لیست سایتهای علمی جهان برای جستجو و دانلود مقاله

Oxford reference
Advances in Applied Probability #18755
American Minerologist #18634
Journal of the american medical informatics ass. #18519
Economic Geograph
ABIX database
Construction Management and Economics
Project Euclid sites
American Journal of Roentgenology #18295
Gartner
ABARE tfh 20030828 1048
Project Muse – UQ mirror
Limnology and Oceanography
Australian Engineering Database
Bacteriology
Hydrometeorology
ebrary
International Journal of Dev Biology
Haworth Press
Metapress
RSNA Radiographics Archive
British Pharmacological Society
Kluwer Academic Publishers wkap.nl
Kluwer Academic Publishers kluweronline.com
Lippincott Williams and Wilkins lwwonline.com
CRC Hb of Physics and chemistry
Journal of Dev Biology
Lexis-Nexis
Current biology
18503 cell
Immunity
Neuron
Molecule
Structure
Developmentalcell
Cancer cell
Nature
Compendex*Web
Anthropology
Oxford English Dictionary
Library of the Sciences and Medicine
Biology of Reproduction
The Lancet
Cochrane
AustLit
Water Science and Technology
General URLs
America History and Life
Journal of Andrology
Journal of Bone and Mineral Research
ISI Current Contents
Kinetica
Enc. of Food Nutrition
International Journal of Modern Physics B
Pubmed
Journal of Animal Science
Annals of the NY Acad. of Science
Molecular and cellular proteomics
Chinese Academic Journal
Tree Physiology
Psychosomatic Medicine
American journal of sports medicine
Hein online
CSA Illumina
Telford
Ulrichsweb
IEEE Xplore
JSTOR
Gazette of Law and Journalism
Napes
Music Index Online
INFORMS PubsOnLine
EIU Country Data
American Journal of Public Health
Plant physiology
Journal of Phycology
PubMed Central
CABI
Canadian Journal of Anesthesia
Australian Standards Online
Perception
Environment and Planning
Review: Far Eastern Economic Review
Archives of Pathology and Laboratory Medicine
Academic Medicine
Imaging
Dentomaxifllofacial Radiology
Cancer Research
Crop Science
Development
British Journal of Radiology
KnowEurope
Ideal Reference Works
Marine Ecology Progress Series
Medical Humanities
Journal of Medical Ethics
American Society of Civil Engineers
Laboratory investigations
FileMaker Pro
OECD
EngNetBase
Annual Report Collection
Protein Science
Cambridge Online Journals
ERIC online
Blood
Mosby titles
Mosby titles Elsevier
Molecular Pathology
British Journal of Sports
Grove Music
Gut Journal
MGA
MathSciNet
Oxford Uni Press: British Journal of Criminology
ACS-pubs: Journal of Medicinal Chemistry
DOI
ELSEVIER
Xena
Oxford Journals
Highwire Press: Deaf studies
Grove Opera online
PCI web
Rilm
ProQuest Digital Dissertations
EBSCOhost
Ebsco Online
Literature Online
Obesity Research
Annual Review of Public Health
Annual Review of Psychology
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology
Annual Review of Physiology
Annual Review of Pharmacology and Toxicology
Journal of Neuroscience
The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Drug Metabolism and Disposition
Molecular Pharmacology
Pharmacological Reviews
Reviews of Modern Physics
Gastroenterology
Journal of Nutrition
EMBO Journal
Journal of Biological Chemistry
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
American Journal of Physiology : Lung Cellular and Molecular Physiology
Journal of Applied Physiology
Annual Review of Microbiology
Annual Review of Medicine
Annual Review of Entomology
Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure
Annual Review of Biochemistry
Advances in Physiology Education
American Journal of Physiology : Cell Physiology
American Journal of Physiology : Heart and Circulatory Physiology
American Journal of Physiology : Endocrinology and Metabolism
American Journal of Physiology : Gastrointestinal and Liver Physiology
American Journal of Physiology : Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
American Journal of Physiology : Renal Physiology
American Journal of Pathology
Journal of Molecular Diagnostics
Annual Review of Astronomy and Astrophysics
Annual Review of Earth and Planetary Sciences
Annual Review of Fluid Mechanics
Annual Review of Materials Science
Annual Review of Nuclear and Particle Science
Journal of Lipid Research
Learning & Memory
The FASEB Journal
Genetics
Proceedings of the National Academy of Sciences
Heart
American Journal of Botany
Thorax
Archives of Disease in Childhood
Radiology
Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry
Microbiology
Journal of General Virology
The Journal of Cell Biology
Neural Computation
Journal of Physiology
Journal of Medical Genetics
Plant Cell
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Chest
Postgraduate Medical Journal : PMJ
Netprints
American Journal of Psychiatry
Journal of Neurochemistry
Molecular Biology and Evolution
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine
British Journal of Psychiatry
Advances in Psychiatric Treatment
Psychiatric Bulletin
Pediatric Research
Physiological Reviews
Psychosomatics
BMJ : British Medical Journal
Infotrac
Gale InfoTrac
T.L.S., the Times Literary Supplement
Journal of Lipid Research
Journal of Biological Chemistry
ASCE Journal of Aerospace Engineering
Journal of Neurology (Highwire)
Journal of Neurology
Emerald
Journal of Immunology
Journal of Dairy Science
OVID
OVID
OVID-IP
ABS Time Series
ScienceDirect
American Institute of Physics: Chaos
Catchword: Addiction
Springer: Climate Dynamics
SIAM: Journal of Applied Mathematics
American Physical Society
Wiley: BioEssays
Wiley Journals – Interscience
Royal Society of Chemistry
Project MUSE
IOP: Journal of Micromechanics and Microengineering
Synergy: Australian Journal of Rural Health
Encyclopedia of Life Sciences
Literature Online
Idealibrary Animal Behaviour
Project MUSE Arethusa
ISI Databases
Environmental Knowledgebase
Ingenta Select
Ingenta: The Philosphical Quarterly
Proquest
Proquest
Journal of the American Mathematical Society
One-Shot World Wide Reprints Search
Electronic Publications of the Astronomical Society of Australia
Physica Scripta
Analytical Abstracts
Quarterly Reviews of Biophysics
CABI Online Abstract Journals
Internet Archaeology
International Organization Web Sites: Index Page
Information Systems Meta-List
ENTERWeb
Clinical science online
Proceedings : Biological Sciences
The American Journal of Clinical Nutrition
Applied Mechanics Reviews Online Database
Proceedings of the London Mathematical Society
Journal fuer die Reine und Angewandte Mathematik
Research in Higher Education (Catchword)
Publications of the Astronomical Society of the Pacific
PEST CABWeb
Chemical Engineering
American Journal of Human Genetics
thinkleadership
Medical Computing Today
The Journal of Immunology
Journal of Pharmaceutical Care
Current Anthropology
Electronic Transactions on Artificial Intelligence : the ETAI Junction
MATHDI Database
Holzforschung
Journal für die Reine und Angewandte Mathematik
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
Institute of Physics (IOP) Electronic Journals
American Astronomical Society
CODATA Newsletters
ChemNews.Com
Astrophysical Journal and Supplements
School Effectiveness and School Improvement
NBER Working Papers
Chemical processing on the web
Compendex*Web
Biotechnology and Applied Biochemistry Online
Journal of Functional and Logic Programming
Journal of Molecular Biology
Journal of Epidemiology and Community Health
BJR Online
Foundations of Crystallography online
Times Higher Education Supplement
IAEA Bulletin
Biological Crystallography Online
Astronomy and Astrophysics Supplement Series
Biochemical Journal Online
Journal of Neurophysiology
Europhysics Letters
InterStat : Statistics on the Internet
InterJournal
Chest
Indiana Journal of Global Legal Studies
Geological Society of America Today
United Nations Treaty Collection
Government Information In Canada
Acta chimica Slovenica
International Journal of Plant Sciences
Annals of Operations Research
Review of Plant Pathology
Index to Theses
Communications of the Association for Information Systems
Genes & development
Physical Therapy
UnCover
EBMJ
The American Journal of Sociology
Journal of Reproduction and Fertility
European Physical Journal C
Silva Fennica
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine
Journal of Internal Medicine
Archives of Neurology
Archives of General Psychiatry
JAMA
Physiological and Biochemical Zoology
Annual Bibliography of English Language and Literature (1920-1997).
International Mathematics Research Notices
Hoovers Company Capsules
Journal of Clinical Investigation
BCS – FACS Northern Formal Methods Workshop
The Internet Pilot to Physics
Literature and History
Journal of Molecular Endocrinology
Journal of Endocrinology
Measurement Science & Technology
British Dental Journal
Chemical & Engineering News
Current Research in Social Psychology
Hyle
Journal of Leukocyte Biology
ACM Digital Library
Clinical Intensive Care
Physical Chemistry Chemical Physics
Philosophical Transactions : Mathematical, Physical and Engineering Sciences
Criminal Justice Abstracs: Silverplatter
Informit: webspirs
Canadian Heritage Information Network
Chemistry and Industry
Library
World of Learning
James Bennett Etitles
Extenza e-Publishing Services
Society of Economic Geologists
Educational Action Research (Triangle)
Canadian Bar Review
Higher Education Policy (Palgrave)
SciQuest:Online Science Journals – Veterinary, Animal and Agricultural Sciences
Ecological Society of America
New Left Review
Index to Legal Periodicals and Books
Safari Tech Books Online
Journal of Physiology (HighWire)
Harrison’s Online
Harrison’s Online
Global Books In Print
Lawrence Erlbaum titles
Journal of Cell Biology, The (HighWire)
Faculty of 1000 (BioMed Central)
Journal of General Physiology, The (HighWire)
Journal of Experimental Medicine (HighWire)
19420 World Bank E-Library
19421 WDI Online
19422 GDF Online
1651 EMBO Journal, The
6395 American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, The (Highwire)
19537 DatAnalysis
18635 American journal of respiratory cell and molecular biology (Highwire)
5083 Geology (GSA)
19590 Canadian Journal of Earth Sciences
19597 Oxford Scholarship, Economics and Finance, Online
19601 Oxford Scholarship, Political Science, Online
17077 Annual Review of Biomedical Engineering
15682 Recent Progress in Hormone Research (Highwire)
1439 Journal of Orthodontics (HighWire)
19420 World Bank E-Library
20213 Journal of Musicology, The (Caliber)
2862 MathematicsWeb
252 – 20294 Philosophers Index (SilverPlatter)
1641 Gastroenterology
20295 Journal of Dairy Science (HighWire)
20296 Journal of Geophysical Research : Atmospheres
20327 AESIS
19437 Pure and Applied Chemistry
18406 Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge, The (Past Masters)
18074 IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (Walter de Gruyter)
20468 ACI Materials Journal
20333 netLibrary
20482 Astronomy and Astrophysics
20508 Journal of the Operational Research Society (Palgrave)
20521 Groundwater and Soil Contamination
11225 Journal of Law Economics and Organization (HighWire)
20528 Isinolaw
20544 Reproduction (HighWire)
20559 Canada E-Book
15904 Embo Reports
19589 Journal of the American Animal Hospital Association, The (HighWire)
20565 Journal of Neurosurgery
20583 Chemical Engineering Progress
12485 Chinese Academic Journal Web
13014 China INFOBANK Online Information Service
17020 Journal of the Association for Information Systems
20635 Lexikon des Mittelalters
20654 Annual Report Online
18180 Capital Monitor
20696 Arts Hub
20690 Who’s Who in Australia
20691 Who’s Who in Business in Australia
20692 Directory of Australian Associations
18180 Capital Monitor
SourceOECD titles
22040 Ancient Society (Peeters)
22053 Ovim (should be OVUM)
Ovum Test
22060 Science Online
18795 Australian Journal of Educational Technology
22070 Science
22076 Fundamenta Mathematicae
22077 StudiaMthematica
22085 Soil Science Society of America Journal
15564 Canadian Journal of Mathematics
15565 Canadian Mathematical Bulletin
19593 DiscoveryGate – MDL CrossFire
22112 MIS Quarterly Executive
22311 American Journal of Drug and Alcohol Abuse (Marcel Dekker)
Taylor and Francis Stuff
Oxford Scholarship
23400 African Studies Companion
23402 International Financial Law Review
23403 International Tax Review
23401 Corporate Finance
23787 Body and Society
Knovel
Netlibrary entries
13017 Centre for Economic Policy Research Discussion Papers
15051 Duke Mathematical Journal
23850 Art Sales Catalogues Online
23851 Lugt’s Repertoire Online
15564 Canadian journal of mathematics
15565 Canadian mathematical bulletin
23859 IFS online
23857 Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry (Wiley Interscience)
23860 Factiva
23909 New Statesman Online
23864 Journal of Management Education
23867 Annual reviews of ecology, evolution and systematics.
22107 BDSL Online (1985-2003)
190 Harvard Educational Review
23898 Taylor and Francis Online Journals
The Oxford Dictionary of National Biography
23934 The Encyclopedia of Islam Online
ERIC (new ERIC site)
15094 China Business Review, The
23967 Asia Pacific Journal of Human Resources (HIghWire)
Sage Publications
7219 Literature and History
7092 Nature Methods
Contemporary Issues in Early Childhood
Ingenta Connect
Oxford Reference Online
Idea Group Journals
Journal of Differential Geometry 14041
Evolutionary Ecology
Institutional Investor website & journals
Institutional Investor.com
Mathematica Scandinavica
Adam Matthews Publications
WorldtradeLAw.net
Google Scholar
Google
European Sources
Liebert Online
Multilingual Matters
Channel View Publications
BiblioLine Databases
Routledge Encyclopedia Of Philosophy
International Who’s Who
Europa World and/or the Regional Surveys of the World
Chinese Academic Journal Full-text database
New Left Review
Bepress Publications
Human Kinetics
SGM journals
OSA Publications
Journal of bone and joint surgery
Education Research Thesis
Essays in Biochemistry
LawBook Online
CCH Online
Naxos
Classical Music Library
Allen Press
EBSCOhost Electronic Journals Service
Journal of Veterinary internal medicine
Journal of Cognitive Rehabilitation
Journal of Fixed Income
Journal of Evolutionary Ecology
Journal of Periodontology
24742 Westlaw
13064 Journal of Derivatives
Journal of the physical society of japan
AACE Digital Library
190 Harvard Educational Review Online
IngentaConnect
Virtual Explorer
Voltaire
Transition Online
Local Government Guide
Commentarii Mathematici Helvetici
Exam Papers
Springer : 29786
Springer : 29788
Acta Mathematica
Audology and Neurotology
Town Planning Review
International Development Planning Review
British Journal of Criminology
Urban design international
Andrew’s SFX fiddle
Call-EJ On-Line
Bulletin Petris
Film Indexes Online
ACI Materials Journal
International Journal of Sheep and Wool Science
EIU Country Report
Molluscan Research
Periodontics Restorative Dentistry
Women in the national archives – 29866
Erudit Journals
FirstPoint
Journal of Periodontology
Equal Opportunity Review
The Chronicle of Higher Education
International Financial LAw Review
International Tax Review
Biophysical Journal
HartJournals
Aminal Health and production Compendium
E-stats
Journal of coastal research
Foot and Ankle international
NewsLettersOnline
Cold Spring Harbor Symposia
Bibliography of Asian Studies
Journal of Wildlife diseases
Justis
Grove Art Online
Emerald management Xtra
Ebsco
Informit
Digital Engineering Library
Patrologia Latina
Extenza online
Reading Teacher
Writenote
Kirk-Othmer Encyclopedia
Sciencemag
Public Understanding of Science
Early English Books Online
Messina
ESDU
Oxford University Law Journal
RIPM
PN Review
Mathematica Journal
Zentralblatt Math
Psychiatry Online
Eureka RLG
GMID
Animal Science
Building Code of Australia
Sound Classical
Duke Mathematical Journal
Project Euclid
AAPG Bulletin
ASM
CLJ Law
Geochemical transactions
DPPR
transaction publications
Journal of Rheumatology
Clinical and experimental rheumatology
Journal of the American Dental Association
RTD info
ArtStor
American medical veterinary association
lawlex
American Journal of Enology and Viticulture
ELS Trial
Index to Jewish Periodicals (EBSCO)
Thieme Connect
Jobsons (Dun & Bradstreet)
MIMS Online
CASELEX Case Law Exchange
Social Text (Duke On-Line)
Griffith Review
Cortex
ASTM standards online
Yearbook of International Organisations
Journal of Experimental and Theoretical Physics (SpringerLink)
Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters (SpringerLink)
Journal of Materials Research
Global Media and Communication (HighWire)
Cambridge Quarterly
Federal Law Review
Equine Veterinary Journal
Annals of Periodontology
Journal of Small Animal Practice
Physics Today (AIP)
Cortex
VetLearn
Journal of chemical education
Kidney International (Synergy)
Journal of Veterinary Medical Education (HighWire)
Management & Organizational History (HighWire)
Tappi
Journal of physiotherapy
Legendcom
Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy
Australian Journal of Physiotherapy
International Journal of Cross Cultural Management (HighWire)
Mouton
Ecompress
International Justice Tribune
Journal of Sustainable Agriculture (Haworth)(1991-)
Dyabola
Dental Update
AVAD
American Journal of Psychiatry
Applied Health Economics and Health Policy
Journal of Adhesive Dentistry
ESAIM Probability and Statistics
Animal Research
Le Lait
Willings Press Guide
patent Office
Veterinary Quarterly
Taxation institute of australia
Periodical index online
DOAJ
In Practice
Journal of optical networking
AASD
EIU
Psychiatry Online
Risk
Macquarie Dictionary
Evaluation
obhe
additional pub med
Biomedcentral
Haifa
American Nurseyman
Quan guo bao
Critical Care
FirstSearch
Quantum information processing
One Source
Building Code of Australia
Journal of speech language and hearing research
Silvae Genetica
Journal of Sedimentary Research
Financial Analysts Journal
Journal of computing in teacher education
Tes EPaper
Financial Analyst
Palaios
Ecological Society of America
Cortex
Law Society Journal
American Historical Review
INternational energy journal
Financial Analysys Journal
World journal of orthodontics
INformation technologies and international development
Studies in communication sciences
Journal of useability studies
E-learning and education
E-Road and transport research
Journal of sedimentary research
Neural Computation
Phi Delta Kappan
DigiTool
Tunnels and tunnelling international
Education and information technology library
Structural engineering and mechanics
INternational power and dam construction
AIDS review
eFunda
American Historical review
SEPM
POrtland Press
Chemistry Letters
Building Codes Illustrated
Data ellis pub
MIT Press
BAB online
Clinical Science
National council of teachers of english
Veterinary clinical pathology
rocky mountain mineral law
Ibisworld
Japanese journal of applied physics
review in cardiovascular medicine
Index of christian art
bone and joint surgery
encore magazine
biotechnology and applied biochemistry
biochemical journal
BNAI
ESA pubs
Chemical Engineering Research and Design
CKRD
ATV
Hypertension
National index to chinese newspapers
Chest Journal
Circulation
Stroke
Circulation research
AJCN
Chest Journal
Journal of molecular neuroscience
Trentham books
Genetics
Campus Review
Bulletin for international taxation
International Law Review
Thieme Connect
INternational resource managament journal
New York Books
Juta Law
EBL
BSA online
RERIC Journal
Pharmapendium
Serials abc
Digitool
Biobliography of Asian Studies
Information resource management journal
International Journal of Modern Physics B
Hasner
American journal of science
ASAE
Chadwyck
AAA
Chadwyck iipfat
Austlii
victorian legislation and parliamentary docs
Palgrave Journals
journal of sport and social issues
WCL american
Cityscope online
Journal of Chemical Education
American Physiological Society Journals Online
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Molecular Pharmacology
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Senses of Cinema
Molecular Pharmacology
The American Journal of Psychology
Journal of pharmacology and experimental therapeutics
University of Illinois Press Beethoven Forum
Diabetes Care
Thomson Gale – Infotrac
CRCnetBASE
Informa World
The Smithsonian/NASA Astrophysics Data System
The Oncologist
Genome Research
ChemNetBase
Combined Chemical Dictionary
Dictionary of Natural Products
Polymers: a property database
Information Systems Research
Informs journal on computing
Interfaces
Management Science
Marketing Science
Mathematics of operations research
Organization Science
Transportation Science
Modern Humanities Research Section
Economic geology and the bulletin of the Society of Economic Geologists
National Research Council Canada
World Biographical Information System
American Institute of Chemical Engineers
Materials Transactions Online
Institut de Matematica
Current Index to Statistics
The Australian Journal of Combinatorics
ACI Materials Journal
Institute of Biology
Teachers College Record
Optics Infobase
The International journal of engineering education
Databases in Science and Technology
Architects’ Journal
AJ Specification
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
Periodicals
Journal of Micropalaeontology Online
AnthroSource
Online Medical Database
Optics InfoBase
LAWLEX – Compliance and Contract Management Systems
MD Consult
Ovid
Online Structural Journal
New Zealand Veterinary Journal
Archives of Dermatology
Archives of Ophthalmology
Archives of Surgery
Archives of otolaryngology
Archives of facial plastic surgery
ACI Structural Journal
FirstCONSULT
Veterinary Research
New Zealand Vet Journal
Family Therapy In Australia and New Zealand Journal
Publications of the Modern Language Association of America
Central and Eastern European Online Library
MLA Journals
Editions SEDES
The Wellesley Index to Victorian Periodicals
Royal Australian Institute of Architects
HighWire Press
Euromonitor International
Monash University ePress
Victorian Legislation and Parliamentary Documents
IStructE – The Institution of Structural Engineers
Editorial Note, Indonesia
L’Annee philologique
The Gerritsen Collection
Journal of Dental Education
William James Studies
The University of Illinois Press
Health Education Research
PubMed Central
Institute of Food Technologists
Climate Policy
BREPOLiS
Anaesthesia and Intensive Care
The Parliament Rolls of Medieval England
Journal of the Geological Society
Physics World
British Tax Library
Plant pathology and disease
phytopathology
Equal opportunities review
Keesing’s World News Archives
Morgan and Claypool Publishers
NewsBank Info Web
CNKI Databases
African American Song
Alexander Street Press
MIT CogNet
International Catacomb Society
RefWorks
SAE Digital Library
Science of Synthesis
Adam Matthew Publications
Institute of Foresters of Australia
Greatman Project
Taiwan Classic
CAB International
Museum Discovery
Scopus
Antiquity
Economic and Social Data Service
Electronic Publications
American Institute of Aeronautics and Astronautics
Journal of Clinical Orthodontics
HortScience
Journal of the American Society for Horticultural Science
HortTechnology
Warwick Mathematics Institute
Tempo Interacktif
Operative Dentistry Online
International Journal of Advanced Robotic Systems
Journal of Heterocyclic Chemistry
Society for Range Management
The Times Higher Awards
Families in Society
The Royal Society of New Zealand
African American Song
College Art Association
Pacific Journal of Mathematics
Economic and Political Weekly
Journal of Operator Theory
The Journal of Pediatric Dentistry
Ethology, ecology and evolution
Annals of Forest Science
JustCite
The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease
Columbia International Affairs Online
CABeBooks

دانلود مقاله + پسورد سایتهای علمی + دانلود کتاب و پایان نامه + تهیه استاندارد

Comments

 
3 + 5 =  

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

امتیاز بدهید!
دانلود پیپر را در گوگل محبوب کنید.

فیلم های مهندسی مکانیک
فیلم های مهندسی صنایع
فیلم های مهندسی برق
فیلم های مهندسی معماری
فیلم های مهندسی عمران
فیلم های مهندسی نرم افزار
● آموزش های رایگان
● تبلیغات دیجیتال هوشمند
● استخدام در فرادرس

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )