندانپزشکی، علوم بهداشتی، مراقبت‎های بهداشتی، بهداشتی، علوم زیستی، پزشکی، پرستاری، روان شناسی، بهداشت عمومی، دامپزشکی.

آدرس سایت: http://www.medlineplus.gov

7) ProQuest

عنوان:

ناشر: Bell & Howell

پوشش زمانی: از سال 1994

نوع اطلاعات: تمام متن/تمام تصویر، متن و تصویر، چکیده و اصل مقالات.

پوشش موضوعی: بازرگانی و مدیریت، علوم انسانی، علوم اجتماعی، ارتباطات بین المللی، مطالعات شهری و اقتصادی، توسعه روان‎شناسی، داروسازی، فیزیوتراپی، پزشکی و بهداشت، پرستاری، تکنولوژی و علوم (علوم، کامپیوتر، برق)، فنی و مهندسی، فیزیک، شیمی ، ریاضی، حسابداری، مشاوره، توانبخشی.

نام موتور جستجوگر: Proquest

آدرس سایت: http://www.proquest.com

8) Biotechnology & BioEngineering Abstracts

عنوان: بانک اطلاعات بیوتکنولوژی و مهندسی زیستی

تهیه کننده: Cambridge Scientific Abstracts

ناشر: Dialog

پوشش زمانی: از سال 1984تاکنون

نوع اطلاعات: کتابشناختی همراه با چکیده

پوشش موضوعی: بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی دریایی، مهندسی ژنتیک، تجهیزات پزشکی زیستی، بیوتکنولوژی مواد دارویی، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی محیط زیست، میکروبیولوژی صنعتی و کاربردی، مهندسی پزشکی.

9) CCC-Clinical Medicine

عنوان: بانک اطلاعاتی پزشکی

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده

پوشش موضوعی: بیوشی و مراقبت های ویژه، آسیب شناسی کلینیکی، روان شناسی بالینی و روانپزشکی، دندانپزشکی، بیماری‎های پوست، پزشکی داخلی و عمومی، خون شناسی، عصب شناسی، ارتوپدی، داروسازی و سم شناسی، رادیولوژی و پزشکی هسته‎ای، روماتولوژی، جراحی و اورلوژی و نفرولوژی.

10) CCC-Life Science

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم زیستی

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، تقریبا از 1375 ژورنال تشکیل شده است.

پوشش موضوعی: علوم جانوری و گیاهی، بیوشیمی و بیو فیزیک، بیولوژی پیشرفته و علوم سلولی، غدد، تغذیه و متابولیسم، بیولوژی آزمایشگاهی، ایمنی شناسی، تحقیقات پزشکی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک، عصب شناسی و رفتار شناسی، تحقیقات سرطان شناسی، آسیب شناسی، میکروبیولوژی، داروسازی و سم شناسی.

11)CCC-Social & Behavioral Sciences

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم اجتماعی و رفتاری

ناشر: ISI

پوشش زمانی: چهارساله

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، تقریبا از 1600 ژورنال تشکیل شده است.

پوشش موضوعی: ارتباطات، اقتصاد، آموزش، مطالعات محیطی/جغرافیایی، قانون، کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت، علوم سیاسی، روانپزشکی، روان شناسی، بهداشت عمومی و مراقبت‎های بهداشتی، توانبخشی، جامعه شناسی و انسان شناسی.

12)INFORMATION QUEST(IQ)

عنوان: بانک اطلاعاتی ژورنال‎های جهانی

تهیه کننده: RoweCom

ناشر: RoweCom

پوشش زمانی: از 1990 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، فهرست مندرجات، تمام متن/تمام تصویر، تقریبا از 22000 ژورنال تشکیل شده است هم اکنون بیش از 3000 ژورنال الکترونیکی از طریق IQ قابل دسترسی می‎باشد.

پوشش موضوعی:کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، و هنر، مدیریت و اقتصاد.

نام موتور جستجوگر: IQ

آدرس سایت: http://www.informationquest.com

13)INSPEC

عنوان: بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی

تهیه کننده: انستیتو مهندسی برق IEE

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1969

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده، 000/200/6 رکورد که سالیانه 000/300 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: مهندسی برق(کنترل، مخابرات، قدرت)، هوش مصنوعی، نجوم، ارتباطات، کامپیوتر، انرژی، مهندسی، فیزیک، علوم و فن آوری، انرژی هسته‎ای، ارتباطات راه دور و اقیانوس شناسی.

14)National Training Information Service(NTIS)

عنوان: بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی

تهیه کننده: دپارتمان تجاری مرکز ملی اطلاعات فنی و مهندسی امریکا

ناشر: Dialog

پوشش زمانی: از سال 1980 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با خلاصه مقاله

پوشش موضوعی: مدیریت، کشاورزی و غذا، اجتماع و رفتارهای اجتماعی، علوم پایه، اقتصاد و تجارت، شیمی، مهندسی شهرسازی، انرژی، برنامه های بهداشتی، کتابداری و اطلاع رسانی، علم مواد، مهندسی پزشکی، بیولوژی، علوم نظامی، حمل و نقل.

نام موتور جستجوگر: NTIS

آدرس سایت: http://www.ntis.gov

15)PsycINFO


عنوان: بانک اطلاعاتی روان شناسی

تهیه کننده: موسسه روان‎شناسی امریکا

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1967-1983 و 1984 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله، بیش از 000/620/1 رکورد اطلاعاتی که سالیانه بیش از 000/80 رکورد جدید به آن اضافه می‎شود.

پوشش موضوعی: پزشکی، روان‎شناسی، روانپزشکی و علوم اجتماعی پزشکی، آموزشی، تجارت، قانون، جرم شناسی، علوم اجتماعی و رفتارهای سازمان یافته.

نام موتور جستجوگر: PsycINFO

آدرس سایت:

16)Digital Dissertation Abstracts

عنوان: بانک اطلاعاتی پایان نامه و تزهای دکتری

ناشر: Bell & Howell

پوشش زمانی: از سال 1861

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی و فهرست نویسی، پایان نامه و تز دکتری دانشگاه‎های شمال آمریکا و سایر پایان‎نامه‎های منتخب از دانشگاه‎های سراسر دنیا که شامل 000/600/1 پایان نامه می باشد. که بیش از 1 میلیون آن بصورت تمام متن قابل دسترسی است. همه ساله تقریبا 000/55 پایان نامه جدید و 000/7 تز دکتری به آن اضافه می‎گردد.

پوشش موضوعی: کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، و هنر

17)Sociological Abstracts

عنوان: بانک اطلاعاتی علوم اجتماعی

تهیه کننده: Cambridge Scientefic Abstracts

ناشر: SilverPlatter

پوشش زمانی: از سال 1963 تاکنون

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده مقاله

پوشش موضوعی: بیماری ایدز، سوء مصرف الکل، انسان شناسی، مشاوره، آموزش، مطالعات سالمندان، روانپزشکی، روان‎شناسی، روان‎شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، مراقبت‎های بهداشتی، بهداشت عمومی، قانون، علم سیاست، بهزیستی.

18)Web of Science(WOS)

عنوان: Web of Science

تهیه کننده: ISI

ناشر: ISI

پوشش زمانی: از سال 1945

نوع اطلاعات: کتاب‎شناختی همراه با چکیده به همراه اطلاعات مراجع مقالات

پوشش موضوعی: کلیه موضوعات علوم، فنی و مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر

انجمن مهندسین برق و الکترونیک که معتبرترین ژورنال‎های مهندسی برق را منتشر می‎کند، به دلیل تعداد زیاد ژورنال‎ها می‎تواند در قالب یک بانک اطلاعاتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

19)Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA)

عنوان: انجمن مهندسین برق و الکترونیک امریکا

ناشر: -

پوشش زمانی: از سال 1913 تاکنون

نوع اطلاعات: چکیده و اصل مقاله.

پوشش موضوعی: مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر.

نام موتور جستجوگر: IEEE

آدرس سایت: http://www.ieee.org

 

کلمات کلیدی :Elsevier, موتور جستجوی ناشران, موتورهای مورد استفاده ناشران, ناشر مقالات, پوشش موضوعی ناشران, آشنایی با Academic search Elite, آشنایی با بانکهای اطلاعاتی, بانکهای اطلاعاتی

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

23/07/1390
masoud
View User Profile for masoud

re: معرفی تعدادی پایگاه و بانک اطلاعاتی

سلام خسته نباشید

من دانشجوی کارشناسی ارشد برق-rقدرت هستم اگه لطف کنین تعدادی از پایان نامه های مرتبط را برام بفرستین ممنون میشم. masoud_najafzadeh@yahoo.com

 
7 + 2 =  

Site Map | Printable View | دسترسی به ژورنالها و دانلود مقاله علمی IEEE ScienceDirect Springer ACM ASCE ACS ASME |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود مقاله
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )