لیست منابع علمی

پایگاه های اطلاعات علمی (Scientific databases)


Academic Search Primier

راهنمای استفاده
Data type: Database

AGRIS

راهنمای استفاده
Data type: Database

Business Source Premier

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Computer Source

Data type: Database

EBSCO Discovery Service

راهنمای استفاده
expire date: 2011/03/20
Data type: Database

Econlit

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

ERIC

راهنمای استفاده
expire date: open
Data type: Database

FSTA

راهنمای استفاده
Data type: Database

GeoRef

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Inspec

راهنمای استفاده
Data type: Database

ISI Journal Citation Reports

expire date: 2012
Data type: Database

ISI Web of Knowledge

راهنمای استفاده
expire date: 2012
Data type: Database
 

Library, Information Science & Technology Abstracts

راهنمای استفاده
Data type: Database

MathSciNet

expire date: 2010/12/31
Data type: Database

Philasophers Index

راهنمای استفاده
Data type: Database
 

Professional Development Collection

Data type: Database

PsycInfo

راهنمای استفاده
Data type: Database

reaxys

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: Database
 

Regional Business News

Data type: Database

scirus

راهنمای استفاده
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

Scopus

راهنمای استفاده
expire date: 2010/12/31
Data type: Database
 

SocIndex with full text

راهنمای استفاده
Data type: Database

SPORT discuss

راهنمای استفاده
Data type: Database

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database
 

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database

Wilson Art Full text

راهنمای استفاده
Data type: Database

Wilson Index to Legal

راهنمای استفاده
expire date: 29/12/88
Data type: Database
 

مجله های علمی الکترونیکی (Scientific e-Journals)


Academic One File

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

American Chemical Society

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

American Institute of Physics

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

American Society of Civil Engineers

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

American Society of Mechanical Engineers

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

Association for Computing Machinery

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

Bio One

expire date: 2011
Data type: E-Journal

CAB International

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal

Cambridge Journals

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Journal
 

Cambridge Journals(Back File)

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Journal

Economist Historical Archive

Data type: E-Journal

Elsevier Science

expire date: 2014
Data type: E-Journal, E-Book
 

Emerald

expire date: 2011
Data type: E-Journal

HeinOnline

expire date: 20/10/2011
Data type: E-Journal

IEEE

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

Institute of Physics

expire date: 2009/12/31
Data type: E-Journal

IOP Science

Data type: E-Journal

John Wiley

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal, Open access

Jstore

expire date: 18/09/2011
Data type: E-Journal

Magiran.Com

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 

Namamatn

راهنمای استفاده
expire date: 2020
Data type: E-Journal

nature

راهنمای استفاده
expire date: 12/2011
Data type: E-Journal

Oxford Journals

expire date: 2011
Data type: E-Journal
 

PlantaMedica

Data type: E-Journal

ProQuest

expire date: 2011
Data type: E-Journal

Royal Society of the Chemistry

راهنمای استفاده
expire date: 2005/12/31
Data type: E-Journal
 

Sage

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal

Springer

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal, E-Book

Taylor & Francis

expire date: 2015/12/31
Data type: E-Journal
 

The American Physical Society

Data type: E-Journal

The Animal Health & Production Compendium

راهنمای استفاده
expire date: 05/08/2011
Data type: E-Journal

Thieme Journals

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal
 
کتاب های علمی الکترونیکی (Scientific e-Books)


Cambridge Books

expire date: 31/12/2010
Data type: E-Book

Elsevier Science

expire date: 2014
Data type: E-Journal, E-Book

Oxford Art Online

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book
 

Oxford English Dictionary

expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References

Oxford Islamic Studies

راهنمای استفاده
Data type: E-Book

Oxford Law Reports

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book
 

Oxford Music Online

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book

Oxford Online Collection

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Book

Oxford Reference

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References
 

Oxford Scholarship

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book

Springer

راهنمای استفاده
expire date: 2011
Data type: E-Journal, E-Book

Taylor & Francis 2

Data type: E-Book
 
مراجع علمی الکترونیکی (Scientific e-References)


Oxford English Dictionary

expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References

Oxford Reference

راهنمای استفاده
expire date: 29.12.2010
Data type: E-Book, E-References
پایگاه های اطلاعات علمی آزمایشی (Trial scientific databases)


Palgrave Macmillan Journals

راهنمای استفاده
Data type: Trial

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database

SpringerImage

راهنمای استفاده
expire date: 20.11.2010
Data type: Trial, Database
 

World Scientific

راهنمای استفاده
Data type: Trial

پایگاه های اطلاعات علمی دسترسی آزاد (Scientific open access databases)


Digital Scholarship 2009

Data type: Open access

Directory of Open Access Journals

راهنمای استفاده
Data type: Open access

Journal of Bioanalysis & Biomedicine

راهنمای استفاده
Data type: E-Journal, Open access
 

Open Access Journals Bibliography

Data type: Open access

PubMed

راهنمای استفاده
Data type: Open access

Scholarly Electronic Publishing Bibliography

Data type: Open access
 

Scholarly Electronic Publishing Bibliography: 2008

Data type: Open access

scirus

راهنمای استفاده
expire date: نامحدود
Data type: Database, Open access

نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

Data type: Open access

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

آموزش های مهندسی برق
آموزش های مهندسی صنایع
آموزش های مهندسی عمران
آموزش های مهندسی مکانیک
آموزش های مهندسی نرم افزار
آموزش های اصول مقاله نویسی
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )