دانلود ایبوک

دانلود کتاب

برای دانلود کتابهای زیر با ما مکاتبه کنید.

. COD SUBJECT PAGE 1 ENCYCLOPEDIA 1 2 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 1 3 REFERENCE & RESEARCH 4 101 ACCOUNTING, BANKING & FINANCE 5 170 ADVERTISING 8 168 BUSINESS MANAGEMENT 8 104 BUSINESS & COMMERCE 10 106 ECONOMICS 17 167 ECONOMIC (AGRICULTURAL ECONOMY) 26 131 ECONOMICS (INTERNATIONAL ECONOMICS) 26 132 ECONOMICS (MACROECONOMICS) 26 133 ECONOMICS (MICROECONOMICS & INDUSTRIAL) 27 134 ECONOMICS (POLITICAL ECONOMY) 27 143 ENTREPRENEURSHIP 29 169 GLOBALISATION 30 171 TAXATION 31 115 MANAGEMENT & LEADERSHIP 31 146 MANAGEMENT (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 38 147 MANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) 39 148 MANAGEMENT (PUBLIC ADMINISTRATION) 40 149 MANAGEMENT (SECURITY & STRATEGIC MANAGEMENT) 41 185 MARKETING & BRANDING 42 107 EDUCATION 43 135 EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) 52 166 EDUCATION (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) 57 136 EDUCATION (POST‐COMPULSORY & HIGHER EDUCATION) 57 137 EDUCATION (RESEARCH METHODS) 59 138 EDUCATION (SPECIAL NEEDS) 60 139 EDUCATION (TEACHING & LEARNING) 61 121 PSYCHOLOGY 63 180 PSYCHOLOGY (COGNITIVE PSYCHOLOGY) 69 181 PSYCHOLOGY (COUPLES & FAMILY THEARAPY) 69 162 PSYCHOLOGY (CREATIVE ARTS THERAPIES) 70 163 PSYCHOLOGY (PSYCHOANALYSIS) 70 164 PSYCHOLOGY (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) 72 179 PSYCHOLOGY (SOCIAL PSYCHOLOGY) 76 GEOGRAPHY 109 CLIMATE CHANGE 76 108 GEOGRAPHY 77 175 GIS & REMOTE SENSING 78 165 HUMAN GEOGRAPHY 78 TABLE OF CONTENTS HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES LIBRARY REFERENCE ECONOMIC & MANAGEMENT EDUCATION  PSYCHOLOGY TABLE OF CONTENTS COD SUBJECT PAGE HISTORY 110 HISTORY 78 102 ANTHROPOLOGY & ETHNOLOGY 85 103 ARCHAEOLOGY, ANCIENT HISTORY & MUSEUM STUDIES 87 105 CLASSICAL STUDIES 91 111 ISLAMIC STUDIES 93 118 OTHER RELIGIONS 112 182 THEOLOGY & RELIGIOUS STUDIES 124 119 PHILOSOPHY 127 184 PHILOSOPHY (ISLAMIC PHILOSOPHY) 140 151 PHILOSOPHY (ART & AESTHETICS) 140 152 PHILOSOPHY (CONTINENTAL PHILOSOPHY) 141 157 PHILOSOPHY (ETHICS & PHILOSOPHY OF LAW) 141 177 PHILOSOPHY (HISTORY OF PHILOSOPHY) 142 178 PHILOSOPHY(KANT PHILOSOPHY) 143 153 PHILOSOPHY (METAPHYSICS) 144 154 PHILOSOPHY (PHILOSOPHY OF RELIGION) 145 155 PHILOSOPHY (PHILOSOPHY OF SCIENCE) 146 156 PHILOSOPHY (POLITICAL PHILOSOPHY) 146 112 LANGUAGE & LINGUISTICS 148 141 LANGUAGE & LINGUISTICS (GERMAN LANGUAGE) 155 142 LANGUAGE LEARNING 156 114 LITERATURE 157 145 LITERATURE (GERMAN LANGUAGE) 163 144 LITERATURE (LITERARY CRITICISM) 163 176 LITERATURE (NOVEL & FICTION) 164 140 COPY RIGHT 165 128 CRIMINOLOGY & CRIMINAL LAW 165 174 FINANCIAL & COMMERCIAL LAW 168 161 HUMAN RIGHTS 169 113 LAW 170 130 LAW (GERMAN LANGUAGE) 176 129 IRAN STUDIES 177 117 MIDDLE EAST STUDIES 183 127 MILITARY, STRATEGIC & SECURITY STUDIES  201 120 POLITICS & INTERNATIONAL STUDIES 206 158 POLITICS (AFRICAN) 219 159 POLITICS (AMERICAN & EUROPEAN) 220 160 POLITICS (RUSSIAN & ASIAN) 222 183 GENDER & WOMEN STUDIES 224 150 JOURNALISM 226 116 MEDIA, COMMUNICATION & CULTURAL STUDIES 227 122 SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY 234 123 SOCIOLOGY & SOCIAL SCIENCE 235 124 SPORT, EXERCISE SCIENCE & LEISURE STUDIES 240 125 TOURISM & TRAVELLING 246 SOCIAL SCIENCES LAW & POLITICS LANGUAGE & LITERATURE PHILOSOPHY RELIGIOUS STUDIES ENCYCLOPEDIA 1 0010075 Brill's Encyclopedia of the Middle Ages (2 Vols.) 9789004293151 Gert Melville(Editor),Mart 2016 350 20 280 EUR BRILL'S NEW PAULY - CLASSICAL TRADITION, VOLUME IV 2009 266 (OLY 2 0010048 9789004142244 CRAIG KALLENDORF( 70 79.8 EUR Encyclopedia of Early Modern History, Volume 1: (Ab 2016 255 andoned Settlement - Beer) 3 1101212 9789004269439 Graeme Dunphy(Editor) 20 204 EUR 4 1101211 Encyclopedia of Early Modern History: Beggar - Class Consciousness 9789004269804 Graeme Dunphy(Editor) 2016 255 20 204 EUR Encyclopedia of Early Modern History: Classical Eco 2017 255 nomics - Cutlery 5 سفارش ثبت 9789004269811 Graeme Dunphy(Editor) 20 204 EUR 6 1460142 Encyclopedia of Human Resource Management 9781783475452 Adrain Wilkinson,Stewart 2016 190 20 152 GBP EUROPA INTERNATIONAL FOUNDATION DIRECTORY 2009 270 2009,THE ROUTLEDGE 7 0010038 9781857435238 70 81 GBP 8 0010049 EUROPA WORLD OF LEARNING 2011, THE 9781857435672 EUROPA PUBLICATIO 2011 580 70 174 GBP 9 1202822 Handbook of International Security and Development 9781784715199 Paul Jackson,Paul Jackson 2016 40 20 32 GBP 2015 13 Ingenious Impressions: Fifteenth-century Printed Books from the University of Glasgow Library 10 2060824 9781857599268 Julie Gardham 20 10.4 GBP 11 1183090 Routledge Encyclopedia of Ancient Mediterranean Religions 9780415831970 Eric Orlin(Editor) 2016 263 20 210.4 GBP LIBRARY & INFORMATION SCIENCE Altmetrics: A Practical Guide for Librarians, Resea 2016 50 rchers and Academics 12 0020573 9781783300105 ANDY TATTERSALL,A 10 45 GBP 13 0020543 Annual Review of Cultural Heritage Informatics: 2014 9781442250116 Samantha K. Hastings(Edi 2015 65 20 52 GBP 14 0020484 Basics of Bookkeeping 9789001832841 M. Schauten 2013 37 40 22.2 GBP 15 0020553 Better Library Design: Ideas from Library Journal 9781442239609 REBECCA MILLER 2015 50 20 40 GBP 2013 60 BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSMANAGEMENT IN DER JURISTISCHEN PRAXIS (PRAXISWISSEN) (GERMAN EDITION) 16 0020465 9783110301298 ANNE JACOBS 40 36 EUR 17 2060636 Bodleian Library Treasures 9781851244089 DAVID VAISEY 2015 35 20 28 USD 18 0020563 Building Your Portfolio 9781783300204 KATHERINE OWEN 2014 40 10 36 GBP Career Transitions for Librarians: Proven Strategie 2016 16 s for Moving to Another Type of Library 19 0020598 9781442263727 Davis Erin Anderson(Edit 20 12.8 GBP 20 0020534 Cataloging and Classification: An Introduction 9781442232495 Lois Mai Chan, Athena Sa 2015 45 20 36 GBP 21 0020535 Cataloging for School Librarians 9781442232464 MARIE KELSEY 2014 30 20 24 GBP Children's Services Today: A Practical Guide for Li 2015 45 brarians (Practical Guides for Librarians) 22 0020542 9780810891326 Jeanette Larson 20 36 GBP CILIP: THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND 2009 49.95 INFORMATION PROFESSIONALS YEARBOOK 2008-2009 KATHRYN BEECROFT( 23 0020311 9781856046435 70 14.99 GBP Collaborative Grant-Seeking: A Practical Guide for Librarians 2016 45 (Practical Guides for Librarians) Bess G. de Farber 24 0020593 9781442263277 20 36 GBP Collection Evaluation in Academic Libraries: A Prac 2015 45 tical Guide for Librarians (Practical Guides for Librarians) Karen C. Kohn 25 0020539 9781442238602 20 36 GBP 26 1400030 Copyright and E-learning: A Guide for Practitioners 9781783300600 Jane Secker,Chris Morriso 2016 50 10 45 GBP 27 0020519 Creating a Streaming Video Collection for Your Library 9780810893184 Cheryl J. Duncan, Erika D 2015 25 20 20 GBP 28 0020530 Creative Management of Small Public Libraries in the 21st Century 9781442243569 Carol Smallwood(Editor) 2015 38 20 30.4 GBP 29 0020590 Critical Literacy for Information Professionals 9781783300822 Sarah McNicol,Sarah Mc 2016 60 10 54 GBP CULTURAL JOURNEYS: MULTICULTURAL LITERATURE 2010 16.95 FOR ELEMENT 30 0020394 9781442206878 PAMELA S. GATES 70 5.09 GBP 2015 40 Curriculum-Based Library Instruction: From Cultivating Faculty Relationships to Assessment (Medical Library Association Books Series) 31 0020526 9781442231658 Amy Blevins, Megan Inm 20 32 GBP Customer Service in Libraries: Best Practices (Best 2013 33 Practices in Library Services) 32 0020461 9780810887480 MICHAEL MESSINA(E 20 26.4 GBP 33 0020587 Digital Curation 9781783300976 Ross Harvey 2016 60 10 54 GBP 34 0020469 Digital Preservation for Libraries, Archives, and Museums 9780810887121 Heather Lea Moulaison 2014 45 20 36 GBP 35 1111287 Directory of Libraries of the Islamic World 2013 9781921892585 2001 375 70 112.5 USD 36 0020532 Donors and Archives: A Guidebook for Successful Programs 9780810892170 Aaron D. Purcell 2015 40 20 32 GBP 37 0020565 Dynamic Research Support for Academic Libraries 9781783300495 Starr Hoffman,Starr Hoff 2016 50 10 45 GBP 38 0020580 Ebooks in Libraries: Everything Is Changing (Ifla Publications) 9783110309706 Paul Whitney(Editor) 2016 90 15 76.5 EUR Educating the Profession: 40 Years of the Ifla Sect 2016 120 ion on Education and Training (Ifla Publications) 39 0020582 9783110375268 Michael Seadle(Editor),Cl 15 102 EUR 40 0020449 E-LEARNING IN LIBRARIES: BEST PRACTICES 9780810887503 ROWMAN 2013 28 40 16.8 GBP Emerging Strategies for Supporting Student Learning 2016 50 : A Practical Guide for Librarians and Educators Barbara Allan 41 0020588 9781783300709 10 45 GBP 42 0020527 Emerging Technologies: A Primer for Librarians 9781442238886 Michael Sauers 2015 25 20 20 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 1 DIS Sale Price LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 2015 32 Enhancing Teaching and Learning in the 21st-Century Academic Library: Successful Innovations That Make a Difference (Creating the 21st-Century Academ Bradford Lee Eden 43 0020520 9781442247055 20 25.6 GBP Exploring Discovery: The Front Door to a Library's Lincensed and 2016 65 digitized content 44 0020591 9781783300969 Kenneth J Varnum 10 58.5 GBP Finding Reliable Information Online: Adventures of 2015 18 an Information Sleuth 45 0020592 9781442253933 Leslie F. Stebbins 20 14.4 GBP 46 0020518 Fundamentals for the Academic Liaison 9781783300051 JOE ESHLEMAN RICH 2014 55 10 49.5 GBP 47 0020502 Fundamentals of Collection Development 9781856049375 peggy johnson 2014 50 10 45 GBP 48 0020343 GAMING IN LIBRARIES (TECH SET) 9781856047296 KELLY CZARNECKI 2010 34.95 70 10.49 GBP Genealogy: A Practical Guide for Librarians (Practi 2015 45 cal Guides for Librarians) 49 0020540 9780810891500 Katherine Pennavaria 20 36 GBP 50 0020551 Global Action on School Library Guidelines (Ifla Publications) 9783110362435 Barbara A. Schultz-Jones, 2015 90 15 76.5 EUR Global Wikipedia: International and Cross-Cultural 2014 48 Issues in Online Collaboration Noriko Hara 51 0020471 9780810891012 20 38.4 GBP Going Beyond Loaning Books to Loaning Technologies: 2015 45 A Practical Guide for Librarians (The Practical Guides for Librarians series) Janelle Sander 52 0020541 9781442244993 20 36 GBP 53 0020552 Handbook of Information Science 9783110373646 Wolfgang G. Stock,Mecht 2015 75 15 63.75 EUR 2014 170 Handbuch Hochschulbibliothekssysteme: Leistungsfahige Informationsinfrastrukturen Fur Wissenschaft Und Studium (de Gruyter Reference) (German Languag Konstanze Sollner(Editor) 54 0020479 9783110309911 15 144.5 EUR Historical Dictionary of Librarianship (Historical Dictionaries of 2014 55 Professions and Industries) Mary Ellen Quinn 55 0020472 9780810878075 20 44 GBP HISTORY AND CULTURAL HERITAGE OF CHINESE 2010 99.95 CALLIGRAPHY, PRINTING, AND LIBRARY WORK BOS, JAN; ZUZAO, LIN; 56 0020343 9783598220463 70 29.99 EUR 57 2060819 Imaginary Creatures: Library on Display: The Library on Display 9788874610983 Franca Arduini(Preface) 2008 10 20 8 GBP 2016 100 Indigenous Notions of Ownership & Libraries, Archives & Museums (Ifla Publications) 58 0020579 9783110362992 Camille Callison(Editor),L 15 85 EUR 2015 32 Information Privacy Fundamentals for Librarians and Information Professionals 59 0020529 9781442228818 Cherie L. Givens 20 25.6 GBP 60 0020537 Information Services Today: An Introduction 9781442239586 Sandra Hirsh(Editor) 2015 38 20 30.4 GBP 2015 13 Ingenious Impressions: Fifteenth-century Printed Books from the University of Glasgow Library 61 2060824 9781857599268 Julie Gardham 20 10.4 GBP 2015 45 Integrating the Web into Everyday Library Services: A Practical Guide for Librarians (Practical Guides for Librarians) Elizabeth R. Leggett 62 0020597 9781442256750 20 36 GBP 2016 65 Interprofessional Education and Medical Libraries: Partnering for Success (Medical Library Association Books Series) Mary E. Edwards(Editor) 63 0020585 9781442263895 20 52 GBP 2009 28.99 INTRODUCTION TO STAFF DEVELOPMEN IN ACADEMIC LIBRARIES, AN 64 0020348 9780789038456 E. CONNOR 70 8.7 GBP 2014 55 Is Digital Different?: How Information Creation, Capture, Preservation and Discovery are Being Transformed 65 0020556 9781856048545 MICHAEL MOSS(EDIT 10 49.5 GBP 66 1112299 Islam and Modernity (Critical Concepts in Sociology) 9781138930827 Nasar Meer(Editor) 2017 900 20 720 GBP Leadership in Academic Libraries Today: Connecting Theory to 2014 55 Practice Jody Condit Fagan(Editor 67 0020470 9781442232594 20 44 GBP Libraries - Traditions and Innovations: Papers from 2017 90 the Library History Seminar XIII Melanie Kimball,Katherin 68 0020604 9783110448337 15 76.5 EUR 69 2012293 Libraries: A Design Manual 9783034608275 Nolan Lushington 2014 90 15 76.5 EUR 70 0020473 Library Management for the Digital Age: A New Paradigm 9781442230156 Julie Todaro 2014 45 20 36 GBP Library Service Design: A LITA Guide to Holistic As 2016 28 sessment, Insight, and Improvement (LITA Guides) Joe J. Marquez,Annie Do 71 0020599 9781442263840 20 22.4 GBP Linked Data for Libraries, Archives and Museums: How to Clean, 2014 55 Link and Publish Your Metadata 72 0020488 9781856049641 SETH VAN HOOLAND, 10 49.5 GBP 73 1151255 Managing Copyright in Higher Education: A Guidebook 9780810891487 Donna L. Ferullo 2015 32 20 25.6 GBP 74 0020560 Managing Digital Objects: Analysis, Discovery and Retrieval 9781856049412 PAULINE RAFFERTY(E 2016 55 10 49.5 GBP 75 0020603 Managing Information Services: An Innovative Approach 9781472455291 Jo Bryson 2016 30 20 24 GBP 76 0020595 Managing Local Government Archives 9781442263956 John H. Slate,Kaye Lanni 2016 30 20 24 GBP Marketing and Outreach for the Academic Library: New Approaches 2016 30 and Initiatives (Creating the 21st-Century Academic Library) 77 0020586 9781442262546 Bradford Lee Eden(Editor 20 24 GBP Marketing for Special and Academic Libraries: A Pla 2016 25 nning and Best Practices Sourcebook (Medical Library Association Books Series) Valerie S. Gordon,Patricia 78 0020594 9781442262706 20 20 GBP Marks of Genius: Masterpieces from the Collections 2014 40 of the Bodleian Libraries 79 2060637 9781851244034 STEPHEN HEBRON 20 32 USD 80 2011895 Masterpieces: Library Architecture + Design 9783037681749 Manuela Roth 2014 45 20 36 EUR Maximizing the One-Shot: Connecting Library Instruc 2015 40 tion with the Curriculum Jill Markgraf, Hans Kishel 81 0020525 9781442238664 20 32 GBP 82 0020496 Maxwell's Handbook for RDA. Robert L. Maxwell 9781856048323 ROBERT L. MAXWELL 2014 65 10 58.5 GBP Medieval Damascus: Plurality and Diversity in an Ar 2016 85 abic Library: The Ashrafiya Library Catalogue 83 1171135 9781474408776 KONRAD HIRSCHLER 20 68 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 2 DIS Sale Price LIBRARY & INFORMATION SCIENCE Membership Marketing in the Digital Age: A Handbook 2015 30 for Museums and Libraries 84 0020601 9781442259812 Patricia Rich,Dana S. Hine 20 24 GBP MICROBLOGGING AND LIFESTREAMING IN LIBRARIES 2010 34.95 (TECH SET) 85 0020413 9781856047234 ROBIN HASTINGS 70 10.49 GBP Mobile Technologies for Every Library (Medical Libr 2015 40 ary Association Books Series) Ann Whitney Gleason 86 0020531 9781442248922 20 32 GBP 87 0020501 No Nonsense Guide to Training in Librars 9781856048286 Barbara Allan 2013 60 40 36 GBP 88 1191995 ON THE INTERNET 9780415775168 HUBERT L. DREYFUS 2008 17 20 13.6 GBP One-volume Libraries - Composite and Multiple-text Manuscripts 2016 130 (Studies in Manuscript Cultures) Michael Friedrich(Editor), 89 0020578 9783110496932 15 110.5 EUR Outsourcing Technology: A Practical Guide for Libra 2014 48 rians (The Practical Guides for Librarians series) ROBIN HASTINGS 90 0020474 9780810892477 20 38.4 GBP 2015 30 Partnerships and New Roles in the 21st-Century Academic Library: Collaborating, Embedding, and Cross-Training for the Future (Creating the 21st-Centu Bradford Lee Eden(Editor 91 0020596 9781442255401 20 24 GBP 92 0020548 Post-occupancy evaluation of library buildings (IFLA Publications) 9783110375213 Karen Latimer, Dorothea 2015 90 15 76.5 EUR 93 0020508 Practical Digital Preservation for Smaller Organizations 9781856047555 Adrian Brown 2013 60 40 36 GBP 2015 25 Preparing Children for Reading Success: Hands-On Activities for Librarians, Educators, and Caregivers 94 0020533 9780810892538 JULIA IRWIN, DINA M 20 20 GBP Preserving Archives, Second Edition (Principles and 2012 60 Practice in Records Management and Archives) 95 0020491 9781856048231 Jonathan Rhys-Lewis 40 36 GBP 96 0020566 Rare Books and Special Collections 9781783300150 SIDNEY E. BERGER 2014 90 10 81 GBP 97 0020516 RDA and Cartographic Resources 9781856047722 MARY LYNETTE LARS 2015 55 10 49.5 GBP 98 0020583 Reimagining the Academic Library 9781442238589 David W. Lewis 2016 25 20 20 GBP Rethinking Library Technical Services: Redefining O 2015 38 ur Profession for the Future 99 0020528 9781442238633 Mary Beth Weber(Editor) 20 30.4 GBP Rethinking Reference for Academic Libraries: Innova 2014 38 tive Developments and Future Trends Carrie Forbes,Jennifer Bo 100 0020523 9781442244528 20 30.4 GBP 101 1193284 Routledge Library Editions: Philosophy of Mind 9781138824645 VARIOUS 2015 535 20 428 GBP 102 0020524 Scales on Censorship: Real Life Lessons from School Library Journal 9781442250635 Pat R. Scales 2015 14 20 11.2 GBP 103 0020538 School Libraries 3.0: Principles and Practices for the Digital Age 9780810885806 Rebecca P. Butler 2015 38 20 30.4 GBP 2016 90 Space and Collections Earning Their Keep: Transformation, Technologies, Retooling (Ifla Publications) Joseph Hafner(Editor),Dia 104 0020581 9783110461978 15 76.5 EUR 105 1142109 Supplement Aux Dictionnaires Arabes (2 Vols) (French Edition) 9789004305359 R. Dozy 2015 98 20 78.4 EUR 106 0020602 Take Your Library Workshops Online! 9781442263987 Anne Grant,Diana Finkle 2016 30 20 24 GBP Teaching Google Scholar: A Practical Guide for Libr 2016 45 arians (Practical Guides for Librarians) Paige Alfonzo 107 0020584 9781442243583 20 36 GBP The Complete Guide to Using Google in Libraries: In 2015 40 struction, Administration, and Staff Productivity (Volume 1) 108 0020521 9781442246904 Carol Smallwood(Editor) 20 32 GBP The Complete Guide to Using Google in Libraries: Re 2015 40 search, User Applications, and Networking (Volume 2) 109 0020522 9781442247871 Carol Smallwood 20 32 GBP 110 0020589 The Data Librarian's Handbook 9781783300471 Robin C. Rice,John South 2016 55 10 49.5 GBP 111 1073247 The Europa World of Learning 2016 9781857437683 EUROPA PUBLICATIO 2016 760 20 608 GBP 112 1400031 The Facet Copyright Collection 9781783300860 Graham P. Cornish,Paul P 2015 135 10 121.5 GBP 113 2140442 The Fairchild Books Dictionary of Fashion 9781609014896 Bina Abling(Illustrator) 2014 68 20 54.4 GBP 2016 725 The International Year Book and Statesmen's Who's Who 2017: International and National Organisations, Countries of the World and over 2,300 Biographi 114 0030245 9780995497207 Jennifer Dilworth(Compil 20 580 EUR 115 0020605 The Librarians of Congress 9781442262607 Christian A. Nappo 2016 50 20 40 GBP 116 0020546 The Meaning of the Library: A Cultural History 9780691166391 Alice Crawford(Editor) 2015 35 20 28 USD 117 0020570 The No-Nonsense Guide to Archives and Recordkeeping 9781856048552 MARGARET CROCKET 2015 55 10 49.5 GBP The Pepys Library: And the Historic Collections of Magdalene 2015 15 College Cambridge 118 2060818 9781857599534 M.E.J. Hughes 20 12 GBP The Preservation Management Handbook: A 21st-Centur 2014 70 y Guide for Libraries, Archives, and Museums Martha R. Mahard 119 0020476 9780759123151 20 56 GBP 120 2031162 The Routledge Companion to Commedia dell'Arte 9780415745062 Oliver Crick(Editor) 2015 138 20 110.4 GBP The Small Library Manager's Handbook (Medical Libra 2015 38 ry Association Books Series) ALICE GRAVES 121 1151254 9781442230132 20 30.4 GBP Translating Expertise: The Librarian's Role in Tran 2016 55 slational Research (Medical Library Association Books Series) Marisa L. Conte(Editor) 122 1122194 9781442262676 20 44 GBP 123 2060670 Treasures from Lord Fairhaven's Library at Anglesey Abbey 9781857598261 William Hale 2013 20 20 16 GBP Usability Testing: A Practical Guide for Librarians 2014 45 (The Practical Guides for Librarians series) 124 0020536 9781442228993 Rebecca Blakiston 20 36 GBP 125 0020549 Vernetztes Wissen. Online. Die Bibliothek als Managementaufgabe 9783110441543 Rafael Ball 2015 80 15 68 EUR 126 0020544 Wearable Technology: Smart Watches to Google Glass for Libraries 9781442252905 Tom Bruno,Ellyssa Kroski 2015 55 20 44 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 3 DIS Sale Price LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 127 0020577 World Guide to Libraries 2016 9783110451160 Not Available 2016 769 15 653.65 EUR REFERENCE & RESEARCH 128 0030249 Africa South of the Sahara 2017 9781857438482 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP Altmetrics: A Practical Guide for Librarians, Resea 2016 50 rchers and Academics 129 0020573 9781783300105 ANDY TATTERSALL,A 10 45 GBP 130 1590152 Central and South-Eastern Europe 2017 9781857438444 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP 131 2041555 Design as Research : Positions,Arguments,Perspectives 9783035609196 Gesche Joost,Katharina Br 2016 40 15 34 EUR DIRECTORY OF PUBLISHING 2011: UNITED KINGDOM AND 2010 110 THE REPUBLIC OF IRELAND 132 0030234 9781441184429 THE PUBLISHERS ASS 70 33 GBP EASTERN EUROPE, RUSSIA AND CENTRAL ASIA 2010 2010 410 (EUROPA REGIONAL SURVEYS OF THE WORLD) 133 0030216 9781857435313 EUROPA PUBLICATIO 70 123 GBP 134 0030250 Eastern Europe, Russia and Central Asia 2017 (Volume 3) 9781857438512 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP Economics of Research and Development (Internationa 2016 285 l Library of Critical Writings in Economics series, #322) Bronwyn H. Hall,Bronwy 135 1062450 9781783473458 20 228 GBP Entrepreneurship, Universities & Resources: Frontie 2016 75 rs in European Entrepreneurship Research Ulla Hytti,Robert Blackbu 136 1430132 9781786432537 20 60 GBP Finding Reliable Information Online: Adventures of 2015 18 an Information Sleuth 137 0020592 9781442253933 Leslie F. Stebbins 20 14.4 GBP 138 1112268 Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life 9781784710729 M. Kabir Hassan 2016 235 20 188 GBP Handbook of Employee Commitment (Research Handbooks 2016 195 in Business and Management series) 139 1151290 9781784711733 John P. Meyer,John P. Me 20 156 GBP 140 1460144 Handbook of Human Resource Management in the Middle East 9781784719517 Pawan S. Budhwar,Kamel 2016 170 20 136 GBP Handbook on Gender in World Politics (International 2016 150 Handbooks on Gender series) Jill Steans,Daniela Tepe-B 141 1830064 9781783470617 20 120 GBP Handbook on Research in Relationship Marketing (Res 2016 40 earch Handbooks in Business and Management series) Robert M. Morgan,Janet T 142 1850027 9781783479405 20 32 GBP 143 0030243 Practical Tips for Facilitating Research 9781783300174 MOIRA J. BENT 2015 50 10 45 GBP Regulation and Governance of Financial Institutions 2016 550 (RESERCH COLLECTION) James R. Barth,Ross Levi 144 1010672 9781784719531 20 440 GBP Repositioning Reference: New Methods and New Servic 2015 32 es for a New Age 145 0030242 9780810892118 Laura Saunders, Eileen G. 20 25.6 GBP 2016 120 Research Handbook of International and Comparative Perspectives on Diversity Management (Research Handbooks in Business and Management series) 146 1151291 9781784719685 Alain Klarsfeld,Eddy S. N 20 96 GBP Research Handbook on Electronic Commerce Law (Resea 2016 210 rch Handbooks in Information Law series) 147 1041501 9781783479917 John A. Rothchild,John A 20 168 GBP Research Handbook on Gender and Innovation (Researc 2016 110 h Handbooks in Business and Management series) 148 1460143 9781783478118 Gry Agnete Alsos,Ulla Hy 20 88 GBP Research Methods in Crime and Justice (Criminology 2016 56 and Justice Studies) 149 1280370 9781138124233 Brian L. Withrow 20 44.8 GBP Routledge Library Editions: Archaeology: Industrial 2015 90 Archaeology: An Introduction Kenneth Hudson 150 1030486 9781138816060 20 72 GBP 2015 90 Routledge Library Editions: Archaeology: The Archeology of the New Testament: The Mediterranean World of the Early Christian Apostles Jack Finegan 151 1030485 9781138813380 20 72 GBP 2015 90 Routledge Library Editions: The Economy of the Middle East: Economic and Political Change in the Middle East (RLE Economy of Middle East) Elias H. Tuma 152 1171000 9781138813120 20 72 GBP 153 0030248 South Asia 2017 9781857438451 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP The Dictionary of the Book: A Glossary for Book Col 2016 85 lectors, Booksellers, Librarians, and Others Sidney E. Berger 154 0030246 9781442263390 20 68 GBP THE EUROPA INTERNATIONAL FOUNDATION DIRECTORY 2010 285 2010 ROUTLEDGE 155 0030231 9781857435597 70 85.5 GBP 156 0030247 The Europa World of Learning 2017 9781857438321 Europa Publications(Edito 2016 875 20 700 GBP THE INTERNATIONAL YEAR BOOK AND STATESMEN'S 2008 546 WHO'S WHO 2009 157 0030199 9789004167285 JENNIFER DILWORTH 70 163.8 EUR 2016 725 The International Year Book and Statesmen's Who's Who 2017: International and National Organisations, Countries of the World and over 2,300 Biographi Jennifer Dilworth(Compil 158 0030245 9780995497207 20 580 EUR 159 1171343 The Middle East and North Africa 2017 9781857438475 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP 160 2012306 The Reference Work:From Passivhaus to Energy-Plus House 9783038216438 Manfred Hegger,Caroline 2016 70 15 59.5 EUR The Research Companion: A practical guide for those 2016 32 in the social sciences, health and development Petra M. Boynton 161 1231323 9781138917613 20 25.6 GBP 162 1183091 The Routledge History of Medieval Christianity: 1050-1500 9780415660143 R. N. SWANSON(EDITO 2015 158 20 126.4 GBP Understanding Research in Early Childhood Education 2016 28 : Quantitative and Qualitative Methods 163 1350337 9780415714396 Nancy File,Jennifer J. Mu 20 22.4 GBP 164 0030240 What is Inclusive Research? (What Is Research Methods) 9781849668118 Melanie Nind 2014 18 20 14.4 GBP 165 1820117 Yearbook of International Religious Demography 2016 9789004321731 Brian J. Grim(Editor),Tod 2016 85 20 68 EUR Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 4 DIS Sale Price ACCOUNTING, BANKING & FINANCE 166 1010617 2015 Valuation Handbook: Guide to Cost of Capital (Wiley Finance) 9781119070221 DUFF & PHELPS 2015 340 20 272 USD 167 1010624 A Handbook of Alternative Theories of Public Economics 9781783472826 Francesco Forte,Ram Mu 2015 40 20 32 GBP 168 سفارش ثبت Accountants' Negligence and Liability 9781780434865 Simon Salzedo QC,Tony 2016 150 20 120 GBP ACCOUNTING AND EMPIRE: THE BRITISH LEGACY OF 2010 80 PROFESSION 169 1010355 9780415457712 SUKI SIAN(EDITOR) 70 24 GBP 170 1010694 Accounting and Social Theory: An introduction 9781138100718 Lisa Jack 2016 35 20 28 GBP Accounting for Financial Instruments: A Guide to Va 2017 35 luation and Risk Management 171 1010696 9781138237599 Emanuel Camilleri 20 28 GBP 172 1010654 Accounting for Non-Accountants 9780749472818 David Horner 2015 20 15 17 GBP 173 1010697 Analysing Financial Statements for Non-Specialists 9781138641532 Jim O'Hare 2016 30 20 24 GBP ANFECHTUNGSRECHTE BEI WERTPAPIERGESCHAFTEN ZU 2012 85 NICHT MAR ANNIKA CLAUSS 174 1010494 9783110261530 15 72.25 EUR 175 1010455 ANTI MONEY LAUNDERING COMPLEX, THE 9780415600767 VERHAGE 2011 85 70 25.5 GBP 176 1010699 Auditing: Assurance and Risk 9781138692794 W. Robert Knechel,Steve 2016 95 20 76 GBP 177 1010625 Balancing the Regulation and Taxation of Banking 9781785360268 Natasha Agarwal 2015 65 20 52 GBP Banking on Equality: Women, work and employment in 2015 104 the banking sector in India (Routledge Studies in the Modern World Economy) Supriti Bezbaruah 178 1010610 9781138778337 20 83.2 GBP Basel Committee on Banking Supervision: A Primer on 2016 70 Governance, History, and Legitimacy -- Part I (Brill Research Perspectives) Maziar Peihani 179 1010665 9789004328129 20 56 EUR Basel Committee on Banking Supervision: An Assessme 2016 70 nt of Governance and Legitimacy -- Part II (Brill Research Perspectives) 180 1010664 9789004337190 Maziar Peihani 20 56 EUR 181 1062436 Basic Mathematics for Economists Third Edition 9780415485920 Mike Rosser,Piotr Lis 2016 45 20 36 GBP 182 1010681 Bluff: The Game Central Banks Play and How It Leads to Crisis 9781780748139 Anjum Hoda 2016 13 20 10.4 GBP Business Model Analysis: Accounting, Finance and St 2017 35 rategy for Management Decisions 183 1041512 9781138013186 Colin Haslam,Nicholas Tsi 20 28 GBP Capital Controls (The International Library of Crit 2015 310 ical Writings in Economics series, #308) Jonathan D. Ostry,Atish R 184 1010626 9781783479498 20 248 GBP Case Studies for Corporate Finance: From a (Anheuse 2017 73 r) to Z (Zyps) (In 2 Volumes) 185 سفارش ثبت 9789814667272 Harold Bierman Jr 20 58.4 GBP Central Banking and Monetary Policy in Muslim-major 2015 95 ity Countries (International Library of Critical Writings in Economics) Akhand Hossain 186 1010627 9780857937827 20 76 GBP 187 سفارش ثبت Clearing and Settlement: Second Edition 9781784510695 Dermot Turing 2016 180 20 144 GBP Climate Finance: Theory and Practice (World Scienti 2016 123 fic Series on the Economics of Climate Change) 188 1090210 9789814641807 ANIL MARKANDYA,A 20 98.4 GBP Competition and Stability in Banking: The Role of R 2016 40 egulation and Competition Policy 189 1010684 9780691171791 Xavier Vives 20 32 USD Confidence Games: Lawyers, Accountants, and the Tax 2016 25 Shelter Industry (MIT Press) Tanina Rostain,Milton C. 190 1010680 9780262529778 20 20 USD 191 1062348 Consumer Optimization Problem Solving 9789814635288 Alfred L Norman 2015 81 20 64.8 GBP 192 1010685 Currency Politics: The Political Economy of Exchange Rate Policy 9780691173849 Jeffry A. Frieden 2016 23 20 18.4 USD Deficits, Debt, and Democracy: Wrestling With Trage 2013 22 dy on the Fiscal Commons Richard E. Wagner 193 1010628 9781781007051 20 17.6 GBP 194 1430091 Entrepreneurial Finance: Concepts and Cases 9781138013605 Gina Vega,Miranda S. La 2016 42 20 33.6 GBP 195 1010700 Essential Personal Finance: A Practical Guide for Students 9781138692954 Lien Luu,Jonquil Lowe,Ja 2017 40 20 32 GBP 196 1740052 European Banking and Financial Law 9781138897977 Pierre de Gioia-Carabelles 2015 42 20 33.6 GBP 2016 70 European Banks and the Rise of International Finance: The post-Bretton Woods era (Routledge Explorations in Economic History) Carlo Edoardo Altamura 197 1010695 9781138191563 20 56 GBP 198 1010387 EXCEL APPLICATIONS FOR ACCOUNTING PRINCIPLES 9781111581565 SMITH 2012 47.99 70 14.4 GBP Exchange Rate Economics: The Uncovered Interest Par 2014 70 ity Puzzle and Other Anomalies Norman C. Miller 199 1010577 9781781006801 20 56 GBP Executive Compensation in Imperfect Financial Marke 2014 75 ts (Elgar Financial Law series) Jay Cullen 200 1010578 9781782549284 20 60 GBP Finance Capital Today: Corporations and Banks in th 2016 127 e Lasting Global Slump (Historical Materialism Book) 201 1010666 9789004255470 Francois Chesnais 20 101.6 EUR 202 1010541 FINANCE IN AN AGE OF AUSTERITY 9781781951835 JOHNSTON BIRCHALL, 2013 80 40 48 GBP 203 1010572 Finance in an Age of Austerity: The Power of Customer-owned Banks 9781782544890 Johnston Birchall 2013 28 40 16.8 GBP 204 1010616 Finance: The Basics 9781138919785 Erik Banks 2016 19 20 15.2 GBP 205 1010701 Financial Accounting: A Concepts-Based Introduction 9781138844971 David Kolitz 2016 40 20 32 GBP 206 1010607 Financial and Fiscal Policies: Crises and New Realities 9780199452651 PARTHA RAY 2014 30 20 24 GBP Financial Crime and Gambling in a Virtual World: A New Frontier in 2014 70 Cybercrime 207 1280295 9781782545194 Henry Hillman 20 56 GBP 2013 85 FINANCIAL CRISIS CONTAINMENT AND GOVERNMENT GUARANTEES 208 1010538 9781781004999 LABROSSE, J.R. OLIV 40 51 GBP 209 1010511 FINANCIAL ELITES AND TRANSNATIONAL BUSINESS 9780857935519 MURRAY, G. SCOTT, J. 2012 80 40 48 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 5 DIS Sale Price ACCOUNTING, BANKING & FINANCE 2012 45 FINANCIAL HACKING: EVALUATE RISKS, PRICE DERIVATIVES, STRUCTURE TRADES, AND BUILD YOUR INTUITION QUI MAYMIN PHILIP 210 1010520 9789814322553 40 27 GBP 2011 99 FINANCIAL INSTITUTIONS, IN AND OUT OF CRISIS: REFLECTIONS BY ANTHONY SAUNDERS 211 1010523 9789814374019 SAUNDERS ANTHONY 70 29.7 GBP 212 1010584 Financial Systems at the Cross Road: Lessons for China's Choice 9789814566827 Junhui Qian(Editor) 2014 33 20 26.4 GBP Financialisation and the Financial and Economic Cri 2016 90 ses (New Directions in Modern Economics) 213 1062444 9781785362378 Eckhard Hein(Editor),Dan 20 72 GBP 214 1010487 FIRST GREAT RECESSION OF 21ST CENTURY, THE 9781849807456 ?SCAR DEJU?N, UNIVE 2011 69.95 70 20.99 GBP GLOBAL FINANCIAL CRISIS: AN AUSTRALIAN 2012 75 PERSPECTIVE, THE 215 1010469 9780857935328 AHMED M. KHALID(ED 40 45 GBP 216 1010652 Great Principles of Computing 9780262527125 Vint Cerf(Foreword) 2015 32 20 25.6 USD 217 1010688 Handbook on the Geographies of Money and Finance 9781784718992 Ron Martin, Jane Pollard 2017 220 20 176 GBP 218 1010561 High-Frequency Financial Econometrics 9780691161433 Jean Jacod 2014 55 20 44 USD Household Finance (The International Library of Cri 2015 950 tical Writings in Economics Series) Michael Haliassos(Editor) 219 1010629 9781783476046 20 760 GBP 220 1010485 HOUSING MARKETS AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS 9781849803755 RAY FORREST, UNIVE 2011 69.95 70 20.99 GBP 2011 69.95 IMMIGRATION AND THE FINANCIAL CRISIS: THE UNITED STATES 221 1010492 9781849809917 STINE NEERUP(EDITO 70 20.99 GBP 2012 85 IMPLICATIONS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS FOR FINANCIAL REFORM AND REGULATION IN ASIA KAWAI, M. MAYES, D. 222 1010468 9780857934710 40 51 GBP 2010 100 INFLATION EXPECTATIONS (ROUTLEDGE INTERNATIONAL STUDIES IN MONEY AND BANKING) 223 1010421 9780415561747 PETER J. N. SINCLAIR( 70 30 GBP 224 1010704 Internal Audit Practice from A to Z (Internal Audit and IT Audit) 9781498742054 Patrick Onwura Nzechuk 2016 50 20 40 GBP 225 1010613 International Banking for a New Century 9780415681339 Fernando B. Sotelino 2015 46 20 36.8 GBP 226 1010620 International Monetary Reform: A Specific Set of Proposals 9781857438055 John Williamson 2016 95 20 76 GBP 227 1010702 International Money and Finance 9781138891388 Anthony J. Makin 2016 35 20 28 GBP 2010 90 INTERNATIONAL TAX COORDINATION : AN INTERDISCIPLINARY P 228 1010368 9780415569484 ZAGLER 70 27 GBP 229 1010619 Introductory Accounting: A Measurement Approach for Managers 9781138956216 Daniel P. Tinkelman 2016 52 20 41.6 GBP 230 1010608 Islam and Economic Policy: An Introduction 9780748683888 RODNEY WILSON 2015 30 20 24 GBP 2015 95 Islamic Banking in Pakistan (Routledge Contemporary South Asia Series) Feisal Khan 231 1010622 9780415779753 20 76 GBP 2016 150 Islamic Finance - Performance and Efficiency (Middle East and the Gulf Region) Mehmet Asutay,Mehmet 232 1010663 9783940924186 20 120 GBP 233 1010662 Islamic Finance - Political Economy, Values and Innovation 9783940924148 Mehmet Asutay(Editor),A 2015 150 20 120 GBP 234 1010661 Islamic Finance - Risk, Stability and Growth 9783940924162 Mehmet Asutay,Mehmet 2016 150 20 120 GBP 235 1010566 ISLAMIC FINANCE IN EUROPE 9781781002506 EDITED BY VALENTIN 2013 80 40 48 GBP 236 1010569 Islamic Finance: Principles and Practice, Second Edition 9781781001738 Hans Visser 2013 78 40 46.8 GBP Key Account Management: Tools and Techniques for Ac 2015 35 hieving Profitable Key Supplier Status Peter Cheverton 237 1010580 9780749469405 15 29.75 GBP Lean for Banks: Improving Quality, Productivity, an 2016 28 d Morale in Financial Offices 238 1010614 9781482260847 Marek Felbur 20 22.4 GBP LOCAL GOVERNMENT AND FINANCE: THE CHALLENGES 2011 89.95 OF THE 21ST CENTURY 239 1010513 9780857939760 UNITED CITIES AND L 70 26.99 GBP 240 1010517 MACHINE LEARNING FOR FINANCIAL ENGINEERING 9781848168138 GYORFI LASZLO ET AL 2012 79 40 47.4 GBP Management Accounting for Beginners (Routledge Focu 2016 45 s on Business and Management) Nicholas Apostolides 241 1010698 9781138641570 20 36 GBP Managing Currency Options in Financial Institutions 2016 79 : Vanna-Volga method (Routledge Advances in Risk Management) Kin-Keung Lai 242 1010611 9781138778054 20 63.2 GBP 243 1010703 Managing Financial Institutions: Markets and Sustainable Finance 9781138900028 Elizabeth S. Cooperman 2016 60 20 48 GBP 244 1010551 MANUAL OF ACCOUNTING - NEW UK GAAP 9781780434162 PRICEWATERHOUSEC 2013 45 40 27 GBP 245 1062311 MAQASID FOUNDATIONS OF MARKET ECONOMICS 9780748670031 SEIF IBRAHIM TAG EL- 2013 25 40 15 GBP Measuring Wealth and Financial Intermediation and T 2015 130 heir Links to the Real Economy (National Bureau of Economic Research St..... Marshall B. Reinsdorf(Edi 246 1010651 9780226204260 20 104 USD Metals and Energy Finance: Advanced Textbook on the 2016 40 Evaluation of Mineral and Energy Projects 247 1010667 9781783268511 Dennis L Buchanan 20 32 GBP MIGRANT REMITTANCE FLOWS : FINDINGS FROM A 2010 15 GLOBAL SURVE 248 1010372 9780821383605 JACQUELINE IRVING; 70 4.5 USD MODERN COST-BENEFIT ANALYSIS OF HYDROPOWER 2011 65 CONFLICTS 249 1010491 9781849808804 BENGT KRISTROM 70 19.5 GBP MONETARY POLICY AND THE POLITICAL ECONOMY OF 2014 95 FINANCIAL REGULATION 250 1010558 9781848443679 JANE W. DARISTA 20 76 GBP Monetary Regimes and Inflation: History, Economic a 2015 75 nd Political Relationships, Second Edition Peter Bernholz 251 1010632 9781784717629 20 60 GBP Money, Banking and the Foreign Exchange Market in Emerging 2014 65 Economies 252 1010575 9781782548379 Tarron Khemraj 20 52 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 6 DIS Sale Price ACCOUNTING, BANKING & FINANCE National Accounting and Economic Growth (The Intern 2016 240 ational Library of Critical Writings in Economics series, #313) 253 1010673 9781784718312 John M. Hartwick,John M 20 192 GBP One Step Ahead: Private Equity and Hedge Funds Afte 2016 15 r the Global Financial Crisis 254 1062422 9781780749228 Timothy Spangler 20 12 GBP 255 1010618 PCAOB Standards and Related Rules 9781941651858 AICPA 2015 180 20 144 USD 256 سفارش ثبت Public Banks in the Age of Finanacialization 9781786430656 Christoph Scherrer 2017 70 20 56 GBP 257 1010668 Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach 9789814571234 Jan W Dash 2016 115 20 92 GBP 2016 88 Reforging the Central Bank: The Top-Level Design of the Chinese Financial System in the New Normal (Series on Chinese Economics Research) 258 1010669 9789814704793 Haiqing Deng,XI Chen 20 70.4 GBP Regulation and Governance of Financial Institutions 2016 550 (RESERCH COLLECTION) 259 1010672 9781784719531 James R. Barth,Ross Levi 20 440 GBP Research Handbook on Crisis Management in the Banki 2015 195 ng Sector (Research Handbooks in Financial Law Series) Bob Wessels, Matthias Ha 260 1010634 9781783474226 20 156 GBP Research Handbook on Entrepreneurial Finance (Resea 2016 110 rch Handbooks in Business and Management) Javed Hussain,Jonathan S 261 1430110 9781783478781 20 88 GBP 262 1010576 Research Handbook on Money Laundering 9781782545873 Unger 2015 45 20 36 GBP RESEARCH HANDBOOK ON MONEY LAUNDERING (ELGAR 2013 160 ORIGINAL REFERENCE) 263 1010544 9780857933997 DAAN VAN DER LIND 40 96 GBP Research Handbook on Secured Financing in Commercia 2015 150 l Transactions (Research Handbooks in Financial Law series) 264 1010636 9781781001837 Frederique Dahan(Editor) 20 120 GBP Research Handbook on Sovereign Wealth Funds and Int 2015 140 ernational Investment Law 265 1010637 9781781955192 Fabio Bassan(Editor) 20 112 GBP Rethinking Corporate Governance: The Forming of Ope 2016 125 rative and Financial Strategies in Global Corporations Sven-Erik Sjöstrand 266 1010671 9781781951422 20 100 GBP Risk and Regulation of Islamic Banking (Foundations 2014 90 of Islamic Finance series) Shamsher Mohamad(Edit 267 1010570 9781783476121 20 72 GBP 268 1202695 Routledge Handbook of Political Corruption 9780415617789 Paul Heywood(Editor) 2015 138 20 110.4 GBP 269 1010679 Shadow Banking in China: Risk, Regulation and Policy 9781784716769 Shen Wei 2016 110 20 88 GBP 2015 42 Sport Funding and Finance: Second edition (Sport Management Series) Bob Stewart 270 1240751 9780415839846 20 33.6 GBP State and Local Financial Instruments: Policy Chang 2014 80 es and Management (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance) 271 1010571 9781783476169 Tima T. Moldogaziev 20 64 GBP 272 1062374 State and Local Public Finance 9780765644275 Ronald C. Fisher 2016 68 20 54.4 GBP Sustainable Investing and Environmental Markets: Op 2015 56 portunities in a New Asset Class 273 1062349 9789814612432 Nathan Clark 20 44.8 GBP 2016 95 Takaful and Islamic Cooperative Finance: Challenges and Opportunities (Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance series) 274 1010674 9781785363351 S. Nazim Ali,Shariq Nisar, 20 76 GBP 2014 105 Taxation and Development: The Weakest Link? Essays in Honor of Roy Bahl (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance series) 275 1710031 9781783474325 Jorge Marinez-Vazquez(E 20 84 GBP 276 1010631 Taxing Banks Fairly 9781783476473 Andrew W. Mullineux 2014 70 20 56 GBP The 30 Day MBA in Business Finance: Your Fast Track 2016 17 Guide to Business Success (30 Day MBA Series) 277 1010687 9780749475406 Colin Barrow 15 14.45 GBP 278 سفارش ثبت The Banker's Remedy of Set-Off 9781784516826 Sheelagh McCracken 2017 225 20 180 GBP 279 1010686 The Curse of Cash 9780691172132 Kenneth S. Rogoff 2016 30 20 24 USD The EU and the Global Financial Crisis: New Varieti 2014 70 es of Capitalism (New Horizons in European Politics series) 280 1062330 9781781003886 Christian Schweiger 20 56 GBP The Evolution of Central Banking and Monetary Polic 2015 125 y in the Asia-pacific (Handbook of Research Methods and Applications) Akhand Hossain 281 1010639 9780857937803 20 100 GBP The Future of Capitalism After the Financial Crisis 2015 100 : The Varieties of Capitalism Debate in the Age of Austerity Robert Albritton(Editor) 282 1062360 9780415722841 20 80 GBP The Globalization of Merchant Banking before 1850: The case of 2016 100 Huth & Co. MANUEL LLORCA-JAñ 283 1010623 9781848936072 20 80 GBP The Goals and Policies of the Central Bank of Iran: 2013 45 1960-1978 (Persian Edition) 284 1010559 9781588140937 Hassanali Mehran 20 36 USD The Great Financial Meltdown: Systemic, Conjunctura 2016 95 l or Policy-Created? (New Directions in Modern Economics series) 285 1010677 9781784716486 Turan Subasat,Turan Suba 20 76 GBP The Great Financial Plumbing: From Northern Rock to 2015 25 Banking Union Karel Lannoo 286 1010649 9781783484287 20 20 GBP The Handbook of International Trade and Finance: Th 2016 40 e Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration Anders Grath 287 1041509 9780749475987 15 34 GBP The International Monetary Fund: Distinguishing Rea 2016 75 lity from Rhetoric Graham Bird,Dane Rowla 288 1010676 9780857939692 20 60 GBP The International Monetary System and the Theory of 2016 80 Monetary Systems (New Thinking in Political Economy) 289 1010675 9781786430298 Pascal Salin 20 64 GBP The Law of Securities, Commodities and Bank Account 2014 75 s: The Rights of Account Holders (Elgar Financial Law series) 290 1740048 9781782549017 Marek Dubovec 20 60 GBP 291 1010705 The Law Relating to International Banking: (Second Edition) 9781780432199 Andrew Haynes 2017 95 20 76 GBP The Limits of Fiscal, Monetary, and Trade Policies: 2014 90 International Comparisons and Solutions Jonathan E Leightner 292 1010585 9789814571876 20 72 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 7 DIS Sale Price ACCOUNTING, BANKING & FINANCE The Negotiability of Debt in Islamic Finance: An An 2016 70 alytical and Critical Study (Brill Research Perspectives) 293 1112232 9789004340275 Abdulaziz Ahmed Almeze 20 56 EUR The Only Game in Town: Central Banks, Instability, 2016 28 and Avoiding the Next Collapse 294 1010682 9780300222531 Mohamed A El Erian 20 22.4 USD The Philosophy, Politics and Economics of Finance i 2015 35 n the 21st century: From Hubris to Disgrace (Economics as Social Theory) Mark Esposito(Editor) 295 1010612 9780415859011 20 28 GBP The Political Economy of U.S. Monetary Policy: How 2016 95 the Federal Reserve Gained Control and Uses It Edwin Dickens 296 1340167 9781138909311 20 76 GBP 297 1010670 The Production of Money: How to Break the Power of Bankers 9781786631343 Ann Pettifor 2017 13 20 10.4 GBP 298 1010648 The Time-Discrete Method of Lines for Options and Bonds 9789814619677 Gunter H Meyer 2015 90 20 72 GBP THE WORLD BANK,ASIAN DEVELOPMENT BANK AND 2013 96 HUMANRIGHTS 299 1010545 9781849804240 SANAEFUJITA 40 57.6 GBP The World Scientific Handbook of Futures Markets (W 2015 154 orld Scientific Handbook in Financial Economics) 300 1010643 9789814566919 Anastasios G Malliaris,An 20 123.2 GBP 301 1010615 Understanding Central Banking: The New Era of Activism 9780765642516 David M Jones 2015 35 20 28 GBP 302 1202785 Understanding Global Crises: An Emerging Paradigm 9780262028592 Assaf Razin 2014 35 20 28 USD 2016 22.5 Understanding Ponzi Schemes: Can Better Financial Regulation Prevent Investors from Being Defrauded? (New Horizons in Money and Finance series) 303 1010678 9781786433404 Mervyn K. Lewis 20 18 GBP What They Do With Your Money: How the Financial Sys 2016 32.5 tem Fails Us and How to Fix It 304 1010683 9780300194418 Stephen Davis,Jon Lukom 20 26 USD 305 1010458 WILSON, BANKING, 5-VOL. SET 9780415615464 WILSON 2012 1,210 40 726 GBP Yeowart and Parsons on the Law of Financial Collate 2016 225 ral (Elgar Financial Law and Practice Series) 306 1010642 9781782546313 Geoffrey Yeowart, Hamis 20 180 GBP ADVERTISING 307 1700018 Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation 9780749472894 Richard Lindsay(Editor) 2016 40 15 34 GBP 308 1700006 ADLAND: A GLOBAL HISTORY OF ADVERTISING 2EDITION 9780749464318 MARK TUNGATE 2013 25 40 15 GBP 309 1700014 Advertising and Public Relations Research 9780765636065 Samuel Bradley 2014 42 20 33.6 GBP 310 1700013 Advertising Media Planning: A Brand Management Approach 9780765640901 Larry Kelley, Donald W. J 2015 42 20 33.6 GBP 311 1700012 Advertising Media Workbook and Sourcebook 9780765640949 Larry Kelley, Donald W. J 2015 37 20 29.6 GBP 312 1700015 Advertising: Critical Approaches 9780415535236 Chris Wharton 2015 35 20 28 GBP 313 1700003 ADVERTISING: CRITICAL READINGS ; 4VOLUMES 9781847885500 BRIAN MOERAN(EDIT 2010 595 70 178.5 GBP 314 1700017 Essentials of Advertising 9780749478391 Robert Cluley 2017 30 15 25.5 GBP 315 1700019 Ethics in Advertising: Making the Case for Doing the Right Thing 9781138188990 Wally Snyder 2016 35 20 28 GBP GETTING WOMEN ON TO CORPORATE BOARDS: A 2013 80 SNOWBALL STARTING IN NORWAY MARINA BROGI 316 1700007 9781782547921 40 48 GBP 317 1131400 Law and Advertising: A Guide to Current Legal Issues 9781442244887 Dean K. Fueroghne 2017 65 20 52 GBP 2015 20 Persuasive Copywriting: Using Psychology to Influence, Engage and Sell Andy Maslen 318 1700016 9780749473990 15 17 GBP 319 1700020 Social and Environmental Issues in Advertising 9781138228436 Sukki Yoon(Editor),Sangd 2016 90 20 72 GBP 320 1700002 THE ADVERTISING AND CONSUMER CULTURE READER 9780415963305 MATTHEW P MCALLIS 2009 33.99 70 10.2 GBP The Best Advertising Course in Town: The Halcyon Da 2016 10 ys of Colman, Prentis and Varley Ruth Artmonsky 321 2041554 9780957387591 20 8 GBP The Blueprint for Strategic Advertising: How Critic 2016 35 al Thinking Builds Successful Campaigns 322 1041511 9780765646583 Margo Berman 20 28 GBP 2016 38 The Media Handbook: A Complete Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research, and Buying (Routledge Communication Series) 323 1161322 9781138689169 Helen Katz 20 30.4 GBP 324 1700011 The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture 9781138779846 Emily West(Editor) 2015 44 20 35.2 GBP MANAGEMENT (BUSINESS MANAGEMENT) 325 1680046 Best Practices for Transportation Agency Use of Social Media 9781466568600 Kari Edison Watkins(Edit 2014 49 20 39.2 GBP 326 1680059 Business Administration 9789001809768 Rienk Stuive 2012 46 20 36.8 GBP BUSINESS PLANNING FOR TURBULENT TIMES: NEW 2010 29.99 METHODS FOR APPLYING SCENARIOS 327 1680015 9781849710619 KEES VAN DER HEIJD 70 9 GBP 328 1680072 Change Management: Manage the Change or It Will Manage You 9781482214185 Frank Voehl,H. James Har 2016 32 20 25.6 GBP 329 1680062 Comparative International Management 9780415744836 Arndt Sorge 2015 52 20 41.6 GBP Conducting Research Interviews for Business and Man 2015 22 agement Students (Mastering Business Research Methods) 330 1680049 9781446273555 CATHERINE CASSELL 20 17.6 GBP 331 2041535 Designing Business and Management 9780857856241 SABINE JUNGINGER(E 2016 29 20 23.2 GBP 332 1680050 Digital Heritage and Culture : Strategy and Implementation 9789814522977 Steven Wu(Editor) 2015 81 20 64.8 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 8 DIS Sale Price MANAGEMENT (BUSINESS MANAGEMENT) Digital Selling: How to Use Social Media and the We 2016 20 b to Generate Leads and Sell More 333 1041508 9780749475079 Grant Leboff 15 17 GBP DOE Simplified: Practical Tools for Effective Exper 2015 42 imentation, Third Edition 334 1680077 9781482218947 PATRICK J. WHITCOM 20 33.6 GBP Engaging Change: A People-Centred Approach to Busin 2015 30 ess Transformation Mark Wilcox,Mark Jenkin 335 1680074 9780749472917 15 25.5 GBP 336 1151231 Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice 9780415831581 Elaine Jay 2014 45 20 36 GBP 2015 53 Global Supply Chain Quality Management: Product Recalls and Their Impact (Supply Chain Integration Modeling, Optimization and Application) Xiande Zhao(Editor) 337 1680054 9781439815540 20 42.4 GBP GOOD WORK GUIDE: HOW TO MAKE ORGANIZATIONS 2010 24.95 FAIRER AND MORE EFFECTIVE,THE NICK ISLES 338 1680008 9781844075577 70 7.49 GBP 339 1680041 GREEN LOGISTICS 9780749466251 MCKINNON, ALAN,BR 2012 40 40 24 GBP 2016 15 How to Write Effective Business English: Excel at E-mail, Social Media and All Your Professional Communications (Better Business English) Fiona Talbot 340 1041506 9780749475550 15 12.75 GBP Leading Cultural Change: The Theory and Practice of 2015 40 Successful Organizational Transformation James McCalman,David P 341 1680075 9780749473037 15 34 GBP Lean for the Cash-Strapped Leader: The Path to Grow 2016 28 th and Profitability John E. Madigan,Todd C. 342 1680071 9781498738965 20 22.4 GBP 343 1151215 Managing Business Risk 9780749470432 Jonathan Reuvid 2014 65 15 55.25 GBP 344 1680034 MANAGING PROJECTS IN TROUBLE 9781439852460 KLIEM, PMP 2011 44.99 70 13.5 GBP 2014 66 Mastering the Business of Global Trade: Negotiating Competitive Advantage Contractual Best Practices, Incoterms, and Leveraging Supply Chain Thomas A. Cook 345 1680056 9781466595781 20 52.8 GBP Negotiation for Procurement Professionals: A Proven 2016 40 Approach that Puts the Buyer in Control Jonathan O'Brien 346 1151300 9780749477301 15 34 GBP NEW HORIZONS IN STANDARDIZED WORK : TECHNIQUES 2011 31.99 FOR MANU 347 1680018 9781439840801 MARTIN 70 9.6 GBP Organizational Portfolio Management for Projects an 2016 20 d Programs (The Little Big Book Series) 348 1680068 9781466572539 William S. Ruggles 20 16 GBP PERFORMANCE-BASED MANAGEMENT SYSTEMS 2009 60.99 EFFECTIVE IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE 349 1680025 9781420054279 PATRIA DE LANCER JU 70 18.3 GBP 2016 15 Powerhouse: Insider Accounts into the World's Top High-performance Organizations Brian MacNeice,James Bo 350 1680078 9780749478315 15 12.75 GBP 2014 35 Practical Enterprise Risk Management: How to Optimize Business Strategies through Managed Risk Taking Liz Taylor 351 1151219 9780749470531 15 29.75 GBP 352 1041490 Principles of Business Information Systems 9781473703889 Thomas Chesney,George 2015 52 20 41.6 GBP 353 1680051 Principles of Supply Chain Management, Second Edition (Key Cases) 9781482212020 Charlie C. Chen 2015 56 20 44.8 GBP 2010 95 PRODUCTION, DISTRIBUTION AND TRADE: ALTERNATE PERSPECTI 354 1680024 9780415557238 ADRIANO BIROLO 70 28.5 GBP Project Management Maturity Model, Third Edition (PM Solutions 2015 55 Research) 355 1470070 9781482255447 J. Kent Crawford 20 44 GBP Public Administration: A Very Short Introduction (V 2016 8 ery Short Introductions) 356 1680080 9780198724230 Stella Z. Theodoulou,Ravi 20 6.4 GBP Resilient Organizations: How to Survive, Thrive and 2016 20 Create Opportunities Through Crisis and Change Erica Seville 357 1680079 9780749478551 15 17 GBP 358 1680060 Sales Management: Analysis and Decision Making 9780765644510 Thomas N. Ingram, Micha 2015 56 20 44.8 GBP 359 1680052 Segmentation, Revenue Management and Pricing Analytics 9780415898331 Mark Ferguson 2014 42 20 33.6 GBP 2015 49 Stakeholder Engagement: The Game Changer for Program Management (Best Practices and Advances in Program Management Series) Amy Baugh 360 1680061 9781482230673 20 39.2 GBP 2013 45 SUSTAINABLE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PRINCIPLES AND PRACTICES FOR SUSTAINABLE OPERATIONS AND MANAGEMENT 361 1680039 9780749468668 CHEE YEW WONG 40 27 GBP The 12 Principles of Manufacturing Excellence: A Le 2016 28 an Leader's Guide to Achieving and Sustaining Excellence, Second Edition 362 1680066 9781498730914 Larry E. Fast 20 22.4 GBP The 30 Day MBA in Business Finance: Your Fast Track 2016 17 Guide to Business Success (30 Day MBA Series) 363 1010687 9780749475406 Colin Barrow 15 14.45 GBP 364 1680064 The 5S Playbook: A Step-by-Step Guideline for the Lean Practitioner 9781498730358 Chris A. Ortiz 2016 28 20 22.4 GBP 2012 30 THE CONTROLLER AS LEAN LEADER: A NOVEL ON CHANGING BEHAVIOR WITH A LEAN COST MANAGEMENT SYSTEM 365 1680036 9781439882771 SUE ELIZABETH SOND 40 18 GBP 2015 35 The Influential Project Manager: Winning Over Team Members and Stakeholders (Best Practices and Advances in Program Management Series) 366 1470066 9781466596337 Alfonso Bucero MSc PM 20 28 GBP The Innovative Lean Enterprise: Using the Principle 2014 43 s of Lean to Create and Deliver Innovation to Customers 367 1680058 9781482203905 Anthony Sgroi Jr. 20 34.4 GBP The Kanban Playbook: A Step-by-Step Guideline for t 2016 28 he Lean Practitioner Chris A. Ortiz 368 1680065 9781498741750 20 22.4 GBP 369 1680069 The Lean IT Field Guide: A Roadmap for Your Transformation 9781498730389 Michael A. Orzen,Thomas 2016 34 20 27.2 GBP 370 1680042 THE LOGISTICS TOOLKIT 9780749468088 CHARTERED INSTITUT 2013 40 40 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 9 DIS Sale Price MANAGEMENT (BUSINESS MANAGEMENT) The Quality Improvement Field Guide: Achieving and Maintaining 2015 28 Value in Your Organization 371 1680070 9781498745741 Matthew A. Barsalou 20 22.4 GBP 2015 146 The Role of Service in the Tourism & Hospitality Industry: Proceedings of the Annual International Conference on Management and Technology in ... Mel 372 1250335 9781138027367 Fonny Hutagalung(Editor) 20 116.8 GBP 373 1680040 UNDERSTANDING DIGITAL MARKETING 9780749464271 RYAN, DAMIAN,JONES 2012 20 40 12 GBP Understanding Social Media: How to Create a Plan fo 2015 20 r Your Business that Works 374 1850002 9780749473563 DAMIAN RYAN 15 17 GBP Understanding Statistics and Statistical Myths: How 2016 53 to Become a Profound Learner 375 1680063 9781498727457 Kicab Castaneda-Mendez 20 42.4 GBP BUSINESS & COMMERCE 376 1041273 50 POLICIES & PLANS FOR OUTPATIENTS 9781439868423 GUINANE 2012 79 40 47.4 GBP 377 1041050 A GLOBAL VIEW OF BUSINESS INSOLVENCY SYSTEMS 9780821382615 WORLD BANK 2010 35 70 10.5 USD A Guide to the Global Business Environment: The Eco 2014 35 nomics of International Commerce Nicholas Perdikis 378 1041379 9781783476695 20 28 GBP 379 1010694 Accounting and Social Theory: An introduction 9781138100718 Lisa Jack 2016 35 20 28 GBP 380 1700014 Advertising and Public Relations Research 9780765636065 Samuel Bradley 2014 42 20 33.6 GBP 381 1040880 AIDS AND BUSINESS 9780415454636 Faulk, Saskia | Usunier, Je 2009 105 70 31.5 GBP 382 1041111 AISE INTRODUCTION TO BUSINESS 9780538480598 PRIDE/HUGHES/KAPO 2012 51.99 70 15.6 GBP 383 1041110 AISE MGMT THE NEW WORKPLACE 9780538469272 DAFT/MARCIC 2011 49.99 70 15 GBP 384 1041246 Alternative Energy: Sources and Systems 9781111037260 STEEBY 2012 21.99 70 6.6 GBP 385 1430114 Architecting the Future Enterprise 9780262028820 Donna H. Rhodes 2015 30 20 24 USD 386 1041446 Arts Management: An entrepreneurial approach 9780765641540 Carla Walter 2015 37 20 29.6 GBP 387 1041149 AUDITING ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 9780415414463 Hargie 2009 27.5 70 8.25 GBP 388 1041391 Auto Brand: Building Successful Car Brands for the Future 9780749469290 Anders Parment 2014 25 15 21.25 GBP AUTOMOTIVE INDUSTRY IN AN ERA OF ECO-AUSTERITY : 2010 59.95 CREATI PETER E. WELLS 389 1041053 9781848449671 70 17.99 GBP BELIEVING CASSANDRA : HOW TO BE AN OPTIMIST IN A 2011 19.99 PESSIMIST'S WORLD 390 1041045 9781849711722 ALAN ATKISSON 70 6 GBP 391 1041433 Beyond E-Business: Towards Networked Structures 9781138801776 Paul Grefen 2016 35 20 28 GBP Book of Value: The Fine Art of Investing Wisely (Co 2016 30 lumbia Business School Publishing) 392 1041504 9780231175425 Anurag Sharma 20 24 USD 393 1041449 Brand Management: Research, Theory and Practice 9781138804692 TILDE HEDING,CHARL 2016 37 20 29.6 GBP 394 1850050 Brand Valuation (Routledge Studies in Accounting) 9781138933828 Luc Paugam,Paul André, 2016 95 20 76 GBP 395 1041292 BRANDING IN GOVERNANCE & PUBLIC MAN 9780415885171 ESHUIS 2012 95 40 57 GBP Branding Masculinity: Tracing the Cultural Foundati 2016 45 ons of Brand Meaning 396 1041483 9781138933392 Elizabeth Hirschman 20 36 GBP BREAKING INTO NEW MARKETS : EMERGING LESSONS 2009 35 FOR EXPORT DIVERSIFICATION RICHARD NEWFARME 397 1040894 9780821376379 70 10.5 USD 398 1080573 Broadband Telecommunications and Regional Development 9781138013919 Tony H. Grubesic,Elizabet 2016 100 20 80 GBP BUSINESS ANALYSIS AND LEADERSHIP: INFLUENCING 2013 25 CHANGE JAMES ARCHER(EDIT 399 1041341 9780749468620 40 15 GBP Business and Conflict in Fragile States: The Case f 2016 18 or Pragmatic Solutions (Adelphi series) Brian Ganson,Achim Wen 400 1202849 9781138213975 20 14.4 GBP 401 1041498 Business and Government (Elgar Mini) 9781783473052 David Coen,Wyn P. Grant 2016 325 20 260 GBP BUSINESS AND PROFESSIONAL: COMMUNICATION IN A 2013 39.99 DIGITAL A 402 1041250 9781133309840 WALDECK/KEARNEY/ 70 12 GBP Business Communication: Rethinking your professiona 2015 41 l practice for the post-digital age 403 1041411 9780415640282 Peter Chatterton 20 32.8 GBP 404 1041484 Business Continuity Management System 9780749469115 Wei Ning Zechariah Won 2014 30 15 25.5 GBP BUSINESS GUIDE TO SUSTAINABILITY : PRACTICAL 2009 29.95 STRATEGIES AND TOOLS FOR ORGANIZATIONS,THE 405 1040859 9781844077663 DARCY HITCHCOCK A 70 8.99 GBP 406 1041205 BUSINESS HISTORY, AMATORI 9780415423977 AMATORI, FRANCO | 2011 32.99 70 9.9 GBP 407 1041189 BUSINESS IN CONTEXT 9781844806133 NEEDLE 2010 45.99 70 13.8 GBP 408 1041108 BUSINESS INFORMATION SYSTEMS: A PRIMER 9780415559195 MAHMOOD SHAH 2011 33.99 70 10.2 GBP Business Model Analysis: Accounting, Finance and St 2017 35 rategy for Management Decisions Colin Haslam,Nicholas Tsi 409 1041512 9781138013186 20 28 GBP 410 1041489 Business Research Methods 9781473704855 Christina Quinlan,William 2015 51 20 40.8 GBP 411 1280390 Business Theft and Fraud: Detection and Prevention 9781498742436 James R. Youngblood 2016 50 20 40 GBP 412 1041456 Business-to-Business: A Global Network Perspective 9780415740883 MARIO GLOWIK,SARA 2014 35 20 28 GBP 413 2140422 CAD FOR FASHION DESIGN AND MERCHANDISING 9781609010638 STACY STEWART SMIT 2013 80 20 64 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 10 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 2016 30 Capital and the Common Good: How Innovative Finance Is Tackling the World's Most Urgent Problems (Columbia Business School Publishing) Georgia Levenson Keoha 414 1041503 9780231178020 20 24 USD 415 1041444 Changing Organizational Culture: Cultural Change Work in Progress 9781138918603 Stefan Sveningsson 2016 31 20 24.8 GBP 416 1041291 CHINA AND EAST ASIAN REGIONALISM 9780415618144 ZHAO 2012 95 40 57 GBP 417 1041211 COLLABORATIVE WORKING IN CONSTRUCT 9780415597005 BOUCHLAGHEM 2012 33 40 19.8 GBP Competition Policies and Consumer Welfare: Corporat 2016 85 e Strategies and Consumer Prices in Developing Countries Lahcen Achy,Susan Joeke 418 1041497 9781784717223 20 68 GBP CONCISE ENCYCLOPEDIA OF PROFESSIONAL SERVICES 2009 80 MARKETING 419 1040904 9780789036902 KENNETH E. CLOW AN 70 24 GBP Conducting Research Interviews for Business and Man 2015 22 agement Students (Mastering Business Research Methods) 420 1680049 9781446273555 CATHERINE CASSELL 20 17.6 GBP CONFRONTING MANAGERIALISM: HOW THE BUSINESS 2011 12.99 ELITE AND T J. C. SPENDER 421 1041275 9781780320717 70 3.9 GBP 422 1041448 Consumer Psychology in a Social Media World 9780765646941 Claudiu V. Dimofte(Edito 2016 32 20 25.6 GBP 423 1041135 CORPORATE SIGMA 9781439803943 EL-HOMSI, ANWAR | S 2010 28.99 70 8.7 GBP Corporate Wellness Programs: Linking Employee and O 2014 95 rganizational Health Astrid Richardsen 424 1041377 9781783471690 20 76 GBP Creating a Sustainable and Desirable Future: Insigh 2014 32 ts from 45 Global Thought Leaders Ida Kubiszewski(Editor) 425 1041404 9789814630252 20 25.6 GBP Creating Value with Big Data Analytics: Making Smar 2016 35 ter Marketing Decisions 426 1041477 9781138837973 PETER VERHOEF,EDWI 20 28 GBP 427 1041226 CRUISE OPERATIONS MANAGEMENT - GIBS 9780415699532 GIBSON 2012 36 40 21.6 GBP 428 1041450 Cult of Analytics: Data analytics for marketing 9781138837997 Steve Jackson 2016 33 20 26.4 GBP CURRENT BUSINESS AND LEGAL ISSUES IN JAPAN'S 2011 68 BANKING AND FINANCE INDUSTRY (2ND EDITION) 429 1041312 9789814291019 MITSURU MISAWA 70 20.4 GBP 430 1041452 Death in a Consumer Culture 9781138848191 Susan Dobscha(Editor) 2016 100 20 80 GBP 431 1040908 DEMYSTIFYING BUSINESS CELEBRITY 9780415327824 TIMOTHY CLARK AND 2009 24.99 70 7.5 GBP Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach 2016 30 to Online Marketing Simon Kingsnorth 432 1850032 9780749474706 15 25.5 GBP Digital Selling: How to Use Social Media and the We 2016 20 b to Generate Leads and Sell More Grant Leboff 433 1041508 9780749475079 15 17 GBP DIGITAL STATE: HOW THE INTERNET IS CHANGING 2013 15 EVERYTHING SIMON PONT(EDITOR) 434 1041329 9780749468859 40 9 GBP 435 سفارش ثبت Drafting and Negotiating Commercial Contracts: Fourth Edition 9781784512668 Mark Anderson,Victor W 2016 140 20 112 GBP Dynamics of International Business: Comparative Per 2016 31 spectives of Firms, Markets and Entrepreneurship 436 1041454 9780415559171 Andrea Colli 20 24.8 GBP E-Coaching: Theory and practice for a new online ap 2015 37 proach to coaching 437 1041447 9781138778740 Alexander Waringa 20 29.6 GBP Economics for Business: A Guide to Decision Making 2015 30 in a Complex Global Macroeconomy Ivan K. Cohen 438 1062430 9780749470197 15 25.5 GBP Emerging Asian Economies and MNCs Strategies (New H 2016 80 orizons in International Business series) Robert Taylor,Bernadette 439 1062442 9781785364051 20 64 GBP 440 1041513 Energy Markets in Emerging Economies: Strategies for growth 9781138783683 Henry K. H. Wang 2016 35 20 28 GBP Entrepreneurship, Small Business and Public Policy: 2014 40 Evolution and revolution (Routledge-ISBE Masters in Entrepreneurship) Robert J. Bennett 441 1430083 9780415645416 20 32 GBP ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING: CASE 2012 95 STUDIES IN SO 442 1041224 9780415694315 SMITH (EDITOR) 40 57 GBP 2012 54.99 ESSENTIALS OF CONTEMPORARY BUSINESS STATISTICS, INTERNATIONAL EDITION (WITH ONLINE MATERIAL PRINTED 443 1041305 9781133187653 WILLIAMS/SWEENEY/ 70 16.5 GBP Ethical Innovation in Business and the Economy (Stu 2016 90 dies in Transatlantic Business Ethics) 444 1041461 9781784719968 Georges Enderle,Patrick 20 72 GBP 445 1041216 EVOLUTION OF MANAG THOUGHT 9780415613033 ARTHUR G. BEDEIAN( 2012 970 40 582 GBP 446 1041287 FAMILY BUSINESS AND SOCIAL CAPITAL 9781849807371 RITCH L. SORENSON(E 2011 75 70 22.5 GBP 447 1041310 Family Business Dynamics 9781845428303 Hall, A. 2012 70 40 42 GBP 448 1041451 Family Entrepreneurship: Rethinking the research agenda 9781138841192 Kathleen Randerson(Edito 2016 100 20 80 GBP 449 1041070 FAR FROM THE FACTORY 9781420094565 LARSSON, LINUS | GO 2011 31.99 70 9.6 GBP Female Business Owners in Public Relations: Constru 2016 53 cting Identity at Home and at Work 450 1830067 9781498522410 Allison Weidhaas 20 42.4 GBP 2016 127 Finance Capital Today: Corporations and Banks in the Lasting Global Slump (Historical Materialism Book) Francois Chesnais 451 1010666 9789004255470 20 101.6 EUR 452 1041460 Firms Within Families: Enterprising in Diverse Country Contexts 9781782546511 Jennifer E. Jennings, Ravi 2015 80 20 64 GBP 453 1041197 FIRST COURSE IN QUALITY ENGINEERI, A 9781439840344 KRISHNAMOORTHI 2012 98 40 58.8 GBP 454 1041473 Foreign Direct Investment : A Global Perspective 9789814583602 Hwy-Chang Moon 2015 98 20 78.4 GBP 2012 76 FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA: WINNERS AND LOSERS 455 1041315 9789814340403 CHERYL LONG 40 45.6 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 11 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 456 1151256 Foresight in Organizations: Methods and Tools 9781138844919 Patrick van der Duin 2016 95 20 76 GBP FREE MARKET ECONOMICS: AN INTRODUCTION FOR THE 2011 95 GENERAL 457 1041277 9781845423223 STEVEN KATES 70 28.5 GBP 458 1062324 Free Market Economics: An Introduction for the General Reader 9781782547969 Steven Kates 2014 35 20 28 GBP 459 1041199 FRM BRAND VISION TO BRAND EVALUA 3E 9781856177733 LESLIE DE CHERNATO 2010 31.99 70 9.6 GBP 460 1041152 FROM BELIEF TO KNOWLEDGE 9781439837344 DOUGLAS, NEIL | WY 2011 39.99 70 12 GBP Fundamentals of Patenting and Licensing for Scienti 2015 68 sts and Engineers (2nd Edition) 461 1041475 9789814452533 Matthew Y Ma 20 54.4 GBP GETTING WOMEN ON TO CORPORATE BOARDS: A 2013 80 SNOWBALL STARTING IN NORWAY MARINA BROGI 462 1700007 9781782547921 40 48 GBP 463 1041072 GLOBAL BUSINESS: POSITIONING VENTURES AHEAD 9780415801942 CZINKOTA, MICHAEL 2011 39.99 70 12 GBP GLOBAL CORPORATION: SUSTAINABLE, EFFECTIVE AND 2009 34.99 ETHICAL PRACTICES, A CASE BOOK,THE 464 1041004 9780415801607 PATRICIA H. WERHAN 70 10.5 GBP 465 1041434 Global Marketing 9780765642950 Kate Gillespie, H. David H 2016 100 20 80 GBP God-Conscious Organization and the Islamic Social E 2016 95 conomy (Islamic Business and Finance Series) Masudul Alam Choudhur 466 1112193 9781472429001 20 76 GBP 467 1041127 GREEN FACILITIES HANDBOOK 9781420084900 WOODROOF, ERIC| 2009 76.99 70 23.1 GBP Growing and Managing Foreign Purchasing (The Global 2016 58 Warrior Series) 468 1041519 9781482226256 Thomas A. Cook 20 46.4 GBP GUIDE TO FASHION ENTREPRENEURSHIP: THE PLAN, THE 2014 80 PRODUCT, THE PROCESS 469 1430061 9781609014933 LISA HOPKINS NEWEL 20 64 GBP Handbook of Employee Commitment (Research Handbooks 2016 195 in Business and Management series) John P. Meyer,John P. Me 470 1151290 9781784711733 20 156 GBP Handbook of Healthcare Management (Research Handboo 2015 180 ks in Business and Management) Myron Fottler, Donna Slo 471 1151249 9781783470143 20 144 GBP Handbook of Research on Business Angels (Handbooks 2016 130 in Venture Capital series) 472 1041500 9781783471713 Hans Landström,Colin M 20 104 GBP 2015 150 Handbook of Research on Customer Equity in Marketing (Elgar Original Reference) (Research Handbooks in Business and Management) V. Kumar(Editor) 473 1041462 9781781004975 20 120 GBP Handbook of Research on Entrepreneurship and Creati 2015 40 vity (Research Handbooks in Business and Management Series) Gerhard Krauss(Editor) 474 1430098 9781783475315 20 32 GBP 475 1041380 Handbook of Research on Family Business, Second Edition 9781782540397 Sanjay Goel 2013 45 40 27 GBP 2016 150 Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context (Research Handbooks in Business and Management) Anders Ortenblad 476 1151252 9781783475599 20 120 GBP Handbook of Research on Marketing and Corporate Soc 2014 140 ial Responsibility Ryan Langan(Editor) 477 1041385 9781781003787 20 112 GBP 478 1430066 Handbook of Research on Small Business and Entrepreneurship 9781849809238 Elizabeth Chell, Mine Kar 2014 140 20 112 GBP Handbook of Research on Sport and Business (Elgar O 2015 40 riginal Reference) (Research Handbooks in Business and Management) 479 1240851 9781782544876 Sten Soderman, Harald D 20 32 GBP 480 1041009 HANDBOOK OF RISK AND CRISIS COMMUNICATION 9780805857771 ROBERT L. HEATH AN 2009 140 70 42 GBP Handbook of Service Business: Management, Marketing 2015 140 , Innovation and Internationalisation 481 1041464 9781781000403 John R. Bryson, Peter W. 20 112 GBP 482 1041514 Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods 9781138797321 Jack J. Phillips,Patricia Pul 2016 45 20 36 GBP Handbook on Research in Relationship Marketing (Elg 2015 120 ar Original Reference) Robert M. Morgan, Georg 483 1041458 9781848443686 20 96 GBP Handbook on Research in Relationship Marketing (Res 2016 40 earch Handbooks in Business and Management series) Robert M. Morgan,Janet T 484 1850027 9781783479405 20 32 GBP 485 1062446 Handbook on Trade and Development (Elgar Original Reference) 9781781005309 Oliver Morrissey,Ricardo 2015 145 20 116 GBP High Impact Fee Negotiation and Management for Prof 2017 30 essionals: How to Get, Set, and Keep the Fees You're Worth Ori Wiener 486 1151303 9780749477387 15 25.5 GBP 487 1041435 Hospitality Experience 9789001813857 Rob Blomme 2014 47 20 37.6 GBP 488 1250371 Hospitality Marketing 9781138927483 David Bowie,Francis Buttl 2016 39 20 31.2 GBP 489 1250368 Hotels and Resorts: An investor's guide 9781138853744 David Harper 2016 45 20 36 GBP HOW COOL BRANDS STAY HOT: BRANDING TO 2013 20 GENERATION Y 2EDITION 490 1041330 9780749468040 MATTIAS BEHRER 40 12 GBP How to Attract Investors: A Subjective Guide to the 2016 32 Mindset of Investors and their Requirements 491 1041520 9789814745208 Uffe Bundgaard-Jorgense 20 25.6 GBP How to Create a Successful Business Plan: For Entre 2016 24 preneurs, Scientists, Managers and Students Dan Galai,Lior Hillel,Dap 492 1041496 9789814651516 20 19.2 GBP HOW TO SELL TO RETAIL: THE SECRETS OF GETTING 2013 25 YOUR PRODUCT TO MARKET CLARE RAYNER 493 1041331 9780749466800 40 15 GBP 2016 15 How to Write Effective Business English: Excel at E-mail, Social Media and All Your Professional Communications (Better Business English) Fiona Talbot 494 1041506 9780749475550 15 12.75 GBP 2016 50 Improving Business Performance: A Project Portfolio Management Approach (Best Practices and Advances in Program Management) Ramani S 495 1470095 9781498741941 20 40 GBP 2013 85 IMPROVING HEALTH SERVICES: BACKGROUND, METHOD AND APPLICATIONS 496 1041360 9781783470181 WALTER HOLLAND 40 51 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 12 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 497 1041453 Information Systems: What Every Business Student Needs to Know 9781482223705 Efrem G. Mallach 2016 53 20 42.4 GBP 498 1430090 Innovation and Entrepreneurship (Routledge Classics) 9781138019195 Peter Drucker 2015 20 20 16 GBP 499 1041130 INTEGRATION OF EUROPEAN LABOUR MARKETS,THE 9781848447615 NOWOTNY, E. MOOSL 2009 79.95 70 23.99 GBP 2010 75 INTERACTIVE MARKETING (ROUTLEDGE INTERPRETIVE MARKETING 500 1041083 9780415801713 MILES, CHRISTOPHER 70 22.5 GBP 501 1010704 Internal Audit Practice from A to Z (Internal Audit and IT Audit) 9781498742054 Patrick Onwura Nzechuk 2016 50 20 40 GBP 502 1010613 International Banking for a New Century 9780415681339 Fernando B. Sotelino 2015 46 20 36.8 GBP 503 1041202 INTERNATIONAL MANAGEMENT, IE 9780324597912 AHLSTROM 2010 52.99 70 15.9 GBP 2017 40 International Strategy of Emerging Market Firms: Absorbing Global Knowledge and Building Competitive Advantage 504 1041515 9781138903807 Andrei Panibratov 20 32 GBP 2016 100 International Trade, Competitive Advantage and Developing Economies: Changing Trade Patterns since the Emergence of the WTO (Routledge Studies in the 505 1062376 9781138903579 Caf Dowlah 20 80 GBP 2010 79.95 INTERNET DOMAIN NAMES, TRADEMARKS AND FREE SPEECH 506 1041132 9781848444140 JACQUELINE LIPTON 70 23.99 GBP 507 1041516 Internet Retailing and Future Perspectives 9781138940529 Eleonora Pantano,Bang N 2016 39 20 31.2 GBP 508 1122073 Introducing Business English 9781138016316 Brigitte Planken 2016 26 20 20.8 GBP 2015 42 Introduction to Sport Marketing: Second edition (Sport Management Series) BOB STEWART 509 1240801 9781138022966 20 33.6 GBP 510 1062439 Is China a 21st Century Imperialist? 9789814667425 Han Shih Toh 2016 32 20 25.6 GBP 511 1041107 ISE GLOBAL STRATEGIC MGMT 9780324590982 PENG 2009 47.99 70 14.4 GBP 2016 95 Islam, Marketing and Consumption: Critical Perspectives on the Intersections Aliakbar Jafari(Editor),Ozl 512 1112141 9780415746946 20 76 GBP 513 1041201 ISO 9001,2008 FOR SMALL BUSINESSES 9781856178617 RAY TRICKER 2010 31.99 70 9.6 GBP 514 1151323 ISO 9001:2015 for Small Businesses 9781138025837 Ray Tricker 2016 37 20 29.6 GBP 515 2080507 Jazz Sells: Music, Marketing, and Meaning 9781138018761 Mark Laver 2015 28 20 22.4 GBP 516 1041265 KEEPING YOUR BUSINESS IN THE U.S.A. 9781439807781 HUTZEL 2012 31 40 18.6 GBP Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice (I 2017 95 slamic Business and Finance Series) Necmettin Kizilkaya(Edito 517 1041518 9781472483454 20 76 GBP Language in International Business: The Multilingua 2015 28 l Reality of Global Business Expansion 518 1041465 9781784710156 Rebecca Piekkari,Denice 20 22.4 GBP 519 1040944 LAST MALE BASTION,THE 9780415872966 BRANSON, DOUGLAS 2010 29.99 70 9 GBP Lean Production Simplified, Third Edition: A Plain-Language Guide 2016 28 to the World's Most Powerful Production System 520 1041495 9781498708876 PASCAL DENNIS 20 22.4 GBP Lean Six Sigma: International Standards and Global Guidelines, 2015 28 Second Edition 521 1041482 9781498739603 Terra Vanzant Stern PhD 20 22.4 GBP 522 1041264 LEARNING CURVES THEORY, MODELS, AND 9781439807385 JABER 2011 76.99 70 23.1 GBP Logistics and Retail Management: Emerging Issues an 2015 45 d New Challenges in the Retail Supply Chain Leigh Sparks(Editor) 523 1041390 9780749468231 15 38.25 GBP 524 1041140 MAKING IT ALL WORK 9780415881036 SCHULTZ, JOHN 2011 22.19 70 6.66 GBP 525 1041231 MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH IN P 9780415806770 SUOMALA 2012 95 40 57 GBP 526 2060676 Management and the Arts 9780415663298 William James Byrnes 2015 33 20 26.4 GBP 527 1041455 Management Consultancy 9781138798847 Morgen Witzel 2016 42 20 33.6 GBP MANAGEMENT OF SMALL AND MEDIUM 2009 80 ENTERPRISES,THE MATTHIAS FINK AND 528 1040997 9780415467247 70 24 GBP 529 1151255 Managing Copyright in Higher Education: A Guidebook 9780810891487 Donna L. Ferullo 2015 32 20 25.6 GBP Managing Currency Options in Financial Institutions 2016 79 : Vanna-Volga method (Routledge Advances in Risk Management) 530 1010611 9781138778054 Kin-Keung Lai 20 63.2 GBP 531 1041351 MANAGING IN DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENTS 9781782544524 EDITEDBYKATARINA 2013 80 40 48 GBP 532 1041492 Managing People and Organizations in Changing Contexts 9781138786660 Graeme Martin,Sabina Sie 2016 40 20 32 GBP 533 1460121 Managing People: A Practical Guide for Front-line Managers 9780415713542 Andrew Thomson 2015 41 20 32.8 GBP 534 1041272 MANAGING SUPPLY CHAINS ON THE SILK 9781439867204 HAKSOZ 2012 55 40 33 GBP 535 1041342 MARITIME LOGISTICS 9780749463694 SONG, DONG-WOOK,P 2012 45 40 27 GBP 536 سفارش ثبت Market Abuse and Insider Dealing: Third Edition 9781780434957 Barry Rider,Kern Alexand 2016 130 20 104 GBP 537 1850006 Marketing Analytics: A Practical Guide to Real Marketing Science 9780749474171 MIKE GRIGSBY 2015 30 15 25.5 GBP 538 1430108 Marketing for Entrepreneurs and SMEs: A Global Perspective 9781783471751 Maja Konecnik Ruzzier,M 2015 25 20 20 GBP Marketing in Small Businesses (Routledge Library Ed 2016 90 itions: Small Business) (Volume 10) 539 1850048 9781138685314 Brian Kenny,Karen Dyso 20 72 GBP Marketing in the Boardroom: Winning the Hearts and Minds of the 2017 30 Board Ruth Saunders 540 1850046 9781138281813 20 24 GBP 541 1041478 Marketing Strategy for Creative and Cultural Industries 9781138913639 BONITA KOLB 2016 35 20 28 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 13 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 542 1041399 Marketing Value Metrics 9780749468972 MALCOLM MCDONAL 2014 25 15 21.25 GBP Market-Led Strategic Change: Transforming the proce 2016 40 ss of going to market 543 1850045 9780415834278 Nigel F. Piercy 20 32 GBP MARKETS AND MARKET INSTITUTIONS: THEIR ORIGIN 2011 245 AND EVOLU 544 1041286 9781849803892 MARK CASSON 70 73.5 GBP 2014 67 Mastering Technical Sales: The Sales Engineer's Handbook (Artech House Technology Management and Professional Development Third Edition) 545 1151209 9781608077441 ARON BOHLIG 20 53.6 GBP 546 1041365 MATHEMATICS FOR RETAIL BUYING 9781609015244 BETTE K. TEPPER 2014 96 20 76.8 GBP MYTHS AND REALITIES OF BUSINESS 2011 65 ENVIRONMENTALISM: GOOD 547 1041283 9781849800662 KURT STRASSER 70 19.5 GBP 548 1041090 NARRATIVE APPROACH TO BUSINESS GROWTH 9781849800433 MONA ERICSON 2010 59.95 70 17.99 GBP 549 1041439 Nation branding: Concepts, Issues, Practice 9781138775848 Keith Dinnie 2016 42 20 33.6 GBP Negotiation for Procurement Professionals: A Proven 2016 40 Approach that Puts the Buyer in Control Jonathan O'Brien 550 1151300 9780749477301 15 34 GBP New Capitalism in Turkey: The Relationship Between 2014 70 Politics, Religion and Business Osman SavasKan 551 1202682 9781783473120 20 56 GBP NEW GLOBAL FRONTIERS IN REGULATION : THE AGE OF 2009 35 NANOTECHNOLOGY GRAEME HODGE, DIR 552 1040956 9781848447004 70 10.5 GBP 553 1041359 NEW PERSPECTIVES ON FIRM GROWTH 9780857933607 DAVIDSSON, P. WIKL 2013 101 40 60.6 GBP 554 1041172 NEW VENTURE CREATION, INTERNATIONAL EDITION 9780538481977 ALLEN 2012 51.99 70 15.6 GBP Nine Practices of 21st Century Leadership: A Guide 2016 34 for Inspiring Creativity, Innovation, and Engagement 555 1151240 9781498720595 Gary A. DePaul 20 27.2 GBP Occupy Management: Inspirations and Ideas for Self-Organization 2014 32 and Self-Management 556 1041457 9780415703062 MONIKA KOSTERA 20 25.6 GBP ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: SECURING COMPETITIVE 2010 39.99 ADVANTAGE 557 1041136 9780415998512 JOHN R. HOLLENBECK 70 12 GBP OUT OF PRINT: NEWSPAPERS, JOURNALISM AND THE 2013 20 BUSINESS OF NEWS IN THE DIGITAL AGE 558 1041335 9780749466510 GEORGE BROCK 40 12 GBP 559 1041270 PERFORMANCE HUBS,ENGAGING TEAMS 9781439861332 MARC ROBERTS 2012 31 40 18.6 GBP 560 1480047 Performance Management in the Public Sector 9780415738101 John Halligan 2015 41 20 32.8 GBP 561 1040851 PERRY'S DEPARTMENT STORE: A BUYING SIMULATION 9781563677335 KAREN VIDETEC 2009 41 70 12.3 GBP 562 1470080 PMP® Exam Practice Test and Study Guide, Tenth Edition 9781498752824 Ginger Levin,J. LeRoy W 2016 48 20 38.4 GBP 2016 70 Politics, Ethics and Change: The Legacy of James MacGregor Burns (New Horizons in Leadership series) George R. Goethals,Dougl 563 1041499 9781785368929 20 56 GBP Prestige Branding Revisited: Understanding the Secr 2015 25 ets of Ueber-Brands 564 1041486 9780749470036 J.P. Kuehlwein 15 21.25 GBP PRINCE2 For Beginners: From Introduction To Passing 2015 39 Your Foundation Exam 565 1041441 9781138824133 Colin Bentley 20 31.2 GBP 566 1041490 Principles of Business Information Systems 9781473703889 Thomas Chesney,George 2015 52 20 41.6 GBP 2012 51.99 PRINCIPLES OF CONTEMPORARY MARKETING, INTERNATIONAL EDITION KURTZ/BOONE 567 1041126 9780538481779 70 15.6 GBP 568 1041437 Principles of Retailing 9781138791954 Christopher Moore 2015 46 20 36.8 GBP 2015 35 Project Identification: Capturing Great Ideas to Dramatically Improve Your Organization Charles A. Tryon Jr. 569 1470081 9781482262124 20 28 GBP 570 1041398 Promotional Marketing 9780749472467 Roddy Mullin 2014 25 15 21.25 GBP 571 1041158 PROPERTY ASSET MANAGEMENT 9780415556118 SCARRETT 2011 29.99 70 9 GBP 572 1041157 PROPERTY DEVELOPMENT 9780415430630 Sara Wilkinson and Richa 2008 24.99 70 7.5 GBP 573 1161301 Public Relations and the Public Interest 9781138830844 JANE JOHNSTON 2016 95 20 76 GBP 2012 140 QUANTITATIVE ANALYSIS OF NEWLY EVOLVING PATTERNS OF INTERNATIONAL TRADE: FRAGMENTATION, OFFSHORING O 574 1041316 9789814383479 STERN ROBERT M 40 84 GBP Real Estate Marketing: Strategy, Personal Selling, Negotiation, 2014 50 Management, and Ethics M. Joseph Sirgy 575 1041416 9780415724012 20 40 GBP 576 1041233 REAPPRAISING STATE-OWNED ENTERPRISE 9780415878326 PIER ANGELO TONINE 2011 80 70 24 GBP Regulating Corporate Human Rights Violations: Human 2014 35 izing Business (Routledge Research in Human Rights Law) Surya Deva 577 1610124 9780415715270 20 28 GBP Research Companion to Ethical Behavior in Organizat 2014 140 ions: Constructs and Measures 578 1041381 9781782547464 Hilary M. Hendricks(Edito 20 112 GBP Research Handbook on Electronic Commerce Law (Resea 2016 210 rch Handbooks in Information Law series) 579 1041501 9781783479917 John A. Rothchild,John A 20 168 GBP Research Handbook on Export Marketing (Research Han 2016 40 dbooks in Business and Management series) Craig C. Julian,Craig C. Ju 580 1850025 9781784710804 20 32 GBP Research Handbook on Insider Trading (Research Hand 2013 40 books in Corporate Law and Governance series) Stephen M. Bainbridge(Ed 581 1131232 9781782544814 40 24 GBP Restaurant Franchising: Concepts, Regulations and P 2015 102 ractices, Third Edition Mahmood A. Khan 582 1250339 9781926895697 20 81.6 GBP RETAILING PRINCIPLES:GLOBAL, MULTICHANNEL, AND 2013 92 MANAGERIAL VIEWPOINTS 583 1041366 9781563677427 LYNDA GAMANS POL 40 55.2 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 14 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 584 1041230 REWARDING PERFORMANCE 9780415802833 GREENE 2011 29.99 70 9 GBP 585 1041002 ROUTLEDGE COMPANION TO CREATIVITY 9780415773171 TUDOR RICKARDS, M 2009 125 70 37.5 GBP 586 2041399 SALES PROMOTION 9784568504552 ALPHA BOOKS(CORPO 2012 45 20 36 GBP 587 1680052 Segmentation, Revenue Management and Pricing Analytics 9780415898331 Mark Ferguson 2014 42 20 33.6 GBP 588 1041096 SELF-MANAGEMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT 9781848443235 MITCHELL G. ROTHST 2010 120 70 36 GBP 589 1041337 SELLING TO WIN 9780749466312 RICHARD DENNY 2013 15 40 9 GBP 590 1850022 Services Marketing: People, Technology, Strategy 9781944659011 Wirtz LovelockJochen Wi 2016 50 20 40 GBP Situational Project Management: The Dynamics of Suc 2016 50 cess and Failure (Best Practices and Advances in Program Management) 591 1470093 9781498722612 Oliver F. Lehmann 20 40 GBP SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND 2010 47.99 ENTREPRENEURSHIP 592 1041180 9781408017999 STOKES/WILSON 70 14.4 GBP 2016 100 Small Business, Education, and Management: the Life and Times of John Bolton (Routledge International Studies in Business History) Andrew Thomson 593 1041440 9781138790001 20 80 GBP 2015 89 Small Firms as Innovators: From Innovation to Sustainable Growth(Series on Technology Management - Volume 25) Helena Forsman 594 1041474 9781783266333 20 71.2 GBP 595 1700020 Social and Environmental Issues in Advertising 9781138228436 Sukki Yoon(Editor),Sangd 2016 90 20 72 GBP 2016 30 Social Entrepreneurship and Innovation: International Case Studies and Practice Ken Banks(Editor) 596 1430135 9780749475918 15 25.5 GBP Social Marketing and Behaviour Change: Models, Theo 2016 40 ry and Applications 597 1850024 9781784711528 Linda Brennan,Wayne Bi 20 32 GBP 598 2012021 Spon's Architects' and Builders' Price Book 2015 9781482255256 AECOM(Editor) 2015 155 20 124 GBP Sport Funding and Finance: Second edition (Sport Ma 2015 42 nagement Series) 599 1240751 9780415839846 Bob Stewart 20 33.6 GBP 600 1240729 Sports Marketing: Creating Long Term Value 9781782548195 JOHNA.DAVIS 2013 44 20 35.2 GBP 601 1041279 STAKEHOLDER THEORY 9781848445338 ROBERT A. PHILIPS 2011 65 70 19.5 GBP 602 1041267 STAYING LEAN THRIVING, NOT JUST SUV 9781439826171 HINES 2011 25.99 70 7.8 GBP 603 1041393 Stickier Marketing: How to Win Customers in a Digital Age 9780749471088 Grant Leboff 2014 25 15 21.25 GBP 2011 24.99 STRAIGHT TALK : ORAL COMMUNICATION FOR CAREER SUCCESS 604 1041147 9780415801973 TIMM 70 7.5 GBP 2011 24.99 STRAIGHT TALK: WRITTEN COMMUNICATION FOR CAREER SUCCESS 605 1041148 9780415801966 TIMM, PAUL R. | BIEN 70 7.5 GBP 2014 41 Strategic Financial and Investor Communication: The Stock Price Story Ian Westbrook 606 1041418 9780415812061 20 32.8 GBP 607 1151247 Strategic Management and Business Analysis 9781138817654 Wyn Jenkins 2016 37 20 29.6 GBP 608 1041415 Strategic Pricing for the Arts 9780415713672 Michael Rushton 2015 32 20 25.6 GBP 609 1041203 SUPERVISION, IE 9780324788839 CASSIDY 2010 52.99 70 15.9 GBP Sustainable Business: Theory and Practice of Busine 2013 85 ss Under Sustainability Principles 610 1041382 9781781001851 Geoffrey Wells(Editor) 40 51 GBP Sustainable Investing and Environmental Markets: Op 2015 56 portunities in a New Asset Class 611 1062349 9789814612432 Nathan Clark 20 44.8 GBP 612 1151316 Taking Minutes of Meetings (Creating Success) 9780749475796 Joanna Gutmann 2016 10 15 8.5 GBP 613 1041396 Technology Distribution Channels 9780749472177 Julian Dent 2014 35 15 29.75 GBP TECHNOLOGY LAW: WHAT EVERY BUSINESS (AND 2009 27.95 BUSINESS-MINDED PERSON) NEEDS TO KNOW 614 1040847 9780810866515 MARK GROSSMAN 70 8.39 GBP 615 1041309 TECHNOLOGY MARKET TRANSACTIONS 9781781000090 TIETZE, F. 2012 96 40 57.6 GBP The 30 Day MBA in Business Finance: Your Fast Track 2016 17 Guide to Business Success (30 Day MBA Series) 616 1010687 9780749475406 Colin Barrow 15 14.45 GBP The 30 Day MBA in International Business: Your Fast 2016 17 Track Guide to Business Success (30 Day MBA Series) 617 1041507 9780749475420 Colin Barrow 15 14.45 GBP The 30 Day MBA in Marketing: Your Fast Track Guide 2016 17 to Business Success (30 Day MBA Series) 618 1850033 9780749474980 Colin Barrow 15 14.45 GBP The 30 Day MBA: Your Fast Track Guide to Business S 2016 17 uccess (30 Day MBA Series) 619 1151306 9780749475000 Colin Barrow 15 14.45 GBP 620 1460113 The A-Z of Careers and Jobs 9780749471231 Susan Hodgson 2014 17 15 14.45 GBP 621 1041332 THE A-Z OF CAREERS AND JOBS 20EDITION 9780749468873 SUSAN HODGSON 2013 17 40 10.2 GBP The Best Business Writing 2014 (Columbia Journalism 2014 19 Review Books) Dean Starkman(Editor) 622 1500039 9780231170154 20 15.2 USD 623 1041388 The Best Digital Marketing Campaigns in the World II 9780749469689 Damian Ryan 2014 20 15 17 GBP The Blueprint for Strategic Advertising: How Critic 2016 35 al Thinking Builds Successful Campaigns Margo Berman 624 1041511 9780765646583 20 28 GBP The Business Plan Workbook: A Practical Guide to New Venture 2015 25 Creation and Development Robert Brown 625 1041485 9780749472832 15 21.25 GBP The Complete Lean Enterprise: Value Stream Mapping 2015 42 for Office and Services, Second Edition 626 1041480 9781482206135 Drew A. Locher 20 33.6 GBP 627 1041375 The Definitive Book of Branding 9788132117735 Kartikeya Kompella(Edito 2014 25 20 20 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 15 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 628 1041466 The Economics of Cultural Diversity 9781783476800 Peter Nijkamp,Jacques Po 2015 100 20 80 GBP The Economics of E-Commerce (International Library 2016 265 of Critical Writings in Economics series, #323) 629 1062443 9781785361401 Michael R. Baye,John Mo 20 212 GBP 630 1041443 The Essentials of Business Research Methods 9780765646132 Joseph F Hair, Michael Pa 2016 52 20 41.6 GBP The Financial Crisis and White Collar Crime - Legis 2017 85 lative and Policy Responses: A Critical Assessment (Law of Financial Crime) 631 1740060 9781138119970 Nicholas Ryder(Editor),U 20 68 GBP The Handbook of International Trade and Finance: Th 2016 40 e Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration Anders Grath 632 1041509 9780749475987 15 34 GBP 633 1212796 The Influence of Values on Consumer Behaviour: The value compass 9781138676473 Erik Kostelijk 2016 95 20 76 GBP The International Business Environment: A Handbook 2016 42 for Managers and Executives Warnock Davies 634 1041436 9781498731157 20 33.6 GBP The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Gu 2016 40 ide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization Nick Milton,Patrick Lamb 635 1151313 9780749475536 15 34 GBP The Lean Expert: Educating and Elevating Lean Pract 2015 28 itioners Throughout Your Organization 636 1151242 9781482253658 Joseph Niederstadt 20 22.4 GBP 637 1151243 The Lean Leader: A Personal Journey of Transformation 9781498700757 Robert B. Camp 2015 24 20 19.2 GBP 638 1041367 The Lean Practitioner's Handbook 9780749467739 MARK EATON 2014 30 15 25.5 GBP The Limits of Fiscal, Monetary, and Trade Policies: 2014 90 International Comparisons and Solutions 639 1010585 9789814571876 Jonathan E Leightner 20 72 GBP The Macroeconomic Environment of Business : Core Co 2014 46 ncepts and Curious Connections Maurice D Levi 640 1320070 9789814304344 20 36.8 GBP 641 1041387 The Management of Luxury: A Practitioner's Handbook 9780749471668 Günter Müller-Stewens(E 2015 50 15 42.5 GBP 642 1161326 The Media Economy, 2nd Edition 9781138886087 Alan B. Albarran 2016 45 20 36 GBP 643 2031355 The Movie Business Book 9781138656291 Jason E Squire(Editor) 2016 29 20 23.2 GBP The New Consumer Online: A Sociology of Taste, Audi 2016 80 ence, and Publics Edward Mcquarrie 644 1041468 9781784715991 20 64 GBP 645 1151325 The Origins of Ethical Failures: Lessons for Leaders 9781138690516 Dennis Gentilin 2016 25 20 20 GBP The Outstanding Middle Manager: How to be a Healthy 2016 20 , Happy, High-performing Mid-level Manager Gordon Tinline,Professor 646 1151302 9780749474669 15 17 GBP 647 1041049 THE POSITIVE DEVIANT 9781849711180 Parkin, Sarah 2010 24.99 70 7.5 GBP 648 1041442 The PRINCE2 Practitioner: From Practitioner to Professional 9781138824119 Colin Bentley 2015 45 20 36 GBP 649 1041481 The Principles of Islamic Marketing 9781472460301 Baker Ahmad Alserhan 2015 65 20 52 GBP 650 1041471 The Region and Trade: New Analytical Directions 9789814520157 Amitrajeet A Batabyal, Pe 2015 115 20 92 GBP 651 1041479 The Routledge Companion to Marketing History 9780415714181 D.G. Brian Jones(Editor), 2015 150 20 120 GBP The Social Enterprise Zoo: A Guide for Perplexed Sc 2016 85 holars, Entrepreneurs, Philanthropists, Leaders, Investors and Policymakers 652 1430129 9781784716059 Dennis R. Young,Elizabet 20 68 GBP 653 1041445 The Strategy of Global Branding and Brand Equity 9780415749114 Claire Lambert 2015 44 20 35.2 GBP 2010 16.99 THREE SECRETS OF GREEN BUSINESS: UNLOCKING COMPETITIVE ADVANTAGE IN A LOW CARBON ECONOMY,THE 654 1040973 9781844078745 GARETH KANE 70 5.1 GBP 655 1041502 To Pixar and Beyond 9781786070814 Lawrence Levy 2017 19 20 15.2 GBP TOWARDS EFFECTIVE PLACE BRAND MANAGEMENT : 2010 75 BRANDING EUR 656 1041100 9781848442429 MIHALIS KAVARATZIS 70 22.5 GBP 657 1041383 Trade in Health: Economics, Ethics and Public Policy 9781782547204 David Reisman 2014 75 20 60 GBP Trade Law, Domestic Regulation and Development (Wor 2015 139 ld Scientific Studies in International Economics) 658 1131342 9789814635714 Joel P Trachtman 20 111.2 GBP TRADE PREFERENCE EROSION : MEASUREMENT AND 2009 45 POLICY RESPONSE 659 1040975 9780821377079 BERNARD M. HOEKM 70 13.5 USD 660 1062352 Trade-Related Investment Measures : Theory and Applications 9781783264780 Eden S H Yu 2014 65 20 52 GBP Transmedia Marketing: From Film and TV to Games and 2015 25 Digital Media Anne Zeiser 661 2031249 9780415716116 20 20 GBP 2012 28 TRANSNATIONAL CORPORATIONS AND INTERNATIONAL PRODUCTION: CONCEPTS, THEORIES AND EFFECTS, SECOND EDITION GRAZIA IETTO-GILLIE 662 1041304 9780857932273 40 16.8 GBP Ultimate Interview: 100s of Great Interview Answers 2015 15 Tailored to Specific Jobs (Ultimate Series) Lynn Williams 663 1151273 9780749474034 15 12.75 GBP Ultimate Job Search: The Definitive Guide to Networ 2015 15 king, Interviews and Follow-Up Strategies (Ultimate Series) Lynn Williams 664 1151281 9780749474157 15 12.75 GBP UNEMPLOYMENT, RECESSION AND EFFECTIVE DEMAND: 2011 69.95 THE CONTR 665 1041280 9781848449695 CLAUDIO SARDONI 70 20.99 GBP VALUES-BASED SERVICE FOR SUSTAINABLE BUSINESS 2009 65 LESSONS FROM IKEA 666 1040976 9780415458535 BO EDVARDSSON AN 70 19.5 GBP Varieties of Capitalism and Business History: The D 2015 100 utch Case (Routledge International Studies in Business History) Keetie E. Sluyterman(Edit 667 1041426 9781138784932 20 80 GBP 668 1850049 Video Game Marketing: A student textbook 9781138812277 Peter Zackariasson,Mikola 2016 35 20 28 GBP 669 1850026 Visual Branding : A Rhetorical and Historical Analysis 9781785365416 E.F. McQuarrie 2016 85 20 68 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 16 DIS Sale Price BUSINESS & COMMERCE 2009 24.95 VOLUNTARY CARBON MARKETS : AN INTERNATIONAL BUSINESS GUIDE TO WHAT THEY ARE AND HOW THEY WORK 670 1040860 9781844075614 RICARDO BAYON, AM 70 7.49 GBP Web Programming for Business: PHP Object-Oriented P 2015 40 rogramming with Oracle David Paper 671 1041438 9780415818056 20 32 GBP WHAT EVERY ENGINEER SHOULD KNOW ABOUT 2009 37 STARTING A HIGH-T 672 1041134 9781420076974 ERIC KOESTER 70 11.1 GBP 673 1041161 WHAT'S GOOD FOR GE MAY NOT BE GOOD 9781439825990 SOLOW 2010 25.99 70 7.8 GBP 674 1041218 WHEN IS REGIONAL BEAUTIFUL? 9780415614801 ANNIKA RICKNE(EDIT 2011 80 70 24 GBP Winning in Service Markets: Success through People, 2016 41 Technology and Strategy 675 1850044 9781944659059 JOCHEN WIRTZ 20 32.8 GBP 676 1041517 Women in Business: Theory and Cases 9781138949256 Martha Reeves 2016 50 20 40 GBP Women in Stem Careers: International Perspectives o 2014 85 n Increasing Workforce Participation, Advancement and Leadership Linley Lord(Editor) 677 1041384 9781781954065 20 68 GBP 678 1020237 Work 9781138194083 Lars Fredrik Svendsen 2016 17 20 13.6 GBP 679 1041232 WORK ORIENTATIONS, FURAKER 9780415808255 FURAKER 2012 95 40 57 GBP Working at a Distance: A Global Business Model for Virtual Team 2014 100 Collaboration Cassandra J. Smith 680 1041372 9781472425232 20 80 GBP ECONOMICS A Brighter Future: Improving the Standard of Living 2014 32 Now and for the Next Generation Richard P. F. Holt, Daphn 681 1062429 9780765634894 20 25.6 GBP A Guide to the Global Business Environment: The Eco 2014 35 nomics of International Commerce 682 1041379 9781783476695 Nicholas Perdikis 20 28 GBP 2011 65 A LEGAL THEORY OF ECONOMIC POWER: IMPLICATIONS FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT (NEW HORIZONS IN COMPETITION LAW AND ECONOMICS SERIES) 683 1062209 9780857931863 CALIXTO FILHO 70 19.5 GBP 684 1062464 A Little History of Economics (Little Histories) 9780300206364 Niall Kishtainy 2017 25 20 20 USD 685 سفارش ثبت Advanced Introduction to Feminist Economics 9781782545767 Joyce Jacobsen 2017 16 20 12.8 GBP 686 0030249 Africa South of the Sahara 2017 9781857438482 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP Africa Yearbook: Politics, Economy and Society Sout 2014 137 h of the Sahara in 2013 Klaas Van Walraven(Edit 687 1580006 9789004274778 20 109.6 EUR 688 1062089 AIDS GENDER ECONOMIC DOSS CONRAD 9780415673280 CHERYL DOSS(EDITOR 2012 26 40 15.6 GBP 689 1062075 ALKER AND IR 9780415615976 MARLIN-BENNETT 2012 90 40 54 GBP AN ECONOMIC HISTORY OF INDONESIA: 1800-2010 2012 100 (ROUTLEDGE SMITH (EDITOR) 690 1062092 9780415674126 40 60 GBP AVOIDED DEFORESTATION: PROSPECTS FOR MITIGATING 2009 85 CLIMATE CHANGE 691 1061774 9780415447126 PALMER 70 25.5 GBP 692 1010625 Balancing the Regulation and Taxation of Banking 9781785360268 Natasha Agarwal 2015 65 20 52 GBP Banking on Equality: Women, work and employment in 2015 104 the banking sector in India (Routledge Studies in the Modern World Economy) 693 1010610 9781138778337 Supriti Bezbaruah 20 83.2 GBP 694 1062436 Basic Mathematics for Economists Third Edition 9780415485920 Mike Rosser,Piotr Lis 2016 45 20 36 GBP 695 1062320 Beautiful Game Theory: How Soccer Can Help Economics 9780691144023 Ignacio Palacios-Huerta 2014 35 20 28 USD Bombay Islam: The Religious Economy of the West Ind 2013 21 ian Ocean, 1840-1915 696 1111927 9781107627796 NILE GREEN 40 12.6 GBP BOOM AMID GLOOM: THE SPIRIT OF POSSIBILITY IN THE 2011 60 21ST CENTURY GULF 697 1062208 9780863723735 N. JANARDHAN(EDITO 70 18 GBP BRANDED LIVES: THE PRODUCTION AND CONSUMPTION 2011 65 OF MEANIN 698 1062171 9781849800921 VINCENZA PRIOLA 70 19.5 GBP 699 1041292 BRANDING IN GOVERNANCE & PUBLIC MAN 9780415885171 ESHUIS 2012 95 40 57 GBP 700 1062177 BRANDS AND BRANDING GEOGRAPHIES 9781849801591 ANDY PIKE 2011 89.95 70 26.99 GBP 701 1080573 Broadband Telecommunications and Regional Development 9781138013919 Tony H. Grubesic,Elizabet 2016 100 20 80 GBP 702 1041498 Business and Government (Elgar Mini) 9781783473052 David Coen,Wyn P. Grant 2016 325 20 260 GBP 703 1202818 Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism 9781786630711 Wolfgang Streeck 2017 13 20 10.4 GBP Capital Controls (The International Library of Crit 2015 310 ical Writings in Economics series, #308) 704 1010626 9781783479498 Jonathan D. Ostry,Atish R 20 248 GBP Capitalism on Trial: Explorations in the Tradition 2013 112 of Thomas E. Weisskopf 705 1062342 9781781003602 Robert Pollin(Editor) 40 67.2 GBP CAPITALISM UNBOUND : THE INCONTESTABLE MORAL 2010 12.95 CASE FOR I 706 1061888 9780761849698 ANDREW BERNSTEIN 70 3.89 GBP 707 1202737 Capitalism: The Basics 9780415870924 David Coates 2016 15 20 12 GBP Case Studies for Corporate Finance: From a (Anheuse 2017 73 r) to Z (Zyps) (In 2 Volumes) 708 سفارش ثبت 9789814667272 Harold Bierman Jr 20 58.4 GBP 709 1590152 Central and South-Eastern Europe 2017 9781857438444 Europa Publications(Edito 2016 690 20 552 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 17 DIS Sale Price ECONOMICS Central Banking and Monetary Policy in Muslim-major 2015 95 ity Countries (International Library of Critical Writings in Economics) 710 1010627 9780857937827 Akhand Hossain 20 76 GBP 711 1062323 Changing Behaviours: On the Rise of the Psychological State 9781782545538 Mark Whitehead 2013 25 40 15 GBP 712 1041291 CHINA AND EAST ASIAN REGIONALISM 9780415618144 ZHAO 2012 95 40 57 GBP 713 1062219 CHINA’S ECONOMIC MIRACLE 9780857936806 TANG, S. SELVANATH 2012 75 40 45 GBP China's War against the Many Faces of Poverty: Towa 2016 95 rds a new long march 714 1062435 9781138819603 Jing Yang,Pundarik Mukh 20 76 GBP Combating Corruption: Legal Approaches to Supportin 2014 95 g Good Governance and Integrity in Africa John Hatchard 715 1030461 9781781004364 20 76 GBP Confidence Games: Lawyers, Accountants, and the Tax 2016 25 Shelter Industry (MIT Press) Tanina Rostain,Milton C. 716 1010680 9780262529778 20 20 USD 717 1062348 Consumer Optimization Problem Solving 9789814635288 Alfred L Norman 2015 81 20 64.8 GBP Contending Perspectives in Economics: A Guide to Co 2015 65 ntemporary Schools of Thought John T. Harvey 718 1062403 9780857932037 20 52 GBP Controlling Capital: Public and Private Regulation 2016 85 of Financial Markets 719 1131349 9781138943124 Nicholas Dorn(Editor) 20 68 GBP 720 1151259 Corporate Caterpillars: How to Grow Wings 9781475994032 Ron J. West 2013 27 40 16.2 USD 721 1062048 Corporate Finance: Theory and Practice 9781844809462 LUMBY/JONES 2011 47.99 70 14.4 GBP CORPORATE GOVERNANCE IN MODERN FINANCIAL 2010 95 CAPITALISM 722 1061893 9781848446847 KALLIFATIDES, M. N 70 28.5 GBP CORPORATE GOVERNANCE IN SMALL AND 2011 245 MEDIUM-SIZED FIRMS (T 723 1062169 9781849800440 ERIK LEHMANN 70 73.5 GBP Corporate Income Taxation in Europe: The Common Con 2013 101 solidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries 724 1710014 9781782545415 EDITEDBYMICHAELLA 40 60.6 GBP 725 1430070 Corporate Venturing: Organizing for Innovation 9781783476596 Geert Duysters 2014 65 20 52 GBP Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic 2016 80 and Legal Perspectives Tina Søreide 726 1280368 9781784715977 20 64 GBP Corruption and Economic Development (International Library of 2016 285 Critical Writings in Economics) 727 1062459 9781783471201 Jayasri Dutta,Toke S. Aidt 20 228 GBP COST–BENEFIT ANALYSIS AND DISTRIBUTIONAL 2012 69 PREFERENCES 728 1062123 9780857932228 SCARBOROUGH, H. B 40 41.4 GBP CRITICAL ISSUES IN AIR TRANSPORT ECONOMICS AND 2011 95 BUSINESS 729 1061894 9780415570558 EDDY VAN DE VOORD 70 28.5 GBP CULTURAL AND POLITICAL ECONOMY OF RECOVERY : 2010 90 SOCIAL LEA CHAMLEE-WRIGHT 730 1062009 9780415778046 70 27 GBP CURRENT ISSUES IN PROJECT ANALYSIS FOR 2012 85 DEVELOPMENT WEISS, J. POTTS, D. 731 1062029 9781848445352 40 51 GBP DEBT RELIEF AND BEYOND : LESSONS LEARNED AND 2009 29.95 CHALLENGES AHEAD 732 1061500 9780821378748 CARLOS A. PRIMO BR 70 8.99 USD 733 1062168 DEEP COMPLEXITY AND THE SOCIAL SCIENCES 9781849800266 ROBERT DELORME, E 2010 94 70 28.2 GBP DELUSIONS OF ECONOMICS: MISGUIDED CERTAINTIES OF 2011 16.99 A HAZA 734 1062143 9781848139220 GILBERT RIST 70 5.1 GBP DETERRENCE AND CRIME PREVENTION RECONSIDERING 2009 70 THE PROSPECT OF SANCTION 735 1280208 9780415774154 DAVID KENNEDY 70 21 GBP Developing Countries in the World Economy (World Sc 2015 154 ientific Studies in International Economics) Jaime de Melo 736 1310089 9789814494892 20 123.2 GBP DIRECTORS’ DUTIES AND SHAREHOLDER LITIGATION IN 2013 80 THE WAKE OF THE FINANCIAL CRISIS LOUGHREY, J. 737 1062223 9780857939654 40 48 GBP Disequilibrium Sports Economics: Competitive Imbala 2015 80 nce and Budget Constraints (New Horizons in the Economics of Sport series) 738 1240850 9781783479351 Wladimir Andreff,Wladim 20 64 GBP 739 1061994 DOMAINS OF INFLUENCE 9781845116590 JACQUELINE HASSINK 2008 30 70 9 GBP 740 1062167 ECO OF ECOSYS & BIO BUSINESS & ENTE 9781849712514 UNEP, 2012 50 40 30 GBP 741 1062093 ECON INDUST REV (REV) 9780415676427 MOKYR 2011 75 70 22.5 GBP 742 1062006 ECONOMIC ADVICE AND RHETORIC 9781848442634 BOUWMEESTER, O. 2010 79.95 70 23.99 GBP 743 1131379 Economic Analysis of International Law 9780857930156 Eugene Kontorovich,Fran 2016 85 20 68 GBP Economic Futures of the West (New Thinking in Polit 2014 25 ical Economy Series) 744 1062329 9781783477142 Jan Winiecki 20 20 GBP 745 1061900 ECONOMIC GEOGRAPHY OF AIR TRANSPORTATION, THE 9780415778053 BOWEN, JOHN T. 2010 95 70 28.5 GBP 746 1062105 ECONOMIC MYTHS (ROUTLEDGE REVIVALS) 9780415682497 MISHAN 2011 75 70 22.5 GBP 747 1310091 Economic Reform in Asia: China, India, and Japan 9781784711535 Sara Hsu 2016 75 20 60 GBP Economics for Business: A Guide to Decision Making 2015 30 in a Complex Global Macroeconomy Ivan K. Cohen 748 1062430 9780749470197 15 25.5 GBP ECONOMICS FOR MANAGERS, INTERNATIONAL EDITION 2011 52.99 (WITH INFOAPPS) 749 1061985 9780538470384 MCGUIGAN/MOYER/H 70 15.9 GBP 750 1061533 ECONOMICS OF IGNORANCE AND COORDINATION,THE 9781848441040 AIMAR, T. 2009 75 70 22.5 GBP Economics of Research and Development (Internationa 2016 285 l Library of Critical Writings in Economics series, #322) Bronwyn H. Hall,Bronwy 751 1062450 9781783473458 20 228 GBP ECONOMICS PRINCIPLES: A CONTEMPORARY 2012 60.99 INTRODUCTION, INTERNATIONAL EDITION 752 1061982 9780538453752 MCEACHERN 70 18.3 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 18 DIS Sale Price ECONOMICS 753 1062423 Economics: A Beginner's Guide (Beginner's Guides) 9781780746395 James Forder 2016 10 20 8 GBP 754 1062325 Economists and the State: What Went Wrong 9781781951927 Timothy P. Roth 2014 65 20 52 GBP 755 1061546 ECONOMISTS IN THE AMERICAS 9781845420437 MONTECINOS, V. MA 2009 89.95 70 26.99 GBP 756 2012103 Economy and Architecture 9781138025486 Stephen Kite(Editor) 2015 32 20 25.6 GBP 757 1061905 ECONOMY OF CHINA, THE 9781845421946 LINDA YUEH 2010 59.95 70 17.99 GBP 758 1062138 ECONOMY OF CHINA, THE 9781781003985 LINDA YUEH 2010 25 70 7.5 GBP Emerging Asian Economies and MNCs Strategies (New H 2016 80 orizons in International Business series) 759 1062442 9781785364051 Robert Taylor,Bernadette 20 64 GBP 760 1041513 Energy Markets in Emerging Economies: Strategies for growth 9781138783683 Henry K. H. Wang 2016 35 20 28 GBP 761 1062052 ENTERPRISE,DEPRIVATION & SOCIAL EX 9780415458153 ALAN SOUTHERN 2011 80 70 24 GBP ENTREPRENEURIAL IMAGINATION: TIME, TIMING, SPACE 2011 65 AND PL 762 1062179 9781849801782 HANS RAMO 70 19.5 GBP 763 1430128 Entrepreneurship and the Shadow Economy 9781784719876 Arnis Sauka,Friedrich Sch 2016 75 20 60 GBP 764 1062196 ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN ASIA 9781849809474 DONNA KELLEY 2011 70 70 21 GBP 765 1062170 ENTREPRENEURSHIP IN RECESSION 9781849800457 EDITED BY SIMON C. P 2011 195 70 58.5 GBP 2010 130 ENVIRONMENTAL AMENITIES AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT (ROUTLEDGE EXPLORATIONS IN ENVIRONMENTAL ECONOMICS) 766 1061553 9780415486071 TODD L. CHERRY 70 39 GBP 767 1062115 ESSENTIAL WRITINGS OF THORSTEIN VEB 9780415777902 CAMIC 2011 90 70 27 GBP Ethical Innovation in Business and the Economy (Stu 2016 90 dies in Transatlantic Business Ethics) 768 1041461 9781784719968 Georges Enderle,Patrick 20 72 GBP EVOLUTIONARY APPROACH TO ENTREPRENEURSHIP: 2011 125 SELECTED ESS 769 1062124 9780857933362 HOWARD E. ALDRICH 70 37.5 GBP Exchange Rate Economics: The Uncovered Interest Par 2014 70 ity Puzzle and Other Anomalies Norman C. Miller 770 1010577 9781781006801 20 56 GBP 2011 14.99 Fake Stuff: China and the Rise of Counterfeit Goods (Routledge Series for Creative Teaching and Learning in Anthropology) 771 1062116 9780415883030 LIN, YI-CHIEH JESSICA 70 4.5 GBP FAMILY ENTERPRISE IN THE ASIA PACIFIC: EXPLORING 2011 65 TRANSG 772 1062160 9781848447929 K. RAMACHANDRAN( 70 19.5 GBP Fast Growing Firms in a Slow Growth Economy: Instit 2016 95 utional Conditions for Innovation 773 1490068 9781785367106 Francesca Visintin,Daniel 20 76 GBP 774 1010616 Finance: The Basics 9781138919785 Erik Banks 2016 19 20 15.2 GBP 2016 90 Financialisation and the Financial and Economic Crises (New Directions in Modern Economics) Eckhard Hein(Editor),Dan 775 1062444 9781785362378 20 72 GBP 2016 75 Fiscal Decentralization and Budget Control (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance series) Laura von Daniels 776 1062448 9781783475940 20 60 GBP 2009 39.95 FISCAL SPACE: POLICY OPTIONS FOR FINANCING HUMAN DEVELO RATHIN ROY(EDITOR) 777 1061301 9781844075874 70 11.99 GBP 778 1061561 FIXING FUEL POVERTY: CHALLENGES AND SOLUTIONS 9781844077441 BRENDA BOARDMAN 2010 24.95 70 7.49 GBP Flat World Navigation: Collaboration and Networking 2015 20 in the Global Digital Economy 779 1062431 9780749473938 Kim Chandler McDonald 15 17 GBP Food Price Policy in an Era of Market Instability: A Political 2015 75 Economy Analysis (Wider Studies in Development Economics) 780 1062368 9780198718574 Per Pinstrup-Andersen(Ed 20 60 GBP 781 1062247 FOOD SECURITY AND FARM LAND PROTECTION IN CHINA 9789814412056 MAO YUSHI ET AL 2013 95 40 57 GBP 782 1062099 FOREIGN DIRECT INVESTMENT - RAJAN 9780415682053 RAJAN, RAMKISHEN 2012 100 40 60 GBP 783 1062324 Free Market Economics: An Introduction for the General Reader 9781782547969 Steven Kates 2014 35 20 28 GBP 2009 38 FROM PRIVILEGE TO COMPETITION : UNLOCKING PRIVATE-LED GROWTH IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA 784 1061563 9780821378779 WORLD BANK 70 11.4 USD FUNDAMENTALS OF ECONOMICS, INTERNATIONAL 2012 43.99 EDITION 785 1061989 9780538481212 BOYES/MELVIN 70 13.2 GBP Geeks, Mush Heads and the IT Revolution: How SRA In 2015 16 ternational Achieved Success over Nearly Four Decades 786 1062432 9781442242807 ERNST VOLGENAU 20 12.8 GBP Global Clusters of Innovation: Entrepreneurial Engi 2016 30 nes of Economic Growth Around the World Jerome S. Engel,Jerome S. 787 1062441 9781786434340 20 24 GBP 788 1202739 Global Corporations in Global Governance (Global Institutions) 9780415716055 Christopher May 2015 27 20 21.6 GBP 789 1061306 GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS 2009 9780821377994 WORLD BANK 2008 38 70 11.4 USD GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS 2010 : CRISIS, FINANCE, 2010 38 AND GROWTH 790 1061572 9780821382264 WORLD BANK 70 11.4 USD GLOBAL MONITORING REPORT 2009 : A DEVELOPMENT 2009 29.95 EMERGENCY 791 1061575 9780821378595 WORLD BANK 70 8.99 USD GLOBAL MONITORING REPORT 2010 : ACHIEVING THE 2010 29.95 MDGS IN T 792 1061917 9780821383162 WORLD BANK 70 8.99 USD Globalization and Development Volume I: Leading iss 2015 32 ues in development with globalization Shigeru Thomas Otsubo(E 793 1062385 9781138781542 20 25.6 GBP 794 1062389 Globalization and Development Volume II: Country experiences 9781138781597 Shigeru Otsubo(Editor) 2015 40 20 32 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 19 DIS Sale Price ECONOMICS Globalization and Development Volume III: In search 2015 40 of a new development paradigm 795 1062386 9781138932272 Shigeru Thomas Otsubo(E 20 32 GBP 796 سفارش ثبت Grave New World: The End of Globalization, the Return of History 9780300218046 Stephen D. King 2017 30 20 24 USD 797 1062344 Gulf Politics and Economics in a Changing World 9789814566193 Mimi Kirk(Editor) 2014 91 20 72.8 GBP 798 1112268 Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life 9781784710729 M. Kabir Hassan 2016 235 20 188 GBP HANDBOOK OF EMPLOYMENT AND SOCIETY: WORKING 2010 39.95 SPACE (ELGA 799 1062128 9780857935830 AL RAINNIE(EDITOR) 70 11.99 GBP Handbook of Research Methods and Applications in Ec 2016 45 onomic Geography 800 1062461 9781783479023 Charlie Karlsson,Martin A 20 36 GBP Handbook of Research Methods and Applications in Ec 2015 180 onomic Geography 801 1080575 9780857932662 Charlie Karlsson,Martin A 20 144 GBP Handbook of Research Methods and Applications in So 2015 160 cial Capital (New Horizons in Institutional and Evolutionary Economics Series) Yaojun Li(Editor) 802 1062404 9780857935847 20 128 GBP 803 1062457 Handbook of Research on Fair Trade 9781783474615 Laura T. Raynolds,Elizabe 2016 45 20 36 GBP Handbook of Research on Sport and Business (Elgar O 2015 40 riginal Reference) (Research Handbooks in Business and Management) 804 1240851 9781782544876 Sten Soderman, Harald D 20 32 GBP HANDBOOK OF SOCIAL CAPITAL : THE TROIKA OF 2010 37 SOCIOLOGY, P 805 1062188 9781849804332 GUNNAR LIND HAASE 70 11.1 GBP Handbook of the International Political Economy of Trade 2016 40 (Handbooks of Research on International Political Economy) David Deese 806 1340160 9781783477432 20 32 GBP 807 1112071 Handbook on Islam and Economic Life 9781783479818 Mervyn K. Lewis(Editor) 2015 185 20 148 GBP 808 1062337 Handbook on the Economics of Cultural Heritage 9781782547488 ANNA MIGNOSA 2013 45 20 36 GBP 809 1062447 Handbook on the Economics of Natural Resources 9781784715205 Robert Halvorsen,David F 2016 45 20 36 GBP 810 1062453 Handbook on the Economics of the Internet 9780857939845 Johannes M. Bauer,Micha 2016 205 20 164 GBP 811 1161291 Handbook on the Economics of the Media (Elgar Original Reference) 9780857938886 Robert G. Picard,Steven S 2015 140 20 112 GBP 812 1240759 Handbook on the Economics of Women in Sports 9781782545057 Michael A. Leeds(Editor) 2013 40 40 24 GBP 813 1010688 Handbook on the Geographies of Money and Finance 9781784718992 Ron Martin, Jane Pollard 2017 220 20 176 GBP Handbook on the History of Economic Analysis, Volum 2016 235 e 1: Great Economists Since Petty and Boisguilbert 814 1062456 9781849801102 Gilbert Faccarello,Heinz D 20 188 GBP Handbook on the History of Economic Analysis, Volum 2016 170 e II: Schools of Thought in Economics 815 1062458 9781849801119 Gilbert Faccarello,Heinz D 20 136 GBP Handbook on the History of Economic Analysis, Volum 2016 220 e III: Developments in Major Fields of Economics 816 1062460 9781849801126 Gilbert Faccarello,Heinz D 20 176 GBP 817 1062446 Handbook on Trade and Development (Elgar Original Reference) 9781781005309 Oliver Morrissey,Ricardo 2015 145 20 116 GBP HEIGHTENING COMPETITION IN THE POSTAL AND 2010 120 DELIVERY SECTOR 818 1061610 9781848446984 CREW, M.A. KLEINDO 70 36 GBP 819 1010561 High-Frequency Financial Econometrics 9780691161433 Jean Jacod 2014 55 20 44 USD Household Finance (The International Library of Cri 2015 950 tical Writings in Economics Series) Michael Haliassos(Editor) 820 1010629 9781783476046 20 760 GBP 821 1062463 Housing Wealth and Welfare (New Horizons in Social Policy series) 9781785360954 Caroline Dewilde,Richard 2017 90 20 72 GBP How to Attract Investors: A Subjective Guide to the 2016 32 Mindset of Investors and their Requirements Uffe Bundgaard-Jorgense 822 1041520 9789814745208 20 25.6 GBP How to Create a Successful Business Plan: For Entre 2016 24 preneurs, Scientists, Managers and Students Dan Galai,Lior Hillel,Dap 823 1041496 9789814651516 20 19.2 GBP 824 1500062 How to Report Economic News 9781138933514 Nicola Walton 2017 25 20 20 GBP 2011 65 IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON EAST ASIA: POLICY RESPONSE 825 1062121 9780857931696 BIH JANE LIU(EDITOR) 70 19.5 GBP 826 1062353 Inclusive Economic Theory 9789814566643 Ralph W Pfouts 2015 80 20 64 GBP 2014 90 Inclusive Growth and Development in the 21st Century: A Structural and Institutional Analysis of China and India (Series on Economic Development.. 827 1062346 9789814556880 Dilip Dutta(Editor) 20 72 GBP 2015 75 Industrial Policy in Developing Countries: Failing Markets, Weak States 828 1062405 9781781000250 Tilman Altenburg,Wilfried 20 60 GBP 2009 40 INFORMATION AND COMMUNICATIONS FOR DEVELOPMENT 2009 : EXTENDING REACH AND INCREASING IMPACT 829 1061621 9780821376058 WORLD BANK 70 12 USD 2009 29.95 INNOVATION AFRICA: ENRICHING FARMERS' LIVELIHOODS 830 1061995 9781844076727 Pascal Sanginga(Editor) A 70 8.99 GBP 2008 65 INTEGRATING CLIMATE CHANGE ACTIONS INTO LOCAL DEVELOPMENT (CLIMATE POLICY) 831 1062001 9781844075522 JOHN JOHNSON(EDITO 70 19.5 GBP 832 1061632 INTELLECTUAL PROPERTY AND BUSINESS ; 2 VOLS SET 9781847209115 MARGOLIS, S.E. NEW 2010 310 70 93 GBP 2011 95 INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN THE LIFE SCIENCES PAVLOS DIMITRATOS( 833 1062194 9781849808194 70 28.5 GBP 2012 181 INTERNATIONAL HANDBOOK OF GLOBALIZATION AND WORLD CITIE PETER J. TAYLOR(EDIT 834 1062156 9781848446472 40 108.6 GBP 835 1062069 INTERNATIONAL INDEBTEDNESS & DEV CO 9780415594370 ABBOTT 2011 78.75 70 23.63 GBP 836 1010620 International Monetary Reform: A Specific Set of Proposals 9781857438055 John Williamson 2016 95 20 76 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 20 DIS Sale Price ECONOMICS 837 1010702 International Money and Finance 9781138891388 Anthony J. Makin 2016 35 20 28 GBP 2017 30 International Political Economy in the 21st Century: Contemporary Issues and Analyses 838 1340166 9781138808416 Roy Smith,Imad El-Anis, 20 24 GBP 2015 195 International Trade and the New Global Economy (New Horizons in Leadership Studies Series) 839 1062407 9781784712594 Edward Mansfield(Editor) 20 156 GBP 2016 100 International Trade, Competitive Advantage and Developing Economies: Changing Trade Patterns since the Emergence of the WTO (Routledge Studies in the 840 1062376 9781138903579 Caf Dowlah 20 80 GBP 841 1061644 INTRA-ASIAN TRADE AND INDUSTRIALIZATION 9780415485012 A.J.H. LATHAM AND H 2009 80 70 24 GBP 2010 53.99 INTRODUCTION TO DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT, INTERNATIONAL EDITION (WITH STOCK-TRAK COUPON) 842 1061976 9780324601138 CHANCE/BROOKS 70 16.2 GBP 2016 75 Introduction to Regional Economic Development: Major Theories and Basic Analytical Tools 843 1062408 9781785361340 Mustafa Dinc 20 60 GBP 844 1062235 INVERSE INFRASTRUCTURES 9781849803014 EGYEDI, T.M. MEHOS, 2012 96 40 57.6 GBP 2013 37 INVESTING IN THE MODERN AGE (WORLD SCIENTIFIC SERIES IN FINANCE) 845 1062274 9789814504744 WILLIAM T ZIEMBA 40 22.2 GBP 846 1111245 INVESTMENT IN ISLAM 9789775059727 DR.ASHRAF MUHAMM 2012 14.07 20 11.26 USD 847 1062439 Is China a 21st Century Imperialist? 9789814667425 Han Shih Toh 2016 32 20 25.6 GBP 848 1111816 Islam and the Challenges of Western Capitalism 9781783478880 Murat Cizakca(Editor) 2014 195 20 156 GBP 2015 95 Islamic Banking in Pakistan (Routledge Contemporary South Asia Series) Feisal Khan 849 1010622 9780415779753 20 76 GBP 2016 150 Islamic Finance - Performance and Efficiency (Middle East and the Gulf Region) Mehmet Asutay,Mehmet 850 1010663 9783940924186 20 120 GBP 851 1010661 Islamic Finance - Risk, Stability and Growth 9783940924162 Mehmet Asutay,Mehmet 2016 150 20 120 GBP 852 1062409 Joint Venture Strategies: Design, Bargaining, and the Law 9781783475032 Zenichi Shishido,Munetak 2016 90 20 72 GBP 853 1062231 Kantian Business Ethics 9781781004951 Arnold, D.G. Harris, J.D. 2012 70 40 42 GBP 854 1062305 Labour Administration in Uncertain TimeS 9781782549420 EDITEDBYJASONHEYE 2013 91 40 54.6 GBP 855 1131246 Landmark Cases in Equity 9781849466615 Paul Mitchell(Editor) 2014 45 20 36 GBP LINKING EMISSIONS TRADING SCHEMES (CLIMATE 2009 85 POLICY SERIES) ANDREAS TUERK(EDI 856 1061421 9781844078714 70 25.5 GBP Liquidity Preference and Monetary Economies (Routle 2015 100 dge Critical Studies in Finance and Stability) 857 1062377 9781138838383 Fernando J. Cardim de Ca 20 80 GBP 858 1061657 LITTLE DATA BOOK 2009,THE 9780821378472 WORLD BANK 2009 15 70 4.5 USD 859 1061936 LITTLE DATA BOOK 2010,THE 9780821382448 WORLD BANK 2010 15 70 4.5 USD LITTLE DATA BOOK ON PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 2009 15 2009,THE 860 1061658 9780821378540 WORLD BANK 70 4.5 USD LITTLE DATA BOOK ON PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT 2010 15 2010, TH 861 1061937 9780821382479 WORLD BANK 70 4.5 USD 862 1061938 LITTLE GREEN DATA BOOK 2010,THE 9780821382455 WORLD BANK 2010 15 70 4.5 USD LOW CARBON, HIGH GROWTH: LATIN AMERICAN 2009 35 RESPONSES TO CL PABLO FAJNZYLBER(E 863 1062000 9780821376195 70 10.5 USD MACROECONOMICS FOR TODAY'S WORLD, 2011 52.99 INTERNATIONAL EDITION TUCKER 864 1062037 9780538469463 70 15.9 GBP 865 1062397 Macroeconomics: Economic Growth: Analysis and Policy (Volume 9) 9781138944794 Walter Eltis 2016 80 20 64 GBP Macroeconomics: Macroeconomic Analysis: Essays in 2015 110 macroeconomics and econometrics (Volume 5) 866 1062398 9781138940963 David Currie,R Nobay,Da 20 88 GBP 867 1062395 Macroeconomics: Macroeconomic Planning (Volume 3) 9781138938410 Roger Bowles,David Why 2016 90 20 72 GBP 868 1062391 Macroeconomics: Macroeconomic Policy (Volume 4) 9781138938892 John Brooks,Robert W. E 2016 80 20 64 GBP Macroeconomics: Macro-economic Policy: A Comparativ 2016 90 e Study Australia, Canada, New Zealand and South Africa (Volume 7) 869 1062394 9781138940932 J. O. N. Perkins(Editor),M 20 72 GBP Macroeconomics: Macroeconomic Policy: Inflation, We 2016 99 alth and the Exchange Rate (Volume 8) Martin Weale,Andrew Bla 870 1062390 9781138940017 20 79.2 GBP 871 1062396 Macroeconomics: Macroeconomics and Programming (Volume 6) 9781138940147 Kenneth K. Kurihara 2016 70 20 56 GBP Macroeconomics: Modern Macroeconomics: A Post-Keyne 2016 90 sian Perspective (Volume 2) Stanley Bober 872 1062392 9781138936348 20 72 GBP 873 1062126 MAKING CAPITALISM IN RURAL CHINA 9780857934093 MICHAEL WEBBER 2012 96 40 57.6 GBP MAKING MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS 2009 49.95 WORK : A CAPAC MARELIZE G?ERGENS; 874 1061939 9780821381861 70 14.99 USD Making Public in a Privatized World: The Struggle f 2016 25 or Essential Services 875 1062433 9781783604821 David McDonald(Editor) 20 20 GBP 876 1061978 MANAGERIAL ECONOMICS 9780324588316 Mark Hirschey 2009 53.99 70 16.2 GBP 877 1062379 Managerial Economics, 5th Edition 9781138810266 Ivan Png 2016 46 20 36.8 GBP Managing Organizations in the United Arab Emirates: 2014 70 Dynamic Characteristics and Key Economic Developments 878 1171019 9781137409195 Virginia Bodolica 20 56 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 21 DIS Sale Price ECONOMICS Managing the City Economy: Challenges and Strategie 2015 46 s in Developing Countries 879 1062380 9780415661768 Le-Yin Zhang 20 36.8 GBP MANAGING TRANSACTION COSTS IN THE ERA OF 2012 85 GLOBALIZATION 880 1062226 9781781001301 DEN BUTTER, F.A.G. 40 51 GBP 881 1062311 MAQASID FOUNDATIONS OF MARKET ECONOMICS 9780748670031 SEIF IBRAHIM TAG EL- 2013 25 40 15 GBP 882 1850028 Market Entry Strategies (De Gruyter Textbook) 9783110425925 Mario Glowik 2016 35 15 29.75 EUR MARKETING FIRM: ECONOMIC PSYCHOLOGY OF 2011 79.95 CORPORATE BEHAVI 883 1062150 9781848444157 GORDON ROBERT FOX 70 23.99 GBP 884 1062306 MARKETS, PLANNING AND THE MORAL ECONOMY 9781781006764 STABILE, D.R. KOZAK 2012 85 40 51 GBP 885 1062425 Marx's Economic Manuscript of 1864-1865 (Historical Materialism) 9789004223509 Fred Moseley(Editor),Ben 2015 299 20 239.2 EUR Measuring Wealth and Financial Intermediation and T 2015 130 heir Links to the Real Economy (National Bureau of Economic Research St..... Marshall B. Reinsdorf(Edi 886 1010651 9780226204260 20 104 USD MECCANOMICS: THE MARCH OF THE NEW MUSLIM 2009 16.99 MIDDLE CLASS VALI NASR 887 1062199 9781851687374 70 5.1 GBP Merger and Acquisition Strategies: How to Create Va 2016 80 lue (New Perspectives on the Modern Corporation series) 888 1490067 9781786430670 Angelo Dringoli 20 64 GBP MICROECONOMICS FOR TODAY'S WORLD, 2011 53.99 INTERNATIONAL EDITION 889 1062036 9780538469432 TUCKER 70 16.2 GBP MONETARY AND CURRENCY POLICY MANAGEMENT IN 2012 85 ASIA KAWAI, M. MORGAN, 890 1062212 9780857933348 40 51 GBP Monetary Regimes and Inflation: History, Economic a 2015 75 nd Political Relationships, Second Edition Peter Bernholz 891 1010632 9781784717629 20 60 GBP 892 1062378 Money (The Art of Living) 9781844658237 Eric Lonergan 2014 20 20 16 GBP 893 1062173 MONEY LAUNDERING IN THE REAL ESTATE SECTOR 9781849801263 BRIGITTE UNGER, PRO 2011 65 70 19.5 GBP Money, Banking and the Foreign Exchange Market in Emerging 2014 65 Economies Tarron Khemraj 894 1010575 9781782548379 20 52 GBP 895 1062083 MULTINATIONALS & WORLD TRADE (REV) 9780415664950 CASSON 2011 80 70 24 GBP 896 1061998 MULTINATIONALS AND EMERGING ECONOMIES 9781848440081 DOLFSMA, W. DUYST 2009 59.95 70 17.99 GBP 897 1062318 MUSKET MAP & MONEY 9788376560588 TENG 2013 70 40 42 EUR MYTH OF RESOURCE EFFICIENCY: THE JEVONS 2009 24.95 PARADOX,THE 898 1061422 9781844078134 BLAKE ALCOTT 70 7.49 GBP NASCENT ENTREPRENEURSHIP (THE INTERNATIONAL 2011 225 LIBRARY OF 899 1062174 9781849801379 HEIKO BERGMANN(ED 70 67.5 GBP NATURE OF NEW FIRM: BEYOND BOUNDARIES OF 2011 69.95 ORGANISATIONS WILFRED DOLFSMA(E 900 1062185 9781849803939 70 20.99 GBP 901 1062063 NEW PERSPECTIVES ON CONSTRUCTION IN 9780415585729 OFORI 2012 95 40 57 GBP 902 1062200 O"KONOMIE VERSUS RECHT IM FINANZMARKT? 9783110266658 HRSG. V. KEMPF, EBER 2011 99.95 70 29.99 EUR Oil Export Economies: New Comparative Perspectives 2016 82 on the Arab Gulf States Annika Kropf 903 1062401 9783940924582 20 65.6 GBP 904 1670005 Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East 9780198729396 Eckart Woertz 2013 25 40 15 GBP Oil Shock: The 1973 Crisis and Its Economic Legacy 2016 69 (International Library of Twentieth Century History) 905 1171229 9781784535568 Elisabetta Bini,Giuliano G 20 55.2 GBP One Step Ahead: Private Equity and Hedge Funds Afte 2016 15 r the Global Financial Crisis 906 1062422 9781780749228 Timothy Spangler 20 12 GBP PATENT RIGHTS IN PHARMACEUTICALS IN DEVELOPING 2010 65 COUNTRIE 907 1061944 9781848446748 JAKKRIT KUANPOTH, 70 19.5 GBP 908 1062060 PERMIT TRADING IN DIFFERENT APPLICA 9780415551229 HANSJURGENS 2011 85 70 25.5 GBP 909 1062114 POL ECON REFORM & CHANGE (REV) 9780415699938 WINIECKI 2011 70 70 21 GBP 910 1280294 Police Corruption: Essential Readings 9781783475568 Leslie Holmes(Editor) 2014 230 20 184 GBP 2010 100 POLITICAL ECONOMY, PUBLIC POLICY AND MONETARY ECONOMICS (ROUTLEDGE STUDIES IN THE HISTORY OF ECONOMICS) 911 1061801 9780415779517 EBELING, RICHARD M. 70 30 GBP POPULATION AGING AND THE GENERATIONAL 2011 31 ECONOMY: A GLOBAL PERSPECTIVE 912 1062294 9780857934642 ANDREW MASON(EDI 70 9.3 GBP 913 1062154 PRIVATE UTILITIES AND POVERTY ALLEVIATION 9781848445383 PATRICIA M?RQUEZ, A 2011 65 70 19.5 GBP 914 1710030 PROPERTY TAXES 2013/14 9781780431765 ROBERT MAAS 2013 130 40 78 GBP 2015 100 Public Finance and Economic Growth in Developing Countries: Lessons from Ethiopia's Reforms (Routledge Studies in Development Economics) 915 1062381 9781138850033 Stephen B. Peterson 20 80 GBP Public Policy and Professional Sports: Internationa 2014 70 l and Australian Experiences (New Horizons in the Economics of Sport series) 916 1240761 9781782546238 Richard Pomfret 20 56 GBP 917 1062109 PUKHTUN ECON & SOC (REV) 9780415687959 AHMED 2011 90 70 27 GBP 918 سفارش ثبت Qualitative Methods for Health Economics 9781783485628 Joanna Coast(Editor) 2017 33 20 26.4 GBP REGULATING WORKPLACE RISKS: A COMPARATIVE 2011 95 STUDY OF INSP 919 1062120 9780857931641 KAJ FRICK 70 28.5 GBP Regulation and Governance of Financial Institutions 2016 550 (RESERCH COLLECTION) James R. Barth,Ross Levi 920 1010672 9781784719531 20 440 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 22 DIS Sale Price ECONOMICS Religious Activism in the Global Economy: Promoting 2016 28 , Reforming, or Resisting Neoliberal Globalization? 921 1183194 9781783486977 SABINE DREHER(EDIT 20 22.4 GBP 2013 29 REMOVING THE BARRIERS TO EFFICIENT MANUFACTURING:REAL-WORLD APPLICATIONS OF LEAN PRODUCTIVITY 922 1062269 9781466555518 FERGUSON 40 17.4 GBP Research Handbook on Electronic Commerce Law (Resea 2016 210 rch Handbooks in Information Law series) 923 1041501 9781783479917 John A. Rothchild,John A 20 168 GBP Research Handbook on Insider Trading (Research Hand 2013 40 books in Corporate Law and Governance series) 924 1131232 9781782544814 Stephen M. Bainbridge(Ed 40 24 GBP Research Handbook on Secured Financing in Commercia 2015 150 l Transactions (Research Handbooks in Financial Law series) Frederique Dahan(Editor) 925 1010636 9781781001837 20 120 GBP RESEARCH HANDBOOK ON THE ECONOMICS OF FAMILY 2011 115 LAW (RESEA JOSHUA D. WRIGHT(E 926 1062152 9781848444379 70 34.5 GBP Research Handbook on Trade in Services (Research Ha 2016 180 ndbooks on the WTO series) Pierre Sauvé,Martin Roy,P 927 1062449 9781783478057 20 144 GBP Resource Economics: An Economic Approach to Natural 2016 115 Resource and Environmental Policy, Fourth Edition 928 1062445 9781784717926 John C. Bergstrom,Alan R 20 92 GBP Rethinking Economic Evolution: Essays on Economic C 2016 80 hange and its Theory 929 1062452 9781848443044 Ulrich Witt 20 64 GBP 930 1062316 Revealed Biodiversity: An Economic History of the Human Impact 9789814522564 ERIC L JONES 2014 82 20 65.6 GBP RISE OF MODERN FIRM (INTERNATIONAL LIBRARY OF 2012 259 CRITICAL 931 1062159 9781848447813 WALTER A. FRIEDMA 40 155.4 GBP 932 1193540 Risk, Ambiguity and Decision 9781138985476 Daniel Ellsberg 2016 30 20 24 GBP 933 1062098 ROLE OF SCIENCE FOR CONSERVATION 9780415680714 WOLFF 2012 90 40 54 GBP 934 1062400 Routledge Handbook of Global Economic History 9781138838031 Francesco Boldizzoni(Edit 2016 150 20 120 GBP 2015 90 Routledge Library Editions: The Economy of the Middle East: Economic and Political Change in the Middle East (RLE Economy of Middle East) Elias H. Tuma 935 1171000 9781138813120 20 72 GBP 936 1061955 RURAL INFORMATIZATION IN CHINA 9780821380185 CHRISTINA ZHEN-WEI 2009 15 70 4.5 USD 2017 75 Science and Technology Development in the Gulf States: Economic Diversification Through Regional Collaboration Laura Diaz Anadon(Editor 937 1171254 9783959940023 20 60 GBP 2009 95 SECTORAL SYSTEMS OF INNOVATION AND PRODUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES MALERBA, F. MANI, S 938 1061725 9781848446564 70 28.5 GBP 2014 104 SERVICES TRADE REFORM: MAKING SENSE OF IT (WORLD SCIENTIFIC STUDIES IN INTERNATIONAL ECONOMICS) PHILIPPA DEE 939 1062272 9789814508742 20 83.2 GBP 940 1061858 SHAREHOLDING SYSTEM REFORM IN CHINA 9781848440517 MA, S.-Y. 2010 59.95 70 17.99 GBP Singapore's Economic Development: Retrospection and 2016 37 Reflections (World Scientific Series on Singapore's 50 Years of Nation-Bu) 941 1062440 9789814723466 Linda Y. C. Lim,Linda Y. 20 29.6 GBP Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity (R 2016 90 outledge Advances in Sociology) 942 1231322 9781138839915 Myrto Tsilimpounidi 20 72 GBP 2013 70 SOUTH ASIA IN THE NEW DECADE: CHALLENGES AND PROSPECTS PALIT AMITENDU & SP 943 1062244 9789814401067 40 42 GBP 944 1202863 South Asian Activists in the Global Justice Movement 9780199466276 Eva-Maria Hardtmann 2017 26 20 20.8 GBP 2016 90 Sports Agents and Labour Markets: Evidence from World Football (Routledge Research in Sport Business and Management) Giambattista Rossi,Anna 945 1240895 9781138015227 20 72 GBP 946 1062086 SRAFFA & MODERN ECONOMICS 9780415669351 CICCONE 2011 80 70 24 GBP 947 1062374 State and Local Public Finance 9780765644275 Ronald C. Fisher 2016 68 20 54.4 GBP 948 1060490 STATE COMPETENCE AND ECONOMIC GROWTH IN JAPAN 9780415328753 YOSHIRO MIWA 2004 85 70 25.5 GBP 2010 14.99 STATE OF THE WORLD 2010: TRANSFORMING CULTURES FROM CONSUMERISM TO SUSTAINABILITY WORLDWATCH INSTIT 949 1062002 9781849710541 70 4.5 GBP 950 1490074 Strategic Alliances: Leveraging Economic Growth and Development 9781138926110 Albert N. Link(Editor),Cri 2016 95 20 76 GBP 951 1490066 Strategic Business Decisions: A Quantitative Approach 9788132219002 R. Srinivasan 2014 68 20 54.4 GBP Strategic Project Management: Contemporary Issues a 2016 50 nd Strategies for Developing Economies 952 1470077 9781482225129 Kweku-Muata Osei-Bryso 20 40 GBP Strategies for Shaping Territorial Competitiveness 2015 100 (Routledge Studies in Global Competition) 953 1062375 9781138777712 Jesus M. Valdaliso, James 20 80 GBP 954 1061378 SUBLIME ECONOMY 9780415771917 JACK AMARIGLIO, JOS 2009 95 70 28.5 GBP 2015 56 Sustainable Investing and Environmental Markets: Opportunities in a New Asset Class Nathan Clark 955 1062349 9789814612432 20 44.8 GBP TAX FREE TRADE ZONES OF THE WORLD AND IN THE 2012 207 UNITED STA SUSAN TIEFENBRUN(E 956 1062180 9781849802437 40 124.2 GBP Tax Reform in Developing Countries (International L 2015 450 ibrary of Critical Writings in Economics series, #300) Jorge Martinez-Vazquez 957 1062411 9781782545811 20 360 GBP 958 1061960 TAX TREATMENT OF INTERNATIONAL CIVIL SERVANT 9789004178441 MARTHA 2010 130 70 39 EUR 959 1062186 TEACHING ENTRENEURSHIP TO UNDERGRADUATES 9781849804066 COLIN JONES 2011 65 70 19.5 GBP TEACHING INNOVATIONS IN ECONOMICS: STRATEGIES 2010 25 AND APPLICATIONS FOR INTERACTIVE INSTRUCTION 960 1062211 9780857933317 WILLIAM B. WALSTAD 70 7.5 GBP 961 1062467 The Birth of Austerity: Germany's Contribution to Ordoliberalism 9781786601117 Thomas Biebricher(Editor 2017 28 20 22.4 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 23 DIS Sale Price ECONOMICS The Changing Global Economy and Its Impact on Inter 2016 90 national Entrepreneurship (McGill International Entrepreneurship series) 962 1062455 9781783479832 Hamid Etemad,Stefano D 20 72 GBP 963 1061400 THE CHINA ECONOMY YEARBOOK, VOL. 3 9789004173514 J. CHEN(EDITOR) 2009 121 70 36.3 USD THE CHINA ECONOMY YEARBOOK, VOLUME 2: ANALYSIS 2009 71 AND FORECAST OF CHINA'S ECONOMY 964 1061401 9789004168022 JIAGUI CHEN(EDITOR) 70 21.3 USD 965 1010686 The Curse of Cash 9780691172132 Kenneth S. Rogoff 2016 30 20 24 USD The Decision Maker: Unlock the Potential of Everyon 2013 17 e in Your Organization, One Decision at a Time Dennis Bakke 966 1151260 9780983263326 40 10.2 GBP 2015 95 The Demise of Finance-Dominated Capitalism: Explaining the Financial and Economic Crises (New Directions in Modern Economics series) Nina Dodig 967 1062413 9781784715069 20 76 GBP The Economic and Political Aftermath of the Arab Sp 2014 75 ring: Perspectives from Middle East and North African Countries Massimiliano Ferrara(Edit 968 1062333 9781782540908 20 60 GBP 2013 239 THE ECONOMIC THEORY OF INCOME INEQUALITY (THE INTERNATIONAL LIBRARY OF CRITICAL WRITINGS IN ECONOMICS SERIES, #279) ROBERT A. BECKER(E 969 1062302 9780857939081 40 143.4 GBP The Economic Theory of Professional Team Sports: An 2014 70 Analytical Treatment Stefan Kesenne 970 1240760 9781781955383 20 56 GBP 971 1062418 The Economic Transformation of China 9789814612371 Dwight H Perkins 2015 104 20 83.2 GBP 972 1090208 The Economics of Climate-Resilient Development 9781785360305 Sam Fankhauser,Thomas 2016 75 20 60 GBP The Economics of Competitive Sports (New Horizons i 2015 75 n the Economics of Sport series) Placido Rodriguez,Stefan 973 1240852 9781783474752 20 60 GBP The Economics of Creative Industries (International 2016 295 Library of Critical Writings in Economics series, #317) Jason Potts,Jason Potts(E 974 1330087 9781785361500 20 236 GBP The Economics of E-Commerce (International Library 2016 265 of Critical Writings in Economics series, #323) 975 1062443 9781785361401 Michael R. Baye,John Mo 20 212 GBP The Economics of Standards (The International Libra 2016 245 ry of Critical Writings in Economics series, #312) 976 1062454 9781784717315 Albert N. Link,Albert N. L 20 196 GBP The Economics of Terrorism (The International Libra 2016 285 ry of Critical Writings in Economics series, #314) Walter Enders,Walter End 977 1270740 9781784711863 20 228 GBP 978 1062304 The Economics of Worker Cooperatives 9781781005330 EDITEDBYJOHNH.PEN 2013 229 40 137.4 GBP 979 1062289 THE ELGAR COMPANION TO MARXIST ECONOMICS 9781781001981 MARCO BOFFO(EDITO 2012 41 40 24.6 GBP The EU and the Global Financial Crisis: New Varieti 2014 70 es of Capitalism (New Horizons in European Politics series) Christian Schweiger 980 1062330 9781781003886 20 56 GBP The Future of Capitalism After the Financial Crisis 2015 100 : The Varieties of Capitalism Debate in the Age of Austerity Robert Albritton(Editor) 981 1062360 9780415722841 20 80 GBP The Global Commercial Aviation Industry (Routledge Studies in the 2016 100 Modern World Economy) 982 1062373 9780415818216 Soren Eriksson, Harm-Jan 20 80 GBP The Global Financial Crisis and Housing: A New Poli 2014 95 cy Paradigm (KDI series in Economic Policy and Development) 983 1062336 9781783472871 Moon Joong Tcha(Editor) 20 76 GBP The Global Financial Crisis: From US subprime mortg 2015 32 ages to European sovereign debt George K. Zestos 984 1062387 9781138800212 20 25.6 GBP 985 1062427 The Globalization of Inequality 9780691160528 Thomas Scott-Railton(Tra 2015 28 20 22.4 USD The Globalization of Merchant Banking before 1850: The case of 2016 100 Huth & Co. MANUEL LLORCA-JAñ 986 1010623 9781848936072 20 80 GBP The Great Financial Meltdown: Systemic, Conjunctura 2016 95 l or Policy-Created? (New Directions in Modern Economics series) Turan Subasat,Turan Suba 987 1010677 9781784716486 20 76 GBP The Great Recession and the Contradictions of Contemporary 2014 75 Capitalism (New Directions in Modern Economics series) 988 1062332 9780857938527 Giovanna Vertova(Editor) 20 60 GBP The Green Economy in the Gulf (Routledge Exploratio 2016 95 ns in Environmental Studies) 989 1062372 9781138927421 Mari Luomi(Editor) 20 76 GBP The Gulf Region: Economic Development and Diversifi 2012 295 cation:4 volume 990 1062207 9783940924001 RICHARD YOUNGS(ED 40 177 GBP The Impact of Oil Revenues on Arab Gulf Development 2016 90 (Routledge Library Editions: The Gulf) (Volume 8) M.S. El Azhary(Editor) 991 1171327 9781138181731 20 72 GBP The Islamic Republic of Iran: Reflections on an Eme 2014 100 rging Economy (Europa Perspectives: Emerging Economies) Jahangir Amuzegar 992 1290283 9781857437485 20 80 GBP 993 1430133 The Market Oriented University: Transforming Higher Education 9781781004913 John A. Davis,Mark A. Fa 2016 80 20 64 GBP 994 1062218 The Mind and Method of the Legal Academic 9780857936547 Smits, J.M. 2012 70 40 42 GBP 2015 100 The Origin of the Prolonged Economic Stagnation in Contemporary Japan: The factitious deflation and meltdown of the Japanese firm as an entity Masayuki Otaki 995 1062383 9780415734448 20 80 GBP The Oxford Handbook of Professional Economic Ethics 2016 97 (Oxford Handbooks) George F. DeMartino(Edit 996 1062469 9780199766635 20 77.6 GBP 997 1062234 THE POLITICS OF RECESSION 9781848448711 MAURICE MULLARD 2011 69.95 70 20.99 GBP 998 1062288 THE POLITICS OF RECESSION 9781781001950 MULLARD, M. 2011 26 70 7.8 GBP THE PSYCHOLOGY OF THE RECESSION ON THE 2013 96 WORKPLACE 999 1062307 9780857933836 COOPER, C.L. ANTONI 40 57.6 GBP 1000 1131168 The Regulation of Executive Compensation 9780857938329 Sheehan, K.M. 2012 75 40 45 GBP 1001 1250321 The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability 9780415662482 Daniel Scott(Editor) 2015 138 20 110.4 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 24 DIS Sale Price ECONOMICS The Status Quo Crisis: Global Financial Governance After the 2008 2014 20 Meltdown 1002 1062369 9780199973637 Eric Helleiner 20 16 GBP The University and the Economy: Pathways to Growth 2015 75 and Economic Development 1003 1062412 9781782549482 Federica Rossi 20 60 GBP The World Scientific Handbook of Futures Markets (W 2015 154 orld Scientific Handbook in Financial Economics) Anastasios G Malliaris,An 1004 1010643 9789814566919 20 123.2 GBP 1005 1062053 THEORY AND PRACTICE OF TRIPLE HELIX 9780415475167 MOHAMMED SAAD 2011 80 70 24 GBP 1006 1250346 Tourism in the Green Economy 9780415709217 Keith Wilkes(Editor) 2015 89 20 71.2 GBP TRADE FACILITATION: DEFINING, MEASURING, 2012 69 EXPLAINING AND RICHARD POMFRET 1007 1062130 9780857937421 40 41.4 GBP Trade in Asia (The International Library of Critica 2015 215 l Writings in Economics series, #301) Richard Pomfret(Editor) 1008 1062414 9781783479481 20 172 GBP 1009 1041383 Trade in Health: Economics, Ethics and Public Policy 9781782547204 David Reisman 2014 75 20 60 GBP Trade Law, Domestic Regulation and Development (Wor 2015 139 ld Scientific Studies in International Economics) 1010 1131342 9789814635714 Joel P Trachtman 20 111.2 GBP 1011 1061746 TRADE LIBERALISATION AND THE POVERTY OF NATIONS 9781848448148 PENELOPE PACHECO- 2009 19.95 70 5.99 GBP TRADE, DEVELOPMENT AND AGRICULTURE: ESSAYS IN 2013 106 ECONOMIC POLICY ANALYSIS 1012 1062245 9789814401784 ANDERSON KYM 40 63.6 GBP 1013 1062352 Trade-Related Investment Measures : Theory and Applications 9781783264780 Eden S H Yu 2014 65 20 52 GBP TRUTH ABOUT TRADE: THE REAL IMPACT OF 2010 16.99 LIBERALIZATION, T CLIVE GEORGE 1014 1061966 9781848132986 70 5.1 GBP 1015 2012294 Turning Point in Timber Construction: A New Economy 9783035610253 Ulrich Dangel 2016 30 15 25.5 EUR 1016 1010615 Understanding Central Banking: The New Era of Activism 9780765642516 David M Jones 2015 35 20 28 GBP Understanding Dollarization: Causes and Impact of P 2016 100 artial Dollarization on Developing and Emerging Markets Emre Ozsoz,Erick W. Ren 1017 1062462 9783110442182 15 85 EUR UNDERSTANDING ENTREPRENEURIAL FAMILY 2011 75 BUSINESSES IN UNCE ESTEBAN BRENES 1018 1062189 9781849804653 70 22.5 GBP UNDERSTANDING OF MICROECONOMICS, 2011 46.99 INTERNATIONAL EDITION 1019 1062044 9780538756198 SOBEL/GWARTNEY/ST 70 14.1 GBP 2016 22.5 Understanding Ponzi Schemes: Can Better Financial Regulation Prevent Investors from Being Defrauded? (New Horizons in Money and Finance series) 1020 1010678 9781786433404 Mervyn K. Lewis 20 18 GBP 1021 1062420 Understanding the Political Economy of the Arab Uprisings 9789814596008 Ishac Diwan(Editor) 2014 46 20 36.8 GBP 1022 1062382 Urban Economics 9781138885646 John M. Hartwick 2015 55 20 44 GBP 1023 1062359 Urban Growth in Emerging Economies: Lessons from the BRICS 9780415718769 George Martine(Editor) 2014 32 20 25.6 GBP Vanity Economics: An Economic Exploration of Sex, M 2014 80 arriage and Family 1024 1062322 9781783472307 C. Simon Fan 20 64 GBP 1025 1062437 Varieties of Economic Inequality 9781138928015 Sebastiano Fadda(Editor), 2016 95 20 76 GBP 2013 103 War Finance and Logistics in Late Imperial China: A Study of the Second Jinchuan Campaign (1771-1776) (Monies, Markets, and Finance in East Asia, 1026 1101136 9789004253100 ULRICH THEOBALD 40 61.8 EUR 1027 1290265 War With Iran: Political, Military, and Economic Consequences 9781442221970 JOHN ALLEN GAY 2013 30 20 24 GBP What Every Economics Student Needs to Know and Does 2015 27 n't Get in the Usual Principles Text 1028 1062384 9780765639233 John Komlos 20 21.6 GBP What They Do With Your Money: How the Financial Sys 2016 32.5 tem Fails Us and How to Fix It 1029 1010683 9780300194418 Stephen Davis,Jon Lukom 20 26 USD 1030 1360229 Why Does College Cost So Much? 9780190214104 DAVID H. FELDMAN 2014 17 20 13.6 GBP WHY DOESN'T MICROFINANCE WORK?: THE 2010 18.99 DESTRUCTIVE RISE OF 1031 1061968 9781848133327 MILFORD BATEMAN 70 5.7 GBP WHY POVERTY PERSISTS: POVERTY DYNAMICS IN ASIA 2011 75 AND AFRI BOB BAULCH(EDITOR) 1032 1062119 9780857930248 70 22.5 GBP WOMEN ENTREPRENEURS AND THE GLOBAL 2010 89.95 ENVIRONMENT FOR GROW CANDIDA G. BRUSH(E 1033 1061969 9781847209146 70 26.99 GBP Women, Work and Welfare in the Middle East and Nort 2016 154 h Africa: The Role of Socio-demographics, Entrepreneurship and Public Policies 1034 1062438 9781783267330 Nadereh Chamlou,Nadere 20 123.2 GBP 1035 1061970 WORK AND WEALTH : A HUMAN VALUATION 9780415602433 J. A. HOBSON 2010 80 70 24 GBP WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC 2010 35 UPDATE 2010, 1036 1061971 9780821382752 WORLD BANK 70 10.5 USD 1037 1062421 World Development and Economic Systems: Theory and Applications 9789814632324 S I Cohen 2015 134 20 107.2 GBP WORLD DEVELOPMENT REPORT 2009: RESHAPING 2008 26 ECONOMIC GEOGR WORLD BANK GROUP 1038 1061392 9780821376072 70 7.8 USD 1039 1062103 WORLD ECONOMY IN TRANSITION, THE 9780415682398 BEENSTOCK 2011 75 70 22.5 GBP 1040 1062451 World Statistics on Mining and Utilities 2016 9781786433466 United Nations Industrial 2016 95 20 76 GBP 1041 1062388 World Trade Organization (WTO): Law, Economics, and Politics 9781138823150 Bernard M. Hoekman,Petr 2015 21 20 16.8 GBP ECONOMIC (AGRICULTURAL ECONOMY) Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 25 DIS Sale Price ECONOMIC (AGRICULTURAL ECONOMY) AGRICULTURAL LAND REDISTRIBUTION : TOWARD 2009 40 GREATER CONSENSUS 1042 1670000 9780821376270 HANS P. BINSWANGER 70 12 USD 1043 1670005 Oil for Food: The Global Food Crisis and the Middle East 9780198729396 Eckart Woertz 2013 25 40 15 GBP Regulating Health Foods: Policy Challenges and Cons 2014 80 umer Conundrums 1044 1670004 9781783474714 May T. Yeung 20 64 GBP ECONOMICS (INTERNATIONAL ECONOMICS) Advanced Introduction to International Trade Law (E 2015 18 lgar Advanced Introductions series) Michael J. Trebilcock 1045 1310087 9781783471607 20 14.4 GBP 1046 1310030 CHINA’S INTEGRATION WITH THE GLOBAL ECONOMY 9781848442146 CHEN, C. 2009 65 70 19.5 GBP 1047 1310060 CONFLICT, CHAOS AND CONFUSION 9781849804486 WILLIAM A. KERR, VA 2010 65 70 19.5 GBP DETERMINANTS OF CHINESE OUTWARD DIRECT 2011 65 INVESTMENT, THE HINRICH VOSS, UNIVE 1048 1310059 9781848448964 70 19.5 GBP Developing Countries in the World Economy (World Sc 2015 154 ientific Studies in International Economics) Jaime de Melo 1049 1310089 9789814494892 20 123.2 GBP 1050 1310090 Economic Growth and Development: 3rd Edition 9789814733335 Hendrik Van den Berg 2016 81 20 64.8 GBP 1051 1310091 Economic Reform in Asia: China, India, and Japan 9781784711535 Sara Hsu 2016 75 20 60 GBP 1052 1310031 EMPIRICAL INTERNATIONAL TRADE 9781848443013 BERNHOFEN, D. 2010 195 70 58.5 GBP 1053 1310055 IMPACT OF CHINA GLOBAL FAROOKI, THE 9780415597890 FAROOKI 2012 95 40 57 GBP 2016 75 Innovation Networks and the New Asian Regionalism: A Knowledge Platform on Economic Productivity 1054 1310092 9781785364488 Hans-Peter Brunner 20 60 GBP 2010 100 INTERNATIONAL TRADE, CONSUMER INTERESTS AND REFORM OF T 1055 1310046 9780415570190 SENIOR NELLO 70 30 GBP 1056 1310094 International Trade: Theory, Evidence and Policy 9789814725071 Richard Pomfret 2016 79 20 63.2 GBP MULTINATIONAL ENTERPRISE IN DEVELOPING 2010 85 COUNTRIES, THE RICK MOLZ 1057 1310048 9780415492522 70 25.5 GBP 1058 1310080 NUCLEAR WEAPONS, JUSTICE AND THE LAW 9780857939791 LOUKA, E. 2011 37 70 11.1 GBP 2016 80 Performance Requirements and Investment Incentives Under International Economic Law David Collins 1059 1310088 9781784712037 20 64 GBP 1060 1310066 PRIVATE STANDARDS AND GLOBAL GOVERNANCE 9781849808743 MARX, A. MAERTENS 2012 91 40 54.6 GBP 1061 1310093 The Economics of International Integration 9781784718121 Miroslav Jovanovic 2016 45 20 36 GBP The International Monetary System and the Theory of 2016 80 Monetary Systems (New Thinking in Political Economy) Pascal Salin 1062 1010675 9781786430298 20 64 GBP The Legal and Economic Analysis of the Wto/Fta Syst 2016 115 em (World Scientific Studies in International Economics) 1063 1310095 9789814704342 Dukgeun Ahn 20 92 GBP 1064 1310054 TIME ZONES AND TRADE - KIKUCHI 9780415593120 KIKUCHI 2011 95 70 28.5 GBP 1065 1310062 Transnational Culture in the Internet Age 9780857931337 Pager, S.A. Candeub, A. 2012 105 40 63 GBP VULNERABLE PLACES, VULNERABLE PEOPLE : TRADE 2010 35 LIBERALIZA 1066 1310051 9780821380994 JONATHAN COOK; OW 70 10.5 USD 1067 1310082 WORLD ECONOMIC PERFORMANCE 9781848448483 RAO, D.S.P. VAN ARK, 2013 106 40 63.6 GBP ECONOMICS (MACROECONOMICS) An Introduction to Macroeconomics: A Heterodox Appr 2016 35 oach to Economic Analysis Louis-Philippe Rochon,Se 1068 1320072 9781782549376 20 28 GBP CURRENCY UNION AND EXCHANGE RATE ISSUES : 2010 59.95 LESSONS FOR T ABDULRAZAK AL FAR 1069 1320034 9781848448575 70 17.99 GBP GEOGRAPHY, STRUCTURAL CHANGE AND ECONOMIC 2009 90 DEVELOPMENT: THEORY AND EMPIRICS EDWARD ELGAR(EDIT 1070 1320028 9781848442290 70 27 GBP GLOBAL DEVELOPMENT FINANCE 2010 : EXTERNAL DEBT 2010 75 OF DEVE 1071 1320036 9780821382295 WORLD BANK 70 22.5 USD 1072 1320038 LITTLE DATA BOOK ON EXTERNAL DEBT 2010, THE 9780821382462 WORLD BANK 2010 15 70 4.5 USD 1073 1062397 Macroeconomics: Economic Growth: Analysis and Policy (Volume 9) 9781138944794 Walter Eltis 2016 80 20 64 GBP 1074 1320059 Non-profit Organizations and the Intellectual Commons 9781781001578 Lee, J.-A. 2012 75 40 45 GBP POSTCRISIS GROWTH AND DEVELOPMENT : A 2011 39.95 DEVELOPMENT AGEND 1075 1320041 9780821385180 SHAHROKH FARDOUS 70 11.99 USD 1076 1320071 Principles of Macroeconomics: Activist vs Austerity Policies 9780765636119 Howard Sherman, Michae 2015 34 20 27.2 GBP 2013 239 THE ECONOMIC THEORY OF INCOME INEQUALITY (THE INTERNATIONAL LIBRARY OF CRITICAL WRITINGS IN ECONOMICS SERIES, #279) 1077 1062302 9780857939081 ROBERT A. BECKER(E 40 143.4 GBP The Macroeconomic Environment of Business : Core Co 2014 46 ncepts and Curious Connections 1078 1320070 9789814304344 Maurice D Levi 20 36.8 GBP WHAT'S RIGHT WITH MACROECONOMICS? (THE 2012 28 COURNOT CENTRE SERIES) JEAN-PHILIPPE TOUFF 1079 1320065 9781781007440 40 16.8 GBP WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC 2010 35 UPDATE 2010, 1080 1320044 9780821384954 WORLD BANK 70 10.5 USD WORLD BANK SOUTH ASIA ECONOMIC UPDATE 2010 : 2010 35 MOVING UP, 1081 1320045 9780821383889 WORLD BANK 70 10.5 USD Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 26 DIS Sale Price ECONOMICS (MICROECONOMICS & INDUSTRIAL) COOPERATIVE ENTERPRISE: FACING THE CHALLENGE OF 2010 15.95 GLOBALIZATION 1082 1330073 9781849803144 VERA ZAMAGNI 70 4.79 GBP 1083 1330014 DEFENCE PROCUREMENT AND INDUSTRY POLICY 9780415362887 S.MARKOWSKI & P.HA 2010 80 70 24 GBP 2009 70 DEREGULATION, INNOVATION AND MARKET LIBERALIZATION ELECTRICITY REGULATION IN A CONTINUALLY EVOLVING 1084 1330032 9780415772822 L. LYNNE KIESLING 70 21 GBP 1085 1330001 DOES COMPANY OWNERSHIP MATTER? 9781848447974 JEAN-PHILIPPE TOUFF 2009 25 70 7.5 GBP ENERGIZING MANAGEMENT THROUGH INNOVATION 2009 70 AND ENTREPRENE 1086 1330027 9780415439299 MILE TERZIOVSKI 70 21 GBP 1087 1430093 Entrepreneurship in a Regional Context (Regions and Cities) 9781138912090 Michael Fritsch(Editor),D 2015 95 20 76 GBP 1088 1330084 Essentials of Microeconomics 9781138891364 Andrew Wait 2016 42 20 33.6 GBP EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY LOCATION OF 2009 80 PRODUCTION AND THE EUROPEAN UNION 1089 1330022 9780415423465 MIROSLAV JOVANOVI 70 24 GBP 1090 1330028 FLYING OFF COURSE IV 9780415447379 RIGAS DOGANIS 2010 31.99 70 9.6 GBP 1091 1330066 GLOBAL FOOD PRICES SHOCK AND POOR 9780415682985 MELINDA SMALE(EDIT 2012 115 40 69 GBP 1092 1330075 INTERMEDIATE MICROECONOMICS 9789814322720 HOAG JOHN H 2013 73 40 43.8 GBP 1093 1330058 MANAGERIAL ECONOMICS 9780415495172 WASCHIK, ROBERT | F 2010 34.99 70 10.5 GBP 1094 1330082 Public Microeconomics: Efficiency and Equity in Public Policy 9781781951903 Joaquim Silvestre 2014 25 20 20 GBP 2015 124 Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment, Inequality and Policies Hideyuki Adachi,Hideyuk 1095 1330085 9789814619578 20 99.2 GBP 1096 1330065 SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT - LIU 9780415618960 LIU 2012 47 40 28.2 GBP The Economics of Creative Industries (International 2016 295 Library of Critical Writings in Economics series, #317) Jason Potts,Jason Potts(E 1097 1330087 9781785361500 20 236 GBP ECONOMICS (POLITICAL ECONOMY) A Brief History of Political Economy: Tales of Marx 2016 70 , Keynes and Hayek Lars Magnusson,Bo Stråt 1098 1340161 9781785369049 20 56 GBP BEYOND THE PROFITS SYSTEM: POSSIBILITIES FOR THE 2010 12.99 POST-CAPITALIST ERA 1099 1340088 9781848134171 HARRY SHUTT 70 3.9 GBP 1100 1340126 CAPITAL,EXPLOT & ECO CRISIS 9780415610551 WEEKS 2010 80 70 24 GBP 1101 2150008 Cultural Political Economy of Small Cities (Regions and Cities) 9780415818636 BAS VAN HEUR(EDITO 2013 30 20 24 GBP 1102 1010685 Currency Politics: The Political Economy of Exchange Rate Policy 9780691173849 Jeffry A. Frieden 2016 23 20 18.4 USD DEVELOPMENTAL AND CULTURAL NATIONALISMS: 1 2009 85 (THIRDWORLDS) 1103 1340035 9780415469289 RADHIKA DESAI 70 25.5 GBP 1104 سفارش ثبت Economic Crisis and the Resilience of Regions 9781785363993 Gillian Bristow 2017 65 20 52 GBP 1105 1340111 ECONOMIC READER, AUGELLO, THE 9780415554435 MASSIMO M. AUGELL 2012 95 40 57 GBP 1106 1340036 ECONOMICS VERSUS HUMAN RIGHTS 9780415470179 MANUEL COURET BRA 2009 75 70 22.5 GBP 2014 70 Elinor Ostrom and the Bloomington School of Political Economy: Polycentricity in Public Administration and Political Science (Volume 1) 1107 1340156 9780739191002 ROBERT WARREN(CO 20 56 GBP GLOBAL POLITICAL ECONOMY OF INTELLECTUAL 2010 20.99 PROPERTY RIGHTS, 2ND ED,THE 1108 1340023 9780415427531 CHRISTOPHER MAY 70 6.3 GBP 1109 1340168 Global Political Economy: Theory and Practice 9781138958746 Theodore H. Cohn 2016 50 20 40 GBP GOVERNANCE OF HIV/AIDS : MAKING PARTICIPATION 2009 75 AND ACCOUNTABILITY COUNT 1110 1340039 9780415485647 SOPHIE HARMAN AND 70 22.5 GBP Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in 2015 95 Political Economy Paul Lagunes 1111 1340149 9781784714697 20 76 GBP 2016 37.5 Handbook of the International Political Economy of Agriculture and Food (Handbooks of Research on International Political Economy series) 1112 1340157 9781786434975 Alessandro Bonanno,Law 20 30 GBP Handbook of the International Political Economy of Governance 2015 45 (Handbooks of Research on International Political Economy Series) Anthony Payne(Editor) 1113 1340151 9781783473090 20 36 GBP 2014 150 Handbook of the International Political Economy of Monetary Relations (Handbooks of Research on International Political Economy series) W. Kindred Winecoff(Edit 1114 1340141 9780857938367 20 120 GBP Handbook of the International Political Economy of 2015 185 Production (Handbooks of Research on International Political Economy series) Kees Van Der Pijl(Editor) 1115 1340147 9781783470204 20 148 GBP Handbook of the International Political Economy of 2016 40 Production (Handbooks of Research on International Political Economy series) 1116 1340163 9781784712587 Kees Van Der Pijl,Kees V 20 32 GBP 2014 185 Handbook of the International Political Economy of Trade (Handbooks of Research on International Political Economy series, #3) David A. Deese(Editor) 1117 1340143 9781781954980 20 148 GBP Handbook of the International Political Economy of Trade 2016 40 (Handbooks of Research on International Political Economy) David Deese 1118 1340160 9781783477432 20 32 GBP 1119 1340135 HANDBOOK ON INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY 9789814366977 PETTMAN RALPH 2012 134 40 80.4 GBP 1120 1340150 Handbook on the Economics of Foreign Aid 9781783474578 Byron Lew(Editor) 2015 210 20 168 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 27 DIS Sale Price ECONOMICS (POLITICAL ECONOMY) 1121 1340110 INTERNATIONAL INSTITUTIONS ECONOMIC 9780415497541 THANH TRI VO(EDITO 2011 80 70 24 GBP 2017 30 International Political Economy in the 21st Century: Contemporary Issues and Analyses 1122 1340166 9781138808416 Roy Smith,Imad El-Anis, 20 24 GBP 2015 195 International Trade and the New Global Economy (New Horizons in Leadership Studies Series) 1123 1062407 9781784712594 Edward Mansfield(Editor) 20 156 GBP 1124 1340120 INTERROGATING DEMOCRACY WORLD POLIT 9780415595315 HOOVER 2011 90 70 27 GBP 1125 1010662 Islamic Finance - Political Economy, Values and Innovation 9783940924148 Mehmet Asutay(Editor),A 2015 150 20 120 GBP LECTURES ON POLITICAL ECONOMY (ROUTLEDGE 2010 158 REVIVALS) : TW WICKSELL 1126 1340069 9780415602419 70 47.4 GBP 1127 1340059 MARKETS VERSUS HIERARCHIES 9781847208118 BRANCATO, E. 2009 69.95 70 20.99 GBP 1128 1340070 MARXISM AND WORLD POLITICS 9780415478038 ALEXANDER ANIEVAS 2010 28.99 70 8.7 GBP MONETARY POLICY AND THE POLITICAL ECONOMY OF 2014 95 FINANCIAL REGULATION 1129 1010558 9781848443679 JANE W. DARISTA 20 76 GBP Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Polit 2015 75 ical Economy of Trade Theory and Practice Bill Dunn 1130 1340152 9781783471928 20 60 GBP 1131 1340072 NEW POLITICAL ECONOMY OF SOUTHEAST ASIA, THE 9781849802659 RAJAH RASIAH, PROF 2010 79.95 70 23.99 GBP OMPARATIVE POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT: 2010 85 AFRICA AND 1132 1340073 9780415552882 JUDITH HEYER(EDITO 70 25.5 GBP 2015 115 On the Formation of Marxism: Karl Kautsky's Theory of Capitalism, the Marxism of the Second International and Karl Marx's Critique of Political Econo 1133 1193372 9789004306646 Jukka Gronow 20 92 EUR POLITICAL ECONOMY OF INTER-REGIONAL FISCAL 2010 95 FLOWS, THE 1134 1340076 9781848443730 N?RIA BOSCH, MARTA 70 28.5 GBP Politics As a Peculiar Business: Insights from a Th 2016 75 eory of Entangled Political Economy (New Thinking in Political Economy series) 1135 1340162 9781785365478 Richard E. Wagner 20 60 GBP 2011 130 POLITICS OF TRADE : EGYPT AND LOWER NUBIA IN THE 4TH MI 1136 1340081 9789004196100 JANE ROY 70 39 EUR 1137 1340109 POVERTY IN THE INNER CITY, MOSLEY 9780415460392 PAMELA LENTON, PAU 2012 95 40 57 GBP 2014 115 PRIORITIES AND PATHWAYS IN SERVICES REFORM: PART II - POLITICAL ECONOMY STUDIES (WORLD SCIENTIFIC STUDIES IN INTERNATIONAL ECONOMICS) Christopher Findlay 1138 1340137 9789814504683 20 92 GBP 1139 1340049 RADICAL ECONOMICS AND LABOUR 9780415777230 FREDERIC LEE AND JO 2009 80 70 24 GBP 1140 1340011 REPRESENTATION AND STRUCTURE IN ECONOMICS 9780415362832 HSIANG-KE CHAO 2009 75 70 22.5 GBP 1141 سفارش ثبت Research Handbook on Economic D[plomacy 9781784710835 Peter A.G. van Bergeijk 2017 140 20 112 GBP ROBUST POLITICAL ECONOMY : CLASSICAL LIBERALISM 2011 75 AND THE 1142 1340083 9781845426217 MARK PENNINGTON 70 22.5 GBP 1143 1340115 SCHOFIELD ET AL: POLITICAL ECON 4V 9780415576130 SCHOFIELD 2011 725 70 217.5 GBP 2011 95 SEEKING SUSTAINABILITY : ON THE PROSPECT OF AN ECOLOGIC 1144 1340084 9780415566100 PATON 70 28.5 GBP 2016 110 Settlements at the Edge: Remote Human Settlements in Developed Nations (New Horizons in Regional Science series) Andrew Taylor,Dean B. C 1145 1340159 9781784711955 20 88 GBP 1146 1340131 SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES 9781439828021 NEDOVIC-BUDIC 2011 63.99 70 19.2 GBP 1147 1340091 THE CASE FOR NON- SOVEREIGNTY 9780415455503 GOD BALDACCHINO 2009 80 70 24 GBP The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Neg 2016 25 otiation in International Economic Relations (Global Governance) 1148 1340169 9781472483195 Nicholas Bayne(Editor),St 20 20 GBP 1149 1340158 The Political Economy of International Law: A European Perspective 9781785364396 Alberta Fabbricotti,Albert 2016 110 20 88 GBP The Political Economy of International Trade (World 2015 125 Scientific Studies in International Economics) 1150 1340155 9789814644280 Edward D Mansfield,Edw 20 100 GBP The Political Economy of Iraq: Restoring Balance in 2013 28 a Post-Conflict Society Frank R. Gunter 1151 1340142 9781782544319 40 16.8 GBP The Political Economy of U.S. Monetary Policy: How 2016 95 the Federal Reserve Gained Control and Uses It Edwin Dickens 1152 1340167 9781138909311 20 76 GBP The Political Economy of Wto Implementation and Chi 2016 80 na's Approach to Litigation in the Wto Yenkong Hodu,Zhang Qi 1153 1340153 9781783473847 20 64 GBP 1154 سفارش ثبت The Strong State and the Free Economy 9781783486281 Prof. Werner Bonefeld 2017 25 20 20 GBP The Struggle for Influence in the Middle East: The Arab Uprisings 2016 95 and Foreign Assistance 1155 1171113 9781138937246 FEDERICA BICCHI(EDI 20 76 GBP The Transnational Middle East: People, Places, Bord 2016 95 ers (The International Political Economy of New Regionalisms Series) 1156 1171353 9781138690899 Leïla Vignal(Editor) 20 76 GBP Towards a Cultural Political Economy: Putting Cultu 2015 45 re in Its Place in Political Economy Ngai-Ling Sum,Bob Jesso 1157 1340154 9781783472437 20 36 GBP 1158 1340051 UNIONS AND CLASS TRANSFORMATION 9780415996167 Mulder, Catherine P.| 2009 70 70 21 GBP UNITED STATES AND GLOBAL ECONOMY: FROM 2011 18.95 BRETTON WOODS TO FREDERICK S. WEAVE 1159 1340132 9781442208896 70 5.69 GBP 1160 1340086 WORLD INVESTMENT AND POLITICAL RISK 2010 9780821384787 DANIEL VILLAR; STEP 2011 28 70 8.4 USD MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 28 DIS Sale Price MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) A Research Agenda for Entrepreneurship and Context 2017 25 (Elgar Research Agendas) 1161 سفارش ثبت 9781784716851 Friederike Welter,William 20 20 GBP Academic Entrepreneurship: Translating Discoveries 2016 80 to the Marketplace (Johns Hopkins University Series on Entrepreneurship) 1162 1430126 9781785363436 Phillip Phan 20 64 GBP Advanced Introduction to Corporate Venturing (Elgar 2016 20 Advanced Introductions series) Robert D. Hisrich 1163 1430122 9781782546504 20 16 GBP Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy 2 2015 40 014 (Annals in Entrepreneurship Education Series) Michael H. Morris(Editor) 1164 1430094 9781783471461 20 32 GBP Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy 2 2016 105 016 (Annals in Entrepreneurship Education) Michael H. Morris,Eric Li 1165 1430124 9781784719159 20 84 GBP 1166 1430114 Architecting the Future Enterprise 9780262028820 Donna H. Rhodes 2015 30 20 24 USD 2015 24 Case Studies in Cultural Entrepreneurship: How to Create Relevant and Sustainable Institutions (American Association for State and Local History) Gretchen Sorin, Lynne A. 1167 1430113 9781442230088 20 19.2 GBP Cities and Private Planning: Property Rights, Entre 2015 85 preneurship and Transaction Costs Stefano Moroni 1168 1131228 9781783475056 20 68 GBP Coaching for Women Entrepreneurs (New Horizons in M 2016 70 anagement series) 1169 1430123 9781783475100 Carianne M. Hunt,Sandra 20 56 GBP 1170 1430033 COMMUNITY CO-PRODUCTION 9781849808408 FARMER, J. HILL, C. 2012 75 40 45 GBP 1171 1430070 Corporate Venturing: Organizing for Innovation 9781783476596 Geert Duysters 2014 65 20 52 GBP Decision Making in Entrepreneurship: Selected Joint 2016 110 Papers of Dean A. Shepherd 1172 1430120 9781784716035 Dean A. Shepherd 20 88 GBP Dynamics of International Business: Comparative Per 2016 31 spectives of Firms, Markets and Entrepreneurship Andrea Colli 1173 1041454 9780415559171 20 24.8 GBP Enhancing Entrepreneurial Excellence: Tools for Mak 2014 25 ing the Possible Real Robert A. Baron 1174 1430074 9781782544227 20 20 GBP Enterprise Risk Management: 2nd Edition (Financial Engineering and 2015 73 Risk Management) 1175 1430116 9789814632768 David L Olson,Desheng D 20 58.4 GBP 1176 1430097 Entrepreneurial Creativity in a Virtual World 9781849808163 Denise Tsang 2015 65 20 52 GBP 1177 1430091 Entrepreneurial Finance: Concepts and Cases 9781138013605 Gina Vega,Miranda S. La 2016 42 20 33.6 GBP 1178 1430085 Entrepreneurial New Venture Skills 9780415825306 David Kimball 2015 50 20 40 GBP 1179 1430119 Entrepreneurial Process and Social Networks: A Dynamic Perspective 9781785364877 Alain Fayolle,Sarah L. Jac 2016 95 20 76 GBP 1180 1250373 Entrepreneurialism and Tourism in Contemporary Vietnam 9780739173305 Jamie Gillen 2016 48 20 38.4 GBP ENTREPRENEURSHIP : AN INTERNATIONAL 2011 36.99 INTRODUCTION 1181 1430002 9780415561204 KARIV 70 11.1 GBP ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SECOND TIER 2011 70 REGIONS 1182 1430029 9781847203595 HEIKE MAYER 70 21 GBP Entrepreneurship and Knowledge Exchange (Routledge 2015 100 Studies in Entrepreneurship) John Edmondson(Editor) 1183 1430081 9780415750387 20 80 GBP 1184 1430005 ENTREPRENEURSHIP AND OPENNESS 9781847207791 AUDRETSCH, D.B. LIT 2009 69.95 70 20.99 GBP Entrepreneurship and Talent Management from a Globa 2016 90 l Perspective: Global Returnees (New Horizons in Management series) Huiyao Wang,Yipeng Liu, 1185 1430121 9781783479122 20 72 GBP 1186 1430128 Entrepreneurship and the Shadow Economy 9781784719876 Arnis Sauka,Friedrich Sch 2016 75 20 60 GBP 1187 1430111 Entrepreneurship as Organizing 9781783471140 WILLIAM B. GARTNER 2016 95 20 76 GBP Entrepreneurship for the Creative and Cultural Indu 2015 41 stries (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries) Bonita Kolb 1188 1430088 9781138019546 20 32.8 GBP 1189 1430093 Entrepreneurship in a Regional Context (Regions and Cities) 9781138912090 Michael Fritsch(Editor),D 2015 95 20 76 GBP Entrepreneurship in Cities: Neighbourhoods, Househo 2016 85 lds and Homes (Entrepreneurship, Space and Place) 1190 1430102 9781784711993 Colin Mason,Darja Reusc 20 68 GBP Entrepreneurship in Small Island States and Territo 2015 100 ries (Routledge Studies in Entrepreneurship) 1191 1430087 9781138789982 Godfrey Baldacchino(Edit 20 80 GBP 1192 1430117 Entrepreneurship, Innovation and Regional Development 9781785365546 David Smallbone,Markku 2016 75 20 60 GBP Entrepreneurship, People and Organisations: Frontie 2014 70 rs in European Entrepreneurship Research Friederike Welter(Editor) 1193 1430073 9781783478767 20 56 GBP Entrepreneurship, Small Business and Public Policy: 2014 40 Evolution and revolution (Routledge-ISBE Masters in Entrepreneurship) Robert J. Bennett 1194 1430083 9780415645416 20 32 GBP Entrepreneurship, Universities & Resources: Frontie 2016 75 rs in European Entrepreneurship Research Ulla Hytti,Robert Blackbu 1195 1430132 9781786432537 20 60 GBP 1196 1430069 Essentials of Entrepreneurship: Evidence and Practice 9781783471782 Robert A. Baron 2014 30 20 24 GBP 1197 1041451 Family Entrepreneurship: Rethinking the research agenda 9781138841192 Kathleen Randerson(Edito 2016 100 20 80 GBP 1198 1041460 Firms Within Families: Enterprising in Diverse Country Contexts 9781782546511 Jennifer E. Jennings, Ravi 2015 80 20 64 GBP Gender and Entrepreneurship in Iran: Microenterpris 2013 68 e and the Informal Sector 1199 1290293 9781137342867 Roksana Bahramitash 40 40.8 GBP Global Clusters of Innovation: Entrepreneurial Engi 2016 30 nes of Economic Growth Around the World 1200 1062441 9781786434340 Jerome S. Engel,Jerome S. 20 24 GBP Global Entrepreneurship: Case Studies of Entreprene 2015 40 urial Firms Operating around the World Mathew J. Manimala(Edit 1201 1430084 9780415703246 20 32 GBP GUIDE TO FASHION ENTREPRENEURSHIP: THE PLAN, THE 2014 80 PRODUCT, THE PROCESS LISA HOPKINS NEWEL 1202 1430061 9781609014933 20 64 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 29 DIS Sale Price MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2015 25 Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business (Handbooks of Research Methods and Applications Series) Malin Brannback(Editor) 1203 1430103 9781783472819 20 20 GBP 1204 1430125 Handbook of Research on Corporate Entrepreneurship 9781785368721 Shaker A. Zahra(Editor) 2016 120 20 96 GBP Handbook of Research on Entrepreneurship and Creati 2015 40 vity (Research Handbooks in Business and Management Series) Gerhard Krauss(Editor) 1205 1430098 9781783475315 20 32 GBP 2015 38 Handbook of Research on Entrepreneurship: What We Know and What We Need to Know (Research Handbooks in Business and Management series) Alain Fayolle,Alain Fayoll 1206 1430104 9781783473663 20 30.4 GBP 1207 1430066 Handbook of Research on Small Business and Entrepreneurship 9781849809238 Elizabeth Chell, Mine Kar 2014 140 20 112 GBP 2015 40 Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship: How Technology and Entrepreneurship are Shaping the Development of Industries and Companies, Second François Thérin,François 1208 1430095 9781783472802 20 32 GBP 2010 85 INNOVATION AND ENTREPRENEURIAL NETWORKS IN EUROPE PALOMA FERN?NDEZ 1209 1430012 9780415454513 70 25.5 GBP 1210 1430090 Innovation and Entrepreneurship (Routledge Classics) 9781138019195 Peter Drucker 2015 20 20 16 GBP 2015 90 Innovation Spaces in Asia: Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy Maureen McKelvey, Shar 1211 1430107 9781783475674 20 72 GBP 1212 1430134 Institutional Case Studies on Necessity Entrepreneurship 9781783472321 Jeremi Brewer,Stephen W 2016 80 20 64 GBP 1213 1430056 Managing Intensity and Play at Work: Transient Relationships 9781782545958 NIELS?KERSTR?MAND 2013 85 40 51 GBP 1214 1430108 Marketing for Entrepreneurs and SMEs: A Global Perspective 9781783471751 Maja Konecnik Ruzzier,M 2015 25 20 20 GBP Political Entrepreneurship: Regional Growth and Ent 2016 75 repreneurial Diversity in Sweden 1215 1430130 9781785363498 Charlie Karlsson,Charlotte 20 60 GBP 2017 80 Public Policy, Productive and Unproductive Entrepreneurship: The Impact of Public Policy on Entrepreneurial Outcomes (New Thinking in Political Econo 1216 1430127 9781781005804 Gregory M. Randolph,Mic 20 64 GBP Research Handbook of Entrepreneurial Exit (Research 2015 110 Handbooks in Business and Management series) (Elgar Original Reference) 1217 1430109 9781782546962 Karl Wennberg(Editor) 20 88 GBP Research Handbook on Entrepreneurial Finance (Resea 2016 110 rch Handbooks in Business and Management) 1218 1430110 9781783478781 Javed Hussain,Jonathan S 20 88 GBP Research Handbook on Entrepreneurial Teams: Theory 2017 120 and Practice (Research Handbooks in Business and Management series) Cyrine Ben-Hafaïedh,Tho 1219 1430118 9781784713195 20 96 GBP 2016 30 Social Entrepreneurship and Innovation: International Case Studies and Practice Ken Banks(Editor) 1220 1430135 9780749475918 15 25.5 GBP 2014 75 Social Entrepreneurship in the Water Sector: Getting Things Done Sustainably Franziska Mohaupt 1221 1430078 9781783471300 20 60 GBP 1222 1430063 Teaching Entrepreneurship to Postgraduates 9781781004746 Colin Jones 2014 67 20 53.6 GBP 1223 1430064 Teaching Entrepreneurship: A Practice-Based Approach 9781782540694 Heidi M. Neck, Candida G 2014 30 20 24 GBP The Changing Global Economy and Its Impact on Inter 2016 90 national Entrepreneurship (McGill International Entrepreneurship series) 1224 1062455 9781783479832 Hamid Etemad,Stefano D 20 72 GBP 2016 15 The Daily Telegraph Tax Guide 2016: Understanding the Tax System, Completing Your Tax Return and Planning How to Become More Tax Efficient 1225 1710033 9780749476793 David Genders 15 12.75 GBP 1226 1430089 The Entirepreneur: The All-In-One Entrepreneur-Leader-Manager 9780415858663 John Thompson 2015 25 20 20 GBP The Entrepreneurial University: Context and Institu 2015 100 tional Change (Riot! Routledge Studies in Innovation, Organizaion and Technology) 1227 1430086 9781138830776 Lene Foss, David v. Gibso 20 80 GBP 1228 1430077 The Handbook of Entrepreneurial Cognition 9781781006580 Brandon Randolph-Seng( 2014 150 20 120 GBP 1229 1430046 The Landscape of Family Business 9781782547532 EDITEDBYRITCHL.SOR 2013 80 40 48 GBP 1230 1430133 The Market Oriented University: Transforming Higher Education 9781781004913 John A. Davis,Mark A. Fa 2016 80 20 64 GBP 1231 1430092 The Routledge Companion to International Entrepreneurship 9780415829199 Stephanie A. Fernhaber(E 2015 158 20 126.4 GBP The Social Enterprise Zoo: A Guide for Perplexed Sc 2016 85 holars, Entrepreneurs, Philanthropists, Leaders, Investors and Policymakers 1232 1430129 9781784716059 Dennis R. Young,Elizabet 20 68 GBP UNLOCKING THE ENTERPRISER INSIDE!: A BOOK OF WHY, 2011 25 WHAT AND HOW! 1233 1430034 9789812818744 NEAL HARTMAN 70 7.5 GBP WOMEN ENTREPRENEURS IN THE GLOBAL 2013 101 MARKETPLACE 1234 1430047 9781848441705 ANDREA E. SMITH-HU 40 60.6 GBP 1235 1430131 Women's Entrepreneurship in Global and Local Contexts 9781784717414 Cristina Díaz-García,Cand 2016 85 20 68 GBP GLOBALISATION 1236 1170864 Architecture and Globalisation in the Persian Gulf Region 9781409443148 Murray Fraser and Nasser 2013 100 40 60 GBP Arts and Aesthetics in a Globalizing World (Assoc S 2015 25 ocial Anthropologists Monographs) RAMINDER KAUR(EDI 1237 1690020 9781472519313 20 20 GBP Democratic Sovereignty: Authority, Legitimacy, and State in a 2014 30 Globalizing Age 1238 1202731 9781138874565 Matthew S. Weinert 20 24 GBP Fair Work: Ethics, Social Policy, Globalization (On 2017 80 Ethics and Economics) 1239 سفارش ثبت 9781786601766 Kory P. Schaff(Editor) 20 64 GBP 1240 1202675 Globalization and Democracy 9781442218093 Jim George 2014 19 20 15.2 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 30 DIS Sale Price GLOBALISATION Globalization and Development Volume I: Leading iss 2015 32 ues in development with globalization 1241 1062385 9781138781542 Shigeru Thomas Otsubo(E 20 25.6 GBP 1242 1062389 Globalization and Development Volume II: Country experiences 9781138781597 Shigeru Otsubo(Editor) 2015 40 20 32 GBP Globalization and Development Volume III: In search 2015 40 of a new development paradigm 1243 1062386 9781138932272 Shigeru Thomas Otsubo(E 20 32 GBP GLOBALIZATION AND GROWTH : IMPLICATIONS FOR A 2010 40 POST-CRIS 1244 1690007 9780821382202 MICHAEL SPENCE; DA 70 12 USD Globalization and Labour in the Twenty-First Centur 2016 90 y (Routledge Advances in International Political Economy) Verity Burgmann 1245 1202846 9780415528535 20 72 GBP 1246 1690021 Globalization and Migration: A World in Motion 9781442254978 Eliot Dickinson 2016 18 20 14.4 GBP 1247 1690022 Globalization and Militarism: Feminists Make the Link 9781442265448 Cynthia Enloe 2016 19 20 15.2 GBP Globalization and the Making of Religious Modernity 2014 159 in China: Transnational Religions, Local Agents, and the Study Christian Meyer(Editor) 1248 1182972 9789004271500 20 127.2 EUR 1249 1202707 Globalization Revisited (Critical Issues in Global Politics) 9781138782969 Grahame Thompson 2015 35 20 28 GBP 1250 1690019 Globalization: The Key Concepts 9780857857422 Thomas Hylland Eriksen 2014 20 20 16 GBP 1251 1142088 Globalizing Literary Genres: Literature, History, Modernity 9781138898325 Jernej Habjan(Editor),Fabi 2016 95 20 76 GBP Governing Globalization: Challenges for Democracy a 2016 25 nd Global Society 1252 1690024 9781783487639 Edward A. Kolodziej For 20 20 GBP Handbook on the Law of Cultural Heritage and Intern 2014 180 ational Trade (Research Handbooks on Globalisation and the Law series) 1253 1131235 9781781007334 Robert Kirkwood Paterso 20 144 GBP 2016 29 Iranian Identity and Cosmopolitanism: Spheres of Belonging (Suspensions: Contemporary Middle Eastern and Islamicate Thought) Lucian Stone(Editor),Luci 1254 1290414 9781474273169 20 23.2 GBP 2015 100 Islamism and Globalisation in Jordan (Durham Modern Middle East and Islamic World Series) Daniel Atzori 1255 1112008 9781138820968 20 80 GBP 2014 53 Power, Powerlessness, and Globalization: Contemporary Politics in the Global South Opoku Agyeman 1256 1202781 9780739195215 20 42.4 GBP The Globalization of Internationalization: Emerging 2017 30 Voices and Perspectives (Internationalization in Higher Education Series) 1257 1360249 9781138100664 Hans de Wit(Editor),Jocel 20 24 GBP The Middle East in the World: An Introduction (Foun 2015 29 dations in Global Studies) 1258 1171044 9780765639769 Lucia Volk(Editor) 20 23.2 GBP The Routledge International Handbook of Globalizati 2016 137 on Studies: Second edition Bryan S Turner(Editor),R 1259 1231289 9780415718813 20 109.6 GBP Understanding Globalization: The Social Consequence 2016 25 s of Political, Economic, and Environmental Change Robert K. Schaeffer 1260 1690023 9781442215276 20 20 GBP 1261 1430131 Women's Entrepreneurship in Global and Local Contexts 9781784717414 Cristina Díaz-García,Cand 2016 85 20 68 GBP Writing the Global City: Globalisation, Postcolonia 2016 35 lism and the Urban (Architext) Anthony D King 1262 2012406 9781138949584 20 28 GBP TAXATION Corporate Income Taxation in Europe: The Common Con 2013 101 solidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries 1263 1710014 9781782545415 EDITEDBYMICHAELLA 40 60.6 GBP 1264 1710022 CORPORATION TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS) 9781780431567 DONALD DRYSDALE 2013 60 40 36 GBP 1265 1710023 INCOME TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS) 9781780431574 SARAH LAING 2013 60 40 36 GBP 1266 1710024 INHERITANCE TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS) 9781780431581 CHRIS ERWOOD 2013 60 40 36 GBP 2016 195 Judicial Interpretation of Tax Treaties: The Use of the OECD Commentary (Elgar Tax Law and Practice series) 1267 1710032 9781785365874 Carlo Garbarino 20 156 GBP Market Instruments and the Protection of Natural Re 2016 80 sources (Critical Issues in Environmental Taxation series, #18) Natalie P. Stoianoff,Larry 1268 1131371 9781786431202 20 64 GBP 1269 1710027 PARTNERSHIP TAXATION 2013/14 9781780431741 SARAH LAING 2013 98 40 58.8 GBP 1270 1710021 PROPERTY TAX PLANNING: (THIRTEENTH EDITION) 9781780431734 PHILIP SPENCER 2013 125 40 75 GBP 1271 1710030 PROPERTY TAXES 2013/14 9781780431765 ROBERT MAAS 2013 130 40 78 GBP 1272 1710025 STAMP TAXES 2013/14 9781780431659 KEVIN GRIFFIN 2013 95 40 57 GBP 2013 105 TAX ASPECTS OF THE PURCHASE AND SALE OF A PRIVATE COMPANY'S SHARES: A SUMMARY OF TAX AND RELATED COMMERCIAL CONSIDERATIONS FOR BUYERS AND SELLER 1273 1710016 9781780431673 SQUIRE SANDERS (UK) 40 63 GBP TAX PLANNING FOR FAMILY AND OWNER-MANAGED 2013 135 COMPANIES 2013/14 1274 1710019 9781780431666 PETER RAYNEY 40 81 GBP 2014 105 Taxation and Development: The Weakest Link? Essays in Honor of Roy Bahl (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance series) 1275 1710031 9781783474325 Jorge Marinez-Vazquez(E 20 84 GBP 1276 1710017 THE BLOOMSBURY PROFESSIONAL TAX GUIDE 2013/14 9781780431529 THE TACS PARTNERSH 2013 30 40 18 GBP 2016 15 The Daily Telegraph Tax Guide 2016: Understanding the Tax System, Completing Your Tax Return and Planning How to Become More Tax Efficient David Genders 1277 1710033 9780749476793 15 12.75 GBP MANAGEMENT & LEADERSHIP 1278 1151296 A Guide to Discursive Organizational Psychology 9781786431714 Chris Steyaert,Julia Nentw 2016 30 20 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 31 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP A Handbook for Managing Mentoring Programs: Startin 2016 35 g, Supporting and Sustaining 1279 1151324 9781138231566 Laura Gail Lunsford 20 28 GBP A Hotel Manager's Handbook: 189 Techniques for Achi 2016 46 eving Exceptional Guest Satisfaction 1280 1250345 9781771883481 Vincent P. Magnini,Carol 20 36.8 GBP A Research Agenda for Management and Organization S 2016 70 tudies (Elgar Research Agendas) Barbara Czarniawska,Barb 1281 1151297 9781784717018 20 56 GBP A Short Guide to People Management: For HR and line 2016 45 managers (Routledge Focus on Business and Management) Antonios Panagiotakopoul 1282 1151329 9781472478528 20 36 GBP APPLYING LEAN IN HEALTHCARE: A COLLECTION OF 2010 32.99 INTERNATIO JOHN WHELTON(EDIT 1283 1150939 9781439827390 70 9.9 GBP Appreciative Inquiry for Change Management: Using A 2016 30 I to Facilitate Organizational Development 1284 1151311 9780749477912 Jonathan Passmore,and St 15 25.5 GBP Armstrong's Handbook of Reward Management Practice: 2015 45 Improving Performance Through Reward 1285 1151279 9780749473891 Michael Armstrong 15 38.25 GBP BEACH MANAGEMENT GUIDELINES : PRINCIPLES AND 2009 65 PRACTICE 1286 1151038 9781844074358 ALLAN WILLIAMS AN 70 19.5 GBP 1287 1041433 Beyond E-Business: Towards Networked Structures 9781138801776 Paul Grefen 2016 35 20 28 GBP BEYOND THE KNOWLEDGE TRAP: DEVELOPING ASIA'S 2011 74 KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES ENG FONG PANG(EDIT 1288 1151159 9789814343671 70 22.2 GBP Bids, Tenders and Proposals: Winning Business Throu 2015 30 gh Best Practice Harold Lewis 1289 1151268 9780749474843 15 25.5 GBP Big Change, Best Path: Successfully Managing Organi 2015 30 zational Change with Wisdom, Analytics and Insight 1290 1151265 9780749469429 Warren Parry 15 25.5 GBP Book of Value: The Fine Art of Investing Wisely (Co 2016 30 lumbia Business School Publishing) 1291 1041504 9780231175425 Anurag Sharma 20 24 USD 1292 1041449 Brand Management: Research, Theory and Practice 9781138804692 TILDE HEDING,CHARL 2016 37 20 29.6 GBP Branding Masculinity: Tracing the Cultural Foundati 2016 45 ons of Brand Meaning Elizabeth Hirschman 1293 1041483 9781138933392 20 36 GBP Building Leadership Development Programmes: Zero-Co 2016 30 st to High-Investment Programmes that Work Nigel Paine 1294 1151301 9780749476939 15 25.5 GBP 1295 1041498 Business and Government (Elgar Mini) 9781783473052 David Coen,Wyn P. Grant 2016 325 20 260 GBP Business Communication: Rethinking your professiona 2015 41 l practice for the post-digital age Peter Chatterton 1296 1041411 9780415640282 20 32.8 GBP 1297 1041484 Business Continuity Management System 9780749469115 Wei Ning Zechariah Won 2014 30 15 25.5 GBP Business Model Analysis: Accounting, Finance and St 2017 35 rategy for Management Decisions 1298 1041512 9781138013186 Colin Haslam,Nicholas Tsi 20 28 GBP 1299 1041456 Business-to-Business: A Global Network Perspective 9780415740883 MARIO GLOWIK,SARA 2014 35 20 28 GBP 2016 30 Capital and the Common Good: How Innovative Finance Is Tackling the World's Most Urgent Problems (Columbia Business School Publishing) 1300 1041503 9780231178020 Georgia Levenson Keoha 20 24 USD 1301 1151189 CATEGORY MANAGEMENT IN PURCHASING 9780749464981 O'BRIEN, JONATHAN 2012 50 40 30 GBP 1302 1151216 Clean Tech Clean Profits 9780749470418 Adam Jolly 2014 30 15 25.5 GBP 1303 1041448 Consumer Psychology in a Social Media World 9780765646941 Claudiu V. Dimofte(Edito 2016 32 20 25.6 GBP CONTEMPORARY MICROENTERPRISE : CONCEPTS AND 2010 79.95 CASES 1304 1150946 9781848449527 JOSEPH MARK S. MUN 70 23.99 GBP 1305 1151259 Corporate Caterpillars: How to Grow Wings 9781475994032 Ron J. West 2013 27 40 16.2 USD Creating Competitive Advantage: How to be Strategic 2016 30 ally Ahead in Changing Markets 1306 1490070 9780749474393 Kevin Uphill 15 25.5 GBP Creating Value with Big Data Analytics: Making Smar 2016 35 ter Marketing Decisions PETER VERHOEF,EDWI 1307 1041477 9781138837973 20 28 GBP Crisis, Issues and Reputation Management: A Handboo 2014 25 k for PR and Communications Professionals Andrew Griffin 1308 1151226 9780749469924 15 21.25 GBP 1309 1151191 CRITICAL PERSPECTIVE SON LEADERSHIP 9780857931122 EDITEDBYJEANETTEL 2013 80 40 48 GBP 1310 1041450 Cult of Analytics: Data analytics for marketing 9781138837997 Steve Jackson 2016 33 20 26.4 GBP 1311 1150949 CULTURAL MYTHOLOGY AND GLOBAL LEADERSHIP 9781849801805 DIANA J. WONG-MING 2010 37 70 11.1 GBP 1312 1151328 Dealing with Disruption: Lessons from the Publishing Industry 9781472456878 Michael N. Ross 2016 75 20 60 GBP 1313 1041452 Death in a Consumer Culture 9781138848191 Susan Dobscha(Editor) 2016 100 20 80 GBP DEBT MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT: PROTECTION 2010 25 OF THE POOR KUNIBERT RAFFER 1314 1151135 9781849801287 70 7.5 GBP Decision-Making in High Risk Organizations Under St 2016 64 ress Conditions 1315 1151330 9781498721226 Anthony J. Spurgin,David 20 51.2 GBP 1316 1151239 Dilemmas of Leadership 9781138814745 Tudor Rickards 2015 43 20 34.4 GBP E-Government for Public Managers: Administering the 2016 23 Virtual Public Sphere 1317 1202844 9781442261914 Robert A. Cropf 20 18.4 GBP Enterprise Change Management: How to Prepare Your O 2016 30 rganization for Continuous Change David Miller,Audra Procto 1318 1151318 9780749473013 15 25.5 GBP 1319 1151177 ENTERPRISE DYNAMICS SOURCEBOOK 9781420082562 HOFFMAN 2013 64 40 38.4 GBP Entrepreneurship and Knowledge Exchange (Routledge 2015 100 Studies in Entrepreneurship) John Edmondson(Editor) 1320 1430081 9780415750387 20 80 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 32 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP 1321 1150955 ENTREPRENEURSHIP AND RELIGION 9781847205728 DANA, L.-P. 2010 130 70 39 GBP Entrepreneurship and Talent Management from a Globa 2016 90 l Perspective: Global Returnees (New Horizons in Management series) 1322 1430121 9781783479122 Huiyao Wang,Yipeng Liu, 20 72 GBP 1323 1151080 EQUALITY ACT HILLS 9780415687683 HILLS, GERALDINE 2012 35 40 21 GBP Ethics for Managers: Philosophical Foundations and Business 2016 38 Realities 1324 1151326 9781138919501 Joseph Gilbert 20 30.4 GBP 2012 22 FACT AND FANTASY ABOUT LEADERSHIP (NEW HORIZONS IN LEADERSHIP STUDIES SERIES) MICHA POPPER 1325 1151192 9781781007112 40 13.2 GBP 2017 22 Fashion Buying: From Trend Forecasting to Shop Floor (Required Reading Range) Dimitri Koumbis,David S 1326 2140779 9781474252928 20 17.6 GBP 1327 1850016 Fashion Logistics: Insights Into the Fashion Retail Supply Chain 9780749472986 John Fernie,David B. Gra 2015 45 15 38.25 GBP 1328 1151181 FOLLOW THE LEADER 9780749469054 GOBILLOT, EMMANUE 2013 20 40 12 GBP 1329 1151256 Foresight in Organizations: Methods and Tools 9781138844919 Patrick van der Duin 2016 95 20 76 GBP 2010 19.99 FULL RANGE LEADERSHIP DEVELOPMENT : PATHWAYS FOR PEOPLE 1330 1150960 9781848728066 SOSIK 70 6 GBP 1331 1151227 Fundamentals of Risk Management 9780749472443 Paul Hopkin,Institute of R 2014 40 15 34 GBP Fundamentals of Risk Management: Understanding, eva 2017 40 luating and implementing effective risk management 1332 1151315 9780749479619 Paul Hopkin 15 34 GBP 1333 1151231 Fundraising Management: Analysis, Planning and Practice 9780415831581 Elaine Jay 2014 45 20 36 GBP God-Conscious Organization and the Islamic Social E 2016 95 conomy (Islamic Business and Finance Series) 1334 1112193 9781472429001 Masudul Alam Choudhur 20 76 GBP 1335 1151084 GOOD ENOUGH MANAGER, NURICK 9780415885348 AARON J NURICK 2012 35 40 21 GBP Handbook of Employee Commitment (Research Handbooks 2016 195 in Business and Management series) John P. Meyer,John P. Me 1336 1151290 9781784711733 20 156 GBP Handbook of Healthcare Management (Research Handboo 2015 180 ks in Business and Management) Myron Fottler, Donna Slo 1337 1151249 9781783470143 20 144 GBP 1338 1151207 Handbook of Management and Creativity 9781783475278 Stephen Cummings(Edito 2014 40 20 32 GBP Handbook of Qualitative Research Methods on HRM: In 2016 110 novative Techniques (Handbooks of Research Methods in Management series) Keith Townsend,Rebecca 1339 1151294 9781784711177 20 88 GBP 2016 150 Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context (Research Handbooks in Business and Management) Anders Ortenblad 1340 1151252 9781783475599 20 120 GBP Handbook of Research on Marketing and Corporate Soc 2014 140 ial Responsibility Ryan Langan(Editor) 1341 1041385 9781781003787 20 112 GBP 1342 1151124 HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW VENTURE CREATION 9781847200952 KEVIN HINDLE, CHAIR 2011 140 70 42 GBP Handbook of Research on Work-life Balance in Asia (New Horizons 2015 120 in Management) 1343 1151250 9781783475087 Cary Cooper(Editor) 20 96 GBP Handbook of Service Business: Management, Marketing 2015 140 , Innovation and Internationalisation 1344 1041464 9781781000403 John R. Bryson, Peter W. 20 112 GBP Handbook of the Management of Creativity and Innova 2017 131 tion: Theory and Practice (Indonesian Edition) 1345 سفارش ثبت 9789813141872 Min Tang,Min Tang(Edito 20 104.8 GBP 1346 1041514 Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods 9781138797321 Jack J. Phillips,Patricia Pul 2016 45 20 36 GBP 1347 1202819 Handbook on Theories of Governance 9781782548492 Christopher Ansell,Jacob 2016 190 20 152 GBP 1348 1151205 Handbook on Waste Management 9780857936851 Kenji Takeuchi(Editor) 2014 140 20 112 GBP 1349 1151037 HANGING FACE OF MANAGEMENT IN CHINA ,THE 9780415463324 FANG LEE COOKE(EDI 2010 33.99 70 10.2 GBP High Impact Fee Negotiation and Management for Prof 2017 30 essionals: How to Get, Set, and Keep the Fees You're Worth Ori Wiener 1350 1151303 9780749477387 15 25.5 GBP 2013 40 HIGH IMPACT FEE NEGOTIATION AND MANAGEMENT FOR PROFESSIONALS: HOW TO GET, SET, AND KEEP THE FEES YOU'RE WORTH ORI WIENER 1351 1151185 9780749467692 40 24 GBP 1352 1151081 HIGH LEVERAGE LEADERSHIP MONGON 9780415689533 MONGON, DENIS CH 2012 29 40 17.4 GBP 1353 1041435 Hospitality Experience 9789001813857 Rob Blomme 2014 47 20 37.6 GBP 1354 1250368 Hotels and Resorts: An investor's guide 9781138853744 David Harper 2016 45 20 36 GBP 1355 1151206 How Concepts Solve Management Problems 9781783471072 Mike Metcalfe 2014 75 20 60 GBP How Markets Work and Fail, and What to Make of Them 2014 70 (New Horizons in Institutional and Evolutionary Economics series) 1356 1151203 9781783477555 Bart Nooteboom 20 56 GBP How to be an Even Better Manager: A Complete A-Z of 2014 15 Proven Techniques and Essential Skills Michael Armstrong 1357 1151213 9780749471545 15 12.75 GBP 1358 2041576 How to Have Great Ideas: A Guide to Creative Thinking 9781780677293 John Ingledew 2016 18 20 14.4 GBP 1359 1460146 How to Manage People (Creating Success) 9780749475673 Michael Armstrong 2016 10 15 8.5 GBP Humanitarian Logistics: Meeting the Challenge of Pr 2014 45 eparing for and Responding to Disasters 1360 1151278 9780749470876 Peter Tatham(Editor),Mart 15 38.25 GBP 1361 1151136 IN SEARCH OF RESEARCH EXCELLENCE 9781849807623 RONALD K. MITCHELL 2011 89.95 70 26.99 GBP 1362 1041453 Information Systems: What Every Business Student Needs to Know 9781482223705 Efrem G. Mallach 2016 53 20 42.4 GBP 1363 1151070 INTEGRAL LOGISTICS MANAGEMENT OPERA 9781439878231 SCHONSLEBEN 2012 76 40 45.6 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 33 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP 2016 64 Integral Logistics Management: Operations and Supply Chain Management Within and Across Companies, Fifth Edition 1364 1151331 9781498750530 Paul Schönsleben 20 51.2 GBP 1365 1010613 International Banking for a New Century 9780415681339 Fernando B. Sotelino 2015 46 20 36.8 GBP 1366 1151323 ISO 9001:2015 for Small Businesses 9781138025837 Ray Tricker 2016 37 20 29.6 GBP Key Account Management: Tools and Techniques for Ac 2015 35 hieving Profitable Key Supplier Status 1367 1010580 9780749469405 Peter Cheverton 15 29.75 GBP KEY SKILLS FOR PROFESSIONALS: HOW TO SUCCEED IN 2013 25 PROFESSIONAL SERVICES 1368 1151188 9780749468729 ANDREW DAY 40 15 GBP Leadership and Cooperation in Academia: Reflecting 2013 30 on the Roles and Responsibilities of University Faculty and Management James R. Wilson(Editor) 1369 1151208 9781782540816 40 18 GBP 1370 1150971 LEADERSHIP INSIGHT 9780415877626 ADLER 2010 29.99 70 9 GBP 1371 1151267 Leading Change 9780749471682 Paul Lawrence 2014 25 15 21.25 GBP Leading Digital Strategy: Driving Business Growth T 2015 20 hrough Effective E-commerce Christopher Bones,James 1372 1151282 9780749473099 15 17 GBP LEAN OFFICE AND SERVICE SIMPLIFIED : THE DEFINITIVE 2011 25.99 HOW 1373 1150974 9781439820315 LOCHER 70 7.8 GBP Lean Production Simplified, Third Edition: A Plain-Language Guide 2016 28 to the World's Most Powerful Production System 1374 1041495 9781498708876 PASCAL DENNIS 20 22.4 GBP Lean Six Sigma: International Standards and Global Guidelines, 2015 28 Second Edition 1375 1041482 9781498739603 Terra Vanzant Stern PhD 20 22.4 GBP Learning Analytics: Measurement Innovations to Supp 2016 30 ort Employee Development 1376 1151305 9780749476304 John R. Mattox II,Mark V 15 25.5 GBP 1377 1150793 LEARNING TO COMPETE IN EUROPEAN UNIVERSITIES 9781848440012 MCKELVEY, M. HOL 2009 89.95 70 26.99 GBP 1378 0020473 Library Management for the Digital Age: A New Paradigm 9781442230156 Julie Todaro 2014 45 20 36 GBP Logistics and Retail Management: Emerging Issues an 2015 45 d New Challenges in the Retail Supply Chain Leigh Sparks(Editor) 1379 1041390 9780749468231 15 38.25 GBP Making Change Work: How to Create Behavioural Chang 2016 30 e in Organizations to Drive Impact and ROI 1380 1151314 9780749477608 Emma Weber,Patricia Pull 15 25.5 GBP Making Sense of Change Management: A Complete Guide 2015 35 to the Models, Tools and Techniques of Organizational Change 1381 1151269 9780749472580 Esther Cameron,Mike Gre 15 29.75 GBP 1382 1150681 MAKING THE NUMBERS COUNT, SECOND EDITION 9781420090604 BRIAN H. MASKELL 2009 24.99 70 7.5 GBP 1383 1151077 MANA SITUATED CREATIVITY CULT IND 9780415613552 SILVIA RITA SEDITA(E 2011 80 70 24 GBP Management Accounting for Beginners (Routledge Focu 2016 45 s on Business and Management) Nicholas Apostolides 1384 1010698 9781138641570 20 36 GBP 1385 2060676 Management and the Arts 9780415663298 William James Byrnes 2015 33 20 26.4 GBP 1386 1151033 MANAGEMENT AND THE DOMINANCE OF MANAGERS 9780415443357 Diefenbach, Thomas| 2009 105 70 31.5 GBP 1387 1041455 Management Consultancy 9781138798847 Morgen Witzel 2016 42 20 33.6 GBP 1388 1151021 MANAGEMENT ESSENTIALS, INTERNATIONAL EDITION 9781111525583 DUBRIN 2012 45.99 70 13.8 GBP 2012 81 MANAGEMENT OF AN INTER-FIRM NETWORK (MONDEN INSTITUTE OF MANAGEMENT: JAPANESE MANAGEMENT AND INTE) YASUHIRO MONDEN(E 1389 1151157 9789814324618 40 48.6 GBP 1390 1151163 MANAGEMENT OF SERVICE BUSINESSES IN JAPAN 9789814374668 MONDEN YASUHIRO E 2013 91 40 54.6 GBP MANAGEMENT RESEARCH : CHALLENGES AND 2011 100 CONTROVERSIES CATHERINE CASSELL( 1391 1150976 9780415472173 70 30 GBP MANAGERIAL DECISION MAKING (THE INTERNATIONAL 2011 195 LIBRARY O 1392 1150977 9781848441019 DON A. MOORE(EDITO 70 58.5 GBP 1393 1062379 Managerial Economics, 5th Edition 9781138810266 Ivan Png 2016 46 20 36.8 GBP 1394 1151261 Managerial Skills and Practices for Global Leadership 9781936237067 Bahaudin Ghulam Mujtab 2013 39 40 23.4 USD MANAGER-SUBORDINATE TRUST: A GLOBAL 2013 38 PERSPECTIVE (GLOBAL HRM) MICHAEL J. MORLEY( 1395 1151172 9780415898119 40 22.8 GBP 1396 1151215 Managing Business Risk 9780749470432 Jonathan Reuvid 2014 65 15 55.25 GBP 1397 1151255 Managing Copyright in Higher Education: A Guidebook 9780810891487 Donna L. Ferullo 2015 32 20 25.6 GBP 1398 1010703 Managing Financial Institutions: Markets and Sustainable Finance 9781138900028 Elizabeth S. Cooperman 2016 60 20 48 GBP 1399 0020603 Managing Information Services: An Innovative Approach 9781472455291 Jo Bryson 2016 30 20 24 GBP 1400 1041492 Managing People and Organizations in Changing Contexts 9781138786660 Graeme Martin,Sabina Sie 2016 40 20 32 GBP 1401 1240914 Managing Sport Mega-Events 9781138796775 Stephen Frawley(Editor) 2016 30 20 24 GBP 1402 1150979 MANAGING THE CONTEMPORARY MULTINATIONAL 9781848448070 ANDERSSON, U. HOL 2010 85 70 25.5 GBP MANAGING TRANSACTION COSTS IN THE ERA OF 2012 85 GLOBALIZATION 1403 1062226 9781781001301 DEN BUTTER, F.A.G. 40 51 GBP 1404 1151295 Managing Virtual Teams 9781785369261 Silvester Ivanaj,Claire Boz 2016 85 20 68 GBP Market Research in Practice: An Introduction to Gai 2016 30 ning Greater Market Insight 1405 1850036 9780749475857 Paul Hague,Julia Cupman, 15 25.5 GBP 2014 67 Mastering Technical Sales: The Sales Engineer's Handbook (Artech House Technology Management and Professional Development Third Edition) 1406 1151209 9781608077441 ARON BOHLIG 20 53.6 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 34 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP 1407 1041365 MATHEMATICS FOR RETAIL BUYING 9781609015244 BETTE K. TEPPER 2014 96 20 76.8 GBP Media Management: A Casebook Approach (Routledge 2016 52 Communication Series) 1408 1161268 9781138901025 Wilson Lowrey 20 41.6 GBP Media Management: A Comparative Analysis of Europea 2016 45 n and American Systems 1409 1161314 9788323339908 Boguslaw Nierenberg 20 36 USD Merger and Acquisition Strategies: How to Create Va 2016 80 lue (New Perspectives on the Modern Corporation series) Angelo Dringoli 1410 1490067 9781786430670 20 64 GBP MR. LEAN BUYS AND TRANSFORMS A MANUFACTURING 2010 25.99 COMPANY : LANE 1411 1150981 9781439815168 70 7.8 GBP Museum Administration 2.0 (American Association for 2016 25 State and Local History) Hugh H. Genoways,Lynn 1412 1030528 9781442255517 20 20 GBP 1413 1151150 NARCISSISM IN THE WORKPLACE 9781781001356 DUBRIN, A.J. 2012 80 40 48 GBP Negotiation for Procurement Professionals: A Proven 2016 40 Approach that Puts the Buyer in Control 1414 1151300 9780749477301 Jonathan O'Brien 15 34 GBP 1415 1151187 NEGOTIATION FOR PURCHASING PROFESSIONALS 9780749467715 O'BRIEN, JONATHAN 2013 30 40 18 GBP 1416 1151083 NEPOTISM IN ORGANIZATIONS 9780415882767 JONES 2012 55 40 33 GBP 1417 1151307 Neuroscience for Leaders: A Brain Adaptive Leadership Approach 9780749475512 Nikolaos Dimitriadis,Alex 2016 20 15 17 GBP Neuroscience for Organizational Change: An Evidence 2016 30 -based Practical Guide to Managing Change 1418 1151312 9780749474881 Hilary Scarlett 15 25.5 GBP Nine Practices of 21st Century Leadership: A Guide 2016 34 for Inspiring Creativity, Innovation, and Engagement Gary A. DePaul 1419 1151240 9781498720595 20 27.2 GBP Occupy Management: Inspirations and Ideas for Self-Organization 2014 32 and Self-Management 1420 1041457 9780415703062 MONIKA KOSTERA 20 25.6 GBP Organizational Resource Management: Theories, Metho 2016 62 dologies, and Applications Jussi Kantola 1421 1151246 9781439851203 20 49.6 GBP People Risk Management: A Practical Approach to Man 2015 35 aging the Human Factors That Could Harm Your Business 1422 1151271 9780749471354 Keith Blacker,Patrick McC 15 29.75 GBP 1423 سفارش ثبت Philospphy and Public Administration 9781784718435 Edoardo Ongaro 2017 70 20 56 GBP 1424 1151066 Pocket Guide to the Baldrige Award Criteria, The 9781439814239 M G BROWN 2009 21.99 70 6.6 GBP Political Reputation Management: The Strategy Myth 2015 100 (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research) 1425 1151241 9781138796560 Christian Schnee 20 80 GBP 2014 35 Practical Enterprise Risk Management: How to Optimize Business Strategies through Managed Risk Taking Liz Taylor 1426 1151219 9780749470531 15 29.75 GBP 1427 1151108 PRACTICE OF GOVERN PUBLIC RELAT, THE 9781439834657 LEE 2012 46 40 27.6 GBP 2015 39 PRINCE2 For Beginners: From Introduction To Passing Your Foundation Exam Colin Bentley 1428 1041441 9781138824133 20 31.2 GBP 1429 1041437 Principles of Retailing 9781138791954 Christopher Moore 2015 46 20 36.8 GBP 2016 35 Professional Practice in Learning and Development: How to Design and Deliver Plans for the Workplace Mark Loon(Editor) 1430 1151310 9780749477424 15 29.75 GBP 1431 1010668 Quantitative Finance and Risk Management: A Physicist's Approach 9789814571234 Jan W Dash 2016 115 20 92 GBP 1432 1151117 QUANTITATIVE RISK MOD IN MANAGEMENT 9781439855522 LEHMAN 2012 68 40 40.8 GBP Real Estate Marketing: Strategy, Personal Selling, Negotiation, 2014 50 Management, and Ethics 1433 1041416 9780415724012 M. Joseph Sirgy 20 40 GBP 2016 23 Recruiting and Managing Volunteers in Museums: A Handbook for Volunteer Management (American Association for State and Local History) 1434 1030529 9781442262515 Kristy Van Hoven,Loni W 20 18.4 GBP 1435 سفارش ثبت Reforming Public Management 9781848446434 John Halligan 2017 75 20 60 GBP 1436 0020583 Reimagining the Academic Library 9781442238589 David W. Lewis 2016 25 20 20 GBP RESEARCH COMPANION TO CORRUPTION IN 2009 120 ORGANIZATIONS 1437 1151040 9781847208927 BURKE, R.J. COOPER, 70 36 GBP Research Companion to Ethical Behavior in Organizat 2014 140 ions: Constructs and Measures 1438 1041381 9781782547464 Hilary M. Hendricks(Edito 20 112 GBP RESEARCH COMPANION TO GREEN INTERNATIONAL 2010 85 MANAGEMENT ST 1439 1150989 9781849803632 DEBORAH E. DE LANG 70 25.5 GBP 2010 19.95 RESEARCH COMPANION TO GREEN INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES: A GUIDE FOR FUTURE RESEARCH, COLLABORATION AND REVIEW WRITING (ELGAR ORIGINAL REFER 1440 1151153 9781849807272 DEBORAH E. DE LANG 70 5.99 GBP 1441 1151127 RESEARCH COMPANION TO LEADERSHIP STUDIES 9781847209405 RONALD E. RIGGIO 2011 65 70 19.5 GBP 2016 120 Research Handbook of International and Comparative Perspectives on Diversity Management (Research Handbooks in Business and Management series) 1442 1151291 9781784719685 Alain Klarsfeld,Eddy S. N 20 96 GBP Research Handbook on Directors' Duties (Research Ha 2016 35 ndbooks in Corporate Law and Governance series) Adolfo Paolini 1443 1151293 9781784711511 20 28 GBP Research Handbook on Women in International Managem 2015 40 ent (Research Handbooks in Business and Management series) 1444 1830062 9781783473441 Kate Hutchings,Snejina M 20 32 GBP 1445 1151327 Research Methods for Operations Management 9781138945425 Christer Karlsson(Editor) 2016 45 20 36 GBP Research Methods in Sport Studies and Sport Managem 2014 100 ent: A Practical Guide 1446 1240783 9780415733854 Simon Darcy 20 80 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 35 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP RETAILING PRINCIPLES:GLOBAL, MULTICHANNEL, AND 2013 92 MANAGERIAL VIEWPOINTS 1447 1041366 9781563677427 LYNDA GAMANS POL 40 55.2 GBP 2013 75 RHETORIC AND THE POLITICS OF WORKPLACE INNOVATION: STRUGGLING WITH EMPOWERMENT AND MODERNIZATION 1448 1460093 9780857930002 MARTIN BEIRNE 40 45 GBP Riding the Creative Rollercoaster: How Leaders Evok 2014 15 e Creativity, Productivity and Innovation 1449 1151217 9780749472139 Nick Udall 15 12.75 GBP 1450 1151238 Risk Management: Concepts and Guidance, Fifth Edition 9781482258455 Carl L. Pritchard PMP PM 2015 44 20 35.2 GBP Risk Maturity Models: How to Assess Risk Management 2016 50 Effectiveness 1451 1151309 9780749477585 Domenic Antonucci 15 42.5 GBP 1452 1151176 SALES FORCE MANAGEMENT:11TH EDITION 9780415534628 JOHNSTON 2013 58 40 34.8 GBP 1453 2041399 SALES PROMOTION 9784568504552 ALPHA BOOKS(CORPO 2012 45 20 36 GBP 2011 85 SERIALS COLLECTION MANAGEMENT IN RECESSIONARY TIMES KAREN G. LAWSON(E 1454 1151044 9780415589611 70 25.5 GBP 2011 27.99 SIMPLE EXCELLENCE : ORGANIZING AND ALIGNING THE MANAGEM 1455 1150990 9781439838457 ZAK 70 8.4 GBP 2016 100 Small Business, Education, and Management: the Life and Times of John Bolton (Routledge International Studies in Business History) Andrew Thomson 1456 1041440 9781138790001 20 80 GBP Sport and the Media: Managing the Nexus (Sport Mana 2015 40 gement Series) 1457 1240818 9780415839822 MATTHEW NICHOLSO 20 32 GBP 1458 1240932 Sport Consumer Behaviour: Marketing Strategies 9781138912496 Daniel C. Funk,Kostas Al 2016 35 20 28 GBP 1459 1240819 Sport Facility Operations Management: A Global Perspective 9781138831056 ERIC C. SCHWARZ, SI 2015 42 20 33.6 GBP 1460 1240906 Sport Governance: An introduction 9781138654327 Neil King 2016 30 20 24 GBP Sports Agents and Labour Markets: Evidence from Wor 2016 90 ld Football (Routledge Research in Sport Business and Management) 1461 1240895 9781138015227 Giambattista Rossi,Anna 20 72 GBP 2014 80 State and Local Financial Instruments: Policy Changes and Management (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance) Tima T. Moldogaziev 1462 1010571 9781783476169 20 64 GBP 2014 41 Strategic Financial and Investor Communication: The Stock Price Story Ian Westbrook 1463 1041418 9780415812061 20 32.8 GBP 1464 1151247 Strategic Management and Business Analysis 9781138817654 Wyn Jenkins 2016 37 20 29.6 GBP 1465 1041415 Strategic Pricing for the Arts 9780415713672 Michael Rushton 2015 32 20 25.6 GBP 2014 30 Strategic Procurement: Organizing Suppliers and Supply Chains for Competitive Advantage Caroline Booth 1466 1151264 9780749472283 15 25.5 GBP 1467 1151335 Strategic Reframing: The Oxford Scenario Planning Approach 9780198745693 Rafael Ramirez,Angela Wi 2016 35 20 28 GBP 1468 1151245 Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications 9781138892125 Vladimir Kvint 2016 45 20 36 GBP Strength-Based Leadership Coaching in Organizations 2016 30 : An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development 1469 1460141 9780749474430 DOUG MACKIE 15 25.5 GBP STRENGTH-BASED LEAN SIX SIGMA: BUILDING POSITIVE 2014 45 AND ENGAGING BUSINESS IMPROVEMENT 1470 1151184 9780749469504 DAVID SHAKED 15 38.25 GBP 2010 29.99 SUSTAINABLE EVENT MANAGEMENT : A PRACTICAL GUIDE MEEGAN JONES 1471 1150994 9781844077397 70 9 GBP 2015 45 Sustainable Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices for Sustainable Operations and Management David B. Grant,Alexander 1472 1151270 9780749473860 15 38.25 GBP 1473 1151140 TACKLING BEHAVIOUR IN YOUR PRIMARY SCHOOL 9780415670234 REID 2012 27 40 16.2 GBP 1474 1151258 Tackling Complexity: A Systemic Approach for Decision Makers 9781783530816 Andrea Bassi Gilbert Prob 2014 25 20 20 GBP 1475 1151316 Taking Minutes of Meetings (Creating Success) 9780749475796 Joanna Gutmann 2016 10 15 8.5 GBP The 30 Day MBA in International Business: Your Fast 2016 17 Track Guide to Business Success (30 Day MBA Series) 1476 1041507 9780749475420 Colin Barrow 15 14.45 GBP The 30 Day MBA: Your Fast Track Guide to Business S 2016 17 uccess (30 Day MBA Series) 1477 1151306 9780749475000 Colin Barrow 15 14.45 GBP THE 8 STEPS TO STRATEGIC SUCCESS: UNLEASHING THE 2014 25 POWER OF ENGAGEMENT 1478 1151210 9780749469191 PAUL PIETERSMA 15 21.25 GBP The Adult Learner: The definitive classic in adult 2015 40 education and human resource development Richard A. Swanson 1479 1151230 9780415739023 20 32 GBP The Agile Organization: How to Build an Innovative, 2015 30 Sustainable and Resilient Business Linda Holbeche 1480 1151284 9780749471316 15 25.5 GBP 1481 1151214 The Business of Winning 9780749472726 Mark Gallagher 2014 15 15 12.75 GBP The Dark Side of Management: A Secret History of Ma 2016 20 nagement Theory Gerard Hanlon 1482 1151244 9781138801905 20 16 GBP The Decision Maker: Unlock the Potential of Everyon 2013 17 e in Your Organization, One Decision at a Time 1483 1151260 9780983263326 Dennis Bakke 40 10.2 GBP 2015 17 The Definitive Personal Assistant & Secretarial Handbook: A Best Practice Guide for All Secretaries, PAs, Office Managers and Executive Assistants 1484 1151266 9780749474768 Sue France 15 14.45 GBP The Effective Change Manager's Handbook: Essential Guidance to 2014 40 the Change Management Body of Knowledge 1485 1151283 9780749473075 APMG,Richard Smith(Edi 15 34 GBP 1486 سفارش ثبت The Employer's Handbook 2016-2017 9780749477196 Barry Cushway 2016 25 15 21.25 GBP The Fear-free Organization: Vital Insights from Neu 2015 30 roscience to Transform Your Business Culture 1487 1151276 9780749472955 Paul Brown,Joan Kingsley 15 25.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 36 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP 1488 2012198 The Hero Building: An Architecture of Scottish National Identity 9781472452719 Johnny Rodger 2015 68 20 54.4 GBP 2015 35 The Influential Project Manager: Winning Over Team Members and Stakeholders (Best Practices and Advances in Program Management Series) 1489 1470066 9781466596337 Alfonso Bucero MSc PM 20 28 GBP 1490 1151155 The Innovation Imperative in Health Care Organisations 9781849809849 Spurgeon, P. Cooper, C. 2012 85 40 51 GBP The Innovation Tools Handbook, Volume 3: Creative T 2016 39 ools, Methods, and Techniques that Every Innovator Must Know H. James Harrington(Edit 1491 1151333 9781498760539 20 31.2 GBP The International Business Environment: A Handbook 2016 42 for Managers and Executives 1492 1041436 9781498731157 Warnock Davies 20 33.6 GBP The Knowledge Enterprise : The Knowledge Enterprise 2014 56 : 2nd Edition (Series on Technology Management) 1493 1151228 9781783265428 Edward Huizenga 20 44.8 GBP The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Gu 2016 40 ide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization Nick Milton,Patrick Lamb 1494 1151313 9780749475536 15 34 GBP 1495 1430046 The Landscape of Family Business 9781782547532 EDITEDBYRITCHL.SOR 2013 80 40 48 GBP 1496 1151220 The Leadership Shadow 9780749470494 Erik de Haan,Anthony Ka 2014 25 15 21.25 GBP The Leadership Skills Handbook: 50 Essential Skills 2014 15 You Need to be a Leader Jo Owen 1497 1151224 9780749471569 15 12.75 GBP The Lean Expert: Educating and Elevating Lean Pract 2015 28 itioners Throughout Your Organization Joseph Niederstadt 1498 1151242 9781482253658 20 22.4 GBP 1499 1151243 The Lean Leader: A Personal Journey of Transformation 9781498700757 Robert B. Camp 2015 24 20 19.2 GBP 1500 1041387 The Management of Luxury: A Practitioner's Handbook 9780749471668 Günter Müller-Stewens(E 2015 50 15 42.5 GBP The Mindful International Manager: How to Work Effe 2014 25 ctively Across Cultures 1501 1151198 9780749469825 PETER FRANKLIN 15 21.25 GBP The Mindset of Success: From Good Management to Gre 2015 15 at Leadership 1502 1151280 9780749473112 Jo Owen 15 12.75 GBP The Mystery of Market Movements: An Archetypal Appr 2014 47.5 oach to Investment Forecasting and Modelling (Bloomberg) Niklas Hageback 1503 1460123 9781118844984 20 38 GBP The New Consumer Online: A Sociology of Taste, Audi 2016 80 ence, and Publics Edward Mcquarrie 1504 1041468 9781784715991 20 64 GBP 1505 1151325 The Origins of Ethical Failures: Lessons for Leaders 9781138690516 Dennis Gentilin 2016 25 20 20 GBP The Outstanding Middle Manager: How to be a Healthy 2016 20 , Happy, High-performing Mid-level Manager Gordon Tinline,Professor 1506 1151302 9780749474669 15 17 GBP 1507 1041442 The PRINCE2 Practitioner: From Practitioner to Professional 9781138824119 Colin Bentley 2015 45 20 36 GBP The Psychoanalysis of Career Choice, Job Performanc 2017 25 e, and Satisfaction: How to Flourish in the Workplace 1508 1630136 9781138211650 Paul Marcus 20 20 GBP The Psychology of Effective Management: Strategies 2016 32 for Relationship Building 1509 1212780 9781138655584 Fred Voskoboynikov 20 25.6 GBP The Psychology of Fear in Organizations: How to Tra 2015 20 nsform Anxiety into Well-being, Productivity and Innovation Sheila M Keegan 1510 1151272 9780749472542 15 17 GBP The Reconnected Leader: An Executive's Guide to Cre 2014 25 ating Responsible, Purposeful and Valuable Organizations Norman Pickavance 1511 1151263 9780749472320 15 21.25 GBP The Risk Management Handbook: A Practical Guide to Managing the 2016 40 Multiple Dimensions of Risk David Hillson(Editor) 1512 1151304 9780749478827 15 34 GBP 1513 1041479 The Routledge Companion to Marketing History 9780415714181 D.G. Brian Jones(Editor), 2015 150 20 120 GBP 1514 1250365 The Routledge Handbook of Hotel Chain Management 9781138805057 Maya Ivanova(Editor),Sta 2016 150 20 120 GBP 1515 1151043 THE SITUATED ORGANIZATION 9780415881685 TAYLOR, JAMES R. | V 2011 27.99 70 8.4 GBP The Small Library Manager's Handbook (Medical Libra 2015 38 ry Association Books Series) 1516 1151254 9781442230132 ALICE GRAVES 20 30.4 GBP The Social Enterprise Zoo: A Guide for Perplexed Sc 2016 85 holars, Entrepreneurs, Philanthropists, Leaders, Investors and Policymakers 1517 1430129 9781784716059 Dennis R. Young,Elizabet 20 68 GBP The Trusted Executive: Nine Leadership Habits that 2016 20 Inspire Results, Relationships and Reputation John Blakey,Paul Polman( 1518 1151308 9780749474225 15 17 GBP 1519 1250320 The Valley of the Kings 9789774166082 Nigel J. Hetherington 2014 30 20 24 GBP Thinking Differently About Leadership: A Critical H 2016 80 istory of Leadership Studies (New Horizons in Leadership Studies series) Suze Wilson 1520 1151292 9781784716783 20 64 GBP 1521 1041502 To Pixar and Beyond 9781786070814 Lawrence Levy 2017 19 20 15.2 GBP Too Fast to Think: How to Reclaim Your Creativity i 2016 15 n a Hyper-connected Work Culture Chris Lewis 1522 1151317 9780749478865 15 12.75 GBP Transforming Schools: Creativity, Critical Reflecti 2017 25 on, Communication, Collaboration 1523 1073297 9781474232623 Miranda Jefferson,Michae 20 20 GBP Ultimate Cover Letters: The Definitive Guide to Job 2015 15 Search Letters and Follow-Up Strategies (Ultimate Series) 1524 1151275 9780749474539 Martin John Yate 15 12.75 GBP Ultimate CV: Over 100 Winning CVs to Help You Get t 2015 15 he Interview and the Job (Ultimate Series) Martin John Yate 1525 1151274 9780749474546 15 12.75 GBP Ultimate Interview: 100s of Great Interview Answers 2015 15 Tailored to Specific Jobs (Ultimate Series) Lynn Williams 1526 1151273 9780749474034 15 12.75 GBP Ultimate Job Search: The Definitive Guide to Networ 2015 15 king, Interviews and Follow-Up Strategies (Ultimate Series) Lynn Williams 1527 1151281 9780749474157 15 12.75 GBP 1528 1240896 Understanding Sport Management: International perspectives 9781138100633 Trish Bradbury(Editor),Ia 2017 35 20 28 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 37 DIS Sale Price MANAGEMENT & LEADERSHIP Understanding Systems of e-Government: e-Federalism 2015 53 and e-Centralism in the United States and Kazakhstan 1529 1151334 9781498526593 Maxat Kassen 20 42.4 GBP Unlocking Happiness at Work: How a Data-driven Happ 2016 15 iness Strategy Fuels Purpose, Passion and Performance 1530 1151299 9780749478070 Jennifer Moss,Shawn Ach 15 12.75 GBP 1531 1151100 VAL ADD DEC MKG MGRS 9781420075724 YAVUZ BURAK CANB 2012 102 40 61.2 GBP Warehouse Management: A Complete Guide to Improving 2014 45 Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse Gwynne Richards 1532 1151221 9780749469344 15 38.25 GBP Web Programming for Business: PHP Object-Oriented P 2015 40 rogramming with Oracle David Paper 1533 1041438 9780415818056 20 32 GBP 1534 1151085 WHY ORGANIZATIONAL CHANGE FAILS 9780415886192 VAN OSS 2011 80 70 24 GBP 1535 1151298 Winning Instinct: Decoding the Power Within 9789385936630 Virender Kapoor 2016 10 20 8 GBP 1536 1151129 WOMEN AND MANAGEMENT ; 2 VOLS SET 9781848443266 ELLEN ERNST KOSSEK 2010 341 70 102.3 GBP WOMEN ENTREPRENEURS IN THE GLOBAL 2013 101 MARKETPLACE 1537 1430047 9781848441705 ANDREA E. SMITH-HU 40 60.6 GBP WORK ENGAGEMENT: A HANDBOOK OF ESSENTIAL 2010 34.95 THEORY AND RESEARCH 1538 1150932 9781841697369 MICHAEL P. LEITER(E 70 10.49 GBP 1539 1151332 You're the Boss: Growing and Selling a Successful Consulting Firm 9781498751896 Raj Aseervatham 2016 24 20 19.2 GBP MANAGEMENT (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 1540 1151296 A Guide to Discursive Organizational Psychology 9781786431714 Chris Steyaert,Julia Nentw 2016 30 20 24 GBP 1541 1460065 CAREERS AROUND THE WORLD, BRISCOE 9780415871426 BRISCOE 2012 35 40 21 GBP 1542 1460061 CHINA AS THE WORKSHOP OF THE WORLD 9780415604055 GAO 2012 100 40 60 GBP 1543 1460062 CHINA'S THOUGHT MANAGEMENT - BRADY 9780415616737 BRADY 2012 90 40 54 GBP Coaching in Times of Crisis and Transformation: How 2015 30 to Help Individuals and Organizations Flourish 1544 1460139 9780749468309 Liz Hall(Editor) 15 25.5 GBP Data-driven Organization Design: Sustaining the Com 2015 35 petitive Edge Through Organizational Analytics Rupert Morrison 1545 1460124 9780749474416 15 29.75 GBP Designing the Purposeful Organization: How to Inspi 2015 30 re Business Performance Beyond Boundaries 1546 1460134 9780749472207 CLIVE WILSON 15 25.5 GBP Developing Mental Toughness: Coaching Strategies to 2015 35 Improve Performance, Resilience and Wellbeing Doug Strycharczyk,Peter 1547 1460140 9780749473808 15 29.75 GBP Effective Talent Management: Aligning Strategy, Peo 2016 45 ple and Performance 1548 1460150 9781472464316 Mark Wilcox 20 36 GBP 1549 1460130 Employee Engagement (HR Fundamentals) 9780749472016 Emma Bridger 2014 25 15 21.25 GBP 1550 1460104 Employee Relations 9780749469764 Elizabeth Aylott 2014 25 15 21.25 GBP 1551 1460142 Encyclopedia of Human Resource Management 9781783475452 Adrain Wilkinson,Stewart 2016 190 20 152 GBP 1552 1460075 Europa Directory of International Organizations 2011 9781857436143 EUROPA PUBLICATIO 2011 290 70 87 GBP 1553 1460127 Excellence in Coaching: The Industry Guide 9780749474454 Jonathan Passmore(Editor 2015 30 15 25.5 GBP 1554 1460149 Globalizing Human Resource Management (Global HRM) 9781138950696 Paul Sparrow,Chris Brews 2016 40 20 32 GBP GROUP COACHING: A PRACTICAL GUIDE TO OPTIMIZING 2013 30 COLLECTIVE TALENT IN ANY ORGANIZATION 1555 1460086 9780749467593 RO GORELL 40 18 GBP HANDBOOK OF EMPLOYEE ENGAGEMENT: 2010 140 PERSPECTIVES, ISSUES, SIMON L. ALBRECHT(E 1556 1460026 9781848448216 70 42 GBP 1557 1460144 Handbook of Human Resource Management in the Middle East 9781784719517 Pawan S. Budhwar,Kamel 2016 170 20 136 GBP 2012 46 HANDBOOK OF RESEARCH ON COMPARATIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (ELGAR ORIGINAL REFERENCE) 1558 1460096 9781781002940 WOLFGANG MAYRHO 40 27.6 GBP HANDBOOK OF RESEARCH ON TOP MANAGEMENT 2011 135 TEAMS, THE MASON A. CARPENTE 1559 1460071 9781848446601 70 40.5 GBP 1560 1460146 How to Manage People (Creating Success) 9780749475673 Michael Armstrong 2016 10 15 8.5 GBP 1561 1460057 HRM IN CHINA - COOKE 9780415553803 COOKE 2012 30 40 18 GBP 2016 30 Inclusive Talent Management: How Business can Thrive in an Age of Diversity Stephen Frost,Danny Kal 1562 1460147 9780749475871 15 25.5 GBP 2015 30 Informal Learning in Organizations: How to Create a Continuous Learning Culture Robin Hoyle 1563 1460135 9780749474591 15 25.5 GBP 1564 1460058 INSTITUTIONAL DIVERSITY & INNOVATIO 9780415554558 STORZ 2011 85 70 25.5 GBP 2012 40 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: LEARNING, EDUCATION AND TRAINING FOR INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS 1565 1460083 9780749461065 JOHN P. WILSON 40 24 GBP 2016 55 International Human Resource Management: Policies and Practices for Multinational Enterprises Randall S Schuler 1566 1460120 9780415710534 20 44 GBP Leadership Coaching: Working with Leaders to Develo 2015 30 p Elite Performance 1567 1460132 9780749473297 Jonathan Passmore(Editor 15 25.5 GBP 1568 1460131 Leadership Team Coaching in Practice 9780749469726 Peter Hawkins 2014 30 15 25.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 38 DIS Sale Price MANAGEMENT (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 2013 30 MAKING SENSE OF CHANGE MANAGEMENT: A COMPLETE GUIDE TO THE MODELS, TOOLS AND TECHNIQUES OF ORGANIZATIONAL CHANGE 1569 1460084 9780749464356 MIKE GREEN 40 18 GBP 1570 1460121 Managing People: A Practical Guide for Front-line Managers 9780415713542 Andrew Thomson 2015 41 20 32.8 GBP Managing Staff for Improved Performance: Human Reso 2017 25 urce Management 1571 1460145 9781474262057 David Middlewood,Ian A 20 20 GBP 1572 1460076 MANAGING THE NEW WORKFORCE 9780857933003 NG, E. LYONS, S. SC 2012 96 40 57.6 GBP Modern Humanities Research Association. Texts and D 2014 30 issertati(Mitos Cristianos En La Poesia del 27) (Spanish Edition) 1573 2060800 9781781880241 Rocio Ortuno Casanova 20 24 USD 1574 1460148 Readings and Cases in International Human Resource Management 9781138950528 B. Sebastian Reiche(Edito 2016 50 20 40 GBP Research Handbook on Directors' Duties (Research Ha 2016 35 ndbooks in Corporate Law and Governance series) 1575 1151293 9781784711511 Adolfo Paolini 20 28 GBP Research Handbook on Gender and Innovation (Researc 2016 110 h Handbooks in Business and Management series) Gry Agnete Alsos,Ulla Hy 1576 1460143 9781783478118 20 88 GBP 2013 75 RHETORIC AND THE POLITICS OF WORKPLACE INNOVATION: STRUGGLING WITH EMPOWERMENT AND MODERNIZATION MARTIN BEIRNE 1577 1460093 9780857930002 40 45 GBP Rhetoric and the Politics of Workplace Innovation: 2013 25 Struggling With Empowerment and Modernization Martin Beirne 1578 1460099 9781782548355 40 15 GBP ROUTLEDGE COMPANION TO STRATEGIC HUMAN 2009 125 RESOURCE MANAGEM JOHN STOREY... 1579 1460012 9780415772044 70 37.5 GBP 2015 20 Social Media Recruitment: How to Successfully Integrate Social Media into Recruitment Strategy Andy Headworth 1580 1460137 9780749473709 15 17 GBP Strategic Reward and Recognition: Improving Employe 2015 35 e Performance Through Non-monetary Incentives 1581 1460126 9780749472528 John G Fisher 15 29.75 GBP Strength-Based Leadership Coaching in Organizations 2016 30 : An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development 1582 1460141 9780749474430 DOUG MACKIE 15 25.5 GBP THE 8 STEPS TO STRATEGIC SUCCESS: UNLEASHING THE 2014 25 POWER OF ENGAGEMENT 1583 1151210 9780749469191 PAUL PIETERSMA 15 21.25 GBP The Adult Learner: The definitive classic in adult 2015 40 education and human resource development Richard A. Swanson 1584 1151230 9780415739023 20 32 GBP 1585 1460113 The A-Z of Careers and Jobs 9780749471231 Susan Hodgson 2014 17 15 14.45 GBP The Basics of Achieving Professional Certification: 2014 14 Enhancing Your Credentials Willis H. Thomas 1586 1460119 9781466554566 20 11.2 GBP The Mystery of Market Movements: An Archetypal Appr 2014 47.5 oach to Investment Forecasting and Modelling (Bloomberg) 1587 1460123 9781118844984 Niklas Hageback 20 38 GBP 1588 1460138 The Psychology of Work: Insights into Successful Working Practices 9780749468347 Chantal Gautier 2015 25 15 21.25 GBP Ultimate Aptitude Tests: Assess and Develop Your Po 2015 15 tential with Numerical, Verbal and Abstract Tests (Ultimate Series) 1589 1460125 9780749474072 Jim Barrett,Tom Barrett 15 12.75 GBP Ultimate IQ Tests: 1000 Practice Test Questions to Boost Your 2015 15 Brainpower (Ultimate Series) Philip Carter,Ken Russell 1590 1460129 9780749474300 15 12.75 GBP Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Nume 2015 15 rical, Diagrammatic and Personality Tests (Ultimate Series) Mike Bryon 1591 1460128 9780749474515 15 12.75 GBP MANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) Achieving Successful Construction Projects: A Guide 2015 37 for Industry Leaders and Programme Managers Ian Gardner 1592 1470076 9781138821385 20 29.6 GBP Agile for Project Managers (Best Practices and Adva 2015 43 nces in Program Management Series) 1593 1470073 9781482244984 Denise Canty 20 34.4 GBP 1594 1470079 BIM and Quantity Surveying 9780415870436 Steve Pittard, Peter Sell(E 2016 25 20 20 GBP Communication for Continuous Improvement Projects ( 2014 64 Industrial Innovation Series) 1595 1470065 9781466577756 Tina Agustiady 20 51.2 GBP 2009 44.99 CONFIGURATION MANAGEMENT : IMPLEMENTATION, PRINCIPLES, AND APPLICATIONS FOR MANUFACTURING INDUSTRIES 1596 1470022 9781420075120 JOSEPH SORRENTINO 70 13.5 GBP CONVEYORS : APPLICATION, SELECTION, AND 2010 57.99 INTEGRATION 1597 1470024 9781439803882 PATRICK M MCGUIRE 70 17.4 GBP 1598 1470050 COSMIC FUNCTION POINTS, THEORY & AD 9781439844861 DUMKE 2011 49.99 70 15 GBP 1599 1470048 CULTURE IN INTERNATIONAL CONSTRUCTI 9780415472753 TIJHUIS 2012 75 40 45 GBP Effective Talent Management: Aligning Strategy, Peo 2016 45 ple and Performance Mark Wilcox 1600 1460150 9781472464316 20 36 GBP 2016 50 Ethics and Governance in Project Management: Small Sins Allowed and the Line of Impunity (Best Practices and Advances in Program Management) Eduardo Victor Lopez,Ali 1601 1470096 9781498743839 20 40 GBP 1602 1470088 Events Project Management 9781138832664 Hanya Pielichaty,Georgia 2016 30 20 24 GBP 2016 35 Further Advances in Project Management: Guided Exploration in Unfamiliar Landscapes Darren Dalcher(Editor) 1603 1470087 9781138206656 20 28 GBP 2016 50 Improving Business Performance: A Project Portfolio Management Approach (Best Practices and Advances in Program Management) Ramani S 1604 1470095 9781498741941 20 40 GBP 1605 1470082 Innovation Project Management Handbook 9781498725712 Dr.Gregory C. McLaughli 2016 39 20 31.2 GBP 1606 1470086 Leading International Projects: Diverse Strategies for Project Success 9780749476861 Bob Dignen,Peter Wollma 2016 35 15 29.75 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 39 DIS Sale Price MANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) Lean and Agile Project Management: How to Make Any Project 2017 26 Better, Faster, and More Cost Effective 1607 1470094 9781498739160 Terra Vanzant Stern PhD 20 20.8 GBP Lean Basics for R&D: Lean-Driven Innovation: Poweri 2016 34 ng Product Development at The Goodyear Tire & Rubber Company 1608 1470074 9781482259681 Norbert Majerus 20 27.2 GBP 1609 1470078 Managing Lean Projects 9781482251821 Ralph L. Kliem 2016 42 20 33.6 GBP 2016 50 Managing Public Sector Projects: A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, Second Edition (ASPA Series in Public Administr 1610 1480055 9781498707428 David S. Kassel 20 40 GBP 1611 1470080 PMP® Exam Practice Test and Study Guide, Tenth Edition 9781498752824 Ginger Levin,J. LeRoy W 2016 48 20 38.4 GBP 1612 1470091 Program Management (Fundamentals of Project Management) 9781472474278 Michel Thiry 2016 32.5 20 26 GBP 1613 1470043 PROJECT EXECUTION, PRCTL APPRCH IND 9781439838631 LUTCHMAN 2011 53.99 70 16.2 GBP Project Identification: Capturing Great Ideas to Dr 2015 35 amatically Improve Your Organization 1614 1470081 9781482262124 Charles A. Tryon Jr. 20 28 GBP 1615 1470089 Project Management for Engineering, Business and Technology 9781138937345 John M. Nicholas,Herman 2016 55 20 44 GBP 2016 58 Project Management for Research: A Guide for Graduate Students (Industrial Innovation Series) Adedeji B. Badiru,Christin 1616 1470092 9781482299113 20 46.4 GBP 2015 55 Project Management Maturity Model, Third Edition (PM Solutions Research) J. Kent Crawford 1617 1470070 9781482255447 20 44 GBP 1618 1470033 PROJECT MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE 9781439809938 RICHARDSON, GARY L 2010 59.99 70 18 GBP 2016 58 Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World (Best Practices and Advances in Program Management) Jamal Moustafaev 1619 1470097 9781498769242 20 46.4 GBP 2015 48 Project Scope Management: A Practical Guide to Requirements for Engineering, Product, Construction, Jamal Moustafaev 1620 1470071 9781482259483 20 38.4 GBP 1621 1470062 Real Project Management 9780749471217 Peter Taylor 2015 25 15 21.25 GBP 2016 50 Situational Project Management: The Dynamics of Success and Failure (Best Practices and Advances in Program Management) Oliver F. Lehmann 1622 1470093 9781498722612 20 40 GBP 2013 30 SIX FIGURE MANAGEMENT METHOD: HOW TO GROW YOUR BUSINESS WITH THE ONLY 6 KPIS YOU'LL EVER NEED PATRICK M. GEORGES 1623 1470057 9780749469078 40 18 GBP 1624 1470072 Software Configuration Management Handbook 9781608078431 ALEXIS LEON 2015 82 20 65.6 GBP 2016 50 Strategic Project Management: Contemporary Issues and Strategies for Developing Economies Kweku-Muata Osei-Bryso 1625 1470077 9781482225129 20 40 GBP 1626 1470083 Successful Project Sponsorship: A Time-Saver for the Busy Executive 9780749474249 Michiel van der Molen 2015 20 15 17 GBP Sustainable Program Management (Best Practices and Advances in 2014 58 Program Management Series) 1627 1470064 9781466575165 Gregory T Haugan 20 46.4 GBP 2015 35 The Influential Project Manager: Winning Over Team Members and Stakeholders (Best Practices and Advances in Program Management Series) 1628 1470066 9781466596337 Alfonso Bucero MSc PM 20 28 GBP The Performance of Projects and Project Management: 2016 75 Sustainable Delivery in Project Intensive Companies 1629 1470090 9781472421890 Laurence Lecoeuvre(Edito 20 60 GBP The Power of Project Leadership: 7 Keys to Help You 2015 30 Transform from Project Manager to Project Leader 1630 1470085 9780749472344 Susanne Madsen 15 25.5 GBP The Rules of Project Risk Management: Implementatio 2014 45 n Guidelines for Major Projects Robert J. Chapman 1631 1470060 9781472411952 20 36 GBP 1632 1470030 THE STRATEGIC PROJECT OFFICE, SECOND EDITION 9781439838129 CRAWFORD 2011 49.99 70 15 GBP Total Project Control: A Practitioner's Guide to Ma 2015 64 naging Projects as Investments, Second Edition 1633 1470075 9781498706773 STEPHEN A. DEVAUX 20 51.2 GBP Understanding Project Management: Skills and Insigh 2015 30 ts for Successful Project Delivery 1634 1470084 9780749470555 Gary Straw 15 25.5 GBP MANAGEMENT (PUBLIC ADMINISTRATION) ACILITATIVE LEADER IN CITY HALL: REEXAMINING THE 2009 57.99 SCOPE 1635 1480021 9781420068313 JAMES H. SVARA 70 17.4 GBP 1636 1041489 Business Research Methods 9781473704855 Christina Quinlan,William 2015 51 20 40.8 GBP 1637 2140422 CAD FOR FASHION DESIGN AND MERCHANDISING 9781609010638 STACY STEWART SMIT 2013 80 20 64 GBP 1638 1480049 Chartered Public Relations: Lessons from Expert Practitioners 9780749473723 Stephen Waddington(Edit 2015 30 15 25.5 GBP Competition Policies and Consumer Welfare: Corporat 2016 85 e Strategies and Consumer Prices in Developing Countries 1639 1041497 9781784717223 Lahcen Achy,Susan Joeke 20 68 GBP 1640 1480046 CONFIDENCE AT WORK 9780749467753 TAYLOR, ROS 2013 13 40 7.8 GBP 1641 1480053 Corruption in Public Administration: An Ethnographic Approach 9781785362583 David Torsello,David Tors 2016 80 20 64 GBP Event Planning and Management: A Practical Handbook 2015 25 for PR and Events Professionals (PR in Practice) Ruth Dowson,David Bass 1642 1480051 9780749471392 15 21.25 GBP HANDBOOK OF ADMINISTRATIVE REFORM AN 2008 69.99 INTERNATIONAL PERSPECTIVE 1643 1480008 9780849380655 JERRI KILLIAN 70 21 GBP 1644 2012204 Landscape Professional Practice 9781472441218 Gordon Rowland Fraser 2015 65 20 52 GBP 1645 1151261 Managerial Skills and Practices for Global Leadership 9781936237067 Bahaudin Ghulam Mujtab 2013 39 40 23.4 USD Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 40 DIS Sale Price MANAGEMENT (PUBLIC ADMINISTRATION) 2016 50 Managing Public Sector Projects: A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, Second Edition (ASPA Series in Public Administr David S. Kassel 1646 1480055 9781498707428 20 40 GBP 1647 1041365 MATHEMATICS FOR RETAIL BUYING 9781609015244 BETTE K. TEPPER 2014 96 20 76.8 GBP 1648 1480047 Performance Management in the Public Sector 9780415738101 John Halligan 2015 41 20 32.8 GBP 2015 25 Planning and Managing Public Relations Campaigns: A Strategic Approach Anne Gregory 1649 1850003 9780749468736 15 21.25 GBP 2017 80 Public Policy, Productive and Unproductive Entrepreneurship: The Impact of Public Policy on Entrepreneurial Outcomes (New Thinking in Political Econo Gregory M. Randolph,Mic 1650 1430127 9781781005804 20 64 GBP RETAILING PRINCIPLES:GLOBAL, MULTICHANNEL, AND 2013 92 MANAGERIAL VIEWPOINTS LYNDA GAMANS POL 1651 1041366 9781563677427 40 55.2 GBP Strategic Management in the Public Sector (Routledg 2015 41 e Masters in Public Management) 1652 1480048 9780415527637 PAUL JOYCE 20 32.8 GBP Strategic Procurement: Organizing Suppliers and Sup 2014 30 ply Chains for Competitive Advantage 1653 1151264 9780749472283 Caroline Booth 15 25.5 GBP 2015 45 Sustainable Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices for Sustainable Operations and Management David B. Grant,Alexander 1654 1151270 9780749473860 15 38.25 GBP The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy 2016 115 (Oxford Handbooks) Matthew D. Adler(Editor), 1655 1480056 9780199325818 20 92 GBP The PR Professional's Handbook: Powerful, Practical 2014 25 Communications (PR in Practice) Caroline Black 1656 1480050 9780749468422 15 21.25 GBP 1657 1480052 The Public Administration Workbook 9781138682085 Dennis L. Dresang 2016 45 20 36 GBP 1658 1480054 The Public Relations Handbook (Media Practice) 9781138890961 Alison Theaker 2016 30 20 24 GBP MANAGEMENT (SECURITY & STRATEGIC MANAGEMENT) A Research Agenda for Management and Organization S 2016 70 tudies (Elgar Research Agendas) 1659 1151297 9781784717018 Barbara Czarniawska,Barb 20 56 GBP 1660 1490075 Advances in Crisis and Emergency Management: Theory and Practice 9781466579484 Ali Farazmand 2017 39 20 31.2 GBP 1661 1490065 Case Studies in Strategic Planning 9781498751223 Hakan Butuner 2016 50 20 40 GBP Competition Policies and Consumer Welfare: Corporat 2016 85 e Strategies and Consumer Prices in Developing Countries 1662 1041497 9781784717223 Lahcen Achy,Susan Joeke 20 68 GBP COOPETITION: WINNING STRATEGIES FOR THE 21ST 2010 78 CENTURY SAID YAMI 1663 1490013 9781848443211 70 23.4 GBP 1664 1490063 Corporate Security Intelligence and Strategic Decision-Making 9781466592704 Justin Crump 2015 53 20 42.4 GBP Creating Competitive Advantage: How to be Strategic 2016 30 ally Ahead in Changing Markets Kevin Uphill 1665 1490070 9780749474393 15 25.5 GBP Cyber Security Management: A Governance, Risk and C 2014 79 ompliance Framework Yang-im Lee 1666 1490060 9781472432094 20 63.2 GBP 1667 1490062 Disaster and Crisis Management: Public Management Perspectives 9781138935167 Naim Kapucu(Editor),Arj 2016 95 20 76 GBP 1668 1490037 DUHAIME STRATEGIC 9780415875035 JULIE CHESLEY 2012 37 40 22.2 GBP 1669 1490044 EXCHANGE A BOLD& PROVEN APPR, THE 9781439852989 DINKIN 2011 25.99 70 7.8 GBP Fast Growing Firms in a Slow Growth Economy: Instit 2016 95 utional Conditions for Innovation 1670 1490068 9781785367106 Francesca Visintin,Daniel 20 76 GBP HANDBOOK OF RESEARCH ON STRATEGY PROCESS 2010 40 (ELGAR ORIGINAL REFERENCE) 1671 1490050 9780857933324 FRANZ W. KELLERMA 70 12 GBP Humanitarian Logistics: Meeting the Challenge of Pr 2014 45 eparing for and Responding to Disasters Peter Tatham(Editor),Mart 1672 1151278 9780749470876 15 38.25 GBP 2009 35 INVESTING WITH CONFIDENCE : UNDERSTANDING POLITICAL RISK MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY 1673 1490024 9780821378939 KEVIN W. LU; GERO V 70 10.5 USD 2016 80 Iran: At War With History (Routledge Library Editions: War and Security in the Middle East) (Volume 5) John W. Limbert 1674 1290404 9781138647596 20 64 GBP 1675 1490072 Learning to Think Strategically 9781138684751 Julia Sloan 2016 35 20 28 GBP Merger and Acquisition Strategies: How to Create Va 2016 80 lue (New Perspectives on the Modern Corporation series) 1676 1490067 9781786430670 Angelo Dringoli 20 64 GBP Middle East Peace Plans (Routledge Library Editions 2016 90 : War and Security in the Middle East) (Volume 6) 1677 1171347 9781138647633 Willard A. Beling(Editor) 20 72 GBP 1678 1202851 National Security 9781138640931 Donald M. Snow 2016 50 20 40 GBP 2016 90 Peacemaking in the Middle East: Problems and Prospects (Routledge Library Editions: War and Security in the Middle East) (Volume 9) Paul Marantz(Editor),Jani 1679 1171335 9781138651326 20 72 GBP 2016 75 Politics As a Peculiar Business: Insights from a Theory of Entangled Political Economy (New Thinking in Political Economy series) Richard E. Wagner 1680 1340162 9781785365478 20 60 GBP 2015 54 Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business Eiichi ",Eric",Kasahara 1681 1490064 9789814641555 20 43.2 GBP Principles of Emergency Management and Emergency Op 2017 50 erations Centers (EOC), Second Edition 1682 1270758 9781482235036 Michael J. Fagel 20 40 GBP REFOCUSING SCHOOL LEADERSHIP : FOREGROUNDING 2011 24.99 HUMAN DEVE 1683 1490017 9780415883306 STARRATT 70 7.5 GBP 1684 1490071 Research Methods for Strategic Management 9780415506304 Giovanni B. Dagnino(Edit 2016 35 20 28 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 41 DIS Sale Price MANAGEMENT (SECURITY & STRATEGIC MANAGEMENT) 1685 1490038 RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERN 9780415879705 ABOLHASSAN JALILV 2012 95 40 57 GBP 1686 1490025 RISK MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE 9781849803953 MARIJN VAN DAELEN, 2010 68 70 20.4 GBP 1687 1490029 RISK MANAGEMENT IN POST-TRUST SOCIETIES 9781844077021 RAGNAR E. LOFSTEDT 2009 19.99 70 6 GBP Security Management: A Critical Thinking Approach (Occupational 2014 64 Safety & Health Guide Series) 1688 1490059 9781466561779 Bobby Ricks 20 51.2 GBP SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT: THE TOTAL 2012 46 EXPERIENCE 1689 1490052 9781781006221 DAVID PARKER 40 27.6 GBP 1690 1490022 STAYING SAFE AT SCHOOL, SECOND EDITION 9781439858288 QUARLES 2011 25.99 70 7.8 GBP 1691 1490074 Strategic Alliances: Leveraging Economic Growth and Development 9781138926110 Albert N. Link(Editor),Cri 2016 95 20 76 GBP 1692 1490066 Strategic Business Decisions: A Quantitative Approach 9788132219002 R. Srinivasan 2014 68 20 54.4 GBP 2015 56 Strategic Design Thinking: Innovation in Products, Services, Experiences and Beyond Natalie W. Nixon(Editor) 1693 2041537 9781628924701 20 44.8 GBP 2016 30 Strategic Design: 8 Essential Practices Every Strategic Designer Must Master 1694 2041569 9789063694456 Giulia Calabretta,Gerda G 20 24 GBP 2010 21.95 STRATEGIC LEADERSHIP : INTEGRATING STRATEGY AND LEADERS RICHARD L. MORRILL 1695 1490020 9781607096542 70 6.59 GBP Strategic Management for the Plastics Industry: Dea 2014 88 ling with Globalization and Sustainability, Second Edition 1696 1490058 9781466505865 Roger F. Jones 20 70.4 GBP 1697 1490073 Strategic Management: The Challenge of Creating Value 9781138849242 Peter FitzRoy,James M. H 2016 50 20 40 GBP STRATEGIC PARTNERING: REMOVE CHANCE AND 2014 25 DELIVER CONSISTENT SUCCESS 1698 1490056 9780749468804 GUILLAUME BARDIN 15 21.25 GBP 2016 90 Superpowers and Client States in the Middle East: The Imbalance of Influence (Routledge Library Editions: War and Security in the Middle East) (Volum 1699 1171340 9781138651265 Moshe Efrat(Editor),Jacob 20 72 GBP 1700 1073287 Teaching and Learning Strategies in South Africa 9781473709195 Mncedisi Christian Mapha 2016 20 20 16 GBP The Gulf War: Its Origins, History and Consequences 2016 99 (Routledge Library Editions: War and Security in the Middle East) 1701 1171342 9781138651234 Not Available 20 79.2 GBP The Legal Risk Management Handbook: An Internationa 2016 45 l Guide to Protect Your Business from Legal Loss Matthew Whalley,Profess 1702 1490069 9780749477974 15 38.25 GBP The Rules of Project Risk Management: Implementatio 2014 45 n Guidelines for Major Projects Robert J. Chapman 1703 1470060 9781472411952 20 36 GBP 2016 99 The Struggle for the Middle East: The Soviet Union and the Middle East, 1958-68 (Routledge Library Editions: War and Security in the Middle East) (Vo Walter Laqueur 1704 1171355 9781138655416 20 79.2 GBP MARKETING & BRANDING Advanced Customer Analytics: Targeting, Valuing, Se 2016 30 gmenting and Loyalty Techniques (Marketing Science) Mike Grigsby 1705 1850031 9780749477158 15 25.5 GBP Architecting Experience: A Marketing Science and Di 2016 28 gital Analytics Handbook (Advances and Opportunities with Big Data and Analytics) Scot R Wheeler 1706 1850023 9789814725651 20 22.4 GBP 1707 1850041 Audio Branding: Using Sound to Build Your Brand 9780749478575 Laurence Minsky,Colleen 2017 20 15 17 GBP BRAND BIBLE: THE COMPLETE GUIDE TO BUILDING, 2012 30 DESIGNING, AND SUSTAINING BRANDS 1708 2041186 9781592537266 DEBBIE MILLMAN 20 24 GBP 1709 1850029 Brand Management Strategies 9781501318436 William D'Arienzo 2016 71 20 56.8 GBP 1710 1850042 Brand Protection in the Online World: A Comprehensive Guide 9780749478698 David N. Barnett 2016 30 15 25.5 GBP 1711 1850050 Brand Valuation (Routledge Studies in Accounting) 9781138933828 Luc Paugam,Paul André, 2016 95 20 76 GBP 1712 1850030 Brand/Story: Cases and Explorations in Fashion Branding 9781501300028 Joseph H. Hancock 2016 72 20 57.6 GBP Brands With a Conscience: How to Build a Successful 2016 20 and Responsible Brand 1713 1850038 9780749475444 Nicholas Ind(Editor),Sand 15 17 GBP Communication Design: Insights from the Creative In 2015 30 dustries (Required Reading Range) DEREK YATES,JESSIE 1714 2041536 9781472534408 20 24 GBP Contemporary Sport Marketing: Global perspectives (World 2017 90 Association for Sport Management Series) James J. Zhang(Editor),Br 1715 1240903 9781138291324 20 72 GBP Corporate Brand Personality: Re-focus Your Organiza 2016 20 tion's Culture to Build Trust, Respect and Authenticity Lesley Everett 1716 1850015 9780749471378 15 17 GBP 1717 2041545 Creating a Brand Identity: A Guide for Designers 9781780675626 Catharine Slade-Brooking 2016 20 20 16 GBP 2015 30 Decoding the Irrational Consumer: How to Commission, Run and Generate Insights from Neuromarketing Research (Marketing Science) Darren Bridger 1718 1850011 9780749473846 15 25.5 GBP 1719 2041564 Design and National Identity 9781472591036 Javier Gimeno-Martínez 2016 20 20 16 GBP Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach 2016 30 to Online Marketing Simon Kingsnorth 1720 1850032 9780749474706 15 25.5 GBP Digital Selling: How to Use Social Media and the We 2016 20 b to Generate Leads and Sell More 1721 1041508 9780749475079 Grant Leboff 15 17 GBP 1722 1850047 Ethics in Marketing: International cases and perspectives 9781138648098 Patrick E. Murphy,Gene R 2016 35 20 28 GBP 1723 1850016 Fashion Logistics: Insights Into the Fashion Retail Supply Chain 9780749472986 John Fernie,David B. Gra 2015 45 15 38.25 GBP From Big Data to Smart Data: The Strategic Route to 2015 30 Deeper Customer Insight 1724 1850012 9780749472115 Colin Strong 15 25.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 42 DIS Sale Price MARKETING & BRANDING Handbook on Research in Relationship Marketing (Res 2016 40 earch Handbooks in Business and Management series) 1725 1850027 9781783479405 Robert M. Morgan,Janet T 20 32 GBP 1726 1850037 How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generations Y and Z 9780749477172 Joeri Van den Bergh,Matti 2016 20 15 17 GBP 2016 20 In Your Creative Element: The Formula for Creative Success in Business 1727 1850039 9780749477325 Claire Bridges 15 17 GBP 1728 1161299 Internal Communications: A Manual for Practitioners (PR in Practice) 9780749469320 Liam FitzPatrick,Klavs Va 2014 25 15 21.25 GBP 1729 1041516 Internet Retailing and Future Perspectives 9781138940529 Eleonora Pantano,Bang N 2016 39 20 31.2 GBP Kapferer on Luxury: How Luxury Brands can Grow Yet Remain 2015 30 Rare Jean-Noël Kapferer 1730 1850001 9780749474362 15 25.5 GBP Malcolm McDonald on Marketing Planning: Understandi 2016 20 ng Marketing Plans and Strategy Malcolm McDonald 1731 1850035 9780749478216 15 17 GBP 1732 1850028 Market Entry Strategies (De Gruyter Textbook) 9783110425925 Mario Glowik 2016 35 15 29.75 EUR Market Research in Practice: An Introduction to Gai 2016 30 ning Greater Market Insight Paul Hague,Julia Cupman, 1733 1850036 9780749475857 15 25.5 GBP 1734 1850006 Marketing Analytics: A Practical Guide to Real Marketing Science 9780749474171 MIKE GRIGSBY 2015 30 15 25.5 GBP Marketing and Outreach for the Academic Library: New Approaches 2016 30 and Initiatives (Creating the 21st-Century Academic Library) 1735 0020586 9781442262546 Bradford Lee Eden(Editor 20 24 GBP Marketing for Special and Academic Libraries: A Pla 2016 25 nning and Best Practices Sourcebook (Medical Library Association Books Series) 1736 0020594 9781442262706 Valerie S. Gordon,Patricia 20 20 GBP Marketing in Small Businesses (Routledge Library Ed 2016 90 itions: Small Business) (Volume 10) Brian Kenny,Karen Dyso 1737 1850048 9781138685314 20 72 GBP Marketing in the Boardroom: Winning the Hearts and Minds of the 2017 30 Board Ruth Saunders 1738 1850046 9781138281813 20 24 GBP 1739 1250361 Marketing Rural Tourism: Experience and Enterprise 9781784710873 Gunjan Saxena 2016 70 20 56 GBP Marketing with Strategic Empathy: Inspiring Strateg 2016 30 y with Deeper Consumer Insight Claire Brooks 1740 1850043 9780749477547 15 25.5 GBP Market-Led Strategic Change: Transforming the proce 2016 40 ss of going to market 1741 1850045 9780415834278 Nigel F. Piercy 20 32 GBP 1742 1161300 Media Interview Techniques: A Complete Guide to Media Training 9780749474720 Robert Taylor 2015 20 15 17 GBP Membership Marketing in the Digital Age: A Handbook 2015 30 for Museums and Libraries 1743 0020601 9781442259812 Patricia Rich,Dana S. Hine 20 24 GBP Mobile Marketing: How Mobile Technology is Revoluti 2017 20 onizing Marketing, Communications and Advertising Daniel Rowles 1744 1850034 9780749479794 15 17 GBP 1745 1850008 On Purpose: Delivering a Branded Customer Experience People Love 9780749471910 Shaun Smith,Andy Millig 2015 20 15 17 GBP 1746 1850007 Paid Attention: Innovative Advertising for a Digital World 9780749473600 Faris Yakob 2015 20 15 17 GBP 2015 20 Persuasive Copywriting: Using Psychology to Influence, Engage and Sell Andy Maslen 1747 1700016 9780749473990 15 17 GBP 2015 25 Planning and Managing Public Relations Campaigns: A Strategic Approach Anne Gregory 1748 1850003 9780749468736 15 21.25 GBP Politics, Ethics and Change: The Legacy of James Ma 2016 70 cGregor Burns (New Horizons in Leadership series) 1749 1041499 9781785368929 George R. Goethals,Dougl 20 56 GBP Research Handbook on Export Marketing (Research Han 2016 40 dbooks in Business and Management series) 1750 1850025 9781784710804 Craig C. Julian,Craig C. Ju 20 32 GBP 1751 1850022 Services Marketing: People, Technology, Strategy 9781944659011 Wirtz LovelockJochen Wi 2016 50 20 40 GBP 2016 40 Social Marketing and Behaviour Change: Models, Theory and Applications Linda Brennan,Wayne Bi 1752 1850024 9781784711528 20 32 GBP 1753 1850010 Social Media Risk and Governance: Managing Enterprise Risk 9780749474577 Phil Mennie 2015 30 15 25.5 GBP 2015 56 Strategic Design Thinking: Innovation in Products, Services, Experiences and Beyond Natalie W. Nixon(Editor) 1754 2041537 9781628924701 20 44.8 GBP The 30 Day MBA in Marketing: Your Fast Track Guide 2016 17 to Business Success (30 Day MBA Series) 1755 1850033 9780749474980 Colin Barrow 15 14.45 GBP The Advertising Concept Book: Think Now, Design Lat 2016 22.5 er. A Complete guide to Creative Ideas,Strategies and Campaigns 1756 2041575 9780500518984 Pete Barry 20 18 GBP The TV Brand Builders: How to Win Audiences and Inf 2016 20 luence Viewers 1757 1850040 9780749476687 Andy Bryant,Charlie Maw 15 17 GBP Understanding Digital Marketing: Marketing Strategi 2014 20 es for Engaging the Digital Generation Damian Ryan 1758 1850019 9780749471026 15 17 GBP Understanding Social Media: How to Create a Plan fo 2015 20 r Your Business that Works 1759 1850002 9780749473563 DAMIAN RYAN 15 17 GBP 1760 1850049 Video Game Marketing: A student textbook 9781138812277 Peter Zackariasson,Mikola 2016 35 20 28 GBP 1761 1850026 Visual Branding : A Rhetorical and Historical Analysis 9781785365416 E.F. McQuarrie 2016 85 20 68 GBP When Digital Becomes Human: The Transformation of C 2015 20 ustomer Relationships 1762 1850017 9780749473235 Steven Van Belleghem 15 17 GBP Winning in Service Markets: Success through People, 2016 41 Technology and Strategy 1763 1850044 9781944659059 JOCHEN WIRTZ 20 32.8 GBP EDUCATION 1764 1073221 100 Ideas for Secondary Teachers: Teaching Philosophy and Ethics 9781472909565 John L. Taylor 2014 15 20 12 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 43 DIS Sale Price EDUCATION 2011 12.99 100+ IDEAS FOR SUPPORTING CHILDREN WITH DYSLEXIA (CONTINUUMS ONE HUNDREDS) 1765 1073010 9780826434166 GAVIN REID 70 3.9 GBP 1766 1073178 14-18 - A NEW VISION FOR SECONDARY EDUCATION 9781780938448 KENNETH BAKER 2013 18 40 10.8 GBP 1767 1073300 40 Strategies for Guiding Readers through Informational Texts 9781462526093 Barbara Moss PhD,Virgini 2016 30 20 24 USD 1768 1073290 7 Ways to Transform the Wounded Student 9780415734950 Joe Hendershott 2015 20 20 16 GBP A Breakthrough in Vocational and Technical Educatio 2015 48 n: The Singapore Story 1769 1073280 9789814616416 SONG SENG LAW 20 38.4 GBP A Political Economy of Arab Education: Policies and 2016 95 Comparative Perspectives Mohamed Alaa Abdel-Mo 1770 1171099 9781138821071 20 76 GBP 1771 1073318 A Teacher's Guide to 14-19 Policy and Practice 9781138832305 Lynn Senior 2016 22 20 17.6 GBP 1772 1072829 A TEACHER'S GUIDE TO EDUCATION LAW 9780415994637 IMBER, MICHAEL | VA 2010 35.99 70 10.8 GBP A TEACHING ASSISTANT'S GUIDE TO COMPLETING NVQ 2010 19.99 LEVEL 2 1773 1072553 9780415490184 SUSAN BENTHAM AN 70 6 GBP ABOLISHING SCHOOL FEES IN AFRICA : LESSONS FROM 2009 40 ETHIOPIA, GHANA, KENYA, MALAWI, AND MOZAMBIQUE WORLD BANK; UNICE 1774 1072598 9780821375402 70 12 USD 2010 15 ACCELERATING THE EDUCATION SECTOR RESPONSE TO HIV : FIVE YEARS OF EXPERIENCE FROM SUB-SAHARAN AFRICA DONALD BUNDY; ANT 1775 1072599 9780821379325 70 4.5 USD Achieving Education for All: Dilemmas in System-Wid 2016 55 e Reforms and Learning Outcomes in Africa Ishmael I. Munene(Editor) 1776 1073324 9781498515245 20 44 GBP ADHD in the Schools, Third Edition: Assessment and 2016 30 Intervention Strategies 1777 1640374 9781462526000 George J. DuPaul PhD,Ga 20 24 USD 2013 32 ADOLESCENT DEVELOPMENT AND SCHOOL ACHIEVEMENT IN URBAN COMMUNITIES: RESILIENCE IN THE NEIGHBORHOOD 1778 1073155 9780415894166 PATRICIA A JARVIS(E 40 19.2 GBP ADVOCACY LEADERSHIP: TOWARD A POST-REFORM 2009 24.99 AGENDA IN EDUCATION 1779 1072475 9780415994286 GARY L. ANDERSON 70 7.5 GBP AN INTRODUCTION TO MULTICULTURAL EDUCATION : 2010 24.95 FROM THEOR 1780 1072884 9781607096849 CHINAKA SAMUEL DO 70 7.49 GBP Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy 2 2016 105 016 (Annals in Entrepreneurship Education) Michael H. Morris,Eric Li 1781 1430124 9781784719159 20 84 GBP ANTI-DISCRIMINATORY PRACTICE: A GUIDE FOR THOSE 2011 24.99 WORKING 1782 1072885 9781441177414 ROSALIND MILLAM 70 7.5 GBP Argue with Me: Argument as a Path to Developing Stu 2016 20 dents' Thinking and Writing Valerie Khait 1783 1073254 9781138911406 20 16 GBP ARTS AND HUMANITIES ACADEMICS IN SCHOOLS: 2011 75 MAPPING THE P 1784 1072886 9781441106223 ANDREW FISHER 70 22.5 GBP ASPERGER SYNDROME : A PRACTICAL GUIDE FOR 2010 20.99 TEACHERS 1785 1072555 9780415483711 VAL CUMINE, JULIA D 70 6.3 GBP 1786 1072801 BEGINNING DRAMA 4-11 THIRD EDITION 9780415475839 Joe Winston and Miles Ta 2009 19.99 70 6 GBP Between the Lines: Actively Engaging Readers in the 2016 33 English Classroom Michael Anthony,Joan F. 1787 1420123 9781475829143 20 26.4 GBP 1788 1072846 BEYOND DOMINATION 9780415562713 WHITE 2010 60 70 18 GBP 1789 1073086 BEYOND INITIAL READING (RLE EDU I) 9780415694285 POTTS 2012 90 40 54 GBP 1790 1073045 BEYOND SCHOOL GATES DYSON 9780415548755 DYSON, ALAN | TODD, 2011 23.99 70 7.2 GBP 1791 1072847 BEYOND THE PRESENT AND THE PARTICUL 9780415563819 BAILEY 2010 70 70 21 GBP 1792 1072889 BODY IMAGE IN THE PRIMARY SCHOOL 9780415561914 HUTCHINSON 2011 19.99 70 6 GBP 1793 1072557 BOOK BUDDIES 9781606233085 FRANCINE R. JOHNST 2009 24 70 7.2 GBP BOOKS, BLACKBOARDS, AND BULLETS: SCHOOL 2009 23 SHOOTINGS AND VIOLENCE IN AMERICA 1794 1072144 9781578868667 MARCEL LEBRUN 70 6.9 GBP Bringing French to Life: Creative activities for 51 2015 24 1 (Bringing Languages to Life) Hilary Phillips 1795 1122016 9781138795310 20 19.2 GBP 1796 1122018 Bringing German to Life: Creative activities for 511 9781138797703 Hilary Phillips 2015 24 20 19.2 GBP 1797 2012013 Building Better Universities: Strategies, Spaces, Technologies 9780415859325 Jos Boys 2015 26 20 20.8 GBP Challenging Perceptions in Primary Education: Explo 2015 22 ring Issues in Practice 1798 1073210 9781472578372 MARGARET SANGSTE 20 17.6 GBP 1799 1073069 CHANGING FACE SPECIAL EKINS 9780415676151 EKINS 2012 25 40 15 GBP 1800 1073047 CHANGING SCHOOLS LINGARD 9780415558600 WRIGLEY 2012 30 40 18 GBP CHILD AND ADOLESCENT DEVELOPMENT IN YOUR 2012 41.99 CLASSROOM, INTERNATIONAL EDITION 1801 1073018 9781111344788 BERGIN/BERGIN 70 12.6 GBP 1802 1072613 CHILDREN'S FUTURES 9781847062697 PAUL CROLL 2010 70 70 21 GBP 2013 32 CHILDREN'S WAYS WITH SCIENCE AND LITERACY: INTEGRATED MULTIMODAL ENACTMENTS IN URBAN ELEMENTARY CLASSROOMS 1803 1073158 9780415897853 CHRISTINE C. PAPPAS( 40 19.2 GBP 1804 1073270 Classroom Instruction from A to Z 9781138935952 Barbara R. Blackburn 2016 20 20 16 GBP 1805 1072848 CONCEPTS OF INDOCTRINATION 9780415563529 SNOOK 2010 70 70 21 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 44 DIS Sale Price EDUCATION 2010 22.99 CONNECTING INQUIRY AND PROFESSIONAL LEARNING IN EDUCATION : INTERNATIONAL PERSPECTIVES AND PRACTICAL 1806 1072481 9780415478137 ANNE CAMPBELL AND 70 6.9 GBP 1807 1640356 Consultation: Creating School-Based Interventions 9781138910256 Don Dinkmeyer Jr.,Carlso 2016 38 20 30.4 GBP 1808 1400030 Copyright and E-learning: A Guide for Practitioners 9781783300600 Jane Secker,Chris Morriso 2016 50 10 45 GBP CREATING AND SUSTAINING ARTS-BASED SCHOOL 2009 75 REFORM THE A+ 1809 1072202 9780805861501 GEORGE W. NOBLIT, H 70 22.5 GBP CREATING WRITERS : A CREATIVE WRITING MANUAL 2010 25.99 FOR KEY ST 1810 1072894 9780415499026 CARTER 70 7.8 GBP CROSS CURRICULAR TEACHING AND LEARNING IN THE 2011 21.99 SECONDARY SCHOOL? SCIENCE 1811 1073141 9780415666824 BYRNE 70 6.6 GBP CROSS-CURRICULAR TEACHING AND LEARNING IN THE 2011 21.99 SECONDARY STEVENS 1812 1072896 9780415565042 70 6.6 GBP CROSS-CURRICULAR TEACHING IN THE PRIMARY 2011 21.99 SCHOOL 1813 1072897 9780415565561 TREVOR KERRY 70 6.6 GBP 1814 1072626 CULTURALLY RESPONSIVE MATHEMATICS EDUCATION 9780805862645 SHARON NELSON-BAR 2009 42.99 70 12.9 GBP 1815 1073259 Culture in School Learning: Revealing the Deep Meaning 9780415743457 Etta R. Hollins 2015 31 20 24.8 GBP 2015 40 Curriculum-Based Library Instruction: From Cultivating Faculty Relationships to Assessment (Medical Library Association Books Series) 1816 0020526 9781442231658 Amy Blevins, Megan Inm 20 32 GBP 1817 1390294 Custom Teaching Children About Health So 9781473709188 Weinstein Rosen Et a 2016 26 20 20.8 GBP 2013 28 CYBER SECURITY FOR EDUCATIONAL LEADERS:A GUIDE TO UNDERSTANDING AND IMPLEMENTING TECHNOLOGY POLICIES PHILLIPS 1818 1073169 9780415631976 40 16.8 GBP 2016 45 DBT® Skills in Schools: Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A) (Guilford Practical Intervention in the Schools) 1819 1640375 9781462525591 James J. Mazza PhD,Psy 20 36 USD 1820 1073277 Dealing with Difficult Parents 9781138938670 Todd Whitaker,Douglas J. 2016 17 20 13.6 GBP 1821 1073162 DEBATES IN DESIGN AND TECHNOLOGY EDUCATION 9780415689052 OWEN-JACKSON 2013 30 40 18 GBP 1822 1073163 DEBATES IN MATHEMATICS EDUCATION 9780415623858 LESLIE 2014 30 20 24 GBP Designing Games for Children: Developmental, Usabil 2015 34 ity, and Design Considerations for Making Games for Kids 1823 1350300 9780415729178 Carla Fisher 20 27.2 GBP Developing Young Writers in the Classroom: I've got 2016 23 something to say Gail Loane 1824 1073311 9781138653900 20 18.4 GBP Development Physical Education for All Children-5th 2016 74.5 Edition With Web Resource: Theory Into Practice Frances Cleland Donnelly, 1825 1240963 9781450441575 10 67.05 GBP Developmental and Educational Psychology for Teache 2016 25 rs: An applied approach Dennis McInerney,David 1826 1212799 9781138947726 20 20 GBP 1827 1072902 DISMANTLING CONTEMPORARY DEFICIT THINKING 9780415877107 VALENCIA, RICHARD 2010 26.99 70 8.1 GBP 1828 1073195 DISPOSED TO LEARN 9781441177117 GREG NOBLE,MEGAN 2013 29 40 17.4 GBP DISTRIBUTED LEADERSHIP ACCORDING TO THE 2009 32.99 EVIDENCE 1829 1072221 9780415992176 KENNETH LEITHWOO 70 9.9 GBP 1830 1072903 DOES EVERY CHILD MATTER? 9780415495790 SIMON, CATHERINE A. 2010 19.99 70 6 GBP 1831 1183218 Does Religious Education Matter? 9781472484321 Mary Shanahan(Editor) 2016 85 20 68 GBP DOING HISTORY : INVESTIGATING WITH CHILDREN IN 2011 26.99 ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOLS 1832 1072866 9780415873017 LEVSTIK 70 8.1 GBP 1833 1072831 DYSCALCULIA ASSESSMENT 9781441140852 BRIAN BUTTERWORTH 2010 39.99 70 12 GBP DYSPRAXIA 5-14 : IDENTIFYING AND SUPPORTING YOUNG 2009 19.99 PEOPLE WITH MOVEMENT DIFFICULTIES CHRISTINE MACINTYR 1834 1072485 9780415543965 70 6 GBP 1835 1072224 EALLY USEFUL CREATIVITY BOOK ,THE 9780415456968 DOMINIC WYSE 2009 19.99 70 6 GBP 1836 1073112 EDUC EXPERIENCE OF HIDDEN HOMELESS 9780415893732 RONALD E. HALLETT 2012 30 40 18 GBP 2015 100 Educating Adolescent Girls Around the Globe: Challenges and Opportunities (Routledge Research in International and Comparative Education) Sandra L. Stacki, Supriya 1837 1073249 9781138781108 20 80 GBP 1838 1072798 EDUCATING THE GENDERED CITIZEN 9780415408066 MADELEINE ARNOT 2009 22.99 70 6.9 GBP Educating the Profession: 40 Years of the Ifla Sect 2016 120 ion on Education and Training (Ifla Publications) Michael Seadle(Editor),Cl 1839 0020582 9783110375268 15 102 EUR Education about Religions and Worldviews: Promoting 2016 90 Intercultural and Interreligious Understanding in Secular Societies Anna Halafoff(Editor),Elis 1840 1183214 9781138683600 20 72 GBP EDUCATION AND DISADVANTAGED CHILDREN AND 2013 33 YOUNG PEOPLE MITSUKO MATSUMOT 1841 1073176 9781441117960 40 19.8 GBP Education and Ethno-Politics: Defending Identity in 2016 95 Iraq (Exeter Studies in Ethno Politics) 1842 1171094 9781138854680 Kelsey Shanks 20 76 GBP 1843 1072640 EDUCATION AND HOPE IN TROUBLED TIMES 9780415994262 SHAPIRO 2009 31.95 70 9.59 GBP 1844 1073293 Education and Technology: Key Issues and Debates 9781474235921 Neil Selwyn 2016 25 20 20 GBP 1845 1073231 Education Flashpoints: Fighting for America's Schools 9780415743853 Alan J. Singer 2014 32 20 25.6 GBP 1846 1072644 EDUCATION IN SMALL STATES 9780415560399 PETER MAYO(EDITOR) 2010 80 70 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 45 DIS Sale Price EDUCATION 1847 1073296 Education Policy Unravelled 9781474270069 Gillian Forrester,Dean Gar 2016 25 20 20 GBP 1848 1073118 EDUCATION POLICY, SPACE AND THE CIT 9780415995566 GULSON, KALERVO N.| 2011 85 70 25.5 GBP 1849 1073109 EDUCATION RECONFIGURED 9780415889636 JANE ROLAND MARTI 2011 23.99 70 7.2 GBP 1850 1193136 EDUCATION, DIALOGUE AND HERMENEUTICS 9781441100702 PAUL FAIRFIELD(EDIT 2012 35 40 21 GBP Education, Leadership and Islam: Theories, discours 2016 100 es and practices from an Islamic perspective (Routledge Research in Education) 1851 1112003 9780415833578 Saeeda Shah 20 80 GBP 1852 1073248 Education, Poverty and Gender: Schooling Muslim Girls in India 9781138900844 Latika Gupta 2015 95 20 76 GBP 1853 1072849 EDUCATION, VALUES AND MIND 9780415562133 COOPER 2010 70 70 21 GBP EDUCATIONAL EQUALITY (KEY DEBATES IN 2010 14.99 EDUCATIONAL POLICY 1854 1072908 9781441184832 BRIGHOUSE, HARRY 70 4.5 GBP EFFECTIVE INNOVATION IN THE SECONDARY 2013 28 GEOGRAPHY CURRICULUM:A PRACTICAL GUIDE 1855 1073164 9780415519069 RAWDING 40 16.8 GBP E-Learning in the 21st Century: A Community of Inqu 2016 25 iry Framework for Research and Practice D. Randy Garrison 1856 1073322 9781138953567 20 20 GBP EMERGENT LITERACY AND LANGUAGE DEVELOPMENT: 2009 24 PROMOTING LEARNING IN EARLY CHILDHOOD PHD PAULA M. RHYNE 1857 1072540 9781606233009 70 7.2 GBP Emerging Strategies for Supporting Student Learning 2016 50 : A Practical Guide for Librarians and Educators 1858 0020588 9781783300709 Barbara Allan 10 45 GBP 1859 1073077 ENGLISH EDUCATIONAL SYSTEM (RLE EDU 9780415689250 LOWNDES, G 2012 90 40 54 GBP EQUALITY, PARTICIPATION AND INCLUSION 1 : DIVERSE 2010 22.99 PERSPECTIVES 1860 1072868 9780415584227 RIX 70 6.9 GBP 2009 24 ESSENTIAL QUESTIONS IN ADOLESCENT LITERACY: TEACHERS AND RESEARCHERS DESCRIBE WHAT WORKS IN CLASSROOMS 1861 1072488 9781606232675 ELIZABETH BIRR MOJ 70 7.2 GBP 1862 1350209 ESSENTIAL SKILLS MANAGERS ISLES 9780415585545 ISLES-BUCK, EMMA | 2012 20 40 12 GBP 1863 1073272 Essentials of Online Course Design: A Standards-Based Guide 9781138780163 Kristen Sosulski 2016 23 20 18.4 GBP Essentials of Teaching Health Education With Web Re 2016 51.5 source, The: Curriculum, Instruction, and Assessment 1864 1240957 9781492507635 Sarah Benes,Holly Alperin 10 46.35 GBP Essentials of Teaching Physical Education With Web Resource, The: 2016 51.5 Curriculum, Instruction, and Assessment Stephen Mitchell,Jennifer 1865 1240965 9781492509165 10 46.35 GBP 1866 1072654 EUGENICS, RACE AND INTELLIGENCE IN EDUCATION 9780826426185 CLYDE CHITTY 2009 24.99 70 7.5 GBP 2008 20 EVOLVING REGULATORY CONTEXT FOR PRIVATE EDUCATION IN EMERGING ECONOMIES : DISCUSSION PAPER AND CASE STUDIES,THE SVAVA BJARNASON; 1867 1072656 9780821377789 70 6 USD 1868 1072851 EXPERIENCE & THE GROWTH OF UNDERSTA 9780415564908 HAMLYN 2010 60 70 18 GBP 1869 1072489 EXPLORING KEY ISSUES IN EDUCATION 9781847060846 DEREK KASSEM 2009 19.99 70 6 GBP 1870 1072911 EXPLORING THE LANDSCAPE OF SCIENTIFIC LITERACY 9780415874366 ALLAN MACKINNON( 2011 28.99 70 8.7 GBP 1871 1073061 EXPLORING WELL-BEING IN SCHOOLS 9780415603485 JOHN PETER WHITE 2011 22.99 70 6.9 GBP Expressive Writing: Foundations of Practice (It's E 2013 19 asy to W.R.I.T.E. Expressive Writing) KATHLEEN ADAMS 1872 1073173 9781475803129 40 11.4 GBP 1873 1072912 EXTENDED SCHOOLS: A GUIDE TO MAKING IT WORK 9781855397521 JULIA EVERITT 2010 24.99 70 7.5 GBP 2011 80 FABRICATING QUALITY IN EDUCATION : DATA AND GOVERNANCE 1874 1072913 9780415583428 OZGA 70 24 GBP 2013 23 Financing Schools and Educational Programs: Policy, Practice, and Politics AL RAMIREZ 1875 1073172 9781475801774 40 13.8 GBP FINDING THE RIGHT TEXTS WHAT WORKS FOR 2009 21 BEGINNING AND ST 1876 1072244 9781593858858 ELFRIEDA H. HIEBERT 70 6.3 GBP 1877 1073312 First Aid for Teacher Burnout: How You Can Find Peace and Success 9781138655478 Jenny Grant Rankin 2016 20 20 16 GBP FOSTERING COMPREHENSION IN ENGLISH CLASSES 2009 17.95 BEYOND THE B 1878 1072246 9781593858834 RAYMOND PHILIPPOT 70 5.39 GBP 2009 29.99 FOUNDATIONS OF CRITICAL RACE THEORY IN EDUCATION EDWARD TAYLOR 1879 1072663 9780415961448 70 9 GBP 2016 32 From the Laboratory to the Classroom: Translating Science of Learning for Teachers Jared Cooney Horvath(Ed 1880 1212786 9781138649644 20 25.6 GBP 1881 1072916 FUNDAMENTALS OF WORKPLACE LEARNING, THE 9780415579070 KNUD ILLERIS 2011 23.99 70 7.2 GBP 1882 1072918 GETTING THE BUGGERS EXCITED ABOUT ICT 9781441198556 KAREN ANDERSON 2011 16.99 70 5.1 GBP 1883 1072869 GETTING THE BUGGERS TO BEHAVE 9781441173140 SUE COWLEY 2010 16.99 70 5.1 GBP 1884 1073218 Getting the Buggers to Behave 9781472909213 Sue Cowley 2014 20 20 16 GBP 1885 1073224 Going to University Abroad: A guide to studying outside the UK 9780415538008 Anthony Hyde 2014 20 20 16 GBP GOVERNANCE OF TECHNICAL EDUCATION IN INDIA : KEY 2010 20 ISSUES 1886 1072921 9780821383414 ANDREAS BLOM; JAN 70 6 USD Grammar to Get Things Done: A Practical Guide for T 2016 20 eachers Anchored in Real-World Usage 1887 1073315 9781138683709 Darren Crovitz,Michelle D 20 16 GBP 1888 1073059 GREAT LITERACY DEBATE GOODWYN 9780415597647 GOODWYN 2011 25.99 70 7.8 GBP 1889 1073122 HANDBOOK OF ASIAN EDUCATION 9780805864458 ZHAO 2011 190 70 57 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 46 DIS Sale Price EDUCATION HANDBOOK OF COLLEGE READING AND STUDY 2009 50 STRATEGY RESEARCH ; 2ED 1890 1072101 9780805860016 RONA FLIPPO 70 15 GBP Handbook of International Research in Mathematics E 2016 80 ducation (100 Cases) 1891 1073258 9780415832045 David Kirshner(Editor) 20 64 GBP 1892 1073288 Handbook of Motivation at School 9781138776203 Kathryn Wentzel(Editor), 2016 82 20 65.6 GBP HANDBOOK OF RESEARCH ON ADULT LEARNING AND 2009 70 DEVELOPMENT M CECIL SMITH AND 1893 1072676 9780805858204 70 21 GBP 1894 1072595 HANDBOOK OF RESEARCH ON LITERACY AND DIVERSITY 9781606232460 LESLEY MANDEL MOR 2009 43.5 70 13.05 GBP 1895 1072677 HANDBOOK OF RESEARCH ON SCHOOL CHOICE 9780805862249 HERBERT J. WALBERG 2009 74.99 70 22.5 GBP 1896 1073304 Handbook of Writing Research, Second Edition 9781462529315 Charles A. MacArthur Ph 2016 45 20 36 USD 1897 1073036 HANDBOOK ON SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIPS 9780415963763 SANDRA L. CHRISTEN 2010 70 70 21 GBP 1898 1073092 HBK OF ADOLESCENT TRANSITION & DISA 9780415872799 KRISTINE W. WEBB(ED 2012 81 40 48.6 GBP Health and Physical Education for Elementary Classr 2016 36.5 oom Teacher With Web Resource: An Integrated Approach Retta Evans,Sandra Sims 1899 1240948 9781450459914 10 32.85 GBP Hiring the Best Staff for Your School: How to Use N 2016 20 arrative to Improve Your Recruiting Process Rick Jetter 1900 1073286 9781138125476 20 16 GBP 1901 1072929 HISTORY TEACHER'S HANDBOOK, THE 9781441145345 NEIL SMITH 2010 19.99 70 6 GBP HOW SCIENCE WORKS : EXPLORING EFFECTIVE 2011 22.99 PEDAGOGY AND PR 1902 1072930 9780415562805 TOPLIS 70 6.9 GBP HOW SCIENCE WORKS: TEACHING AND LEARNING IN THE 2011 19.99 SCIENCE 1903 1072931 9781441147073 JAMES D. WILLIAMS 70 6 GBP HOW TO' GRANTS MANUAL: SUCCESSFUL GRANTSEEKING 2011 24.95 TECHNIQU DAVID G. BAUER 1904 1073135 9781442204188 70 7.49 GBP HOW TO PLAN DIFFERENTIATED READING INSTRUCTION: 2009 18.95 RESOURCES FOR GRADES K-3 1905 1072497 9781606232644 PHD MICHAEL C. MCK 70 5.69 GBP 1906 1072852 ILLUSIONS OF EQUALITY 9780415561716 COOPER 2010 60 70 18 GBP 1907 1073171 IMPROVING COMPUTER SCIENCE EDUCATION 9780415645379 KADIJEVICH 2013 23 40 13.8 GBP 1908 1072500 IMPROVING WORKING AS LEARNING 9780415496469 ALAN FELSTEAD, ALIS 2009 21.99 70 6.6 GBP 1909 1073246 Inclusive Education in the Middle East 9781138866737 Eman Gaad 2014 35 20 28 GBP 2010 23.99 INCLUSIVE EDUCATION: A PRACTICAL GUIDE TO SUPPORTING DIVERSITY IN THE CLASSROOM 1910 1072873 9780415601481 TIM LOREMAN 70 7.2 GBP 1911 1073273 Inside Education: Exploring the art of good learning 9780415529204 Stephen O'Brien 2016 30 20 24 GBP 2011 22.99 INSPIRING CHILDREN TO READ AND WRITE FOR PLEASURE 1912 1072936 9780415565073 SEDGWICK, FRED 70 6.9 GBP 1913 1073094 INSTRUC STRAT FOR MIDDLE SEC SOC ST 9780415877060 TIMOTHY A. KEIPER 2011 29.99 70 9 GBP 1914 1073263 International Critical Pedagogy Reader 9781138017894 João Paraskeva(Editor) 2016 42 20 33.6 GBP 2010 65 INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE GOALS OF UNIVERSAL BASIC AND SECONDARY EDUCATION 1915 1072697 9780415997669 JOEL E. COHEN AND M 70 19.5 GBP 1916 1073107 INTERSECTIONALITY & RACE IN EDUCA 9780415888776 BHOPAL 2012 95 40 57 GBP 1917 1072853 JOHN DEWEY RECONSIDERED 9780415562522 PETERS 2010 60 70 18 GBP 2010 70 JOURNEY FOR INCLUSIVE EDUCATION IN THE INDIAN SUB-CONTINENT,THE MITHU ALUR AND MIC 1918 1072698 9780415988766 70 21 GBP 1919 1073313 Keeping Minds Happy and Healthy: A handbook for teachers 9781138672512 Pat Guy 2016 22 20 17.6 GBP 1920 1350211 KEY PERSONS NURSERY 2ED 9780415610391 DOROTHY Y. SELLECK 2012 22 40 13.2 GBP Language, Ideology and Education: The politics of t 2015 100 extbooks in language education 1921 1122096 9780415840385 CSILLA WENINGER(ED 20 80 GBP 1922 1073117 LANGUAGES OF EDUCATION (TROHLER) 9780415995085 TROHLER 2011 85 70 25.5 GBP Law, Lawyering and Legal Education: Building an Eth 2016 90 ical Profession in a Globalizing World (Challenges of Globalisation) Charles Sampford,Hugh B 1923 1131396 9781138793347 20 72 GBP Lead Like the Legends: Advice and Inspiration for T 2016 20 eachers and Administrators 1924 1073282 9781138948655 David I. Steinberg 20 16 GBP LEADERSHIP MINDSETS INNOVATION AND LEARNING IN 2009 22.99 THE TRAN 1925 1072303 9780415476942 LINDA KASER AND JU 70 6.9 GBP 1926 1072304 LEADING AND DEVELOPING SCHOOL-BASED NETWORKS 9780415464659 MARK HADFIELD AND 2009 23.99 70 7.2 GBP 1927 1073070 LEADING ON INCLUSION CORNWALL 9780415676229 CORNWALL 2012 30 40 18 GBP 1928 1073214 Leading Schools in Challenging Circumstances: Strategies for Success 9781441184054 Les Bell 2014 29 20 23.2 GBP 1929 1072835 LEARN TO TRANSFORM 9781441174383 DAVID CROSSLEY 2010 24.99 70 7.5 GBP 1930 1073053 LEARNING FUTURES FACER 9780415581431 KERI FACER 2011 20.99 70 6.3 GBP 1931 1073217 Learning to Learn 9781472906083 Sally Featherstone 2014 19 20 15.2 GBP 1932 1073115 LEARNING TO LIBERATE (WATSON) 9780415898379 WATSON, VAJRA 2012 30 40 18 GBP 1933 1073113 LEARNING TO TEACH IN URBAN SCHOOLS 9780415893862 HOLLINS, ETTA R. 2012 26 40 15.6 GBP 1934 1073035 LEGAL EDUCATION IN ASIA (ROUTLEDGE LAW IN ASIA) 9780415494335 STACEY STEELE AND 2010 95 70 28.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 47 DIS Sale Price EDUCATION Lesson Planning for Elementary Physical Education W 2016 40.5 ith Web Resource: Meeting the National Standards & Grade-Level Outcomes 1935 1240978 9781492513780 Shirley Holt/Hale,Tina Hal 10 36.45 GBP 1936 1072944 LIFELONG LEARNING IN PAID AND UNPAID WORK 9780415565646 D.W. LIVINGSTONE 2010 90 70 27 GBP Lifespan Transitions and Disability: A holistic per 2016 32 spective (Foundations and Futures of Education) 1937 1073264 9780415738873 Therese Cumming 20 25.6 GBP 1938 1072574 LINKING READING ASSESSMENT TO INSTRUCTION 9780415802093 ARLEEN SHEARER MA 2010 29.99 70 9 GBP 1939 1073209 LIS Education in Developing Countries (IFLA Publications) 9783110355291 C. R. Karisddappa(Editor) 2014 95 15 80.75 EUR 1940 1072575 LISTENING TO CHILDREN READ (DAVID FULTON / NASEN) 9780415498364 HUGHES, MARGARET | 2009 29.99 70 9 GBP Literacies, Learning, and the Body: Putting Theory 2016 32 and Research into Pedagogical Practice Grace Enriquez,Elisabeth 1941 1073269 9781138906211 20 25.6 GBP LITERACY AND POWER (LANGUAGE, CULTURE, AND 2010 27.99 TEACHING SERIES) JANKS, HILARY| 1942 1073030 9780415999632 70 8.4 GBP LITERACY GROWTH FOR EVERY CHILD : 2009 18.95 DIFFERENTIATED SMALL GROUP INSTRUCTION K-6 1943 1072509 9781606230688 DIANE LAPP, DOUGLA 70 5.69 GBP 1944 1072836 LITERACY IN ACTION: FOOTBALL 9780415564854 BUTLER, HEATHER 2010 19.99 70 6 GBP 2013 28 LITERACY IN THE DIGITAL UNIVERSITY:CRITICAL PERSPECTIVES ON LEARNING, SCHOLARSHIP, AND TECHNOLOGY 1945 1073165 9780415537971 GOODFELLOW 40 16.8 GBP 1946 1073303 Literacy in the Disciplines: A Teacher's Guide for Grades 5-12 9781462527922 Thomas DeVere Wolsey 2016 26 20 20.8 USD LITERACY INSTRUCTION FOR ADOLESCENTS : 2009 25.95 RESEARCH-BASED PRACTICE KAREN D. WOOD AND 1947 1072510 9781606231180 70 7.79 GBP 1948 1073298 Literacy, Media, Technology: Past, Present and Future 9781474257992 Becky Parry(Editor),Cath 2016 90 20 72 GBP LITERACY: HELPING STUDENTS CONSTRUCT MEANING, 2012 44.99 INTERNATIONAL EDITION 1949 1073024 9781111357498 COOPER/KIGER/ROBIN 70 13.5 GBP LOST GENERATION?: NEW STRATEGIES FOR YOUTH AND 2010 16.99 EDUCATIO 1950 1072945 9781441134707 ALLEN, MARTIN 70 5.1 GBP 1951 1073276 Making a Difference in Education: What the evidence says 9780415529228 Anna Vignoles 2015 27 20 21.6 GBP Managing Staff for Improved Performance: Human Reso 2017 25 urce Management 1952 1460145 9781474262057 David Middlewood,Ian A 20 20 GBP MasterClass in Geography Education: Transforming Te 2015 29 aching and Learning Sue Brindley(Series Editor 1953 1080565 9781472535719 20 23.2 GBP Math Intervention P-2: Building Number Power with F 2016 20 ormative Assessments, Differentiation, and Games, Grades PreK-2 Jennifer Taylor-Cox 1954 1073289 9781138915626 20 16 GBP 1955 1072578 MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR PRIMARY TEACHERS 9780415559232 SUGGATE, JENNIFER | 2010 21.99 70 6.6 GBP MATHEMATICAL LITERACY DEVELOPING IDENTITIES OF 2009 30.99 INCLUSIO 1956 1072321 9780805846874 YVETTE SOLOMON 70 9.3 GBP Mathematics Education: A Critical Introduction (Cri 2017 25 tical Introductions in Education) 1957 1073310 9781138243286 Mark Wolfmeyer 20 20 GBP 1958 1073096 MATHEMATICS TEACHER NOTICING 9780415878630 SHERIN 2011 30.99 70 9.3 GBP MATHEMATICS TEACHING, LEARNING AND LIBERATION 2009 39.99 IN THE LIVES OF BLACK CHILDREN DANNY MARTIN(EDIT 1959 1072712 9780805864649 70 12 GBP MATHS HOMEWORK FOR KEY STAGE 2 (ACTIVE 2011 24.99 HOMEWORK) PARFITT, VICKI | FORS 1960 1072947 9780415496254 70 7.5 GBP 2013 25 MAXIMISING THE IMPACT OF TEACHING ASSISTANTS:GUIDANCE FOR SCHOOL LEADERS AND TEACHERS RUSSELL 1961 1073170 9780415661287 40 15 GBP 1962 1072322 MAXIMISING THE POTENTIAL OF YOUR TAS 9780415457217 SUE CUNNINGHAM, SU 2009 20 70 6 GBP MEETING THE NEEDS OF YOUR MOST ABLE PUBLIS IN 2006 25 ART EARLE 1963 1071733 9781843123316 70 7.5 GBP 1964 1073204 Meeting the Needs of Your Most Able Pupils: Geography 9781843123354 JANE FERRETTI 2007 32.99 70 9.9 GBP 1965 1073201 Meeting the Needs of Your Most Able Pupils: History 9781843122876 BARNES, STEVE 2007 32.99 70 9.9 GBP 1966 1073203 Meeting the Needs of Your Most Able Pupils: Mathematics 9781843123286 MCCLURE, LYNNE | PI 2007 32.99 70 9.9 GBP 1967 1073200 Meeting the Needs of Your Most Able Pupils: MFL 9781843123323 INGRAM, GRETCHEN 2008 32.99 70 9.9 GBP 1968 1072717 MINDFUL EDUCATION FOR ADHD STUDENTS 9781441179937 PROULX-SCHIRDUAN, 2009 18.99 70 5.7 GBP MORE SECONDARY STARTERS AND PLENARIES: 2013 13 CREATIVE ACTIVITIES, READY-TO-USE IN ANY SUBJECT 1969 1073188 9781441177186 MIKE GERSHON 40 7.8 GBP Motivating Unwilling Learners in Further Education: 2017 20 The key to improving behaviour 1970 1073294 9781472942395 Susan Wallace 20 16 GBP 1971 1072855 NEW ESSAYS IN THE PHILOSOPHY OF EDU 9780415564519 LANGFORD 2010 70 70 21 GBP NEW LIVES OF TEACHERS (TEACHER QUALITY AND 2010 25.99 SCHOOL DEVEL 1972 1072952 9780415484602 DAY, CHRIS | GU, QIN 70 7.8 GBP New Perspectives in Philosophy of Education: Ethics 2016 29 , Politics and Religion David Lewin(Editor),Alex 1973 1073325 9781474282642 20 23.2 GBP Nurturing Wellbeing Development in Education: From 2016 30 little things, big things grow 1974 1073274 9781138793835 Faye McCallum(Editor),D 20 24 GBP 1975 1073134 ON COURSE STUDY SKILLS PLUS EDITION, IE 9781439085233 DOWNING 2011 45.99 70 13.8 GBP Organizing the Early Literacy Classroom: How to Pla 2016 18 n for Success and Reach Your Goals (Essential Library of Prek-2 Literacy) Sharon Walpole PhD,Mic 1976 1073323 9781462526529 20 14.4 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 48 DIS Sale Price EDUCATION 1977 1073262 Outstanding Assessment for Learning in the Classroom 9781138824508 Jayne Bartlett 2015 20 20 16 GBP 1978 1073295 Pedagogy of the Heart (Bloomsbury Revelations) 9781474299114 Paulo Freire 2016 15 20 12 GBP Pedagogy, Politics and Philosophy of Peace: Interro 2017 90 gating Peace and Peacemaking (Bloomsbury Critical Education) 1979 1073299 9781474282796 Carmel Borg(Editor),Mich 20 72 GBP 2010 27.99 PERSISTENT INEQUALITY: CONTEMPORARY REALITIES IN THE EDUCATION OF UNDOCUMENTED LATINA/O STUDENTS (CRITICAL EDUCATOR) 1980 1072726 9780415957946 PABON LOPEZ, MARIA 70 8.4 GBP 1981 2041519 Perspectives on Art Education: Conversations Across Cultures 9783110440782 Ruth Mateus-Berr,Michael 2015 35 15 29.75 EUR 1982 1072856 PHILOSOPHERS AS EDUCAT REFORMERS 9780415564748 GORDON 2010 80 70 24 GBP 1983 1073219 Pimp Your Lesson!: Prepare, Innovate, Motivate and Perfect 9781472905154 Leah Kirkman 2014 17 20 13.6 GBP PLACE- AND COMMUNITY-BASED EDUCATION IN 2010 26.99 SCHOOLS 1984 1072953 9780415875196 SMITH 70 8.1 GBP 1985 1350208 PLAN APPROP CURRIC EARLY YEARS 9780415583046 ROSEMARY RODGER 2012 27 40 16.2 GBP Planning to Teach Writing: A practical guide for pr 2016 25 imary school teachers 1986 1073291 9781138844414 Emma Caulfield 20 20 GBP 1987 1072858 PLATO, UTILITARIANISM AND EDUCATION 9780415562508 BARROW 2010 70 70 21 GBP 1988 1073076 PLAYFUL PRACTICE CORKE 9780415687676 CORKE, MARGARET 2012 23 40 13.8 GBP 1989 1072956 PRACTICAL SECONDARY SCIENCE 9781847065049 IAN ABRAHAMS 2011 22.99 70 6.9 GBP 1990 1073281 Practical Statistics for Educators 9781442242869 Ruth Ravid professor eme 2014 33 20 26.4 GBP 1991 1073072 PREVENTING CLASSROOM DISRUPTION (RL 9780415682626 TIM HARPER 2012 99 40 59.4 GBP 1992 1072361 PRIMARY TEACHING TODAY AN INTRODUCTION 9780415475549 DENIS HAYES 2009 16.99 70 5.1 GBP 2010 11.95 PRIVILEGED THINKING IN TODAY'S SCHOOLS: THE IMPLICATION DAVID BARNETT 1993 1072959 9781607099703 70 3.59 GBP 2009 70 PROBLEM WITH BOYS' EDUCATION BEYOND THE BACKLASH,THE WAYNE MARTINO, MI 1994 1072816 9781560236825 70 21 GBP 2010 40 PROMISE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN,THE 1995 1072742 9780821377598 EMILIANA VEGAS; LU 70 12 USD 1996 1072745 RACE, WHITENESS, AND EDUCATION 9780415993173 Leonardo, Zeus| 2009 24.99 70 7.5 GBP RAISING THE ACHIEVEMENT OF ALL PUPILS WITHIN AN 2010 18.99 INCLUSIVE SETTING 1997 1072880 9780415549493 Wallace, Belle | Leyden, S 70 5.7 GBP 1998 1073159 READING - FROM WORDS TO MULTIPLE TEXTS 9780415501958 JEAN-FRANCOIS ROUE 2013 32 40 19.2 GBP 1999 1072516 READING MORE, READING BETTER 9781606232859 ELFRIEDA H. HIEBERT 2009 21.95 70 6.59 GBP READING TO LEARN IN THE CONTENT AREAS, 2012 38.99 INTERNATIONAL EDITION 2000 1073039 9781111827335 RICHARDSON/MORGA 70 11.7 GBP Readings for Reflective Teaching in Further, Adult 2015 95 and Vocational Education Margaret Gregson(Editor), 2001 1073283 9781472586506 20 76 GBP 2002 1072961 REALLY USEFUL ELEMENTARY SCIENCE BOOK, THE 9780415958196 BLOOM, JEFFREY W. 2011 21.99 70 6.6 GBP 2003 1073058 REALLY USEFUL ICT BOOK, THE 9780415592772 JESSON 2012 28 40 16.8 GBP 2004 1071240 REALLY USEFUL MATHS BOOK 9780415252089 T.BROWN 2005 17.99 70 5.4 GBP REALLY USEFUL PHYSICAL EDUCATION BOOK (REALLY 2011 23.99 USEFUL SERIES),THE SID HAYES(EDITOR) 2005 1072839 9780415498272 70 7.2 GBP 2006 1073284 Reflective Teaching in Further, Adult and Vocational Education 9781780937922 Margaret Gregson,Yvonne 2015 25 20 20 GBP 2007 1073213 Reforms in Islamic Education: International Perspectives 9781441101341 Yasir Suleiman(Editor) 2014 95 20 76 GBP RE-FRAMING LITERACY (LANGUAGE, CULTURE, AND 2011 29.99 TEACHING SE 2008 1073032 9780415995535 ANDREWS, RICHARD 70 9 GBP 2009 1072962 REINVENTING OUR SCHOOLS 9780415561341 BANGS, JOHN | GALTO 2011 24.99 70 7.5 GBP Relationships That Work: Four Ways to Connect (and Set 2016 20 Boundaries) with Colleagues, Students, and Parents (100 Cases) 2010 1073253 9781138843035 Jeremy Dew 20 16 GBP Religion in the Primary School: Ethos, diversity, c 2015 100 itizenship (Foundations and Futures of Education) 2011 1073257 9780415714877 Peter Hemming 20 80 GBP RESEARCHING VIOLENCE, DEMOCRACY AND THE RIGHTS 2010 24.99 OF PEOPLE SCHOSTAK, JOHN F. | 2012 1072802 9780415478786 70 7.5 GBP 2013 1073012 RESOURCES FOR TEACHING ENGLISH 9781441102119 HELENA CERANIC 2011 29.99 70 9 GBP 2014 1072964 RESOURCES FOR TEACHING ENGLISH: 14-16 9780826421005 DAVID A. HILL 2010 29.99 70 9 GBP 2015 1072965 RESOURCES FOR TEACHING HISTORY : 11-14 9780826424556 SUSIE HODGE 2010 29.99 70 9 GBP 2016 1072966 RESOURCES FOR TEACHING HISTORY : 14-16 9780826422385 SUSIE HODGE 2010 29.99 70 9 GBP 2017 1072967 RESOURCES FOR TEACHING MATHEMATICS: 14-16 9780826436030 COLIN FOSTER 2010 29.99 70 9 GBP Rethinking Education through Critical Psychology: C 2016 29 ooperative schools, social justice and voice (Concepts for Critical Psychology) Gail Davidge 2018 1212787 9781138937741 20 23.2 GBP Rethinking Field Experiences in Preservice Teacher 2015 32 Preparation: Meeting New Challenges for Accountability Etta R. Hollins 2019 1073250 9781138823860 20 25.6 GBP 2015 32 Rethinking Learning in an Age of Digital Fluency: Is being digitally tethered a new learning nexus? (Current Debates in Educational Psychology) Maggi Savin-Baden 2020 1073252 9780415738187 20 25.6 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 49 DIS Sale Price EDUCATION RETHINKING SCHOOL FEEDING : SOCIAL SAFETY NETS, 2009 22 CHILD DEVELOPMENT, AND THE EDUCATION SECTOR 2021 1072758 9780821379745 DONALD BUNDY; CAR 70 6.6 USD RIGHT TO CHILDHOODS: CRITICAL PERSPECTIVES ON 2008 70 RIGHTS, D 2022 1072381 9780826495686 DIMITRA HARTAS 70 21 GBP 2023 1073320 Rigor and Assessment in the Classroom (A to Z) 9781138936140 Barbara R. Blackburn 2017 16 20 12.8 GBP 2024 1072804 ROUTLEDGE EDUCATION STUDIES READER,THE 9780415482363 JAMES ARTHUR AND I 2010 25.99 70 7.8 GBP 2010 135 ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK OF ENGLISH, LANGUAGE AND LITERACY TEACHING (ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOKS OF EDUCATION),THE 2025 1073028 9780415469036 DOMINIC WYSE, RICH 70 40.5 GBP ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK OF THE 2010 135 SOCIOLOGY OF EDUCATION,THE 2026 1072760 9780415486637 MICHAEL W. APPLE, S 70 40.5 GBP RTI IN THE CLASSROOM: GUIDELINES AND RECIPES FOR 2009 23 SUCCESS 2027 1072543 9781606232972 KELLY MCGRAW 70 6.9 GBP 2028 1640423 School Counseling in the 21st Century 9781138838291 Sejal Parikh Foxx,Stanley 2016 70 20 56 GBP 2029 1170929 Schools for Conflict or for Peace in Afghanistan 9780231169288 Dana Burde 2014 40 20 32 USD 2030 1072876 SCIENCE 5-11 9780415480451 HOWE, ALAN | DAVIE 2009 19.99 70 6 GBP 2031 1073060 SECOND LANG THROUGH DRAMA WINSTON 9780415597791 WINSTON 2012 25 40 15 GBP 2011 19.99 SECONDARY ENGLISH: PLANNING FOR LEARNING IN THE CLASSRO NICOLA ONYETT 2032 1072976 9781441143136 70 6 GBP 2013 17 SECONDARY STARTERS AND PLENARIES: ENGLISH: CREATIVE ACTIVITIES, READY-TO-USE FOR TEACHING ENGLISH (CLASSROOM STARTERS AND PLENARIES) 2033 1073187 9781441199782 JOHNNIE YOUNG 40 10.2 GBP 2014 17 SECONDARY STARTERS AND PLENARIES: GEOGRAPHY: READY-TO-USE ACTIVITIES FOR TEACHING GEOGRAPHY (CLASSROOM STARTERS AND PLENARIES) BRIN BEST 2034 1073192 9781441110916 20 13.6 GBP 2013 15 SECONDARY STARTERS AND PLENARIES: HISTORY: READY-TO-USE ACTIVITIES FOR TEACHING HISTORY 2035 1073189 9781441171931 MIKE GERSHON 40 9 GBP 2036 1073074 SELECTED WORKS OF MICHAEL PETERS 9780415686051 PETERS, MICHAEL A 2012 95 40 57 GBP 2037 1072977 SHAPING A NEW EDUCATIONAL LANDSCAPE 9780826432582 COATES, MAX 2010 24.99 70 7.5 GBP 2009 80 SOCCER, SCHOOLMASTERS AND THE SPREAD OF ASSOCIATION FOOTBALL J. A. Mangan Colm F. Hic 2038 1072795 9780415348348 70 24 GBP 2039 1072978 SOCIAL CLASS, GENDER AND EXCLUSION FROM SCHOOL 9780415553025 KANE 2011 24.99 70 7.5 GBP 2040 1073266 Sociology of Education: A Critical Reader 9781138843004 Ryan W. Coughlan(Editor 2016 43 20 34.4 GBP 2015 75 Spatial Design Education: New Directions for Pedagogy in Architecture and Beyond Ashraf M. Salama 2041 2012202 9781472422873 20 60 GBP 2042 1073260 Speak, Listen and Learn: Teaching resources for ages 7-13 9781138840560 Tony Wood 2015 23 20 18.4 GBP 2043 1073044 SPEAKING LISTENING CLASSROOM DAWES 9780415481519 DAWES 2011 20.99 70 6.3 GBP 2044 1072528 SPECIAL EDUCATION HANDBOOK: AN A-Z GUIDE,THE 9780415490207 MICHAEL FARRELL 2009 22.99 70 6.9 GBP 2045 1073149 STARTING OUT RIGHT: BEGINNING-BAND PEDAGOGY 9780810883017 ROWMAN 2012 38 40 22.8 GBP 2046 1073279 Study Guide to Dealing with Difficult Parents 9781138963467 TODD WHITAKER,DOU 2016 11 20 8.8 GBP 2047 1072806 STUDYING PGCE GEOGRAPHY AT M-LEVEL 9780415490757 CLARE BROOKS 2010 22.99 70 6.9 GBP 2048 1380097 Supporting Children with Cerebral Palsy (David Fulton / Nasen) 9781138187429 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2049 1073265 Supporting Children with Down's Syndrome (David Fulton / Nasen) 9781138914858 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2050 1380096 Supporting Children with Dyslexia (David Fulton / Nasen) 9781138185616 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2051 1073256 Supporting Children with Medical Conditions (David Fulton / Nasen) 9781138914919 Hull City Council 2016 24 20 19.2 GBP Supporting Children with... 11 pack: Supporting Chi 2015 19 ldren with Autistic Spectrum Disorders (David Fulton / Nasen) 2052 1350301 9781138855144 Hull City Council 20 15.2 GBP Supporting Children with... 11 pack: Supporting Chi 2015 20 ldren with Speech and Language Difficulties (David Fulton / Nasen) 2053 1073255 9781138855113 Hull City Council 20 16 GBP 2009 19.99 SUPPORTING TEACHING AND LEARNING IN THE SECONDARY SCHOO MARILYN LEASK AND 2054 1072409 9780415358842 70 6 GBP 2014 26 Sustained Shared Thinking in the Early Years: Linking theory to practice (David Fulton Books) Kathy Brodie 2055 1350292 9780415713436 20 20.8 GBP 2010 15 SUSTAINING EDUCATIONAL AND ECONOMIC MOMENTUM IN AFRICA 2056 1073006 9780821383773 THE WORLD BANK 70 4.5 USD 2057 1072010 SYMBOLIC CLOTHING IN SCHOOLS 9780826497666 DIANNE GERELUK 2008 15 70 4.5 GBP Teacher Learning and Leadership: Of, By, and For Te 2016 30 achers (Teacher Quality and School Development) 2058 1073321 9781138941885 Ann Lieberman,Carol Ca 20 24 GBP TEACHER PREPARATION FOR BILINGUAL STUDENT 2011 35.99 POPULATIONS 2059 1072984 9780415877404 BELINDA BUSTOS FLO 70 10.8 GBP Teaching Advanced Literacy Skills: A Guide for Lead 2016 32 ers in Linguistically Diverse Schools PhD Nonie K. Lesaux Ph 2060 1073301 9781462526468 20 25.6 USD 2061 1073287 Teaching and Learning Strategies in South Africa 9781473709195 Mncedisi Christian Mapha 2016 20 20 16 GBP 2009 23.99 TEACHING BY NUMBERS: DECONSTRUCTING THE DISCOURSE OF STANDARDS AND ACCOUNTABILITY IN EDUCATION 2062 1072522 9780415962742 PETER TAUBMAN 70 7.2 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 50 DIS Sale Price EDUCATION Teaching Children and Adolescents Physical Educatio 2016 44.5 n 4th Edition With Web Resource 2063 1240956 9781450452939 George Graham,Eloise Elli 10 40.05 GBP Teaching Chinese Literacy in the Early Years: Psych 2015 100 ology, pedagogy and practice (Routledge Research in Language Education) 2064 1122009 9780415841290 Hui Li 20 80 GBP Teaching Emergent Bilingual Students: Flexible Appr 2016 30 oaches in an Era of New Standards C. Patrick Proctor EdD(Ed 2065 1073302 9781462527182 20 24 USD Teaching English as an Additional Language in Secon 2016 22 dary Schools: Theory and practice 2066 1073317 9781138783539 Seán Bracken,Catharine D 20 17.6 GBP Teaching English to Young Learners: Critical Issues 2015 29 in Language Teaching with 3-12 Year Olds Janice Bland(Editor) 2067 1122174 9781472588562 20 23.2 GBP Teaching for EcoJustice: Curriculum and Lessons for 2015 30 Secondary and College Classrooms 2068 1073251 9781138832923 Rita J. Turner 20 24 GBP 2069 1073306 Teaching Online: A Practical Guide 9780415832434 Susan Ko,Steve Rossen 2017 32 20 25.6 GBP Teaching Science Creatively (Learning to Teach in t 2016 25 he Primary School Series) 2070 1350356 9781138909779 Dan Davies,Deb McGrego 20 20 GBP TEACHING SECONDARY MATHEMATICS AS IF THE 2013 26 PLANET MATTERS COLES 2071 1073168 9780415688444 40 15.6 GBP Teaching Secondary Science: Constructing Meaning an 2015 26 d Developing Understanding Jim Baker 2072 1073245 9781138833425 20 20.8 GBP Teaching Tactical Creativity in Sport: Research and 2015 95 Practice (Routledge Studies in Physical Education and Youth Sport) DANIEL MEMMERT 2073 1240822 9780415745901 20 76 GBP 2074 1073261 Teaching the Holocaust: Practical approaches for ages 11-18 9781138791008 Michael Gray 2015 24 20 19.2 GBP TEACHING TOUGH KIDS: SIMPLE AND PROVEN 2010 24.99 STRATEGIES FOR STUDENT SUCCESS 2075 1072778 9780415460606 Mark le Messurier 70 7.5 GBP TECHNOLOGY, LITERACY, LEARNING A MULTIMODAL 2009 22.99 APPROACH 2076 1072427 9780415478830 CAREY JEWITT 70 6.9 GBP 2077 1073309 Ten Steps for Genuine Leadership in Schools 9781138223592 David M. Fultz 2017 20 20 16 GBP The Adult Learner: The definitive classic in adult 2015 40 education and human resource development Richard A. Swanson 2078 1151230 9780415739023 20 32 GBP 2079 1073180 THE ART AND CRAFT OF PEDAGOGY 9780567299154 RICHARD HICKMAN 2013 29 40 17.4 GBP THE BEHAVIOUR GURU: BEHAVIOUR MANAGEMENT 2010 16.99 SOLUTIONS FOR TOM BENNETT 2080 1072990 9781441128607 70 5.1 GBP 2081 1820133 The Bloomsbury Reader in Religion and Childhood 9781474251099 Anna Strhan(Editor),Step 2017 29 20 23.2 GBP The Classes They Remember: Using Role-Plays to Brin 2016 20 g Social Studies and English to Life David Sherrin 2082 1073275 9781138938694 20 16 GBP 2083 1072845 THE DESIGN OF LEARNING SPACES 9781855397743 WOOLNER, PAMELA 2010 24.99 70 7.5 GBP The Elephant in the Staffroom: How to reduce stress 2016 17 and improve teacher wellbeing 2084 1073314 9781138681484 Chris Eyre 20 13.6 GBP The End of Public Schools: The Corporate Reform Age 2016 30 nda to Privatize Education 2085 1073268 9781138804494 David W. Hursh 20 24 GBP 2086 1073247 The Europa World of Learning 2016 9781857437683 EUROPA PUBLICATIO 2016 760 20 608 GBP 2087 0030247 The Europa World of Learning 2017 9781857438321 Europa Publications(Edito 2016 875 20 700 GBP THE GRASSROOTS GUIDE TO PRIMARY ICT: EMBEDDING 2014 20 THE BASICS AND BEYOND 2088 1073194 9781441144003 JON AUDAIN 20 16 GBP 2089 1071989 THE HOME-SCHOOL CONNECTION 9780805857856 RODRIGUEZ-BROWN 2009 24 70 7.2 GBP THE IF MACHINE: PHILOSOPHICAL ENQUIRY IN THE 2011 17.99 CLASSROOM, 2090 1072991 9781441155832 PETER WORLEY 70 5.4 GBP The Literacy Coaching Handbook: Working With Teache 2017 20 rs to Increase Student Achievement Diana Sisson,Betsy Sisson 2091 1073316 9781138692602 20 16 GBP The Posthuman Child: Educational transformation thr 2016 30 ough philosophy with picturebooks (Contesting Early Childhood) 2092 1073319 9781138858442 Karin Murris 20 24 GBP THE READING SPECIALIST (SOLVING PROBLEMS IN THE 2009 20 TEACHING OF LITERACY) 2093 1072589 9781606234068 RITA M. BEAN 70 6 GBP The Really Useful Physical Education Book: Learning 2016 25 and teaching across the 11-16 age range Gary Stidder(Editor),Sid 2094 1073307 9781138187153 20 20 GBP 2095 1231314 The Sociology of Education: A Systematic Analysis 9781138237360 Jeanne Ballantine,Floyd 2017 90 20 72 GBP 2096 1073212 The Spider Strategy: Six Steps To Outstanding 9781472908643 Marcella McCarthy 2014 19 20 15.2 GBP The STEM Coaching Handbook: Working with Teachers t 2016 20 o Improve Instruction Terry Talley 2097 1390296 9781138651036 20 16 GBP The Trouble with Maths: A practical guide to helpin 2016 30 g learners with numeracy difficulties Steve Chinn 2098 1073308 9781138187467 20 24 GBP 2099 1071076 THEORY AND PRACTICE OF LEARNING 9780749438593 PETER JARV 2003 27.99 70 8.4 GBP 2100 1073065 TRANSFORMATION CHILDREN'S SERVICES 9780415618496 FORBES 2012 35 40 21 GBP 2101 1073075 TRANSFORMING EDUCATION CALDWELL 9780415687027 CALDWELL, BRIAN V 2012 30 40 18 GBP Transforming Schools: Creativity, Critical Reflecti 2017 25 on, Communication, Collaboration 2102 1073297 9781474232623 Miranda Jefferson,Michae 20 20 GBP Translation and Language Education: Pedagogic Appro 2014 29 aches Explored (Translation Theories Explored) 2103 1122014 9781138789890 Sara Laviosa 20 23.2 GBP 2104 1073052 TURNING PUPILS LEARNING ELKINGTON 9780415577748 ROB ELKINGTON 2012 23 40 13.8 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 51 DIS Sale Price EDUCATION 2105 1072993 UILDING BLOCKS OF PRESCHOOL SUCCESS , THE 9781606236932 SHARON WALPOLE PH 2010 16 70 4.8 GBP 2106 1072994 UNDERSTANDING ADULT FUNCTIONAL LITERACY 9780415882484 WHITE, SHEIDA 2011 34.99 70 10.5 GBP UNDERSTANDING ART EDUCATION: ENGAGING 2010 22.99 REFLEXIVELY WITH PRACTICE 2107 1072796 9780415367400 NICHOLAS ADDISON 70 6.9 GBP Understanding Early Years Education across the UK: Comparing 2016 26 practice in England, Northern Ireland, Scotland and Wales 2108 1350310 9781138022720 Nicky Hirst(Editor) 20 20.8 GBP UNDERSTANDING PUPIL BEHAVIOUR CLASSROOM 2009 18.99 MANAGEMENT TECHNIQUES FOR TEACHERS RAMON LEWIS 2109 1072786 9780415483537 70 5.7 GBP 2110 1073091 URBAN EDUCATION 9780415872416 ROBERT RUEDA(EDIT 2012 62 40 37.2 GBP Using Debate in the Classroom: Encouraging Critical 2016 24 Thinking, Communication, and Collaboration Karyl A. Davis(Editor),M. 2111 1390298 9781138899544 20 19.2 GBP 2112 1073285 Using Emerging Technologies to Develop Professional Learning 9781138186446 JEAN MURRAY(EDITO 2016 90 20 72 GBP Using Games and Simulations for Teaching and Assessment: Key 2016 32 Issues Harold F. O'Neil(Editor),E 2113 1073305 9780415737883 20 25.6 GBP 2114 1072788 USING THE MEDICAL MODEL IN EDUCATION 9781847061171 TURNER, DAVID A. 2010 70 70 21 GBP USING THE RESULTS OF A NATIONAL ASSESSMENT OF 2009 25 EDUCATIONAL ACHIEVEMENT, VOL. 5 2115 1072789 9780821379295 SCOTT MURRAY 70 7.5 USD 2116 1072861 VALUES, EDUCATION AND THE ADULT 9780415563598 PATERSON 2010 80 70 24 GBP 2117 1072791 VOCATIONAL AND PROFESSSIONAL CAPABILITY 9781847061188 GERARD LUM 2009 70 70 21 GBP 2118 1073033 Wasted: Why Education Isn't Educating 9781847064165 FRANK FUREDI 2009 16.99 70 5.1 GBP 2119 1072997 WHAT ENGLISH LANGUAGE TEACHERS NEED TO KNOW I 9780415806398 MURRAY, DENISE E. | 2011 25.99 70 7.8 GBP 2120 1072998 WHAT ENGLISH LANGUAGE TEACHERS NEED TO KNOW II 9780415806411 MURRAY, DENISE E. | 2011 25.99 70 7.8 GBP 2016 50 What Is a Public Education and Why We Need It: A Philosophical Inquiry into Self-Development, Cultural Commitment, and Public Engagement (Philosophy 2121 1193548 9781498517225 Walter Feinberg 20 40 GBP What's the Buzz? For Early Learners: A complete soc 2015 31 ial skills foundation course 2122 1073267 9781138777040 Madhavi Nawana Parker 20 24.8 GBP WHY ARE YOU SHOUTING AT US?: THE DOS AND DON'TS 2015 17 OF BEHAVIOUR MANAGEMENT 2123 1073186 9781441185150 LISA MARIE HALL(ILL 20 13.6 GBP 2124 1072841 WHY DO I NEED A TEACHER WHEN I'VE GOT GOOGLE? 9780415468336 GILBERT, IAN 2011 16.99 70 5.1 GBP WINNING THE H FACTOR: THE SECRETS OF HAPPY 2010 17.99 SCHOOLS SMITH, ALISTAIR 2125 1072999 9781855395701 70 5.4 GBP 2126 1073000 WOMEN AND EDUCATION ; 4 VOLS SET 9780415549394 JANE MARTIN 2011 685 70 205.5 GBP 2127 1073146 Working with Children in Art Therapy 9780415017381 CASE, CAROLINE | DA 2009 25 70 7.5 GBP 2128 1073271 Writing Essays: A Guide for Students in English and the Humanities 9781138916692 Richard Marggraf Turley 2016 15 20 12 GBP 2129 1073197 Writing Models Year 4 9781843120957 CORBETT, PIE 2004 22.99 70 6.9 GBP 2130 1073202 Writing Models Year 6 9781843120971 CORBETT, PIE 2004 22.99 70 6.9 GBP 2131 1073064 WYBE 2012 POLICY BORROWING & LENDIN 9780415615242 FLORIAN WALDOW(E 2012 100 40 60 GBP YOUNG ADULT LITERATURE AND ADOLESCENT 2010 28.99 IDENTITY ACROSS C JANET ALSUP 2132 1073003 9780415876995 70 8.7 GBP 2013 35 YOUNG CHILDREN BECOMING THE CURRICULUM: DELEUZE, TE WHARIKI AND CURRICULAR UNDERSTANDINGS MARG SELLERS 2133 1073152 9780415536110 40 21 GBP YOUNG PEOPLE AND EVERYDAY MULTICULTURALISM 2013 34 (CRITICAL YOUTH STUDIES) ANITA HARRIS 2134 1073156 9780415881968 40 20.4 GBP EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) 2011 12.99 100+ IDEAS FOR SUPPORTING CHILDREN WITH DYSLEXIA (CONTINUUMS ONE HUNDREDS) 2135 1073010 9780826434166 GAVIN REID 70 3.9 GBP 2136 1350202 33 WAYS TO HELP WITH SPELLING 9780415560801 MORRIS, HEATHER | S 2011 20.99 70 6.3 GBP A A PASTORAL LEADER'S HANDBOOK: STRATEGIES FOR 2011 24.99 SUCCESS 2137 1350199 9781441102560 MARILYN NATHAN 70 7.5 GBP Abuse and Violence Towards Young Children: Perspect 2015 95 ives on Research and Policy 2138 1350302 9781138855205 Roy Evans(Editor) 20 76 GBP Adventure Education: Fun games and activities for c 2016 23 hildren and young people Linda Ritson 2139 1350341 9781138119963 20 18.4 GBP An Anthology of Educational Thinkers: Putting theor 2017 20 y into practice in the early years Sally Featherstone 2140 1350332 9781472934710 20 16 GBP An Introduction to the Foundation Phase: Early Year 2016 22 s Curriculum in Wales Amanda Thomas,Alyson 2141 1350329 9781474264273 20 17.6 GBP 2142 1350315 Assessment and Evaluation for Transformation in Early Childhood 9781138909748 Júlia Formosinho(Editor), 2016 28 20 22.4 GBP 2143 1350238 BOYS AND THEIR SCHOOLING 9780415879170 JOHN WHELEN 2011 85 70 25.5 GBP BREAKING BARRIERS TO LEARNING IN PRIMARY 2010 21.99 SCHOOLS (DAVID FULTON BOOKS) 2144 1350201 9780415479448 Hughes, Pat| 70 6.6 GBP BRINGING THE HIGH SCOPE APPROACH TO YOUR EARLY 2010 65 YEARS PRACTICE 2145 1350135 9780415564991 HOLT, NICKY 70 19.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 52 DIS Sale Price EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) CARE AND EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD A 2009 21.99 STUDENT'S GUIDE TO THEORY AND PRACTICE 2146 1350023 9780415457576 Audrey Curtis and Maure 70 6.6 GBP CARING FOR SCHOOL-AGE CHILDREN, INTERNATIONAL 2012 42.99 EDITION 2147 1350189 9781111351991 CLICK/PARKER 70 12.9 GBP Challenging Perceptions in Primary Education: Explo 2015 22 ring Issues in Practice MARGARET SANGSTE 2148 1073210 9781472578372 20 17.6 GBP 2149 1350150 CHANGING URBAN EDUCATION 9781847060242 PRATT-ADAMS, SIMON 2010 22.99 70 6.9 GBP 2013 49.99 CHILD, FAMILY, SCHOOL, COMMUNITY8218SOCIALIZATION AND SUPPORT, INTERNATIONAL EDITION BERNS 2150 1350252 9781133049920 70 15 GBP 2151 1350316 Childhood Sexuality and AIDS Education: The Price of Innocence 9781138853003 DEEVIA BHANA 2016 100 20 80 GBP Child-Initiated Play and Learning: Planning for pos 2017 22 sibilities in the early years Annie Woods(Editor) 2152 1350349 9781138688193 20 17.6 GBP 2153 1350235 CHILDREN AND LEARNING TO READ 9780415694490 GOODACRE 2012 90 40 54 GBP 2154 1350213 CHILDREN IN DIFFICULTY ELLIOTT 9780415672634 ELLIOTT, JULIAN PLA 2012 28 40 16.8 GBP 2155 1350234 CHILDREN INTO PUPILS (RLE EDU I) 9780415694292 WILLES 2012 99 40 59.4 GBP 2156 1350314 Children Reading Picturebooks: Interpreting visual texts 9781138014084 EVELYN ARIZPE,MOR 2015 28 20 22.4 GBP 2010 35 CHILDREN, THEIR WORLD, THEIR EDUCATION: FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS OF THE CAMBRIDGE PRIMARY REVIEW Alexander, Robin | Armst 2157 1350001 9780415548717 70 10.5 GBP COUNTDOWN TO CREATIVE WRITING STEP BY STEP 2009 24.99 APPROACH TO STEPHEN BOWKETT 2158 1350143 9780415468558 70 7.5 GBP 2159 1350053 COUNTDOWN TO NON-FICTION WRITING 9780415492591 Bowkett, Steve| 2010 24.99 70 7.5 GBP COUNTDOWN TO POETRY WRITING STEP BY STEP 2009 22.99 APPROACH TO WR STEVE BOWKETT 2160 1350037 9780415477529 70 6.9 GBP 2161 1350055 CREATING AN EMOTIONALLY HEALTHY CLASSROOM 9780415497282 Gutteridge, Daphne | Smit 2010 20.99 70 6.3 GBP CREATING DRAMA WITH 7-11 YEAR OLDS (DAVID FULTON 2010 19.99 BOOKS) Tandy, Miles | Howell, Jo| 2162 1350044 9780415483506 70 6 GBP Creating Safe and Supportive Schools and Fostering Students' Mental 2016 63 Health 2163 1350338 9780415737005 Michael L. Sulkowski,Phil 20 50.4 GBP CREATIVE ENGLISH, CREATIVE CURRICULUM: 2010 19.99 PRACTICAL, FRESH APPROACHES FOR KEY STAGE 2 2164 1350024 9780415466851 PAUL GARDNER 70 6 GBP CREATIVE RESOURCES FOR THE EARLY CHILDHOOD 2012 52 CLASSROOM, INTERNATIONAL EDITION HERR 2165 1350256 9781111837136 20 41.6 GBP Designing Games for Children: Developmental, Usabil 2015 34 ity, and Design Considerations for Making Games for Kids Carla Fisher 2166 1350300 9780415729178 20 27.2 GBP Designing Gamified Systems: Meaningful Play in Inte 2016 25 ractive Entertainment, Marketing and Education Sari Gilbert 2167 1350319 9780415725705 20 20 GBP Developing Play for the Under 3s: The Treasure Bask 2016 20 et and Heuristic Play 2168 1350312 9781138779198 Anita M. Hughes 20 16 GBP Disrupting Early Childhood Education Research: Imag 2016 25 ining New Possibilities 2169 1350321 9781138839113 Will Parnell(Editor),Jeann 20 20 GBP Early Childhood and Neuroscience: Theory, Research 2017 20 and Implications for Practice Mine Conkbayir 2170 1350333 9781474231909 20 16 GBP EARLY CHILDHOOD MATHEMATICS EDUCATION 2009 45.99 RESEARCH SARAMA, JULIE | CLE 2171 1350003 9780805863093 70 13.8 GBP 2172 1350004 EARLY CHILDHOOD MATTERS 9780415482431 BRENDA TAGGART(ED 2010 24.99 70 7.5 GBP EARLY CHILDHOOD STUDIES: A SOCIAL SCIENCE 2013 29 PERSPECTIVE 2173 1350273 9781441156143 EWAN INGLEBY 40 17.4 GBP Early Childhood Studies: Enhancing Employability an 2015 22 d Professional Practice 2174 1350285 9781472506825 Rita Winstone 20 17.6 GBP Early Years Education and Care: New issues for prac 2015 26 tice from research 2175 1350296 9781138783454 Susan Hay(Editor) 20 20.8 GBP 2176 1350289 Early Years Policy: The impact on practice 9780415627092 Jan Gourd(Editor) 2014 28 20 22.4 GBP 2177 1350233 EDUCATION RELIGION 9780415693523 WATSON 2012 95 40 57 GBP EMERGENT COMPUTER LITERACY A DEVELOPMENTAL 2009 70 PERSPECTIVE HELEN MELE ROBINS 2178 1350063 9780415961318 70 21 GBP 2179 1350298 Emergent Science: Teaching science from birth to 8 9781408237649 JANE JOHNSTON 2014 29 20 23.2 GBP Encounters With Materials in Early Childhood Educat 2016 25 ion (Changing Images of Early Childhood) Veronica Pacini-Ketchaba 2180 1350350 9781138821460 20 20 GBP Engaging Families in Schools: Practical strategies 2016 25 to improve parental involvement Nicola S. Morgan 2181 1350347 9781138646261 20 20 GBP ENGLISH HOMEWORK FOR KEY STAGE 2 (ACTIVE 2010 24.99 HOMEWORK) 2182 1350032 9780415474559 McGowan, Andrea | Parfi 70 7.5 GBP 2183 1350212 ENHANCING LEARNING THROUGH PLAY 9780415671255 MACINTYRE 2014 22 20 17.6 GBP 2184 1350209 ESSENTIAL SKILLS MANAGERS ISLES 9780415585545 ISLES-BUCK, EMMA | 2012 20 40 12 GBP 2185 1350229 EVERYDAY MATHS BENNETT 9780415664363 BENNETT, ELAINE W 2012 20 40 12 GBP 2186 1350207 EVOLUTIONARY PLAYWORK 2E, HUGHES 9780415550857 HUGHES 2012 29 40 17.4 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 53 DIS Sale Price EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) Examining Levels of Involvement in the Early Years: 2016 20 Engaging with children's possibilities 2187 1350322 9781138885011 Annie Woods(Editor) 20 16 GBP EXPERIENCES IN MATH FOR YOUNG CHILDREN, 2012 44.99 INTERNATIONAL EDITION 2188 1350191 9781111355791 CHARLESWORTH 70 13.5 GBP 2189 1350219 EXPLORING CHILDREN'S CREATIVE NARRA 9780415565639 ELIZABETH COATES(E 2011 29.99 70 9 GBP 2190 1350344 Exploring Children's Learning: 3 - 11 years 9781138190306 Christine Ritchie(Editor) 2016 25 20 20 GBP Exploring Education and Childhood: From current cer 2015 26 tainties to new visions (Understanding Primary Education) Dominic Wyse, Sue Roge 2191 1350305 9780415841115 20 20.8 GBP Exploring Poetry with Young Children: Sharing and c 2016 23 reating poems in the early years Ann Watts 2192 1350340 9781138100503 20 18.4 GBP 2016 20 Family Engagement in the Digital Age: Early Childhood Educators as Media Mentors Chip Donohue(Editor) 2193 1350339 9781138100367 20 16 GBP 2194 1350352 Flourishing in th Early years 9781138841130 Jan 2016 22 20 17.6 GBP 2195 1350279 Foundations of Early Childhood: Principles and Practice 9781446255292 Louise Dryden(Editor) 2014 26 20 20.8 GBP 2196 1350244 GEOMETRY AS OBJECTIVE SCIENCE 9780415891578 WOLFF-MICHAEL ROT 2011 85 70 25.5 GBP 2197 0020551 Global Action on School Library Guidelines (Ifla Publications) 9783110362435 Barbara A. Schultz-Jones, 2015 90 15 76.5 EUR GOING BEYOND THE THEORY/PRACTICE DIVIDE IN 2010 23.99 EARLY CHILDH 2198 1350157 9780415464451 LENZ TAGUCHI, HILLE 70 7.2 GBP GROWING ARTISTS: TEACHING THE ARTS TO YOUNG 2012 46.99 CHILDREN, INTERNATIONAL EDITION 2199 1350190 9781111353650 KOSTER 70 14.1 GBP 2200 1122097 Guided Reader to Primary and Early Years English 9780415661973 MARGARET MALLETT 2016 27 20 21.6 GBP GUIDING CHILDREN'S SOCIAL DEVELOPMENT AND 2012 50.99 LEARNING, INTERNATIONAL EDITION KOSTELNIK/WHIREN/S 2201 1350188 9781111351953 70 15.3 GBP HANDBOOK OF CHILD DEVELOPMENT AND EARLY 2009 57 EDUCATION OSCAR A. BARBARIN 2202 1350006 9781606233023 70 17.1 GBP 2010 24.99 HANDBOOK OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE'S PARTICIPATION : PERSPECTIVES FROM THEORY AND PRACTICE,A BARRY PERCY-SMITH 2203 1350145 9780415468527 70 7.5 GBP 2204 1350311 Handbook of Early Childhood Teacher Education 9780415736763 Leslie Couse, Susan L. Re 2016 77 20 61.6 GBP Handbook of Preschool Mental Health, Second Edition 2016 55 : Development, Disorders, and Treatment Joan L. Luby MD(Editor) 2205 1350336 9781462527854 20 44 USD HANDBOOK OF RESEARCH ON CHILDREN'S AND YOUNG 2011 74.99 ADULT LITE CHRISTINE JENKINS 2206 1350158 9780415965064 70 22.5 GBP HISTORY OF CHILDREN'S PLAY AND PLAY 2010 34.99 ENVIRONMENTS,A 2207 1350009 9780415806206 Frost, Joe L.| 70 10.5 GBP 2208 1350177 HISTORY OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION 9780415893534 BLYTHE F. HINITZ 2011 45.99 70 13.8 GBP 2209 1350278 How Children Learn 9781446272183 Sean MacBlain 2014 24 20 19.2 GBP 2016 30 How Children Learn to Read: Current Issues and New Directions in the Integration of Cognition, Neurobiology and Genetics of Reading and Dyslexia Rese 2210 1350359 9781138991767 Ken Pugh(Editor),Peggy 20 24 GBP 2211 1350124 HOW TO BE AN OUTSTANDING CHILDMINDER 9781847064967 ALLISON LEE 2009 12.99 70 3.9 GBP 2212 1350123 HOW TO SURVIVE YOUR FIRST YEAR IN TEACHING 9781847064714 SUE COWLEY 2009 16.99 70 5.1 GBP HOW TO TEACH POETRY WRITING: WORKSHOPS FOR 2011 19.99 AGES 5-9 2213 1350204 9780415590136 MORGAN 70 6 GBP 2214 1350056 IMPLEMENTING THE EVERY CHILD MATTERS STRATEGY 9780415498241 CHEMINAIS, RITA| 2010 24.99 70 7.5 GBP 2009 19.99 IMPROVING PRIMARY MATHEMATICS: LINKING HOME AND SCHOOL 2215 1350010 9780415363938 MARTIN HUGHES ET A 70 6 GBP 2016 35 Interventions for Disruptive Behaviors: Reducing Problems and Building Skills (Guilford Practical Intervention in the Schools) 2216 1350334 9781462526611 Gregory A. Fabiano PhD 20 28 USD 2217 1350221 INTRODUCING BRUNER SMIDT 9780415574211 SANDRA SMIDT 2011 18.99 70 5.7 GBP 2009 12.99 JUMPSTART! SCIENCE: GAMES AND ACTIVITIES FOR AGES 5-11 2218 1350041 9780415482127 PIE CORBETT ROSEMA 70 3.9 GBP 2219 1350026 KEY ISSUES IN CHILDHOOD AND YOUTH STUDIES 9780415468893 ELIZABETH TAYLOR(E 2010 21.99 70 6.6 GBP 2220 1350211 KEY PERSONS NURSERY 2ED 9780415610391 DOROTHY Y. SELLECK 2012 22 40 13.2 GBP 2221 1350160 KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE WORLD 9781441137623 JANE JOHNSTON 2010 16.99 70 5.1 GBP KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE WORLD IN 2009 17.99 THE EARLY Y STELLA LOUIS 2222 1350029 9780415473040 70 5.4 GBP 2223 1350069 LEARNING AND TEACHING EARLY MATH 9780415995924 Clements, Douglas H. | S 2009 32.99 70 9.9 GBP 2009 19.99 LEARNING FOR THEMSELVES : PATHWAYS FOR THINKING AND INDEPENDENT LEARNING IN THE PRIMARY CLASSROOM KATH MURDOCH AND 2224 1350050 9780415486996 70 6 GBP Learning from Picturebooks: Perspectives from child 2015 100 development and literacy studies. (Explorations in Developmental Psychology) Katharina Rohlfing(Editor 2225 1800013 9780415720793 20 80 GBP 2226 1350253 LEARNING OUTSIDE THE PRIMARY CLASSROOM 9780415608671 SEDGWICK 2012 24 40 14.4 GBP 2015 29 Learning to Teach PE Bundle: Learning to Teach Physical Education in the Secondary School: A companion to school experience (Learning to Teach Subjec 2227 1350306 9781138785991 Susan Capel, Margaret W 20 23.2 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 54 DIS Sale Price EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) 2228 1350161 MAKING ASSESSMENT MATTER 9781847063830 BUTT, GRAHAM 2010 17.99 70 5.4 GBP 2229 2041530 Making Childhood Colorful: Designing Books for Children 9781864706604 Images Publishing 2016 28 20 22.4 GBP MAKING MUSIC IN THE PRIMARY SCHOOL : WHOLE 2011 21.99 CLASS INSTRU 2230 1350205 9780415561303 BEACH 70 6.6 GBP MATH & SCIENCE FOR YOUNG CHILDREN, 2013 54.99 INTERNATIONAL EDITION 2231 1350254 9780840030818 CHARLESWORTH/LIN 70 16.5 GBP 2232 1350268 Mathematics in Early Years Education 9780415674690 ALISON J. PRICE 2012 26 40 15.6 GBP MOVEMENT AND EXPERIMENTATION IN YOUNG 2009 24.99 CHILDREN'S LEARNI 2233 1350162 9780415468671 OLSSON, LISELOTT M 70 7.5 GBP Music 3-5 (The Nursery World/Routledge Essential Gu 2009 15.99 ides for Early Years Practitioners) 2234 1350015 9780415430579 MS SUSAN YOUNG 70 4.8 GBP 2235 1350216 NARRATIVES FROM NURSERY OSGOOD 9780415556224 OSGOOD, JAYNE 2012 30 40 18 GBP 2015 21 Observing Young Children: The role of observation and assessment in early childhood settings (Essential Guides for Early Years Practitioners) Sandra Smidt 2236 1350308 9781138823563 20 16.8 GBP 2237 1350022 OUTDOOR LEARNING IN THE EARLY YEARS 9780415454773 BILTON, HELEN| 2010 18.99 70 5.7 GBP OUTDOOR LEARNING THROUGH THE SEASONS:AN 2013 20 ESSENTIAL GUIDE FOR THE EARLY YEARS WATTS 2238 1350264 9780415656306 40 12 GBP 2239 1350242 PARALLEL LEARNING OF READING & WRIT 9780415882996 MARY SHEA 2011 19.99 70 6 GBP 2009 70 PARTICIPATORY LEARNING IN THE EARLY YEARS RESEARCH AND DONNA BERTHELSEN, 2240 1350067 9780415989749 70 21 GBP PEER RELATIONSHIPS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 2011 24.99 AND CAR 2241 1350163 9780415574617 MARGARET KERNAN 70 7.5 GBP 2242 1350164 PERSONAL, SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT 9781847065674 JANE JOHNSTON 2010 16.99 70 5.1 GBP 2243 1350345 Philosophy for Children: Theories and praxis in teacher education 9781138191754 Babs Anderson(Editor) 2016 30 20 24 GBP PHYSICAL DEVELOPMENT (SUPPORTING DEVELOPMENT 2010 16.99 IN THE EAR 2244 1350165 9781441192448 JONATHAN DOHERTY 70 5.1 GBP 2009 17.93 PHYSICAL DEVELOPMENT IN THE EARLY YEARS FOUNDATION STAG ANGELA D NURSE 2245 1350039 9780415479059 70 5.38 GBP 2246 1350057 PHYSICAL EDUCATION FUTURES 9780415549936 DAVID KIRK 2010 85 70 25.5 GBP 2247 1350208 PLAN APPROP CURRIC EARLY YEARS 9780415583046 ROSEMARY RODGER 2012 27 40 16.2 GBP 2016 23 Planning an Appropriate Curriculum in the Early Years: A guide for early years practitioners and leaders, students and parents Rosemary Rodger 2248 1350354 9781138905757 20 18.4 GBP 2013 23 PLANNING FOR SCHEMATIC LEARNING IN THE EARLY YEARS:A PRACTICAL GUIDE CONSTABLE 2249 1350265 9780415697125 40 13.8 GBP 2250 1350036 PLANNING FOR THE EARLY YEARS FOUNDATION STAGE 9780415477291 SANDRA SMIDT 2009 18 70 5.4 GBP 2251 1350303 Play from Birth to Twelve: Contexts, Perspectives, and Meanings 9781138804135 DORIS PRONIN FROMB 2015 37 20 29.6 GBP 2252 1350065 PLAY, CREATIVITY AND DIGITAL CULTURES 9780415963114 REBEKAH WILLETT, M 2009 70 70 21 GBP 2008 16.99 PLAYING AND LEARNING OUTDOORS MAKING PROVISION FOR HIGH QUALITY EXPERIENCES IN THE OUTDOOR ENVIRONMENT JAN WHITE 2253 1350011 9780415412117 70 5.1 GBP 2254 1350126 PLAYING OUTDOORS IN THE EARLY YEARS (2ND EDITION) 9781847065476 GARRICK, ROS 2009 12.99 70 3.9 GBP 2011 20.99 PLAYING TO LEARN : THE ROLE OF PLAY IN THE EARLY YEARS SMIDT 2255 1350166 9780415558822 70 6.3 GBP POCKET GUIDE TO EVERY CHILD MATTERS : AN 2010 13.99 AT-A-GLANCE OVERVIEW FOR THE BUSY TEACHER,THE 2256 1350040 9780415479172 RITA CHEMINAIS 70 4.2 GBP 2257 1350059 POETRY - FROM READING TO WRITING 9780415554084 Hull, Robert| 2010 16.99 70 5.1 GBP Preparing Children for Reading Success: Hands-On Ac 2015 25 tivities for Librarians, Educators, and Caregivers 2258 0020533 9780810892538 JULIA IRWIN, DINA M 20 20 GBP 2259 1350232 PRINCIPLES EFFECTIVE PEDAGOGY 9780415676625 ANDREW POLLARD(E 2012 95 40 57 GBP 2260 1350167 PROBLEM SOLVING, REASONING AND NUMERACY 9781441164742 JANE JOHNSTON 2010 16.99 70 5.1 GBP 2016 35 Promoting Student Happiness: Positive Psychology Interventions in Schools (Guilford Practical Intervention in the Schools) 2261 1350335 9781462526802 Shannon M. Suldo PhD 20 28 USD 2262 1350324 Readings for Reflective Teaching in Early Education 9781472512642 Jennifer Colwell(Editor),A 2015 25 20 20 GBP 2263 1350018 REALLY USEFUL BOOK OF ICT IN THE EARLY YEARS,THE 9780415434188 HARRIET PRICE 2009 19.99 70 6 GBP RECLAIMING CHILDHOOD FREEDOM AND PLAY IN AN 2009 17.99 AGE OF FEAR 2264 1350035 9780415477239 HELENE GULDBERG 70 5.4 GBP Reconsidering Primary Literacy: Enabling Children t 2017 30 o Become Critically Literate Kelly Stone 2265 1350348 9781138671911 20 24 GBP Re-examining Pedagogical Content Knowledge in Scien 2015 32 ce Education (Teaching and Learning in Science Series) 2266 1350307 9781138833005 Armanda Berry, John Lou 20 25.6 GBP 2267 1350102 REFLECTIVE PLAYWORK 9780826497642 KILVINGTON, JACKY 2010 19.99 70 6 GBP 2268 1350323 Reflective Teaching in Early Education 9781441177988 Jennifer Colwell,Helen Be 2015 95 20 76 GBP RESEARCHING YOUNG CHILDREN'S PERSPECTIVES : 2011 29.99 DEBATING TH 2269 1350168 9780415604949 HARCOURT 70 9 GBP 2270 1350077 RESPECTING CHILDHOOD 9780826433701 LOREMAN, TIM 2009 65 70 19.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 55 DIS Sale Price EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) RETHINKING CHILDREN AND FAMILIES: THE 2011 19.99 RELATIONSHIP BETW 2271 1350169 9781847060808 NICK FROST 70 6 GBP Rethinking Children and Inclusive Education: Opport 2016 22 unities and Complexities (New Childhoods) 2272 1350331 9781472568366 Sue Pearson,Phil Jones(Se 20 17.6 GBP Rethinking Children as Consumers: The changing stat 2016 25 us of childhood and young adulthood Cyndy Hawkins(Editor) 2273 1350351 9781138832442 20 20 GBP 2274 1350271 RETHINKING CHILDREN'S PLAY (NEW CHILDHOODS) 9781441194695 PHIL JONES(SERIES ED 2013 29 40 17.4 GBP 2275 1350170 RETHINKING CHILDREN'S RIGHTS 9781847063243 WELCH, SUE 2010 19.99 70 6 GBP 2276 1350330 Rethinking Children's Spaces and Places (New Childhoods) 9781472581471 David Blundell,Phil Jones( 2016 20 20 16 GBP RETHINKING GENDER AND SEXUALITY IN CHILDHOOD 2013 29 (NEW CHILDHOODS) 2277 1350270 9781847060822 PHIL JONES(SERIES ED 40 17.4 GBP RETHINKING PLAY AND PEDAGOGY IN EARLY 2011 25.99 CHILDHOOD EDUCATI SUE ROGERS(EDITOR) 2278 1350171 9780415480765 70 7.8 GBP Risk, Challenge and Adventure in the Early Years: A 2015 20 practical guide to exploring and extending learning outdoors 2279 1350291 9780415667401 Kathryn Susan Solly 20 16 GBP 2280 1350247 RUNNING RECORDS 9780415503815 SHEA 2012 23 40 13.8 GBP 2281 1350276 Safeguarding and Protecting Children in the Early Years 9780415527507 Steven Burton(Editor) 2014 26 20 20.8 GBP SCIENCE HOMEWORK FOR KEY STAGE 2 : 2010 24.99 ACTIVITY-BASED LEARNING 2282 1350031 9780415474542 COLIN FORSTER, VICK 70 7.5 GBP 2014 28 Six Steps to Successful Child Advocacy: Changing the World for Children KENNETH J. JAFFE 2283 1350284 9781452260945 20 22.4 GBP 2015 30 Spatial Reasoning in the Early Years: Principles, Assertions, and Speculations Brent Davis 2284 1350304 9781138792043 20 24 GBP 2014 26 Special Needs in the Early Years: Supporting collaboration, communication and co-ordination John Parry 2285 1350286 9780415504768 20 20.8 GBP Storytelling in Early Childhood: Enriching language 2016 30 , literacy and classroom culture 2286 1350358 9781138932142 Teresa Cremin(Editor),Ro 20 24 GBP Supporting Children with... 11 pack: Supporting Chi 2015 19 ldren with Autistic Spectrum Disorders (David Fulton / Nasen) 2287 1350301 9781138855144 Hull City Council 20 15.2 GBP 2288 1350139 SUPPORTING EARLY MATHEMATICAL DEVELOPMENT 9780415491617 MCGRATH, CAROLINE 2010 20.99 70 6.3 GBP 2289 1350228 SUPPORTING TRANSITION KS1 ORLANDI 9780415612432 ORLANDI, KATHLEEN 2012 24 40 14.4 GBP 2014 26 Sustained Shared Thinking in the Early Years: Linking theory to practice (David Fulton Books) Kathy Brodie 2290 1350292 9780415713436 20 20.8 GBP 2015 13 Teach Your Baby to Sign, Revised and Updated 2nd Edition: An Illustrated Guide to Simple Sign Language for Babies and Toddlers - Includes 30 New P MONICA BEYER 2291 1380093 9781592336982 20 10.4 GBP 2292 1350313 Teaching and Learning in the Early Years 9780415722537 David Whitebread, Penny 2015 30 20 24 GBP 2293 1350309 Teaching Art to Young Children 9781138022553 Rob Barnes 2015 29 20 23.2 GBP 2294 1350224 TEACHING EAL 5 11 SCOTT 9780415586566 SCOTT 2012 152 40 91.2 GBP 2295 1350217 TEACHING LANGUAGES PRIMARY MAYNARD 9780415557429 MAYNARD, SALLY 2012 24 40 14.4 GBP Teaching Science Creatively (Learning to Teach in t 2016 25 he Primary School Series) Dan Davies,Deb McGrego 2296 1350356 9781138909779 20 20 GBP 2297 1350267 TEACHING YOUNG CHILDREN MATHEMATICS 9780415641630 MINETOLA 2014 41 20 32.8 GBP 2298 1350287 The Early Years Reflective Practice Handbook (David Fulton Books) 9780415529938 Avril Brock 2015 29 20 23.2 GBP The Future of Child Development Lab Schools: Applie 2016 30 d Developmental Science in Action Nancy Barbour(Editor),Br 2299 1350353 9781138898660 20 24 GBP The ICT Handbook for Primary Teachers: A guide for 2015 28 students and professionals David Hall 2300 1390288 9781138853706 20 22.4 GBP 2301 1350197 THE LITERATE CLASSROOM 9780415584081 GOODWIN 2011 21.99 70 6.6 GBP 2302 1390283 The Primary Teacher's Career Handbook 9781138814059 Keith Richmond, Richard 2015 21 20 16.8 GBP 2303 1350275 The Really Useful Maths Book: A guide to interactive teaching 9780415829496 HENRY LIEBLING 2014 28 20 22.4 GBP The Routledge International Handbook of Philosophie 2016 158 s and Theories of Early Childhood Education and Care 2304 1350317 9781138022812 Tricia David(Editor),Kath 20 126.4 GBP The School I'd Like: Children and Young People's Re 2015 25 flections on an Education for the Future 2305 1350320 9780415704878 Ian Grosvenor 20 20 GBP Theories of Early Childhood Education: Developmenta 2017 30 l, Behaviorist, and Critical Lynn E. Cohen(Editor),Sa 2306 1350343 9781138189485 20 24 GBP 2307 1350140 THETHINKING CHILD 9781855394728 CALL, NICOLA 2010 22.99 70 6.9 GBP 2308 1350173 THETHINKING CHILD RESOURCE BOOK 9781855397415 CALL, NICOLA 2010 24.99 70 7.5 GBP 2309 1350203 THIRTY THREE WAYS TO HELP WITH WRITING 9780415553407 HICKEY, RAEWYN| 2010 22.99 70 6.9 GBP 2310 1350174 TOWARDS EXCELLENCE IN EARLY YEARS EDUCATION 9780415566087 GOOUCH, KATHLEEN 2010 22.99 70 6.9 GBP 2311 1350215 TRANSFORMING CHILDREN'S SPACES 9780415458597 CLARK 2010 85 70 25.5 GBP 2312 1350355 Understanding and Teaching Primary Mathematics 9781138906402 Tony Cotton 2016 28 20 22.4 GBP 2313 1350299 Understanding and Teaching Primary Mathematics 9781447929994 Tony Cotton 2013 30 40 18 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 56 DIS Sale Price EDUCATION (EARLY YEARS & CHILDHOOD STUDIES) UNDERSTANDING BEHAVIOUR & DEVELOPMENT IN 2011 20.99 EARLY CHILDHOO 2314 1350175 9780415565615 ROBINSON, MARIA 70 6.3 GBP Understanding Early Years Education across the UK: Comparing 2016 26 practice in England, Northern Ireland, Scotland and Wales 2315 1350310 9781138022720 Nicky Hirst(Editor) 20 20.8 GBP Understanding Research in Early Childhood Education 2016 28 : Quantitative and Qualitative Methods Nancy File,Jennifer J. Mu 2316 1350337 9780415714396 20 22.4 GBP 2317 1350328 Understanding Schematic Learning at Two 9781474257541 Julie Brierley,Cathy Nutbr 2017 95 20 76 GBP 2318 1350283 Understanding Teaching and Learning in Primary Education 9781446270622 Margaret McCulloch(Edit 2014 22 20 17.6 GBP WORLD YEARBOOK OF EDUCATION 2009 CHILDHOOD 2009 90 STUDIES AND MARILYN FLEER, MAR 2319 1350068 9780415994118 70 27 GBP YOUNG CHILDREN, PEDAGOGY, AND THE ARTS:WAYS OF 2013 30 SEEING MCARDLE 2320 1350266 9780415626996 40 18 GBP EDUCATION (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) ATTACHMENT THEORY AND THE TEACHER-STUDENT 2011 25.99 RELATIONSHIP 2321 1660025 9780415562621 RILEY, PHILIP| 70 7.8 GBP 2322 1212754 Children's Problems 9789777171939 ABD ALKARIM BAKK 2015 3.63 20 2.9 USD CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON READING AND 2009 24.99 SPELLING 2323 1660014 9780415497176 CLARE WOOD AND VI 70 7.5 GBP 2324 1660007 EDUCATIONAL DIALOGUES 9780415462167 KAREN LITTLETON AN 2010 24.99 70 7.5 GBP 2325 1660011 IMPROVING THE CONTEXT FOR INCLUSION 9780415473422 ANDY HOWES, S.M.B. 2009 22.99 70 6.9 GBP 2326 1660010 INTRODUCING NEUROEDUCATIONAL RESEARCH 9780415472012 Howard Jones, Paul| 2010 24.99 70 7.5 GBP 2327 1660015 PEDAGOGY OF CREATIVITY,THE 9780415548878 Anna Herbert 2010 22.99 70 6.9 GBP 2328 1660017 THAT'S THE WAY I THINK 9780415564649 GRANT, DAVID| 2010 15.99 70 4.8 GBP 2009 25.99 TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE THROUGH CLASSROOM INTERACTION (NEW PERSPECTIVES ON LEARNING AND INSTRUCTION) 2329 1660013 9780415492256 BARUCH SCHWARZ 70 7.8 GBP EDUCATION (POST-COMPULSORY & HIGHER EDUCATION) Academic Identities in Higher Education: The Changi 2016 29 ng European Landscape 2330 1360259 9781350011038 Linda Evans(Editor),Jon 20 23.2 GBP 2331 1360252 Academics Going Public: How to Write and Speak Beyond Academe 9781138671652 Marybeth Gasman(Editor) 2016 22 20 17.6 GBP American Higher Education: Issues and Institutions 2017 29 (Core Concepts in Higher Education) John R. Thelin 2332 1360254 9781138888142 20 23.2 GBP An Evidence-based Guide to College and University T 2016 30 eaching: Developing the Model Teacher Aaron S. Richmond,Guy 2333 1360257 9781138915251 20 24 GBP 2010 24.99 ARGUMENTATION IN HIGHER EDUCATION: IMPROVING PROFESSIONAL PRACTICE THROUGH THEORY AND RESEARCH Andrews, Richard| 2334 1360002 9780415995016 70 7.5 GBP 2335 1360235 Bullying Among University Students: Cross-national perspectives 9781138809260 Carrie Anne Myers(Editor 2016 30 20 24 GBP CHALLENGING BOUNDARIES MANAGING THE 2009 22.99 INTEGRATION OF POST NEIL GARROD AND BR 2336 1360064 9780415989329 70 6.9 GBP 2337 1360212 COLLEGE COST DISEASE, THE 9781849806169 ROBERT E. MARTIN, E 2011 65 70 19.5 GBP Cosmopolitan Learning for a Global Era: Higher educ 2016 100 ation in an interconnected world Sarah Richardson 2338 1360240 9780415717908 20 80 GBP CREATING THE ETHICAL ACADEMY : A SYSTEMS 2011 27.99 APPROACH TO UN 2339 1360115 9780415874694 BERTRAM GALLANT 70 8.4 GBP CROSS-CURRICULAR TEACHING AND LEARNING IN THE 2011 21.99 SECONDARY 2340 1360117 9780415550451 FAUTLEY, MARTIN | S 70 6.6 GBP 2341 1360118 DECENTRING OF THE TRADITIONAL UNIVERSITY, THE 9780415550536 FRANCIS, RUSSELL 2010 75 70 22.5 GBP 2342 1360256 Developing Academics: The essential higher education handbook 9781138910119 Shelda Debowski 2016 30 20 24 GBP 2343 1360194 DIVERSITY IN AMERICAN HIGHER EDUC 9780415874526 STULBERG 2011 29.99 70 9 GBP E-Learning in the 21st Century: A Community of Inqu 2016 25 iry Framework for Research and Practice D. Randy Garrison 2344 1073322 9781138953567 20 20 GBP 2345 1360233 Elite Education: International perspectives 9781138799615 Peter Aggleton(Editor) 2016 30 20 24 GBP 2346 1360160 E-MODERATING 9780415881746 SALMON 2011 24.99 70 7.5 GBP 2347 1360195 ENGAGED UNIVERSITY, THE 9780415874656 DAVID WATSON 2011 100 70 30 GBP 2014 23 Enjoy Writing Your Science Thesis or Dissertation: A Step by Step Guide to Planning and Writing a Thesis or Dissertation for Undergraduate and ... Richard Thompson 2348 1360222 9781783264216 20 18.4 GBP Experiential Education in the College Context: What 2016 21 It Is, How It Works, And Why It Matters Jay W. Roberts 2349 1360239 9781138025608 20 16.8 GBP 2016 22 Further Wellness Issues for Higher Education: How to Promote Student Health During and After College David S. Anderson(Editor 2350 1360250 9781138101029 20 17.6 GBP Geography of Education: Scale, Space and Location i 2015 95 n the Study of Education Colin Brock 2351 1360247 9781474223249 20 76 GBP 2352 1073224 Going to University Abroad: A guide to studying outside the UK 9780415538008 Anthony Hyde 2014 20 20 16 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 57 DIS Sale Price EDUCATION (POST-COMPULSORY & HIGHER EDUCATION) GUIDE TO AUTHENTIC E-LEARNING (CONNECTING WITH 2010 24.99 E-LEARNING),A 2353 1360074 9780415998000 HERRINGTON, JAN | R 70 7.5 GBP 2354 1360206 GUIDE TO FUNDRAISING AT HBCUS, A 9780415892735 NELSON BOWMAN III 2012 24 40 14.4 GBP HANDBOOK OF UNIVERSITY-WIDE ENTREPRENEURSHIP 2009 85 EDUCATION 2355 1360163 9781847204554 WEST III, G.P. GATEW 70 25.5 GBP 2356 1360186 HERE COMES THE BOGEYMAN MELROSE 9780415617536 MELROSE, ANDREW 2012 23 40 13.8 GBP 2357 1360122 HIGHER EDUCATION ; 5 VOLS SET 9780415497756 MALCOLM TIGHT 2011 920 70 276 GBP 2015 100 Higher Education Access and Choice for Latino Students: Critical Findings and Theoretical Perspectives (Routledge Research in Higher Education) 2358 1360231 9781138857940 Patricia Perez, Miguel Cej 20 80 GBP 2359 1360210 HIGHER EDUCATION IN A GLOBAL SOCIETY 9781848447523 JOHNSTONE, D.B. D?A 2010 68 70 20.4 GBP Higher Education Investment in the Arab States of t 2017 75 he Gulf: Strategies for Excellence and Diversity 2360 1171258 9783959940122 Rogaia Mustafa Abushara 20 60 GBP 2010 23.99 IMPROVING LEARNING BY WIDENING PARTICIPATION IN HIGHER EDUCATION 2361 1360059 9780415495424 MIRIAM E. DAVID, AN 70 7.2 GBP 2009 22 IMPROVING LEARNING IN COLLEGE RETHINKING LITERACIES ACR 2362 1360053 9780415469128 ROZ IVANIC, RICHARD 70 6.6 GBP 2363 1360125 IMPROVING LEARNING THROUGH THE LIFE-COURSE 9780415573733 BIESTA, GERT | FIELD, 2011 23.99 70 7.2 GBP 2364 1360126 IMPROVING LITERACY AT WORK 9780415548724 WOLF, ALISON | EVAN 2011 22.99 70 6.9 GBP 2010 25.99 IMPROVING MATHEMATICS AT WORK (IMPROVING LEARNING) HOYLES, CELIA | NOS 2365 1360127 9780415480086 70 7.8 GBP 2366 1360128 IMPROVING RESEARCH THROUGH USER ENGAGEMENT 9780415461696 RICKINSON, MARK | E 2011 22.99 70 6.9 GBP 2367 1360184 IMPROVING STUDENT EXPERIENCE MORGAN 9780415598798 MORGAN 2012 31 40 18.6 GBP 2010 22.99 IMPROVING WHAT IS LEARNED AT UNIVERSITY AN EXPLORATION OF THE SOCIAL AND... 2368 1360005 9780415480161 JOHN BRENNAN, ROB 70 6.9 GBP 2011 19.99 IN AT THE DEEP END: A SURVIVAL GUIDE FOR TEACHERS IN POST-COMPULSORY EDUCATION 2369 1360108 9780415499897 CRAWLEY 70 6 GBP 2014 60 Information and Communications Technology: In the 21st Century Classroom Diana Perez Marin 2370 1390292 9783110401448 15 51 EUR 2015 32 Inside the Role of Dean: International perspectives on leading in higher education Renee Tipton Clift, Cheryl 2371 1360238 9781138828629 20 25.6 GBP 2015 95 Institutional Research and Planning in Higher Education: Global Contexts and Themes Karen L. Webber, Angel J 2372 1360232 9781138021433 20 76 GBP 2009 70 INTERNATIONAL ASSISTANCE AND STATE-UNIVERSITY RELATIONS 2373 1360067 9780415990745 JO BASTIAENS 70 21 GBP 2016 30 International Faculty in Higher Education: Comparative Perspectives on Recruitment, Integration, and Impact 2374 1360253 9781138685178 Maria Yudkevich(Editor), 20 24 GBP 2375 1360060 KNOWLEDGE POWER 9780415553117 WILSON, ALAN| 2010 18.99 70 5.7 GBP Law and Social Justice in Higher Education (Core Co 2016 31 ncepts in Higher Education) Crystal Renée Chambers 2376 1360248 9781138021174 20 24.8 GBP 2377 1360075 LEARNING TO LEARN FOR LIFE 3 9780826435934 GOODBOURN, REBECC 2009 22.99 70 6.9 GBP 2378 1360246 Managing Academics: A Question of Perspective 9781781006689 Richard Philip Winter 2017 75 20 60 GBP 2379 1360168 MENTORING POST COMPULSORY 9780415669405 CUNNINGHAM, BRYA 2012 25 40 15 GBP MERITOCRACY AND THE UNIVERSITY : ELITE 2016 70 UNIVERSITIES AND ADMISSIONS IN THE USA AND UK ANNA ZIMDARS 2380 1360220 9781849665223 20 56 GBP Narratives of Doctoral Studies in Science Education 2016 100 : Making the transition from educational practitioner to researcher 2381 1360234 9781138890282 ILKA PARCHMANN(ED 20 80 GBP ONLINE COMMUNICATION AND COLLABORATION: A 2010 24.99 READER 2382 1360011 9780415564786 HELEN DONELAN, KA 70 7.5 GBP 2383 1360251 Organization and Administration in Higher Education 9781138641204 Kristina Powers(Editor),P 2017 31 20 24.8 GBP 2384 1360196 POWER OF ROLE-BASED E-LEARNING, THE 9780415877855 ALBERT IP 2011 24.99 70 7.5 GBP RECOGNIZING AND SERVING LOW-INCOME STUDENTS IN 2011 27.99 HIGHER E 2385 1360138 9780415803229 ADRIANNA KEZAR 70 8.4 GBP 2386 1360236 Research in the College Context: Approaches and Methods 9781138824782 Kathleen Manning(Editor) 2016 30 20 24 GBP 2387 1360139 RESOURCES FOR TEACHING FRENCH: 14-16 9780826409928 JAMES, GILL 2010 29.99 70 9 GBP RETHINKING KNOWLEDGE WITHIN HIGHER EDUCATION: 2013 120 ADORNO AND SOCIAL JUSTICE JAN MCARTHUR 2388 1360217 9781441197535 40 72 GBP 2389 1360140 RETHINKING LEARNING FOR A DIGITAL AGE 9780415875431 SHARPE, RHONA | BEE 2010 28.99 70 8.7 GBP 2016 95 Sexual Assault Prevention on College Campuses (Researching Social Psychology) Matt J. Gray,Christina M. 2390 1212794 9781138940802 20 76 GBP 2391 1360244 Speaking of Universities 9781786631398 Stefan Collini 2017 17 20 13.6 GBP 2015 31 Stepping up to the Second Year at University: Academic, psychological and social dimensions (Research into Higher Education) Elena Zaitseva(Editor) 2392 1360225 9780415718516 20 24.8 GBP 2011 17.99 SUCCESSFUL DISSERTATIONS: THE COMPLETE GUIDE FOR EDUCAT CARON CARTER 2393 1360144 9781441112750 70 5.4 GBP Teaching and Learning Chinese in Higher Education: Theoretical and 2017 30 Practical Issues (Routledge Chinese Language Pedagogy) Yang Lu(Editor) 2394 1420128 9781138697676 20 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 58 DIS Sale Price EDUCATION (POST-COMPULSORY & HIGHER EDUCATION) 2395 1360145 TEACHING MATHEMATICS USING ICT 9781441156884 OLDKNOW, ADRIAN 2010 27.99 70 8.4 GBP Teaching, Coaching and Mentoring Adult Learners: Le 2016 30 ssons for professionalism and partnership 2396 1360258 9781138961050 Heather Fehring(Editor),S 20 24 GBP 2397 1360181 TECHNOLOGY EFFECTIVELY POST-COMP ED 9780415591331 CLARKE 2011 19.99 70 6 GBP 2398 1360245 The Civic University: The Policy and Leadership Challenges 9781784717711 John Goddard,Ellen Hazel 2016 90 20 72 GBP The Crisis of Campus Sexual Violence: Critical Pers 2016 30 pectives on Prevention and Response 2399 1360242 9781138849419 Sara Carrigan Wooten(Edi 20 24 GBP 2400 1360230 The Essentials of Academic Writing for International Students 9781138885622 Stephen Bailey 2015 19 20 15.2 GBP The Globalization of Internationalization: Emerging 2017 30 Voices and Perspectives (Internationalization in Higher Education Series) Hans de Wit(Editor),Jocel 2401 1360249 9781138100664 20 24 GBP The Idea of the PhD: The doctorate in the twenty-fi 2017 30 rst-century imagination Frances Jennifer Kelly 2402 1360255 9781138900233 20 24 GBP 2403 1430133 The Market Oriented University: Transforming Higher Education 9781781004913 John A. Davis,Mark A. Fa 2016 80 20 64 GBP 2404 1193577 The Value of the Humanities 9780198728054 Helen H. Small 2016 15 20 12 GBP 2405 1360147 THEART AND DESIGN TEACHER'S HANDBOOK 9781847061508 HODGE, SUSIE 2010 19.99 70 6 GBP 2406 1360148 TOOLS FOR DOSSIER SUCCESS 9780415998925 BURNHAM, JOY J. | HO 2010 21.99 70 6.6 GBP TRACKING ADULT LITERACY AND NUMERACY SKILLS 2009 70 FINDINGS FROM LONGITUDINAL RESEARCH STEPHEN REDER AND 2407 1360062 9780415958585 70 21 GBP TRANSITIONS AND LEARNING THROUGH THE 2010 23.99 LIFECOURSE 2408 1360015 9780415481748 KATHRYN ECCLESTO 70 7.2 GBP 2409 1360150 UNDERSTANDING SUPERVISION AND THE PHD 9781441177544 MORIA PEELO 2011 22.99 70 6.9 GBP 2009 27.99 UNIVERSITY AND ITS DISCIPLINES: TEACHING AND LEARNING WITHIN AND BEYOND DISCIPLINARY BOUNDARIES,THE 2410 1360063 9780415965217 CAROLIN KREBER 70 8.4 GBP 2411 1360198 URBAN HIGH SCHOOLS (HEMMINGS) 9780415878715 ANNETTE B. HEMMING 2012 34 40 20.4 GBP USING STORY: IN HIGHER EDUCATION AND 2010 20.99 PROFESSIONAL DEVEL 2412 1360154 9780415564694 MOON, JENNIFER A. 70 6.3 GBP Wellness Issues for Higher Education: A Guide for S 2016 23 tudent Affairs and Higher Education Professionals 2413 1360237 9781138020979 David S. Anderson(Editor 20 18.4 GBP What's Happened To The University?: A sociological 2016 15 exploration of its infantilisation Frank Furedi 2414 1231313 9781138212930 20 12 GBP 2415 1193505 Who's Afraid of Academic Freedom? 9780231168816 Akeel Bilgrami(Editor),Jo 2016 27 20 21.6 USD 2416 1360229 Why Does College Cost So Much? 9780190214104 DAVID H. FELDMAN 2014 17 20 13.6 GBP 2417 1360156 WORK INTEGRATED LEARNING 9780415556774 COOPER, LESLEY | OR 2010 24.99 70 7.5 GBP EDUCATION (RESEARCH METHODS) 2418 1370066 DOING RESEARCH/READING RESEARCH 9780415376020 ANDREW BROWN AN 2010 23.99 70 7.2 GBP DOING YOUR UNDERGRADUATE SOCIAL SCIENCE 2009 13.99 DISSERTATION 2419 1370052 9780415467490 SMITH, KAREN | TODD 70 4.2 GBP EDUCATION RESEARCH ON TRIAL POLICY REFORM AND 2009 26.99 THE CALL FOR SCIENTIFIC RIGOR PAMELA B. WALTERS, 2420 1370025 9780415989893 70 8.1 GBP 2421 1370087 Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches 9781472534705 Jerry Wellington 2015 29 20 23.2 GBP 2422 1370016 GLOBALISING THE RESEARCH IMAGINATION 9780415412223 JANE KENWAY AND J 2009 20.99 70 6.3 GBP HANDBOOK OF RESEARCH METHODS ON TRUST (ELGAR 2012 33 ORIGINAL REFERENCE) 2423 1370080 9780857938237 MARK N.K. SAUNDERS 40 19.8 GBP 2424 1370029 HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW LITERACIES 9780805856521 DONALD J. LEU, JULIE 2008 65 70 19.5 GBP 2425 1370074 METACOGNITION IN YOUNG CHILDREN 9780415463584 SHIRLEY LARKIN 2010 25.99 70 7.8 GBP Place-Based Methods for Researching Schools (Blooms 2016 22 bury Research Methods for Education) 2426 1370090 9781474242882 Pat Thomson,Christine Ha 20 17.6 GBP Research Methods for Education in the Digital Age (Bloomsbury 2017 22 Research Methods for Education) 2427 1370092 9781474245623 Maggi Savin-Baden,Gem 20 17.6 GBP Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for 2016 22 Education) Melanie Nind,Alicia Curti 2428 1370091 9781474242813 20 17.6 GBP RESEARCHING PRIMARY EDUCATION: METHODS AND 2010 80 ISSUES ROSEMARY WEBB(EDI 2429 1370067 9780415567527 70 24 GBP RETHINKING THE CASE STUDY IN INTERNATIONAL 2011 25 BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH 2430 1370079 9780857933331 CATHERINE WELCH(E 70 7.5 GBP 2431 1370048 TACKLING WICKED PROBLEMS 9781844079254 Brown A, Russell J 2010 34.99 70 10.5 GBP 2432 1370072 THE ROUTLEDGE DOCTORAL STUDENT'S COMPANION 9780415484121 PAT THOMSON 2010 26.99 70 8.1 GBP 2433 1370073 THE ROUTLEDGE DOCTORAL SUPERVISOR'S COMPANION 9780415484145 MELANIE WALKER 2010 28.99 70 8.7 GBP USING ANALYTICAL FRAMEWORKS FOR CLASSROOM 2010 22.99 RESEARCH 2434 1370012 9780415553070 SUSAN RODRIGUES(E 70 6.9 GBP 2435 1370083 WHAT IS ONLINE RESEARCH? : 9781849665247 DR. TRISTRAM HOOLE 2013 18 40 10.8 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 59 DIS Sale Price EDUCATION (SPECIAL NEEDS) 2436 1380095 Autism Spectrum Disorders: Identification, Education, and Treatment 9781138015708 Dianne Zager(Editor),Davi 2016 50 20 40 GBP Bloomsbury CPD Library: Supporting Children with Sp 2017 23 ecial Educational Needs and Disabilities 2437 1380094 9781472928092 Cherryl Drabble,Sarah Fin 20 18.4 GBP Children and Disability: Independence Training for Visually 2016 80 Handicapped Children (Volume 6) 2438 1380087 9781138123359 Doris Tooze 20 64 GBP Children and Disability: The Disabled Schoolchild: A Study of 2016 99 Integration in Primary Schools (Volume 2) Anderson Elizabeth M. 2439 1380088 9781138101289 20 79.2 GBP 2440 1380085 Commonsense Methods for Children with Special Educational Needs 9781138022522 Peter Westwood 2015 31 20 24.8 GBP 2441 1380058 CONFRONTING THE OBSTACLES TO INCLUSION 9780415493635 RICHARD ROSE 2010 29.99 70 9 GBP CONTEXTUALIZING INCLUSIVE EDUCATION 2009 23.99 EVALUATING OLD AND DAVID MITCHELL 2442 1380020 9780415478823 70 7.2 GBP 2443 1380073 CREATIVE LEARNING SEN SELLMAN 9780415570817 EDWARD SELLMAN 2011 19.99 70 6 GBP 2444 1380059 DEBATING SPECIAL EDUCATION 9780415567282 FARRELL, MICHAEL| 2010 22.99 70 6.9 GBP 2445 1380060 DYSLEXIA (SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS) 9781441165855 GAVIN REID 2011 19.99 70 6 GBP Dyslexia and Early Childhood: An essential guide to 2016 22 theory and practice Barbara E. Pavey 2446 1380091 9780415736527 20 17.6 GBP 2447 1380031 DYSLEXIA IN THE DIGITAL AGE: MAKING IT WORK 9780826438836 IAN SMYTHE 2010 19.99 70 6 GBP Early Childhood Intervention: Working with Families 2016 95 of Young Children with Special Needs (Evolving Families) 2448 1212791 9781138918511 Hanan Sukkar(Editor),Car 20 76 GBP Educating Special Students: An introduction to prov 2016 30 ision for learners with disabilities and disorders 2449 1380098 9781138683273 Michael Farrell 20 24 GBP EQUALITY, PARTICIPATION AND INCLUSION 2 : DIVERSE 2010 22.99 CONTEXTS 2450 1380054 9780415584241 RIX 70 6.9 GBP 2451 1380079 Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Interdisciplinary perspectives 9780415670166 Jo Egerton(Editor) 2014 42 20 33.6 GBP HANDBOOK FOR INCLUSION MANAGERS : STEERING 2010 19.99 YOUR SCHOOL TOWARDS INCLUSION,A 2452 1380022 9780415491983 ANN SYDNEY 70 6 GBP 2011 24.99 IRREGULAR SCHOOLING (FOUNDATIONS AND FUTURES OF EDUCATI SLEE, ROGER| 2453 1380061 9780415479905 70 7.5 GBP 2454 1380062 JUSTICE AND EQUALITY IN EDUCATION 9781441108319 TERZI, LORELLA 2010 24.99 70 7.5 GBP 2455 1380074 LANG FOR LEARNING IN THE 2NDARY SCH 9780415619752 EMMA JORDAN 2012 30 40 18 GBP Lesson Study: Making a Difference to Teaching Pupil 2012 29 s with Learning Difficulties 2456 1380078 9781780938301 Abigail Paterson(Editor) 40 17.4 GBP LINICAL PRACTICE OF EDUCATIONAL THERAPY: A 2010 36.99 TEACHING MOD 2457 1380063 9780415998574 JANE UTLEY ADELIZZI 70 11.1 GBP 2458 1380030 MEETING THE NEEDS OF DISAFFECTED STUDENTS 9780826434654 DAVE VIZARD 2009 19.99 70 6 GBP MEETING THE NEEDS OF STUDENTS WITH DIVERSE 2010 19.99 BACKGROUNDS ROSEMARY SAGE AL 2459 1380050 9781855394681 70 6 GBP 2010 19.99 POSITIVE INTERVENTION FOR PUPILS WHO STRUGGLE AT SCHOOL Sonnet, Helen| 2460 1380025 9780415551939 70 6 GBP 2016 25 Preparing Deaf and Hearing Persons with Language and Learning Challenges for CBT: A Pre-Therapy Workbook Neil S. Glickman 2461 1380099 9781138916937 20 20 GBP PROMOTING HEALTH AND WELLBEING THROUGH 2010 22.99 SCHOOLS 2462 1380023 9780415493420 IAN WARWICK(EDITO 70 6.9 GBP 2463 1380070 PSYCHOLOGY FOR INCLUSIVE EDUCATION 9780415390507 P.HICK 2009 24 70 7.2 GBP Serving Students with Special Needs: A Practical Gu 2016 23 ide for Administrators 2464 1380080 9780415736084 Tom E. C. Smith 20 18.4 GBP 2016 28 Shining a Light on the Autism Spectrum: Experiences and Aspirations of Adults Debra Costley,Susanna B 2465 1380100 9781138957275 20 22.4 GBP 2466 1380056 SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 9781441180155 WARNOCK, MARY 2010 14.99 70 4.5 GBP 2017 25 Special Educational Needs and Disabilities in Schools: A Critical Introduction 2467 سفارش ثبت 9781474287623 Janice Wearmouth 20 20 GBP 2468 1380069 SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE KEY CONCEPTS 9780415207201 Philip Garner 2009 14.99 70 4.5 GBP 2016 20 Strategies to Support Children with Autism and Other Complex Needs: Resources for teachers, support staff and parents CHRISTINE MACINTYR 2469 1380086 9781138918931 20 16 GBP 2470 1380097 Supporting Children with Cerebral Palsy (David Fulton / Nasen) 9781138187429 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2471 1380096 Supporting Children with Dyslexia (David Fulton / Nasen) 9781138185616 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2472 1380089 Supporting Children with Sensory Impairment 9781138919198 Hull City Council 2016 19 20 15.2 GBP 2473 1380053 SUPPORTING INCLUSIVE PRACTICE 9780415578998 GIANNA KNOWLES 2011 21.99 70 6.6 GBP 2474 1380084 Supporting Young Children with Communication Problems 9781138779211 Myra Kersner, Jannet A. 2015 25 20 20 GBP 2015 13 Teach Your Baby to Sign, Revised and Updated 2nd Edition: An Illustrated Guide to Simple Sign Language for Babies and Toddlers - Includes 30 New P MONICA BEYER 2475 1380093 9781592336982 20 10.4 GBP TEACHING AND LEARNING IN DIVERSE AND INCLUSIVE 2011 19.99 CLASSROO GILL RICHARDS 2476 1380067 9780415564632 70 6 GBP Teaching Gifted Children with Special Educational N 2015 26 eeds: Supporting dual and multiple exceptionality 2477 1380083 9781138890572 Diane Montgomery 20 20.8 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 60 DIS Sale Price EDUCATION (SPECIAL NEEDS) UNDERSTANDING AND PROMOTING ACCESS FOR PEOPLE 2010 22.99 WITH LEARNING DIFFICULTIES 2478 1380003 9780415479486 JANE SEALE 70 6.9 GBP 2016 23 Understanding and Supporting Pupils with Moderate Learning Difficulties in the Secondary School: A practical guide (David Fulton / Nasen) 2479 1380081 9781138019102 PIPPA WHITTAKER 20 18.4 GBP VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: 2011 24.99 RETHINKING SUPPOR 2480 1380068 9781441191724 MARIANE HEDEGAAR 70 7.5 GBP Working with Students with Disabilities: A Guide fo 2016 30 r Professional School Counselors 2481 1380090 9780415743198 Theresa A. Quigney,Jeann 20 24 GBP EDUCATION (TEACHING & LEARNING) 2482 1390129 A FOCUS ON FRACTIONS 9780415801515 PETIT, MARJORIE M. | 2010 27.99 70 8.4 GBP 2483 1390244 ACHIEVING LITERACY (RLE EDU I) 9780415694841 MEEK 2012 99 40 59.4 GBP 2484 1390162 BEST PRACTICES IN ELL INSTRUCTION 9781606236628 LEE GUNDERSON(FOR 2010 24 70 7.2 GBP 2485 1390220 BRIDGING TRANSITION PRIMARY 9780415575478 HOWE 2011 22.99 70 6.9 GBP 2486 1390003 BRINGING READING RESEARCH TO LIFE 9781606234747 LINDA KUCAN PHD(E 2010 25.95 70 7.79 GBP 2487 1390226 CLASSROOM X FACTOR WHITE 9780415593151 WHITE 2012 25 40 15 GBP COACHING EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE 2011 19.99 CLASSROOM : A PR BOWKETT 2488 1390164 9780415577809 70 6 GBP 2489 1390215 COURSE IN MODERN MANDARIN CHINESE, A 9780415472470 ROSS 2012 39 40 23.4 GBP 2490 1390216 COURSE IN MODERN MANDARIN LEVEL 2, A 9780415472500 ROSS 2012 44 40 26.4 GBP 2491 1390115 CREATING TOMORROW'S SCHOOLS TODAY 9781855393943 GERVER, RICHARD 2010 16.99 70 5.1 GBP Creativity in Language Teaching: Perspectives from Research and 2016 32 Practice Jack C. Richards(Editor) 2492 1390282 9781138843653 20 25.6 GBP CROSS CURRICULAR TEACHING AND LEARNING IN THE 2011 21.99 SECONDARY WARD-PENNY, ROBER 2493 1390166 9780415572040 70 6.6 GBP 2494 1390230 CULTIVATING HABIT ART 9780415603669 ROSS 2011 24.99 70 7.5 GBP 2495 1390294 Custom Teaching Children About Health So 9781473709188 Weinstein Rosen Et a 2016 26 20 20.8 GBP 2496 1390147 DEVELOPING A SELF-EVALUATING SCHOOL 9781855395367 AINSWORTH, PAUL K. 2010 19.99 70 6 GBP DEVELOPING AND EVALUATING MULTI-AGENCY 2010 18.99 PARTNERSHIPS 2497 1390012 9780415556583 Cheminais, Rita| 70 5.7 GBP Drama and Education: Performance Methodologies for Teaching and 2015 29 Learning 2498 2031214 9781138799516 Manon van de Water, Kris 20 23.2 GBP 2499 1390229 DRAMA SESSIONS PRIMARY SCHOOLS DAY 9780415603386 ALISON DAY 2011 25.99 70 7.8 GBP 2500 1390295 English 5-11: A guide for teachers (Primary 5-11 Series) 9781138188402 David Waugh,Wendy Jolli 2016 26 20 20.8 GBP English Teaching in the Secondary School: Linking t 2015 28 heory and practice Mike Fleming, David Stev 2501 1390285 9781138780958 20 22.4 GBP 2502 1390227 ENHANCING PRACTICE MCDONAGH 9780415597685 MAIRIN GLENN 2012 26 40 15.6 GBP 2503 1390279 E-tivities: The Key to Active Online Learning 9780415881760 Gilly Salmon 2013 24 40 14.4 GBP 2504 1390263 FIRST COURSE IN MACHINE LEARNING, A 9781439824146 ROGERS, SIMON | GIR 2012 43 40 25.8 GBP 2505 1390088 GETTING THE BUGGERS FIT 9780826499790 JOANNE HARRIS 2009 16.99 70 5.1 GBP 2506 1390097 GETTING THE BUGGERS TO LEARN 2ND EDITION 9781847061195 GREY, DUNCAN 2009 16.99 70 5.1 GBP 2507 1390042 GRAMMAR SURVIVAL 9780415554053 GEOFF BARTON 2010 19.99 70 6 GBP GUIDING CHILDREN'S LEARNING OF MATHEMATICS, 2010 47.99 INTERNATIONAL EDITION 2508 1390212 9780538738507 KENNEDY/TIPPS/JOHN 70 14.4 GBP 2509 1390278 Handbook of Research on Science Education, Volume II 9780415629553 Sandra K. Abell(Editor) 2014 77 20 61.6 GBP Handbook on Teaching and Learning in Political Scie 2016 35 nce and International Relations John Ishiyama,William J. 2510 1202821 9781786434333 20 28 GBP HEART OF TEACHING ECONOMICS: LESSONS FROM 2010 29.95 LEADING MINDS 2511 1390266 9781849804431 SIMON W. BOWMAKE 70 8.99 GBP HOME-SCHOOL CONNECTIONS IN A MULTICULTURAL 2010 27.99 SOCIETY (LANGUAGE, CULTURE, AND TEACHING SERIES) 2512 1390046 9780415997577 MARIA LUIZA DANTAS 70 8.4 GBP How to be Outstanding in the Classroom: Raising ach 2015 21 ievement, securing progress and making learning happen Mike Gershon 2513 1390287 9781138824515 20 16.8 GBP HOW TO TEACH POETRY WRITING: WORKSHOPS FOR 2011 19.99 AGES 8-13 : DEVELOPING CREATIVE LITERACY 2514 1390157 9780415590143 MORGAN 70 6 GBP 2010 22.99 IMPROVING LEARNING IN A PROFESSIONAL CONTEXT : A RESEARCH PERSPECTIVE ON THE NEW TEACHER IN SCHOOL JIM MCNALLY AND AL 2515 1390041 9780415493406 70 6.9 GBP 2009 34.99 IMPROVING YOUR SCHOOL THROUGH DRAMA: A CREATIVE WHOLE CLASS, WHOLE SCHOOL APPROACH 2516 1390123 9781855394568 PATRICE BALDWIN 70 10.5 GBP 2011 19.99 INCLUDING AND SUPPORTING LEARNERS OF ENGLISH AS AN ADDI MADELEINE GRAF 2517 1390170 9781441162670 70 6 GBP 2014 60 Information and Communications Technology: In the 21st Century Classroom 2518 1390292 9783110401448 Diana Perez Marin 15 51 EUR Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 61 DIS Sale Price EDUCATION (TEACHING & LEARNING) 2012 193 INTERNATIONAL HANDBOOK ON TEACHING AND LEARNING IN ECON 2519 1390265 9781848449688 G. HOYT (EDITOR) 40 115.8 GBP 2009 85 INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON CONTEXTS, COMMUNITIES AND EVALUATED INNOVATIVE PRACTICES (CONTEXTS OF LEARNING) 2520 1390204 9780415479493 ROLLANDE DESLAND 70 25.5 GBP 2009 75 INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON STUDENT OUTCOMES AND HOMEWORK 2521 1390205 9780415479509 ROLLANDE DESLAND 70 22.5 GBP 2522 1390150 LANGUAGE KNOWLEDGE FOR PRIMARY TEACHERS 9780415564809 WILSON 2011 21.99 70 6.6 GBP 2523 1390172 LEARNING CULTURES IN ONLINE EDUCATION 9781441158680 MARIE-NOLLE LAMY 2011 24.99 70 7.5 GBP 2524 1073217 Learning to Learn 9781472906083 Sally Featherstone 2014 19 20 15.2 GBP LEARNING TO READ THE NUMBERS : INTEGRATING 2011 24.99 CRITICAL LIT 2525 1390173 9780415874311 WHITIN 70 7.5 GBP Learning to Teach Design and Technology Bundle: Lea 2015 29 rning to Teach Design and Technology in the Secondary School Gwyneth Owen-Jackson( 2526 1390284 9781138785250 20 23.2 GBP 2527 1390202 LEARNING TO TEACH IN THE PRIMARY SCHOOL 9780415359283 J.ARTHUR, T.GRAINGE 2006 21.99 70 6.6 GBP 2011 23.99 LEARNING TO TEACH MATHEMATICS IN THE SECONDARY SCHOOL : A COMPANION TO SCHOOL EXPERIENCE JOHNSTON-WILDER 2528 1390151 9780415565585 70 7.2 GBP 2016 27 Learning to Teach Mathematics in the Secondary School: A companion to school experience (Learning to Teach Subjects in the Secondary School Series) ( 2529 1390299 9781138943902 Sue Johnston-Wilder(Edit 20 21.6 GBP 2530 1390243 LINGUISTICS AND THE TEACHER (RLE ED 9780415694261 CARTER 2012 99 40 59.4 GBP 2531 1390178 MATHEMATICS ACROSS THE CURRICULUM 9781441123565 FOX, SUE 2010 24.99 70 7.5 GBP 2532 1390258 MATHEMATICS TEACHERS AT WORK 9780415899369 REMILLARD 2012 36 40 21.6 GBP NEW SIGNIFICANCE OF LEARNING: IMAGINATION'S 2010 26.99 HEARTWORK,THE 2533 1390022 9780415549684 P?DRAIG HOGAN 70 8.1 GBP 2010 22.99 PHYSICAL EDUCATION FOR LEARNING: A GUIDE FOR SECONDARY SCHOOLS RICHARD BAILEY(EDI 2534 1390023 9781847065025 70 6.9 GBP 2535 1390276 Primary English for Trainee Teachers 9781446296608 Kate Allott(Editor) 2014 22 20 17.6 GBP 2014 22 Primary Mathematics for Trainee Teachers (Transforming Primary QTS Series) Marcus Witt(Editor) 2536 1390273 9781473905887 20 17.6 GBP 2010 24.99 PRIMARY SCHOOLS AND ICT: LEARNING FROM PUPIL PERSPECTIV JOHN POTTER 2537 1390180 9781855395787 70 7.5 GBP 2538 1390275 Primary Science for Trainee Teachers 9781446296561 James Archer 2014 22 20 17.6 GBP PRINCIPAL'S GUIDE TO LITERACY INSTRUCTION (TOOLS 2010 16.95 FOR TEACHING LITERACY SERIES),A 2539 1390025 9781606234723 James W. Beers; Jeffrey O 70 5.09 GBP Producing Video For Teaching and Learning: Planning 2014 23 and Collaboration 2540 1390270 9780415661430 Michael O'Donoghue 20 18.4 GBP 2541 1390234 RECEPTION YEAR IN ACTION EPHGRAVE 9780415618502 EPHGRAVE 2011 22.99 70 6.9 GBP RE-DESIGNING LEARNING CONTEXTS (FOUNDATIONS 2010 23.99 AND FUTURES LUCKIN, ROSEMARY| 2542 1390183 9780415554428 70 7.2 GBP Re-examining Pedagogical Content Knowledge in Scien 2015 32 ce Education (Teaching and Learning in Science Series) Armanda Berry, John Lou 2543 1350307 9781138833005 20 25.6 GBP Researching and Teaching Reading: Developing pedago 2016 30 gy through critical enquiry Gabrielle Cliff Hodges 2544 1390290 9781138816558 20 24 GBP RESPONSIVE GUIDED READING IN GRADES K-5: 2010 16.95 SIMPLIFYING SM 2545 1390186 9781606237038 SOPHIE C. DEGENER E 70 5.09 GBP 2010 135 ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOK OF ENGLISH, LANGUAGE AND LITERACY TEACHING (ROUTLEDGE INTERNATIONAL HANDBOOKS OF EDUCATION),THE 2546 1073028 9780415469036 DOMINIC WYSE, RICH 70 40.5 GBP SPEAKING FRAMES: HOW TO TEACH TALK FOR WRITING: 2011 22.99 AGES 10 2547 1390188 9780415579872 PALMER, SUE 70 6.9 GBP SPEAKING FRAMES: HOW TO TEACH TALK FOR WRITING: 2011 22.99 AGES 8- 2548 1390189 9780415579827 PALMER, SUE 70 6.9 GBP 2549 1390199 STARTING DRAMA TEACHING 9780415601344 FLEMING 2011 21.99 70 6.6 GBP 2550 1390254 TEACH & LEARN ACROSS THE GRADES 9780415887311 STYLIANOU 2011 29.99 70 9 GBP 2551 1390286 Teach: A Question of Teaching 9781138888296 James W Fraser 2016 58 20 46.4 GBP Teaching and Learning in Diverse and Inclusive Clas 2016 26 srooms: Key issues for new teachers Gill Richards(Editor),Felic 2552 1390291 9781138919600 20 20.8 GBP 2553 1073287 Teaching and Learning Strategies in South Africa 9781473709195 Mncedisi Christian Mapha 2016 20 20 16 GBP TEACHING AND LEARNING WITH TECHNOLOGY: BEYOND 2010 85 CONSTRUCT MELISSA E. MARKARI 2554 1390191 9780415878500 70 25.5 GBP 2555 1350309 Teaching Art to Young Children 9781138022553 Rob Barnes 2015 29 20 23.2 GBP 2010 19.99 TEACHING CHILDREN TO LISTEN: A PRACTICAL APPROACH TO DEVELOPING CHILDREN'S LISTENING SKILLS 2556 1390032 9781441174765 JACQUI WOODCOCK 70 6 GBP Teaching English Creatively (Learning to Teach in t 2015 25 he Primary School Series) Teresa Cremin 2557 1122077 9781138787025 20 20 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 62 DIS Sale Price EDUCATION (TEACHING & LEARNING) 2010 18 TEACHING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS: LITERACY STRATEGIES & RESOURCES FOR K-6 (TOOLS FOR TEACHING LITERACY SERIES) 2558 1390135 9781606235294 SHELLEY HONG XU 70 5.4 GBP 2559 1390078 TEACHING ENGLISH TEXTS 11-18 9780826496522 SUE DYMOKE 2009 19.99 70 6 GBP 2560 1390211 TEACHING HISTORY ONLINE 9780415482226 JOHN F. LYONS 2008 19.99 70 6 GBP TEACHING NEW LITERACIES IN GRADES 4-6 (SOLVING 2010 20 PROBLEMS IN THE TEACHING OF LITERACY) DIANE LAPP EDD(EDIT 2561 1390033 9781606235010 70 6 GBP TEACHING NEW LITERACIES IN GRADES K-3 (SOLVING 2010 20 PROBLEMS IN THE TEACHING OF LITERACY) 2562 1390034 9781606234976 DIANE LAPP EDD(EDIT 70 6 GBP 2563 1390207 TEACHING SCIENCE TO ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 9780415996259 NUTTA, JOYCE | BAUTI 2011 22.99 70 6.9 GBP The ICT Handbook for Primary Teachers: A guide for 2015 28 students and professionals 2564 1390288 9781138853706 David Hall 20 22.4 GBP 2565 1390283 The Primary Teacher's Career Handbook 9781138814059 Keith Richmond, Richard 2015 21 20 16.8 GBP The STEM Coaching Handbook: Working with Teachers t 2016 20 o Improve Instruction Terry Talley 2566 1390296 9781138651036 20 16 GBP 2567 1390245 THINKING WITH THEORY JACKSON 9780415781008 YOUNGBLOOD JACKS 2012 26 40 15.6 GBP Using Debate in the Classroom: Encouraging Critical 2016 24 Thinking, Communication, and Collaboration Karyl A. Davis(Editor),M. 2568 1390298 9781138899544 20 19.2 GBP WRITING INSTRUCTION AND ASSESSMENT FOR ENGLISH 2010 16.95 LANGUAGE 2569 1390196 9781606236666 FRANCES VERBRUGG 70 5.09 GBP Your Teacher Training Companion: Essential skills a 2016 26 nd knowledge for very busy trainees 2570 1390281 9781138841970 Anthony Coles 20 20.8 GBP PSYCHOLOGY 2571 1073290 7 Ways to Transform the Wounded Student 9780415734950 Joe Hendershott 2015 20 20 16 GBP 2572 1212755 A Child Reads 9789777172042 ABD ALKARIM BAKK 2015 6.63 20 5.3 USD 2573 1240944 A Critical Introduction to Sport Psychology 9781138999978 Aidan Moran,John Toner 2017 35 20 28 GBP 2574 1151296 A Guide to Discursive Organizational Psychology 9781786431714 Chris Steyaert,Julia Nentw 2016 30 20 24 GBP A HANDBOOK OF PROCESS TRACING METHODS FOR 2011 47.95 DECISION RESE 2575 1212373 9781848728646 SCHULTE-MECKLENB 70 14.39 GBP A Hundred Years of the Iapr: A Celebratory Suppleme 2016 55 nt to the Archive for the Psychology of Religion Jacob a Belzen 2576 1183172 9789004322004 20 44 EUR 2577 1212748 A Student's Guide to Developmental Psychology 9781848720176 GERT WESTERMANN 2015 35 20 28 GBP Abnormal Child and Adolescent Psychology: A Developmental 2017 55 Perspective, Second Edition Linda Wilmshurst 2578 1212793 9781138960503 20 44 GBP Acquired Language Disorders in Adulthood and Childh 2016 120 ood: Selected Works of Elaine Funnell (World Library of Psychologists) 2579 1212803 9781138193185 Nicola Pitchford(Editor),A 20 96 GBP Adolescence and Body Image: From Development to Pre 2016 32 venting Dissatisfaction 2580 1212716 9781848721999 Lina A Ricciardelli, Zali Y 20 25.6 GBP Affect Regulation and the Origin of the Self: The N 2016 55 eurobiology of Emotional Development 2581 1212743 9781138917071 Allan N. Schore 20 44 GBP 2582 1183201 Altered States: Buddhism and Psychedelic Spirituality in America 9780231177306 Douglas Osto 2016 35 20 28 USD 2583 1810009 An Emotionally Focused Workbook for Couples: The Two of Us 9780415742481 Jennifer Fitzgerald 2015 24 20 19.2 GBP An Evidence-based Guide to College and University T 2016 30 eaching: Developing the Model Teacher Aaron S. Richmond,Guy 2584 1360257 9781138915251 20 24 GBP 2585 1212759 An Introduction to Applied Cognitive Psychology 9781138840133 David Groome,Michael E 2016 35 20 28 GBP 2586 1231274 An Invitation to the Sociology of Emotions 9781138855007 Scott R. Harris 2015 28 20 22.4 GBP 2587 1212741 Anxiety: Anxiety in Children (Volume 5) 9781138927513 Ved P. Varma(Editor) 2016 90 20 72 GBP 2588 1212742 Anxiety: The Psychology of Anxiety: Second Edition (Volume 2) 9781138942523 Eugene E. Levitt 2016 90 20 72 GBP 2589 1212705 AQA Psychology: AS and A-level Year 1 9781138902091 Michael Eysenck 2015 24 20 19.2 GBP Argumentation: Analysis and Evaluation (Routledge C 2016 33 ommunication Series) Frans H. van Eemeren,A. 2590 1212812 9781138225084 20 26.4 GBP Art-Based Supervision: Cultivating Therapeutic Insi 2016 32 ght Through Imagery Barbara J. Fish 2591 1212776 9781138814370 20 25.6 GBP AutPlay Therapy for Children and Adolescents on the 2016 25 Autism Spectrum: A Behavioral Play-Based Approach, Third Edition 2592 1640428 9781138100404 Robert Jason Grant 20 20 GBP BECOMING A BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCHER A 2009 24 GUIDE TO PRODUCING RESEARCH THAT MATTERS 2593 1211890 9781593858377 REX B. KLINE 70 7.2 GBP Bereavement Groups and the Role of Social Support: 2016 25 Integrating Theory, Research, and Practice William G. Hoy 2594 1640415 9781138916890 20 20 GBP Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in M 2016 32 en, Women and Children Sarah Grogan 2595 1212814 9781138928886 20 25.6 GBP 2596 1212739 Bullying: A Social Influence Perspective 9781138937284 Paul R. Nail(Editor),Joan 2016 95 20 76 GBP Case Studies in Sexual Deviance: Toward Evidence Ba 2014 30 sed Practice (International Perspectives on Forensic Mental Health) William T. O'Donohue(Ed 2597 1212672 9780415880497 20 24 GBP 2598 1212760 Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues 9781848724839 Lawrence Balter(Editor),C 2016 75 20 60 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 63 DIS Sale Price PSYCHOLOGY Children and Young People's Response to Parental Il 2016 40 lness: A Handbook of Assessment and Practice 2599 1212809 9781785230073 David Morley(Editor),Xia 20 32 GBP 2600 1212754 Children's Problems 9789777171939 ABD ALKARIM BAKK 2015 3.63 20 2.9 USD 2601 1640429 Clean Coaching: The insider guide to making change happen 9781138816374 Angela Dunbar 2016 25 20 20 GBP 2602 1212729 Clinical Psychology (Topics in Applied Psychology) 9781848722217 Graham Davey, Adrian W 2015 31 20 24.8 GBP CLINICIAN'S GUIDE TO COLLABORATIVE CARING IN 2010 24.99 EATING DISORDERS,THE 2603 1212300 9780415484251 PAM MACDONALD(ED 70 7.5 GBP 2604 1212800 Coaching Creativity: Transforming your practice 9781138960800 Jen Gash 2016 25 20 20 GBP Cognitive Behavior Therapy for Insomnia in Those wi 2016 28 th Depression: A Guide for Clinicians Colleen E. Carney,Donn P 2605 1212740 9780415738385 20 22.4 GBP COMMUNITY PSYCHOLOGY: LINKING INDIVIDUALS AND 2012 50.99 COMMUNITIES, INTERNATIONAL EDITION KLOOS/HILL/THOMAS/ 2606 1212482 9781111726409 70 15.3 GBP 2010 19 COMPREHENSIVE PLANNING FOR SAFE LEARNING ENVIRONMENTS (SCHOOL-BASED PRACTICE IN ACTION SERIES) REEVES, MELISSA A. | 2607 1212369 9780415998352 70 5.7 GBP 2009 60 COMPUTATIONAL MODELLING IN BEHAVIOURAL NEUROSCIENCE: CLOSING THE GAP BETWEEN NEUROPHYSIOLOGY AND BEHAVIOUR EIRINI MAVRITSAKI(E 2608 1212331 9781841697383 70 18 GBP Cop Doc: The Police Psychologist's Casebook--Narrat 2017 35 ives From Police Psychology Daniel Rudofossi 2609 1280374 9781138290433 20 28 GBP Counseling Widowers (The Routledge Series on Counse 2014 24 ling and Psychotherapy with Boys and Men) Jason M. Troyer 2610 1640323 9780415897341 20 19.2 GBP 2611 1212194 CRAFT OF LIFE COURSE RESEARCH,THE 9781606233207 GLEN H. ELDER AND J 2009 28 70 8.4 GBP 2612 1212386 CRITICAL PSYCHOLOGY ; 4 VOLS SET 9780415568593 IAN PARKER(EDITOR) 2011 650 70 195 GBP CURRENT ISSUES IN APPLIED MEMORY RESEARCH 2010 34.95 (CURRENT ISSUES IN MEMORY) 2613 1212199 9781841697277 DANIEL B. WRIGHT(ED 70 10.49 GBP 2614 1390294 Custom Teaching Children About Health So 9781473709188 Weinstein Rosen Et a 2016 26 20 20.8 GBP DATA ANALYSIS A MODEL COMPARISON APPROACH, 2009 39.95 SECOND EDITION 2615 1211824 9780805833881 Charles M. Judd, Gary H. 70 11.99 GBP Death Anxiety and Religious Belief: An Existential Psychology of 2016 85 Religion (Scientific Studies of Religion: Inquiry and Explanation) 2616 1212826 9781472571625 Jonathan Jong,Jamin Halb 20 68 GBP 2617 1212388 DECEPTION: A YOUNG PERSON'S LIFE SKILL 9781841698762 TAYLOR, RACHEL | G 2011 45 70 13.5 GBP 2016 95 Development from Adolescence to Early Adulthood: A dynamic systemic approach to transitions and transformations (Explorations in Developmental Psycho 2618 1212726 9780415640091 Ian Stuart-Hamilton 20 76 GBP Developmental and Educational Psychology for Teache 2016 25 rs: An applied approach 2619 1212799 9781138947726 Dennis McInerney,David 20 20 GBP Drama, Creativity and Intersubjectivity: The Roots 2016 32 of Change in Dramatherapy Salvo Pitruzzella 2620 1212783 9781138927230 20 25.6 GBP 2621 1212788 Dramatherapy and Autism 9781138827172 Deborah Haythorne,Anna 2016 32 20 25.6 GBP 2622 1231267 Dress and Ideology: Fashioning Identity from Antiquity to the Present 9781472529343 Shoshana-Rose Marzel(E 2015 22 20 17.6 GBP Early Childhood Intervention: Working with Families 2016 95 of Young Children with Special Needs (Evolving Families) Hanan Sukkar(Editor),Car 2623 1212791 9781138918511 20 76 GBP 2624 1212723 Educational Psychology (Topics in Applied Psychology) 9781848723313 Tony Cline, Susan Birch 2015 31 20 24.8 GBP 2625 1212570 ELECUDATING THE NEURAL BASIS 9781841698311 MILLER 2011 25.99 70 7.8 GBP 2626 1220255 Emotional Abuse of Children: Essential Information 9781138831797 David Royse 2016 23 20 18.4 GBP 2627 1193574 Emotional Insight: The Epistemic Role of Emotional Experience 9780198776888 Michael S. Brady 2016 19 20 15.2 GBP Eros and Economy: Jung, Deleuze, Sexual Difference 2016 95 (Research in Analytical Psychology and Jungian Studies) Barbara Jenkins 2628 1212797 9781138929838 20 76 GBP 2629 1212790 Ethical and Legal Issues in Counseling Children and Adolescents 9781138948006 Teri Ann Sartor(Editor),Bi 2016 25 20 20 GBP 2630 1212782 Ethics for Behavior Analysts, 3rd Edition 9781138949201 Jon Bailey,Mary Burch 2016 32 20 25.6 GBP 2631 1810016 Evidence-based Approaches to Relationship and Marriage Education 9781138797185 James J. Ponzetti Jr.(Edito 2015 35 20 28 GBP 2632 1212718 Evolution and Behavior (Foundations of Psychology) 9780415522021 Will Reader 2016 24 20 19.2 GBP 2633 1212731 Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind 9781292022406 David Buss 2014 47 20 37.6 GBP 2634 1212598 EXPLAINING INDIVIDUAL DIFF IN READ 9781848729360 BRADY 2011 44.99 70 13.5 GBP 2010 52.5 EXPOSITORY DISCOURSE IN CHILDREN, ADOLESCENTS, AND ADULTS: DEVELOPMENT AND DISORDERS (NEW DIRECTIONS IN COMMUNICATION DISORDERS RESEARCH: INTEGRA CHERYL M. SCOTT(EDI 2635 1212212 9781841698922 70 15.75 GBP 2015 32 Facing the Challenges of a Multi-Age Workforce: A Use-Inspired Approach Lisa Finkelstein, Ruth Kan 2636 1212712 9781848725188 20 25.6 GBP 2015 44 Factor Analysis: Classic Edition (Psychology Press & Routledge Classic Editions) Richard L. Gorsuch 2637 1212714 9781138831995 20 35.2 GBP 2638 1212751 Falling into the Fire 9781780746418 Christine Montross,Christi 2014 9 20 7.2 GBP 2017 33 Family, Self, and Human Development Across Cultures: Theory and Applicatoins (Psychology Press & Routledge Classic Editions) Cigdem Kagitcibasi 2639 1212817 9781138228801 20 26.4 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 64 DIS Sale Price PSYCHOLOGY 2640 1240889 Fanaticus: Mischief and Madness in the Modern Sports Fan 9781442273047 Justine Gubar 2016 14 20 11.2 GBP 2641 1212735 Fathers in Families: The Changing Role of the Father in the Family 9781138935471 DOROTHEA E. DETTE- 2015 95 20 76 GBP 2642 1212823 Food for Thought: Perspectives on Eating Disorders 9781442246027 Nina Savelle-Rocklin 2016 25 20 20 GBP 2643 1212721 Forensic Psychological Assessment in Practice: Case Studies 9781138852754 Corine de Ruiter, Nancy 2015 32 20 25.6 GBP 2644 1212395 FORENSIC PSYCHOLOGY IN CONTEXT 9781843928270 GRANHAG 2010 25.99 70 7.8 GBP 2645 1212719 Forensic Psychology: The Basics 9781138021600 Sandie Taylor 2015 17 20 13.6 GBP 2646 1193256 Freud (The Routledge Philosophers) 9780415831802 Jonathan Lear 2015 20 20 16 GBP From Symptom to Synapse: A Neurocognitive Perspecti 2015 42 ve on Clinical Psychology 2647 1212667 9780415835879 Adam Weissman(Editor) 20 33.6 GBP From the Laboratory to the Classroom: Translating S 2016 32 cience of Learning for Teachers 2648 1212786 9781138649644 Jared Cooney Horvath(Ed 20 25.6 GBP 2649 1212795 Gender Dysphoria and Gender Incongruence 9781138213913 Walter Pierre Bouman(Edi 2016 90 20 72 GBP 2650 1212807 Genealogy, Psychology and Identity: Tales from a family tree 9781138998674 Paula Nicolson 2016 27 20 21.6 GBP 2651 1182950 Going on Being: Buddhism and the Way of Change 9780767904612 MARK EPSTEIN 2002 14 70 4.2 USD Great Psychologists as Parents: Does knowing the th 2016 30 eory make you an expert? David Cohen 2652 1212818 9781138899919 20 24 GBP 2653 1240796 Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology 9780415835770 Mark A. Eys(Editor) 2014 40 20 32 GBP Group Interventions in Schools: A Guide for Practit 2017 35 ioners (Guilford Practical Intervention in the Schools) Jennifer P. Keperling MA 2654 1212775 9781462529452 20 28 USD 2655 1640332 Group Work in Schools 9781138853836 BRADLEY T. ERFORD( 2016 37 20 29.6 GBP 2656 1220249 Group Work: Skills and Strategies for Effective Interventions 9781138790582 Camille P. Roman 2016 37 20 29.6 GBP 2657 1212400 HANDBOOK OF ADVANCED MULTILEVEL ANALYSIS 9781841697222 HOX 2011 49.95 70 14.99 GBP Handbook of Clinical Sexuality for Mental Health Pr 2016 76 ofessionals (500 Tips) STEPHEN LEVINE(EDIT 2658 1212756 9781138860261 20 60.8 GBP 2659 1212768 Handbook of Emotions, Fourth Edition 9781462525348 Lisa Feldman Barrett(Edit 2016 95 20 76 USD 2660 1212757 Handbook of Gender and Sexuality in Psychological Assessment 9781138782051 Virginia Brabender(Editor 2016 75 20 60 GBP 2016 35 Handbook of Gerontology Research Methods: Understanding successful aging (Research Methods in Developmental Psychology: A Handbook Series) Leigh Riby(Editor) 2661 1212810 9781138779068 20 28 GBP 2662 1212772 Handbook of Positive Emotions 9781462526710 Michele M. Tugade PhD( 2016 50 20 40 USD Handbook of Preschool Mental Health, Second Edition 2016 55 : Development, Disorders, and Treatment Joan L. Luby MD(Editor) 2663 1350336 9781462527854 20 44 USD 2664 1212785 Health Psychology (Topics in Applied Psychology) 9781138023406 Daryl O'Connor 2016 32 20 25.6 GBP Health Psychology, International Edition: An Interd 2016 40 isciplinary Approach to Health 2665 1212737 9780132568579 Deborah Fish Ragin 20 32 GBP 2666 1212750 Heaven and Hell: The Psychology of the Emotions 9780992912727 Neel Burton 2015 16 20 12.8 GBP 2667 1193492 How We Hope: A Moral Psychology 9780691171395 Adrienne Martin 2016 23 20 18.4 USD 2668 1212792 IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference 9780134320250 Darren George,Paul Malle 2016 60 20 48 GBP 2669 1212708 Identity Formation, Youth, and Development: A Simplified Approach 9781848726741 Charles Levine 2016 31 20 24.8 GBP 2670 1212540 IMPACT TECHNOLOGY RELATIONSHIPS 9780415610087 BARBARA A SPEARS(E 2012 32 40 19.2 GBP 2016 25 In Praise of Failure: The Value of Overcoming Mistakes in Sports and in Life 2671 1240886 9781442251571 Mark H. Anshel 20 20 GBP 2672 1212581 INDIVIUAL DIFFERENCES & SOCIAL INFL 9781848727342 BURGER 2010 31.99 70 9.6 GBP 2009 45 INFORMATION-PROCESSING CHANNELS IN THE TACTILE SENSORY SYSTEM 2673 1212234 9781841698960 GEORGE A. GESCHEID 70 13.5 GBP 2674 1212405 INSIDIOUS WORKPLACE BEHAVIOR 9781848728592 GREENBERG 2010 29.95 70 8.99 GBP 2675 2041388 INTERACTION OF COLOR 9780300179354 JOSEF ALBERS 2013 18 20 14.4 USD 2676 1210433 INTERGRATOR ONLINE FOR BIOLOGICAL PSYCH 9780534364199 WENDY KOHN 1999 19 70 5.7 GBP 2677 1212406 INTERGROUP CONFLICTS AND THEIR RESOLUTION 9781841697833 DANIEL BAR-TAL 2011 39.99 70 12 GBP 2009 110 INTERPRETATION IN SOCIAL LIFE, SOCIAL SCIENCE, AND MARKETING O'Shaughnessy, John| 2678 1212304 9780415777582 70 33 GBP 2679 1212763 Intimacy: A Dialectical Study 9781474226264 Christopher Lauer 2016 22 20 17.6 GBP 2009 32.5 INTRODUCTION TO MULTILEVEL MODELING TECHNIQUES SECOND EDITION,AN Ronald H. Heck and Scott 2680 1212119 9781841697567 70 9.75 GBP 2681 1212730 Introduction to Political Psychology: 3rd Edition 9781848726727 Beth Dietz 2016 44 20 35.2 GBP 2682 1212770 Invitation to the Psychology of Religion, Third Edition 9781462527540 Raymond F. Paloutzian P 2016 50 20 40 USD 2011 23.99 JUNG IN THE 21ST CENTURY VOLUME ONE : EVOLUTION AND ARCHETYPE 2683 1212449 9780415577984 HAULE 70 7.2 GBP 2684 1212543 JUNG ON ART 9780415610285 VAN DEN BERK 2012 29 40 17.4 GBP 2009 18.95 JUVENILE COURT: A JUDGE'S GUIDE FOR YOUNG ADULTS AND THEIR PARENTS 2685 1212135 9780810861275 LEORA KRYGIER 70 5.69 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 65 DIS Sale Price PSYCHOLOGY 2686 1212771 Legal Issues in Clinical Practice with Victims of Violence 9781462528592 John E. B. Myers JD 2016 40 20 32 USD 2687 1212821 Life Witness: Evolution of the Psychotherapist 9781442250895 T. Byram Karasu 2015 25 20 20 GBP 2688 1212414 LIVING AND SURVIVING IN HARM'S WAY 9780415988681 SHARON MORGILLO 2009 29.95 70 8.99 GBP Managing Severe and Enduring Anorexia Nervosa: A Cl 2016 35 inician's Guide 2689 1212761 9781138777903 Stephen Touyz(Editor),Da 20 28 GBP METHODS TOWARD A SCIENCE OF BEHAVIOR AND 2012 41.99 EXPERIENCE, INTERNATIONAL EDITION 2690 1212481 9781111726126 RAY 70 12.6 GBP 2691 1212544 MIDLIFE CRISIS & TRANSFORMATION 9780415666992 WALKER 2012 30 40 18 GBP 2692 1212241 MINORITY INFLUENCE AND INVOVATION 9781841695945 R.MARTIN 2010 45 70 13.5 GBP 2693 1212419 MNEMONOLOGY : MNEMONICS FOR THE 21ST CENTURY 9781841698946 WORTHEN 2011 36.99 70 11.1 GBP 2694 1212580 MODELING WORD RECOG & READING ALOUD 9781848727274 ZIEGLER 2010 41.99 70 12.6 GBP Music in Therapeutic Practice: Using Rhythm to Brid 2016 38 ge Communication Barriers Trisha Ready 2695 1212825 9781442236202 20 30.4 GBP 2696 1640400 Music Therapy Handbook (Creative Arts and Play Therapy) 9781462529728 Barbara L. Wheeler PhD 2016 45 20 36 USD 2697 1212586 NATIONAL ID & IN-OUTGROUP, CHILDREN 9781848727427 OPPENHEIMER 2011 25.99 70 7.8 GBP 2698 1212769 Neuroscience for the Mental Health Clinician, Second Edition 9781462527113 Steven R. Pliszka MD 2016 35 20 28 USD 2699 1212635 NEW FRONTIERS IN WORK AND FAMILY RESEARCH 9781848721258 GRYZYWACZ 2013 32 40 19.2 GBP New Paradigm Psychology of Reasoning: Basic and app 2016 90 lied perspectives Shira Elqayam(Editor),Jea 2700 1212808 9781138673465 20 72 GBP 2701 1212248 ON BEHALF OF THE MYSTICAL FOOL 9780415552233 DOURLEY, JOHN P.| 2010 24.99 70 7.5 GBP On Being a Mentor: A Guide for Higher Education Fac 2016 25 ulty, Second Edition W. Brad Johnson 2702 1212736 9781138892279 20 20 GBP Overcoming Depression and Low Mood, 3rd Edition: A Five Areas 2012 25 Approach 2703 1212682 9781444167481 CHRISTOPHER WILLIA 20 20 GBP Overcoming Depression and Low Mood: A Five Areas Ap 2015 26 proach, Fourth Edition 2704 1212685 9781444183771 CHRIS WILLIAMS 20 20.8 GBP 2705 1212778 Overcoming the Stigma of Intimate Partner Abuse 9781138121324 Christine E Murray,Alliso 2016 30 20 24 GBP 2706 1212766 Parapsychology (Beginner's Guides) 9781780748870 Caroline Watt 2016 10 20 8 GBP 2016 15 Parenting Through the Storm: Find Help, Hope, and Strength When Your Child Has Psychological Problems Ann Douglas 2707 1212774 9781462526772 20 12 USD 2016 13 Parents and Digital Technology: How to Raise the Connected Generation Suzie Hayman,John Cole 2708 1212816 9781138933163 20 10.4 GBP 2017 35 PEERS® for Young Adults: Social Skills Training for Adults with Autism Spectrum Disorder and Other Social Challenges Elizabeth A. Laugeson 2709 1212777 9781138238718 20 28 GBP 2710 1212753 Personality Development 9789777172196 ABD ALKARIM BAKK 2015 3 20 2.4 USD Philosophical and Empirical Approaches to Psycholog 2016 53 y: Mentalism vs. Antimentalism 2711 1212824 9781498516600 Giuseppe Lo Dico 20 42.4 GBP 2712 1212820 Play Therapy with Families: A Collaborative Approach to Healing 9780765708090 Nancy Riedel Bowers Ph. 2015 25 20 20 GBP 2713 1212781 Poetry Therapy: Theory and Practice 9781138812574 Nicholas Mazza 2016 25 20 20 GBP 2714 1212593 PORTRAITS OF PIONEERS IN DEVELOPMEN 9781848728967 MICHAEL M. WERTHEI 2012 30 40 18 GBP Post-Materialist Religion: Pagan Identities and Val 2016 29 ue Change in Modern Europe (Bloomsbury Advances in Religious Studies) 2715 1183228 9781474276221 Mika T. Lassander,James 20 23.2 GBP 2016 25 Preparing Deaf and Hearing Persons with Language and Learning Challenges for CBT: A Pre-Therapy Workbook Neil S. Glickman 2716 1380099 9781138916937 20 20 GBP 2011 14.99 PREVENTING WORKPLACE BULLYING: AN EVIDENCE-BASED GUIDE FOR MANAGERS AND EMPLOYEES ANNE WYATT 2717 1212452 9780415668811 70 4.5 GBP 2017 22 Prevention and Recovery from Eating Disorders in Type 1 Diabetes: Injecting Hope Ann Goebel-Fabbri 2718 1212784 9781138890657 20 17.6 GBP 2016 35 Promoting Student Happiness: Positive Psychology Interventions in Schools (Guilford Practical Intervention in the Schools) 2719 1350335 9781462526802 Shannon M. Suldo PhD 20 28 USD 2009 34 PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN THE COURTROOM : CONSENSUS AND CONTROVERSY 2720 1212111 9781606232514 JENNIFER L. SKEEM, K 70 10.2 GBP PSYCHOLOGICAL THERAPY IN PRISONS AND OTHER 2010 25.99 SETTINGS 2721 1212424 9781843927990 HARVEY 70 7.8 GBP 2722 1212801 Psychological Types (Routledge Classics) 9781138687424 Carl Jung,John Beebe(For 2016 20 20 16 GBP Psychology After the Crisis: Scientific paradigms a 2015 24 nd political debate (Psychology After Critique) 2723 1790009 9781848722071 Ian Parker 20 19.2 GBP 2724 1212727 Psychology and the Conduct of Everyday Life 9781138815124 Charlotte Højholt(Editor) 2016 30 20 24 GBP 2725 1212725 Psychology for Sustainability: 4th Edition 9781848725805 Christie M. Manning 2016 46 20 36.8 GBP 2726 1212674 Psychology from An Empirical Standpoint (Routledge Classics) 9781138019171 Tim Crane(Foreword) 2015 20 20 16 GBP 2016 32 Psychology in Professional Sports and the Performing Arts: Challenges and Strategies (International Perspectives on Key Issues in Sport and Exercise 2727 1240917 9781138808621 Robert J. Schinke(Editor), 20 25.6 GBP 2728 1212811 Psychology of Gender: Fifth Edition 9781138186873 Vicki S. Helgeson 2016 55 20 44 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 66 DIS Sale Price PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY OF STRATEGIC TERRORISM: PUBLIC AND 2009 75 GOVERNMEN 2729 1212298 9780415471954 BEN SHEPPARD 70 22.5 GBP Psychology Serving Humanity: Proceedings of the 30t 2014 95 h International Congress of Psychology: Volume 1: Majority World Psychology 2730 1212692 9781848722552 Kopano Ratele(Editor) 20 76 GBP 2014 95 Psychology Serving Humanity: Proceedings of the 30th International Congress of Psychology: Volume 2: Western Psychology Kopano Ratele(Editor) 2731 1212693 9781848722569 20 76 GBP 2732 1212169 PUTTING PSYCHOLOGY IN ITS PLACE 9780415455800 RICHARDS, GRAHAM| 2010 19.95 70 5.99 GBP 2733 1212819 Python for Experimental Psychologists 9781138671577 Edwin S. Dalmaijer 2016 32 20 25.6 GBP 2734 1212536 QUANT DATA ANAL 17, 18, 19 9780415579193 BRYMAN 2011 25.99 70 7.8 GBP 2735 1212684 Research Methods and Statistics in Psychology 9781444170115 Hugh Coolican 2014 38 20 30.4 GBP 2011 36.99 RESEARCH METHODS LABORATORY MANUAL FOR PSYCHOLOGY, INTERNATIONAL EDITION (WITH INFOTRAC®) 2736 1212463 9780840033376 LANGSTON 70 11.1 GBP 2737 1212019 RESEARCHING CHILDREN'S EXPERIENCES 9781593859954 MELISSA FREEMAN A 2009 21 70 6.3 GBP Residential Treatment of Adolescents: Integrative P 2014 30 rinciples and Practices Don Pazaratz 2738 1212711 9781138872981 20 24 GBP Rethinking Education through Critical Psychology: C 2016 29 ooperative schools, social justice and voice (Concepts for Critical Psychology) Gail Davidge 2739 1212787 9781138937741 20 23.2 GBP 2740 1212767 Rethinking Excessive Habits and Addictive Behaviors 9781442248298 Tony Bevacqua 2015 25 20 20 GBP Romance and Sex in Adolescence and Emerging Adultho 2016 32 od: Risks and Opportunities Alan Booth(Editor),Ann C 2741 1212745 9781138906600 20 25.6 GBP Romantic Relationships and Sexuality in Adolescence 2016 90 and Young Adulthood: The Role of Parents, Peers and Partners 2742 1212779 9781138209916 Daphne van de Bongardt( 20 72 GBP ROUTES TO LANGUAGE: STUDIES IN HONOR OF MELISSA 2009 50 BOWERMA 2743 1212330 9781841697161 VIRGINIA C. MUELLER 70 15 GBP 2016 50 Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology: Global perspectives and fundamental concepts (International Perspectives on Key Issue in Sport 2744 1240891 9780415730327 Athanasios Papaioannou( 20 40 GBP ROUTLEDGE HANDBOOK OF INTERNATIONAL POLITICAL 2010 29.99 ECONOMY ( 2745 1212430 9780415781411 MARK BLYTH 70 9 GBP Routledge Handbook of Physical Activity and Mental Health 2015 42 (Routledge International Handbooks) Panteleimon Ekkekakis(E 2746 1240870 9781138924734 20 33.6 GBP Routledge International Handbook of Clinical Suicid 2014 140 e Research (Routledge International Handbooks) Rahel Eynan(Editor) 2747 1212647 9780415530125 20 112 GBP 2748 1640413 Sandtray Therapy: A Practical Manual 9781138950047 Linda E. Homeyer,Daniel 2016 25 20 20 GBP 2749 1212804 Sanity, Madness and the Family (Routledge Classics) 9781138687745 R.D Laing,Aaron Esterson 2016 15 20 12 GBP 2010 80 SECRECY AND SILENCE IN THE RESEARCH PROCESS : FEMINIST REFLECTIONS R?IS?N RYAN-FLOOD 2750 1212264 9780415452144 70 24 GBP Sexual Assault Prevention on College Campuses (Rese 2016 95 arching Social Psychology) 2751 1212794 9781138940802 Matt J. Gray,Christina M. 20 76 GBP 2752 1231310 Sexuality (Key Ideas) 9781138022898 Jeffrey Weeks 2016 26 20 20.8 GBP Sexuality in Adolescence: The Digital Generation (A 2016 33 dolescence and Society) 2753 1212707 9781848723023 Doreen Rosenthal 20 26.4 GBP 2016 30 Sharing the Work: What My Family and Career Taught Me about Breaking Through (and Holding the Door Open for Others) (MIT Press) 2754 1212762 9780262034388 Myra Strober,John Donah 20 24 USD SINGLE-SUBJECT RESEARCH METHODOLOGY IN 2010 55 BEHAVIORAL SCIENCES 2755 1212322 9780805862775 Gast, David L.| 70 16.5 GBP 2756 1790013 Social Psychology of Political Polarization 9781138810648 Piercarlo Valdesolo(Editor 2016 35 20 28 GBP 2757 1231316 Sociology of Mental Disorder 9781138668409 William C. Cockerham 2016 65 20 52 GBP 2758 1212706 Sport and Exercise Psychology (Topics in Applied Psychology) 9781848722231 ANDREW M LANE(EDI 2016 31 20 24.8 GBP 2759 1240843 Sport Psychology 9780415823647 Gershon Tenenbaum, Rob 2015 715 20 572 GBP 2760 1212747 Stata for the Behavioral Sciences 9781597181730 Michael N. Mitchell 2015 72 20 57.6 GBP 2761 1212518 STATISTICS IN PLAIN ENGLISH 3E 9780415872911 URDAN 2010 19.95 70 5.99 GBP 2762 1212641 STORRS ART OF PSYCHOTHERAPY 3E 9781444144109 HOLMES 2012 27 40 16.2 GBP 2011 41.99 SUCCESSFUL REMEMBERING AND SUCCESSFUL FORGETTING : A FE 2763 1212434 9781848728912 BENJAMIN 70 12.6 GBP 2764 1212435 SUPERVISING THE REFLECTIVE PRACTITIONER 9780415479585 SCAIFE, JOYCE 2010 22.99 70 6.9 GBP 2765 1212815 Talking the Talk: Language, Psychology and Science 9781138800458 Trevor A. Harley 2017 30 20 24 GBP Teaching Chinese Literacy in the Early Years: Psych 2015 100 ology, pedagogy and practice (Routledge Research in Language Education) Hui Li 2766 1122009 9780415841290 20 80 GBP Teaching Overweight Students in Physical Education: 2016 30 Comprehensive Strategies for Inclusion Weidong Li 2767 1240923 9781138841352 20 24 GBP The ADHD Guide to Career Success: Harness your Stre 2016 17 ngths, Manage your Challenges 2768 1212738 9781138843660 KATHLEEN G NADEAU 20 13.6 GBP The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy 2015 24 of Animal Cognition 2769 1193235 9780415809603 Kristin Andrews 20 19.2 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 67 DIS Sale Price PSYCHOLOGY The Art of Holding in Therapy: An Essential Interve 2017 22 ntion for Postpartum Depression and Anxiety 2770 1640433 9781138904958 Karen Kleiman 20 17.6 GBP The Clinical and Forensic Assessment of Psychopathy 2016 79 : A Practitioner's Guide 2771 1212749 9781138790032 CARL B. GACONO(EDI 20 63.2 GBP The Crafting of Grief: Constructing Aesthetic Respo 2016 25 nses to Loss (Series in Death, Dying, and Bereavement) Lorraine Hedtke,John Win 2772 1212802 9781138916876 20 20 GBP 2773 1810013 The Critical Role of Parenting in Human Development 9781138025134 Adam D. Travis 2015 32 20 25.6 GBP The Fear-free Organization: Vital Insights from Neu 2015 30 roscience to Transform Your Business Culture Paul Brown,Joan Kingsley 2774 1151276 9780749472955 15 25.5 GBP 2775 1212796 The Influence of Values on Consumer Behaviour: The value compass 9781138676473 Erik Kostelijk 2016 95 20 76 GBP The Laughing Guide to Well-Being: Using Humor and S 2016 24 cience to Become Happier and Healthier Isaac Prilleltensky 2776 1212822 9781475825749 20 19.2 GBP THE MADNESS OF WOMEN: MYTH AND EXPERIENCE 2011 21.99 (WOMEN AND PSYCHOLOGY) 2777 1212445 9780415339285 JANE M. USSHER 70 6.6 GBP The Mechanical Mind: A Philosophical Introduction t 2016 26 o Minds, Machines and Mental Representation 2778 1193320 9781138858350 Tim Crane 20 20.8 GBP 2779 1212689 The New Psychology of Money 9781848721791 Adrian Furnham 2014 30 20 24 GBP The Organizational Psychology of Sport: Key Issues 2016 32 and Practical Applications Christopher R. D. Wagstaf 2780 1240942 9781138955196 20 25.6 GBP 2016 79 The Paper Office for the Digital Age, Fifth Edition: Forms, Guidelines, and Resources to Make Your Practice Work Ethically, Legally, and Profitably ( Edward L. Zuckerman Ph 2781 1212773 9781462528004 20 63.2 USD The Peer Guide to Applied Sport Psychology for Cons 2016 32 ultants in Training Mark W. Aoyagi(Editor), 2782 1240926 9781138860315 20 25.6 GBP 2783 1212746 The Preservation of Memory 9781138840195 DAVIDE BRUNO(EDIT 2015 32 20 25.6 GBP The Psychology and Economics of Happiness: Love, li 2016 35 fe and positive living Lok Sang Ho 2784 1212798 9781138669826 20 28 GBP The Psychology of Arson: A Practical Guide to Under 2016 35 standing and Managing Deliberate Firesetters Theresa Gannon(Editor) 2785 1212704 9780415810692 20 28 GBP 2786 1212722 The Psychology of Eating and Drinking 9780415817073 Alexandra W. Logue 2015 33 20 26.4 GBP The Psychology of Effective Management: Strategies 2016 32 for Relationship Building 2787 1212780 9781138655584 Fred Voskoboynikov 20 25.6 GBP The Psychology of Fear in Organizations: How to Tra 2015 20 nsform Anxiety into Well-being, Productivity and Innovation 2788 1151272 9780749472542 Sheila M Keegan 15 17 GBP The Psychology of Human Values (European Monographs 2016 32 in Social Psychology) Gregory R Maio 2789 1212813 9781138655355 20 25.6 GBP The Psychology of Humor at Work (Current Issues in Work and 2016 95 Organizational Psychology) Christopher Robert(Editor 2790 1212806 9781138944947 20 76 GBP 2791 1212686 The Psychology of Language: From Data to Theory 9781848720893 Trevor A. Harley 2014 45 20 36 GBP The Psychology of Planning in Organizations: Resear 2015 38 ch and Applications (Series in Organization and Management) Michael Frese(Editor) 2792 1212717 9781138800472 20 30.4 GBP 2793 1212715 The Psychology of Radicalization and Terrorism 9781848724426 Joop Van Der Pligt 2016 32 20 25.6 GBP The Psychology of Sports Coaching: Research and Pra 2016 90 ctice (Routledge Research in Sports Coaching) 2794 1240933 9781138917163 Richard Thelwell(Editor), 20 72 GBP 2795 1460138 The Psychology of Work: Insights into Successful Working Practices 9780749468347 Chantal Gautier 2015 25 15 21.25 GBP The Psychology of Workplace Technology (SIOP Organi 2014 32 zational Frontiers Series) 2796 1212720 9781138801639 Lori Foster Thompson(Ed 20 25.6 GBP The Psychology Research Companion: From student pro 2016 20 ject to working life Jessica S. Horst 2797 1212732 9781138785328 20 16 GBP The Research Companion: A practical guide for those 2016 32 in the social sciences, health and development Petra M. Boynton 2798 1231323 9781138917613 20 25.6 GBP The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy (Ro 2017 165 utledge Handbooks in Philosophy) Heidi Maibom(Editor) 2799 1193536 9781138855441 20 132 GBP The Routledge Handbook of Philosophy of the Social Mind 2016 165 (Routledge Handbooks in Philosophy) 2800 1193534 9781138827691 Julian Kiverstein(Editor) 20 132 GBP 2801 1212713 The Shame of Death, Grief, and Trauma 9781138871694 Jeffrey Kauffman(Editor) 2014 35 20 28 GBP 2802 1790015 The Social Psychology of Good and Evil, Second Edition 9781462525393 Arthur G. Miller PhD(Edit 2016 50 20 40 USD The Societal Burden of Child Abuse: Long-Term Menta 2016 95 l Health and Behavioral Consequences 2803 1212734 9781771882446 Lisa Albers Prock(Editor) 20 76 GBP The Stages of Life: Personalities and Patterns in H 2016 20 uman Emotional Development Hugh Crago 2804 1212789 9781138923898 20 16 GBP 2805 1212728 The Student's Guide to Studying Psychology 9781848720794 Thomas M Heffernan 2016 20 20 16 GBP The Wisest One in the Room: How to Harness Psycholo 2016 13 gy's Most Powerful Insights Thomas Gilovich 2806 1212765 9781780746487 20 10.4 GBP 2807 1810008 Therapy with Men after Sixty: A Challenging Life Phase 9780415740982 Emily McCarthy 2015 25 20 20 GBP 2808 1212273 THINKING VISUALLY 9780805860672 S.K. REED 2010 39.95 70 11.99 GBP 2809 1212764 Topophobia: A Phenomenology of Anxiety 9781474283236 Dylan Trigg 2016 22 20 17.6 GBP 2016 100 Trauma, Survival and Resilience in War Zones: The psychological impact of war in Sierra Leone and beyond (Explorations in Mental Health) 2810 1212758 9781138799691 DAVID WINTER,RACH 20 80 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 68 DIS Sale Price PSYCHOLOGY Treatment as a tool for investigating cognition (Ma 2016 90 cquarie Monographs in Cognitive Science) 2811 1800025 9781138657625 Lyndsey Nickels(Editor),S 20 72 GBP 2812 1212710 Treatment programmes for high risk offenders 9781138928039 Devon Polaschek(Editor) 2016 95 20 76 GBP Ultimate Psychometric Tests: Over 1000 Verbal, Nume 2015 15 rical, Diagrammatic and Personality Tests (Ultimate Series) 2813 1460128 9780749474515 Mike Bryon 15 12.75 GBP Understanding and Assessing Trauma in Children and Adolescents: 2014 35 Measures, Methods, and Youth in Context Kathleen Nader 2814 1212709 9781138871632 20 28 GBP 2815 1212733 Understanding Happiness: A critical review of positive psychology 9781138929241 MICK POWER 2016 32 20 25.6 GBP 2816 1212654 Understanding School Bullying: Its Nature and Prevention Strategies 9781847879059 Peter K Smith 2014 22 20 17.6 GBP Understanding the High Performance Workplace: The L 2016 32 ine Between Motivation and Abuse (SIOP Organizational Frontiers Series) Neal M. Ashkanasy(Editor 2817 1212805 9781138801073 20 25.6 GBP Unlocking Happiness at Work: How a Data-driven Happ 2016 15 iness Strategy Fuels Purpose, Passion and Performance Jennifer Moss,Shawn Ach 2818 1151299 9780749478070 15 12.75 GBP What Changed When Everything Changed-9/11 and the M 2013 35 aking of National Identity 2819 1212645 9780300176551 Joseph Margulies 40 21 USD WHEN RESEARCH GOES OFF THE RAILS: WHY IT HAPPENS 2010 24 AND WHAT YOU CAN DO ABOUT IT 2820 1212277 9781606234105 DAVID L. STREINER A 70 7.2 GBP 2821 1212279 WIRED YOUTH (ADOLESCENCE AND SOCIETY SERIES) 9780415459945 MESCH, GUSTAVO S. | 2010 19.95 70 5.99 GBP 2822 1212724 Work and Organizational Psychology 9781848722200 Ian Rothmann, Cary L. C 2015 31 20 24.8 GBP WORK STRESS AND COPING IN THE ERA OF 2012 32 GLOBALIZATION BHAGAT 2823 1212634 9780805848472 40 19.2 GBP PSYCHOLOGY (COGNITIVE PSYCHOLOGY) 2824 1212759 An Introduction to Applied Cognitive Psychology 9781138840133 David Groome,Michael E 2016 35 20 28 GBP 2015 28 Cognitive Behavioral Therapy for Preventing Suicide Attempts: A Guide to Brief Treatments Across Clinical Settings (Clinical Topics in Psychology and Craig J. Bryan(Editor) 2825 1800019 9780415857178 20 22.4 GBP Disruptive Behavior Disorders: Evidence-Based Pract 2016 28 ice for Assessment and Intervention 2826 1640398 9781462527724 Frank M. Gresham PhD 20 22.4 USD 2016 32 Individual Differences in Judgement and Decision-Making: A Developmental Perspective (Current Issues in Thinking and Reasoning) Maggie E. Toplak(Editor), 2827 1800026 9781138640566 20 25.6 GBP Learning from Picturebooks: Perspectives from child 2015 100 development and literacy studies. (Explorations in Developmental Psychology) Katharina Rohlfing(Editor 2828 1800013 9780415720793 20 80 GBP 2829 1800016 Memory 9781848721845 Michael C. Anderson 2014 45 20 36 GBP 2830 1800023 Problem Solving: Perspectives from Cognition and Neuroscience 9781138889576 S. Ian Robertson 2016 32 20 25.6 GBP 2016 40 Skill Acquisition and Training: Achieving Expertise in Simple and Complex Tasks Addie Johnson,Robert W. 2831 1800024 9781138640160 20 32 GBP 2832 1800021 Straight Choices: The Psychology of Decision Making 9781848722835 David R. Shanks 2015 31 20 24.8 GBP The Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia (Cla 2015 32 ssic Edition) (Psychology Press & Routledge Classic Editions) Christopher Donald Frith 2833 1800020 9781138811621 20 25.6 GBP 2834 1800022 The Internet and CBT: A Clinical Guide 9781444170214 GERHARD ANDERSSO 2015 25 20 20 GBP Transcultural Cognitive Behaviour Therapy for Anxie 2016 25 ty and Depression: A Practical Guide 2835 1640411 9781138890480 Andrew Beck 20 20 GBP Treatment as a tool for investigating cognition (Ma 2016 90 cquarie Monographs in Cognitive Science) 2836 1800025 9781138657625 Lyndsey Nickels(Editor),S 20 72 GBP PSYCHOLOGY (COUPLES & FAMILY THERAPY) A Roadmap for Couple Therapy: Integrating Systemic, 2016 32 Psychodynamic, and Behavioral Approaches Arthur C. Nielsen 2837 1810032 9780415818087 20 25.6 GBP 2838 1810025 Adult ADHD-Focused Couple Therapy: Clinical Interventions 9780415812108 ARTHUR L. ROBIN(EDI 2015 22 20 17.6 GBP 2839 1810009 An Emotionally Focused Workbook for Couples: The Two of Us 9780415742481 Jennifer Fitzgerald 2015 24 20 19.2 GBP 2840 1640314 Community and In-Home Behavioral Health Treatment 9780415735605 Lynne Rice Westbrook 2014 27 20 21.6 GBP Counseling Military Families: What Mental Health Pr 2016 25 ofessionals Need to Know Lynn K. Hall,Bret A. Moo 2841 1640403 9780415704526 20 20 GBP Enhancing Culturally Integrative Family Safety Resp 2016 22 onse in Muslim Communities Mohammed Baobaid,Lyn 2842 1810029 9781138948747 20 17.6 GBP 2843 1810016 Evidence-based Approaches to Relationship and Marriage Education 9781138797185 James J. Ponzetti Jr.(Edito 2015 35 20 28 GBP 2844 1810023 Family Life 9789777172202 ABD ALKARIM BAKK 2015 4 20 3.2 USD Family Therapy and the Autism Spectrum: Autism Conv 2016 17 ersations in Narrative Practice 2845 1810024 9781138832589 Marilyn J. Monteiro 20 13.6 GBP 2846 1810030 Family Therapy with Muslims 9781138947979 Manijeh Daneshpour 2016 25 20 20 GBP 2847 1810031 Foundations for Couples' Therapy: Research for the Real World 9781138909632 Jennifer Fitzgerald(Editor) 2017 40 20 32 GBP 2848 1810022 Handbook of Family Therapy 9780415518017 Thomas L. Sexton(Editor) 2016 100 20 80 GBP Helping Children and Families Cope with Parental Il 2016 30 lness: A Clinician's Guide 2849 1810035 9781138823990 Maureen Davey,Karni Kis 20 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 69 DIS Sale Price PSYCHOLOGY (COUPLES & FAMILY THERAPY) 2850 1640320 Multicultural Family Art Therapy (Family Therapy and Counseling) 9780415827324 Christine Kerr(Editor) 2015 35 20 28 GBP 2851 1810017 Parenting After the Death of a Child: A Practitioner's Guide 9781138884410 STEPHEN J. FLEMING 2014 30 20 24 GBP 2852 1810027 Play in Family Therapy, Second Edition 9781462526451 Eliana Gil PhD,Matthew 2016 25 20 20 USD 2853 1810010 Positive Couple Therapy: Using We-Stories to Enhance Resilience 9780415824477 Karen Skerrett 2014 22 20 17.6 GBP 2854 1810026 Pre-Marital Counseling: A Guide for Clinicians 9781138828773 Angela Skurtu 2016 16 20 12.8 GBP Recovering Intimacy in Love Relationships: A Clinic 2014 30 ian's Guide (Family Therapy and Counseling) 2855 1810020 9781138872639 LEN SPERRY(EDITOR) 20 24 GBP Reflective Parenting: A Guide to Understanding What 2016 17 's Going on in Your Child's Mind 2856 1640353 9781138020443 ALISTAIR COOPER,SH 20 13.6 GBP Relational Family Therapy: The Systemic, Interperso 2017 27 nal, and Intrapsychic Experience Christian Goste?nik 2857 1810033 9781138686199 20 21.6 GBP 2015 27 Strengthening Family Coping Resources: Intervention for Families Impacted by Trauma Laurel Kiser 2858 1810007 9780415729536 20 21.6 GBP 2859 1810015 Substance Abuse and the Family 9781138795075 Michael D. Reiter 2015 35 20 28 GBP 2860 1810012 The Baby and the Couple: Understanding and treating young families 9780415844963 Diane A. Philipp 2014 27 20 21.6 GBP 2861 1810019 The Couples Therapy Companion: A Cognitive Behavior Workbook 9781138828445 Russell Grieger 2015 17 20 13.6 GBP 2862 1810013 The Critical Role of Parenting in Human Development 9781138025134 Adam D. Travis 2015 32 20 25.6 GBP The Heart of Couple Therapy: Knowing What to Do and 2016 35 How to Do It Ellen F. Wachtel PhD JD, 2863 1810028 9781462528172 20 28 USD The Marriage and Family Therapy Career Guide: Doing 2016 20 Well While Doing Good 2864 1810034 9781138853065 Anne Rambo,Tommie Bo 20 16 GBP 2865 1810018 The Role of Religion in Marriage and Family Counseling 9781138871618 JILL DUBA ONEDERA( 2014 30 20 24 GBP 2866 1810008 Therapy with Men after Sixty: A Challenging Life Phase 9780415740982 Emily McCarthy 2015 25 20 20 GBP WORKING WITH ALIENATED CHILDREN AND FAMILIES:A 2013 34 CLINICAL GUIDEBOOK 2867 1810001 9780415518031 BAKER 40 20.4 GBP PSYCHOLOGY (CREATIVE ARTS THERAPIES) 2868 1630123 Art and Mourning: The role of creativity in healing trauma and loss 9781138886940 Esther Dreifuss-Kattan 2016 32 20 25.6 GBP Art Therapy, Trauma, and Neuroscience: Theoretical 2016 25 and Practical Perspectives Juliet L. King 2869 1620021 9781138839380 20 20 GBP 2870 1630147 Art, Creativity, and Psychoanalysis: Perspectives from Analyst-Artists 9781138859128 George Hagman(Editor) 2017 32 20 25.6 GBP 2871 1620019 Cinema as Therapy: Grief and transformational film 9780415718684 Joanna Dovalis 2015 30 20 24 GBP Expressive Arts Therapy for Traumatized Children an 2016 25 d Adolescents: A Four-Phase Model 2872 1620020 9780415733786 CARMEN RICHARDSO 20 20 GBP 2873 1640320 Multicultural Family Art Therapy (Family Therapy and Counseling) 9780415827324 Christine Kerr(Editor) 2015 35 20 28 GBP Music at the Edge: The Music Therapy Experiences of 2016 32 a Musician with AIDS Colin Andrew Lee 2874 1620023 9781138856592 20 25.6 GBP Routledge International Handbook of Dramatherapy (R 2016 150 outledge International Handbooks) 2875 1620022 9781138829725 Sue Jennings(Editor),Cliv 20 120 GBP 2876 1620008 TRAUMA TEXTS 9780415483001 GILLIAN WHITLOCK A 2009 70 70 21 GBP PSYCHOLOGY (PSYCHOANALYSIS) A Casebook of Psychotherapy Practice with Challengi 2015 28 ng Patients: A modern Kleinian approach 2877 1630110 9781138820067 Robert Waska 20 22.4 GBP A Dream-Guided Meditation Model and the Personalize 2016 45 d Method for Interpreting Dreams Evelyn M. Duesbury 2878 1630130 9781138693333 20 36 GBP A Womb of Her Own: Women's Struggle for Sexual and 2017 32 Reproductive Autonomy Ellen Toronto(Editor),Joa 2879 1630137 9781138194977 20 25.6 GBP 2880 1630092 ABYSS OF MADNESS, THE 9780415897105 GEORGE E. ATWOOD 2012 29 40 17.4 GBP Advances in Contemporary Psychoanalytic Field Theor 2016 32 y: Concept and Future Development (Psychoanalytic Field Theory Book Series) S. Montana Katz(Editor), 2881 1630139 9781138884632 20 25.6 GBP 2882 1630123 Art and Mourning: The role of creativity in healing trauma and loss 9781138886940 Esther Dreifuss-Kattan 2016 32 20 25.6 GBP 2883 1630147 Art, Creativity, and Psychoanalysis: Perspectives from Analyst-Artists 9781138859128 George Hagman(Editor) 2017 32 20 25.6 GBP 2884 1630081 BOTHERED BY ALLIGATORS 9780415684569 SMITH (EDITOR) 2012 21 40 12.6 GBP COCREATING THE FIELD: INTENTION AND PRACTICE IN 2009 24.99 THE AGE OF COMPLEXITY 2885 1630001 9780415872591 GORDON WHEELER(E 70 7.5 GBP Contacting the Autistic Child: Five successful earl 2017 28 y psychoanalytic interventions 2886 1630138 9781138211674 Jorge L. Ahumada,Luisa 20 22.4 GBP Contemporary Psychoanalytic Field Theory: Stories, Dreams, and 2016 28 Metaphor (Psychoanalytic Field Theory Book Series) S. Montana Katz 2887 1630135 9781138794993 20 22.4 GBP 2888 1630024 DARE TO BE HUMAN 9780415997980 Shoshani Rosenbaum, Mi 2009 21.99 70 6.6 GBP Dreams, Neuroscience, and Psychoanalysis: Mind, Bod 2017 32 y, and the Question of Time Keramat Movallali 2889 1630142 9781138858251 20 25.6 GBP Early Encounters with Children and Adolescents: Beg 2015 30 inning Psychodynamic Therapists' First Cases 2890 1630105 9781138815926 STEVEN TUBER(EDITO 20 24 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 70 DIS Sale Price PSYCHOLOGY (PSYCHOANALYSIS) Entering Night Country: Psychoanalytic Reflections 2016 28 on Loss and Resilience 2891 1630114 9781138795273 Stephanie Brody 20 22.4 GBP 2892 1630074 ETERNITY'S SUNRISE 9780415550741 MILNER 2011 15.99 70 4.8 GBP 2893 1630073 EXPERIMENT IN LEISURE, AN 9780415550673 MILNER 2011 13.99 70 4.2 GBP 2894 1630106 Extraordinary Sex Therapy: Creative Approaches for Clinicians 9781138842960 Gina Ogden(Editor) 2015 95 20 76 GBP FIRST DO NO HARM : THE PARADOXICAL ENCOUNTERS 2010 24.99 OF PSYCHO 2895 1630044 9780415996495 HARRIS 70 7.5 GBP Ghosts in the Consulting Room: Echoes of Trauma in 2016 28 Psychoanalysis (Relational Perspectives Book Series) 2896 1630132 9780415728676 Adrienne Harris(Editor),M 20 22.4 GBP Grandparents: Archetypal and clinical perspectives 2016 28 on grandparent-grandchild relationships Isabelle Meier 2897 1630134 9781138688674 20 22.4 GBP 2898 1630116 Immigration in Psychoanalysis: Locating Ourselves 9780415741828 Julia Beltsiou(Editor) 2016 28 20 22.4 GBP 2016 32 Inventing God: Psychology of Belief and the Rise of Secular Spirituality (Philosophy and Psychoanalysis) Jon Mills 2899 1193524 9781138195752 20 25.6 GBP Letters to a Young Psychoanalyst: Lessons on Psyche 2016 30 , Human Existence, and Psychoanalysis 2900 1630141 9781138671195 Heitor O'Dwyer de Maced 20 24 GBP Micro-trauma: A Psychoanalytic Understanding of Cum 2015 30 ulative Psychic Injury (Psychoanalysis in a New Key Book Series) 2901 1630109 9780415800365 Margaret Crastnopol 20 24 GBP Mindfulness-Informed Relational Psychotherapy and P 2017 28 sychoanalysis: Inquiring Deeply Marjorie Schuman 2902 1630131 9781138699359 20 22.4 GBP 2903 1630111 Murdered Father, Dead Father: Revisiting the Oedipus Complex 9781138841840 Professor Rosine Jozef Pe 2015 28 20 22.4 GBP 2017 30 Needed Relationships and Psychoanalytic Healing: A Holistic Relational Perspective on the Therapeutic Process (Psychoanalysis in a New Key Book Serie Steven Stern 2904 1630126 9780415707893 20 24 GBP 2905 1630128 New Models of Bereavement Theory and Treatment: New Mourning 9781138809673 George Hagman(Editor) 2016 28 20 22.4 GBP 2013 34 PAEDIATRICS, PSYCHIATRY AND PSYCHOANALYSIS:THROUGH COUNTER-TRANSFERENCE TO CASE MANAGEMENT 2906 1630099 9780415692663 SUTTON 40 20.4 GBP Positive Psychoanalysis: Meaning, Aesthetics and Su 2017 32 bjective Well-Being 2907 1630143 9781138960879 Mark Leffert 20 25.6 GBP 2908 1630005 PRIMITIVE MENTAL STATES 9780415468947 Jane Van Buren, Shelley 2010 24.99 70 7.5 GBP 2016 30 Psychoanalytic Education at the Crossroads: Reformation, Change and the Future of Psychoanalytic Training Otto Kernberg 2909 1630120 9781138928718 20 24 GBP 2016 32 Psychoanalytic Studies of Creativity, Greed, and Fine Art: Making Contact with the Self David P Levine 2910 1630112 9781138884779 20 25.6 GBP 2016 32 Psychoanalytic Theory, Research, and Clinical Practice: Reading Joseph D. Lichtenberg Linda Gunsberg(Editor),S 2911 1630113 9781138906556 20 25.6 GBP 2912 1630117 Psychoanalytic Treatment in Adults: A longitudinal study of change 9781138902589 Rosemary Cogan,John H. 2016 95 20 76 GBP Reclaiming Unlived Life: Experiences in Psychoanaly 2016 28 sis (The New Library of Psychoanalysis) 2913 1630129 9781138956018 Thomas Ogden 20 22.4 GBP Routledge International Handbook of Clinical Suicid 2014 140 e Research (Routledge International Handbooks) 2914 1212647 9780415530125 Rahel Eynan(Editor) 20 112 GBP 2010 19.5 SABERT BASESCU : SELECTED PAPERS ON HUMAN NATURE AND PS 2915 1630060 9780415871686 GOLDSTEIN 70 5.85 GBP 2916 1630035 SACRAL REVOLUTIONS 9780415554619 GOTTFRIED HEUER(ED 2010 22.99 70 6.9 GBP 2917 1630140 Separation-Individuation Struggles in Adult Life: Leaving Home 9781138658271 Sarah Fels Usher 2016 25 20 20 GBP 2918 1630108 Sexualities: Contemporary Psychoanalytic Perspectives 9780415718660 Alessandra Lemma, Paul 2015 30 20 24 GBP 2919 1142128 Shakespeare and Psychoanalytic Theory (Shakespeare and Theory) 9781472503237 Carolyn Brown,Evelyn Ga 2015 22 20 17.6 GBP 2920 1630119 Short-term Psychodynamic Therapy with Children in Crisis 9781138951419 Elisabeth Cleve 2016 29 20 23.2 GBP 2921 1630093 SILENT PAST & INVISIBLE PRESENT, THE 9780415898591 RENN 2012 29 40 17.4 GBP 2016 28 Supervision in Psychoanalysis and Psychotherapy: A Case Study and Clinical Guide Diana Shmukler 2922 1630145 9781138999732 20 22.4 GBP 2923 1630107 Systemic Sex Therapy 9780415738248 Katherine M. Hertlein, Na 2015 46 20 36.8 GBP Talking about Evil: Psychoanalytic, Social, and Cul 2016 32 tural Perspectives (Relational Perspectives Book Series) Rina Lazar(Editor) 2924 1630144 9781138100596 20 25.6 GBP The Age of Perversion: Desire and Technology in Psy 2016 30 choanalysis and Culture (Psychoanalysis in a New Key Book Series) 2925 1630146 9781138849211 Danielle Knafo,Rocco Lo 20 24 GBP 2016 32 The Budapest School of Psychoanalysis: The Origin of a Two-Person Psychology and Emphatic Perspective (Psychoanalytic Inquiry Book Series) 2926 1630122 9781138195219 Arnold WM Rachman(Edi 20 25.6 GBP 2013 27 THE CAPACITY FOR ETHICAL CONDUCT:ON PSYCHIC EXISTENCE AND THE WAY WE RELATE TO OTHERS ? A PSYCHODYNA LEVINE 2927 1630098 9780415681896 40 16.2 GBP The Dawn of the Mother-Child Relationship: Psychoan 2015 28 alytic aspects of pregnancy, childbirth and early motherhood Gina Ferrara Mori(Editor) 2928 1630115 9780415736107 20 22.4 GBP 2929 1630124 The Metapsychology of Christopher Bollas: An Introduction 9781138795556 Sarah Nettleton 2016 20 20 16 GBP The Mother in Psychoanalysis and Beyond: Matricide 2016 32 and Maternal Subjectivity 2930 1630121 9781138885059 Rosalind Mayo(Editor),C 20 25.6 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 71 DIS Sale Price PSYCHOLOGY (PSYCHOANALYSIS) The Muse: Psychoanalytic Explorations of Creative I 2016 32 nspiration (Psychoanalytic Inquiry Book Series) 2931 1630127 9781138795402 Adele Tutter(Editor) 20 25.6 GBP The Psychoanalysis of Career Choice, Job Performanc 2017 25 e, and Satisfaction: How to Flourish in the Workplace 2932 1630136 9781138211650 Paul Marcus 20 20 GBP The Trouble with Pleasure: Deleuze and Psychoanalys 2016 26 is (Short Circuits) Aaron Schuster 2933 1193456 9780262528597 20 20.8 USD The Work of Psychoanalysis: Sexuality, Time and the 2016 32 Psychoanalytic Mind (The New Library of Psychoanalysis) Dana Birksted-Breen 2934 1630133 9781138963405 20 25.6 GBP 2935 2031009 TRICKSTER IN CONTEMPORARY FILM, THE 9780415574662 BASSIL-MOROZOW 2012 29 20 23.2 GBP Why Don't Psychotherapists Laugh?: Enjoyment and th 2016 28 e Consulting Room Ann Shearer 2936 1630125 9781138899612 20 22.4 GBP 2937 1630091 WORLD, AFFECTIVITY, TRAUMA 9780415893442 STOLOROW 2011 12.99 70 3.9 GBP PSYCHOLOGICAL SCIENC (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) 2938 1640435 101 Interventions in Group Therapy, 2nd Edition 9781138100381 Scott Simon Fehr(Editor) 2016 40 20 32 GBP ADHD in the Schools, Third Edition: Assessment and 2016 30 Intervention Strategies 2939 1640374 9781462526000 George J. DuPaul PhD,Ga 20 24 USD ADVANCES IN SOCIAL WORK PRACTICE WITH THE 2012 32 MILITARY 2940 1640280 9780415891349 BEDER 40 19.2 GBP AN INTRODUCTION TO HUMAN SERVICES, 2011 40.99 INTERNATIONAL EDITION 2941 1640210 9780840033734 WOODSIDE/MCCLAM 70 12.3 GBP ASSASSIN AND THE THERAPIST: AN EXPLORATION OF 2010 15.95 TRUTH IN KOTTLER, JEFFREY A| 2942 1640142 9780415800655 70 4.79 GBP AutPlay Therapy for Children and Adolescents on the 2016 25 Autism Spectrum: A Behavioral Play-Based Approach, Third Edition Robert Jason Grant 2943 1640428 9781138100404 20 20 GBP BEREAVEMENT : STUDIES OF GRIEF IN ADULT LIFE, 2010 39.95 FOURTH EDITION 2944 1640043 9780415451185 COLIN MURRAY PARK 70 11.99 GBP Bereavement Groups and the Role of Social Support: 2016 25 Integrating Theory, Research, and Practice 2945 1640415 9781138916890 William G. Hoy 20 20 GBP 2946 1640144 BRINGING SYSTEMS THINKING TO LIFE 9780415800471 ONA COHN BREGMAN 2011 21.99 70 6.6 GBP Building Resilience to Trauma: The Trauma and Commu 2015 25 nity Resiliency Models Elaine Miller-Karas 2947 1640341 9780415820585 20 20 GBP 2948 1640404 CBT for Career Success: A Self-Help Guide 9781138838017 Steve Sheward 2016 20 20 16 GBP CBT for Children and Adolescents with High-Function 2016 30 ing Autism Spectrum Disorders Angela Scarpa PhD(Editor 2949 1640385 9781462527007 20 24 USD CBT for Depression in Children and Adolescents: A G 2016 35 uide to Relapse Prevention Betsy D. Kennard PsyD,J 2950 1640370 9781462525256 20 28 USD 2951 1640429 Clean Coaching: The insider guide to making change happen 9781138816374 Angela Dunbar 2016 25 20 20 GBP 2952 1640302 Clinical Consult to Psychiatric Nursing for Advanced Practice 9780826195951 PATRICK MURPHY PH 2015 65 20 52 USD COACHING RELATIONSHIP: PUTTING PEOPLE FIRST 2010 16.99 (ESSENTIAL COACHING SKILLS AND KNOWLEDGE),THE 2953 1640004 9780415458740 ALMUTH MCDOWALL( 70 5.1 GBP 2954 1640145 COACHING WOMEN TO LEAD 9780415491068 LEIMON 2011 17.99 70 5.4 GBP 2955 1640304 Cognitive Behavioral Therapy for Perinatal Distress 9780415508056 Karen Kleiman 2015 26 20 20.8 GBP 2956 1640347 Cognitive Behavioural Couple Therapy: Distinctive Features 9780415729284 Michael Worrell 2015 15 20 12 GBP COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY PROGRAMME FOR 2010 29.99 PROBLEM GAMBLING,A 2957 1640115 9780415548168 RAYLU, NAMRATA | O 70 9 GBP 2958 1640391 Cognitive Processing Therapy for PTSD: A Comprehensive Manual 9781462528646 Patricia A. Resick PhD,Ca 2016 35 20 28 USD Cognitive Therapy Techniques, Second Edition: A Pra 2017 55 ctitioner's Guide 2959 1640379 9781462528226 Robert L. Leahy PhD 20 44 USD 2960 1640314 Community and In-Home Behavioral Health Treatment 9780415735605 Lynne Rice Westbrook 2014 27 20 21.6 GBP 2961 1640368 Complex Dilemmas in Group Therapy: Pathways to Resolution 9780415712408 JOSEPH J. SHAY(EDITO 2014 24 20 19.2 GBP CONCEPTS OF CHEMICAL DEPENDENCY, INTERNATIONAL 2012 44.99 EDITION 2962 1640212 9780840033918 DOWEIKO 70 13.5 GBP 2963 1640356 Consultation: Creating School-Based Interventions 9781138910256 Don Dinkmeyer Jr.,Carlso 2016 38 20 30.4 GBP Contacting the Autistic Child: Five successful earl 2017 28 y psychoanalytic interventions Jorge L. Ahumada,Luisa 2964 1630138 9781138211674 20 22.4 GBP 2965 1640410 Counseling Adolescents Through Loss, Grief, and Trauma 9780415857055 Pamela A. Malone 2016 25 20 20 GBP 2966 1640437 Counseling Families: Play-Based Treatment 9781442244153 Eric J. Green(Editor),Jenni 2015 28 20 22.4 GBP Counseling for Wellness and Prevention: Helping Peo 2015 28 ple Become Empowered in Systems and Settings 2967 1640340 9780415743143 Robert K. Conyne 20 22.4 GBP Counseling Military Families: What Mental Health Pr 2016 25 ofessionals Need to Know 2968 1640403 9780415704526 Lynn K. Hall,Bret A. Moo 20 20 GBP Counseling Widowers (The Routledge Series on Counse 2014 24 ling and Psychotherapy with Boys and Men) Jason M. Troyer 2969 1640323 9780415897341 20 19.2 GBP COUNSELOR'S GUIDE FOR FACILITATING THE 2011 19.95 INTERPRETATION O 2970 1640150 9780415883429 DUESBURY, EVELYN 70 5.99 GBP Creative Psychotherapy: Applying the principles of 2016 25 neurobiology to play and expressive arts-based practice Eileen Prendiville(Editor), 2971 1640427 9781138900929 20 20 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 72 DIS Sale Price PSYCHOLOGICAL SCIENC (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) CROSS CULTURAL AWARENESS AND SOCIAL JUSTICE IN 2009 26 COUNSELING 2972 1640056 9780415954525 CYRUS MARCELLUS E 70 7.8 GBP 2973 1640426 Culture and Psychopathology: A Guide To Clinical Assessment 9781138925922 Jon Streltzer(Editor) 2016 32 20 25.6 GBP 2016 45 DBT® Skills in Schools: Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents (DBT STEPS-A) (Guilford Practical Intervention in the Schools) 2974 1640375 9781462525591 James J. Mazza PhD,Psy 20 36 USD DEVELOPMENT AND PREVENTION OF BEHAVIOUR 2009 39.95 PROBLEMS: FROM GENES TO SOCIAL POLICY 2975 1640109 9781848720077 WILLEM KOOPS(EDIT 70 11.99 GBP Direct Behavior Rating: Linking Assessment, Communi 2016 35 cation, and Intervention 2976 1640384 9781462525836 Amy M. Briesch PhD,San 20 28 USD Disruptive Behavior Disorders: Evidence-Based Pract 2016 28 ice for Assessment and Intervention 2977 1640398 9781462527724 Frank M. Gresham PhD 20 22.4 USD Doing CBT: A Comprehensive Guide to Working with Be 2016 65 haviors, Thoughts, and Emotions 2978 1640376 9781462527076 David F. Tolin PhD 20 52 USD 2979 1640155 DUPED: LIES AND DECEPTION IN PSYCHOTHERAPY 9780415876247 JON CARLSON(EDITOR 2011 19.95 70 5.99 GBP 2980 1640255 DYING TO BE MEN 9780415878760 COURTENAY, WILLIA 2011 21.95 70 6.59 GBP Early Encounters with Children and Adolescents: Beg 2015 30 inning Psychodynamic Therapists' First Cases 2981 1630105 9781138815926 STEVEN TUBER(EDITO 20 24 GBP Emotion Regulation in Children and Adolescents: A P 2016 25 ractitioner's Guide 2982 1640394 9781462527014 Michael A. Southam-Gero 20 20 USD 2983 1640156 ENCOURAGEMENT MAKES GOOD THINGS HAPPEN 9780415883160 SCHOENAKER, THEO 2011 19.95 70 5.99 GBP 2984 1640421 Entering the Behavioral Health Field: A Guide for New Clinicians 9781138186507 Diane Suffridge 2016 30 20 24 GBP 2985 1212790 Ethical and Legal Issues in Counseling Children and Adolescents 9781138948006 Teri Ann Sartor(Editor),Bi 2016 25 20 20 GBP Face to Face with Body Dysmorphic Disorder: Psychot 2016 22 herapy and Clinical Insights 2986 1640419 9781138890749 Arie M. Winograd 20 17.6 GBP 2987 1640432 Family Estrangement: A matter of perspective 9781472458612 Kylie Agllias 2016 35 20 28 GBP 2988 1640083 FEBRUARY MAN,THE 9780415990950 ERICKSON, MILTON H. 2009 19 70 5.7 GBP 2989 1640159 FINDING YOUR COUNSELING CAREER 9780415800402 COLLISON, BROOKE 2010 16.95 70 5.09 GBP 2015 20 Finding Your Way with Your Baby: The emotional life of parents and babies Dilys Daws, Alexandra de 2990 1640350 9781138787063 20 16 GBP 2016 30 Four Approaches to Counselling and Psychotherapy (Routledge Mental Health Classic Editions) Windy Dryden,Jill Mytton 2991 1640420 9781138121614 20 24 GBP 2010 46.99 FUNDAMENTAL STATISTICS FOR THE BEHAVIORAL SCIENCES, INTERNATIONAL EDITION HOWELL 2992 1640208 9780840031921 70 14.1 GBP 2993 1640125 GRIEVING BEYOND GENDER 9780415995726 DOKA, KENNETH J. | M 2010 19 70 5.7 GBP Group and Team Coaching: The secret life of groups 2016 22 (Essential Coaching Skills and Knowledge) 2994 1640434 9781138923584 Christine Thornton 20 17.6 GBP 2995 1640367 Group Music Therapy: A group analytic approach 9780415665940 NICK BARWICK 2015 25 20 20 GBP 2996 1640332 Group Work in Schools 9781138853836 BRADLEY T. ERFORD( 2016 37 20 29.6 GBP Handbook of Anger Management and Domestic Violence Offender 2015 28 Treatment 2997 1640352 9780415717182 Ronald T. Potter-Efron 20 22.4 GBP 2016 31 Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment, Third Edition 2998 1640407 9780415841917 Len Sperry 20 24.8 GBP Handbook of Preschool Mental Health, Second Edition 2016 55 : Development, Disorders, and Treatment 2999 1350336 9781462527854 Joan L. Luby MD(Editor) 20 44 USD HELPING GRIEVING PEOPLE - WHEN TEARS ARE NOT 2011 24.95 ENOUGH JEFFREYS 3000 1640225 9780415877015 70 7.49 GBP Helping Teens Who Cut, Second Edition: Using DBT® S 2017 17 kills to End Self-Injury 3001 1640389 9781462527106 Michael Hollander PhD 20 13.6 USD 3002 1640344 How to Get the Most Out of CBT: A client's guide 9781138804036 Windy Dryden 2015 13 20 10.4 GBP 2010 27 IDM SUPERVISION AN INTEGRATED DEVELOPMENTAL MODEL FOR SUPERVISING COUNSELORS AND THERAPISTS CAL D. STOLTENBERG 3003 1640101 9780805858259 70 8.1 GBP 2016 30 Insider's Guide to Graduate Programs in Clinical and Counseling Psychology: 2016/2017 Edition (Insider's Guide to Graduate Programs in Clinical & Cou John C. Norcross PhD,Ph 3004 1640381 9781462525720 20 24 USD 2016 25 Interacting Selves: Systemic Solutions for Personal and Professional Development in Counselling and Psychotherapy Arlene Vetere(Editor),Pete 3005 1640362 9780415730853 20 20 GBP 2011 24.95 INTERNATIONAL PSYCHOLOGY OF MEN (ROUTLEDGE SERIES ON CO BLAZINA, CHRIS | SHE 3006 1640163 9780415875318 70 7.49 GBP 2016 23 Interpersonal Conflict: An Existential Psychotherapeutic and Practical Model Karen Weixel Dixon 3007 1640405 9781138195318 20 18.4 GBP 2016 35 Interventions for Disruptive Behaviors: Reducing Problems and Building Skills (Guilford Practical Intervention in the Schools) 3008 1350334 9781462526611 Gregory A. Fabiano PhD 20 28 USD 2016 55 Interviewing Children and Adolescents, Second Edition: Skills and Strategies for Effective DSM-5® Diagnosis 3009 1640377 9781462526932 James Morrison MD,Kath 20 44 USD 2016 55 Introduction to Professional School Counseling: Advocacy, Leadership, and Intervention Jered B. Kolbert,Rhonda 3010 1640406 9780415746748 20 44 GBP 3011 1122189 Language in Children (Routledge Guides to Linguistics) 9781138906075 Eve V. Clark 2016 20 20 16 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 73 DIS Sale Price PSYCHOLOGICAL SCIENC (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) Losing a Parent to Suicide: Using Lived Experiences 2014 26 to Inform Bereavement Counseling 3012 1640319 9780415816182 Amy Boelk 20 20.8 GBP 3013 1640409 Managing Pain Before It Manages You, Fourth Edition 9781462522774 Margaret A. Caudill MD P 2016 17 20 13.6 GBP 3014 1640386 Managing Suicidal Risk, Second Edition: A Collaborative Approach 9781462526901 David A. Jobes PhD,Mars 2016 40 20 32 USD MANAGING TRAUMA IN THE WORKPLACE : SUPPORTING 2011 19.99 WORKERS A 3015 1640165 9780415558938 TEHRANI 70 6 GBP Manual of Regulation-Focused Psychotherapy for Chil 2016 30 dren (RFP-C) with Externalizing Behaviors: A Psychodynamic Approach Leon Hoffman,Timothy R 3016 1640354 9781138823747 20 24 GBP 3017 1640412 Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy 9781138824973 Patricia Coughlin 2016 25 20 20 GBP MEN'S AND WOMEN'S PROGRAMS : ENDING RAPE 2011 22.95 THROUGH PEER E FOUBERT 3018 1640166 9780415881050 70 6.89 GBP 3019 1640167 MEN'S PROGRAM : PEER EDUCATOR'S MANUAL, THE 9780415881067 FOUBERT 2011 56 70 16.8 GBP Mindfulness-Based Compassionate Living: A new train 2015 20 ing programme to deepen mindfulness with heartfulness Frits Koster 3020 1640351 9781138022157 20 16 GBP Mindfulness-Informed Relational Psychotherapy and P 2017 28 sychoanalysis: Inquiring Deeply 3021 1630131 9781138699359 Marjorie Schuman 20 22.4 GBP 3022 1640361 Multicultural Counseling and Psychotherapy: A Lifespan Approach 9781138953543 Leroy G. Baruth,M. Lee 2016 48 20 38.4 GBP 3023 1640320 Multicultural Family Art Therapy (Family Therapy and Counseling) 9780415827324 Christine Kerr(Editor) 2015 35 20 28 GBP Multiple Relationships in Psychotherapy and Counsel 2016 25 ing: Unavoidable, Common, and Mandatory Dual Relations in Therapy 3024 1640417 9781138937772 Ofer Zur(Editor) 20 20 GBP 3025 1640400 Music Therapy Handbook (Creative Arts and Play Therapy) 9781462529728 Barbara L. Wheeler PhD 2016 45 20 36 USD Narrative Therapies with Children and Their Familie 2016 30 s: A Practitioner's Guide to Concepts and Approaches Arlene Vetere(Editor),Emi 3026 1640416 9781138891005 20 24 GBP NURTURING NATURES: ATTACHMENT AND CHILDREN'S 2011 26.99 EMOTIONAL, 3027 1640170 9781848720572 MUSIC, GRAHAM 70 8.1 GBP On Becoming a Psychotherapist (Routledge Mental Hea 2014 30 lth Classic Editions) Laurence Spurling(Editor) 3028 1640309 9780415703840 20 24 GBP Opening Up by Writing It Down, Third Edition: How E 2016 17 xpressive Writing Improves Health and Eases Emotional Pain 3029 1640387 9781462524921 James W. Pennebaker Ph 20 13.6 USD Overcoming Chronic Fatigue in Young People: A 2016 15 cognitive-behavioural self-help guide 3030 1640334 9781138802896 TRUDIE CHALDER 20 12 GBP Overcoming Depression and Low Mood: A Five Areas Ap 2015 26 proach, Fourth Edition CHRIS WILLIAMS 3031 1212685 9781444183771 20 20.8 GBP 3032 1640395 Parent-Led CBT for Child Anxiety: Helping Parents Help Their Kids 9781462527786 Cathy Creswell DClinPsy 2016 35 20 28 USD 2016 30 Parent-Teen Therapy for Executive Function Deficits and ADHD: Building Skills and Motivation 3033 1640388 9781462527694 Margaret H. Sibley PhD 20 24 USD 3034 1640174 PASS: PREPARE, ASSIST, SURVIVE AND SUCCEED 9780415993470 WILLIAMS, BARBARA | 2010 25 70 7.5 GBP 2009 18.5 PEER POWER BOOK 1 WORKBOOK: BECOMING AN EFFECTIVE PEER HELPER AND CONFLICT MEDIATOR JUDITH TINDALL 3035 1640070 9780415962322 70 5.55 GBP 2009 18.5 PEER POWER BOOK 1: STRATEGIES FOR THE PROFESSIONAL LEADER: BECOMING AN EFFECTIVE PEER HELPER AND CONFLICT MEDIATOR JUDITH TINDALL 3036 1640069 9780415962315 70 5.55 GBP 2009 18.5 PEER POWER, BOOK TWO: WORKBOOK: APPLYING PEER HELPER SKILLS TINDALL 3037 1640072 9780415962346 70 5.55 GBP Play Therapy: A Comprehensive Guide to Theory and P 2016 38 ractice (Creative Arts and Play Therapy) 3038 1640393 9781462526444 David A. Crenshaw PhD 20 30.4 USD Positive Psychotherapy for Psychosis: A Clinician's 2016 30 Guide and Manual 3039 1640431 9781138182875 Mike Slade,Tamsin Brown 20 24 GBP 2016 30 Premature Ejaculation: Theory, Evaluation and Therapeutic Treatment Francois de Carufel 3040 1640424 9781138123113 20 24 GBP 2015 100 Primitive Expression and Dance Therapy: When dancing heals (Explorations in Mental Health) FRANCE SCHOTT-BILL 3041 1640327 9781138804715 20 80 GBP 3042 1640392 Principles and Practice of Psychiatric Rehabilitation, Second Edition 9781462526215 Patrick W. Corrigan PsyD, 2016 55 20 44 USD 2016 45 Promoting Emotional Resilience: Cognitive-Affective Stress Management Training 3043 1640382 9781462526314 Ronald E. Smith PhD,Jam 20 36 USD Psychological Interventions for Children with Senso 2016 30 ry Dysregulation (Guilford Child and Adolescent Practitioner) 3044 1640378 9781462527021 Ruth Goldfinger Golomb 20 24 USD 3045 1640399 Psychopathology: From Science to Clinical Practice 9781462528813 Louis G. Castonguay PhD 2016 45 20 36 USD Psychosocial Interventions in End-of-Life Care: The 2016 100 Hope for a "Good Death" 3046 1640357 9781138797598 Peggy Sturman Gordon 20 80 GBP 2014 30 Psychotherapist Revealed: Therapists Speak About Self-Disclosure in Psychotherapy Rosemary B. Mennuti(Edi 3047 1640336 9781138872899 20 24 GBP 2017 15 Raising a Secure Child: How Circle of Security Parenting Can Help You Nurture Your Child's Attachment, Emotional Resilience, and Freedom to Explore Kent Hoffman RelD,Glen 3048 1640401 9781462527632 20 12 USD 3049 1231275 Raising Parents: Attachment, Representation, and Treatment 9780415508308 Patricia M. Crittenden 2016 33 20 26.4 GBP 3050 1640430 Rationality and Pluralism: The selected works of Windy Dryden 9780415813778 Windy Dryden 2016 32 20 25.6 GBP 3051 1640414 Real Life Heroes: A Life Storybook for Children 9780415518048 Richard Kagan 2016 16 20 12.8 GBP Real Life Heroes: Toolkit for Treating Traumatic St 2016 40 ress in Children and Families, 2nd Edition Richard Kagan 3052 1640418 9780415518079 20 32 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 74 DIS Sale Price PSYCHOLOGICAL SCIENC (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) REDISCOVERING CONFESSION: THE PRACTICE OF 2009 25 FORGIVENESS AND WHERE IT LEADS 3053 1640091 9780415997461 DAVID STEERE 70 7.5 GBP Reflective Parenting: A Guide to Understanding What 2016 17 's Going on in Your Child's Mind 3054 1640353 9781138020443 ALISTAIR COOPER,SH 20 13.6 GBP Relational and Body-Centered Practices for Healing Trauma: Lifting 2016 25 the Burdens of the Past Sharon Stanley 3055 1640364 9781138905962 20 20 GBP 3056 1640343 Relational Psychotherapy: A Primer 9781138840430 Patricia A. DeYoung 2015 28 20 22.4 GBP Relationship Coaching: The theory and practice of c 2015 25 oaching with singles, couples and parents Elaine Cox 3057 1640346 9780415737951 20 20 GBP 3058 1640023 RESEARCHING, REFLECTING AND WRITING ABOUT WORK 9780415472302 FIONA GARDNER, STE 2010 19.99 70 6 GBP 3059 1640413 Sandtray Therapy: A Practical Manual 9781138950047 Linda E. Homeyer,Daniel 2016 25 20 20 GBP 2014 27 School Counseling and the Student Athlete: College, Careers, Identity, and Culture 3060 1640307 9780415536226 Adam Zagelbaum 20 21.6 GBP 3061 1640423 School Counseling in the 21st Century 9781138838291 Sejal Parikh Foxx,Stanley 2016 70 20 56 GBP Solution-Focused Brief Therapy with the LGBT Commun 2016 16 ity: Creating Futures through Hope and Resilience 3062 1640355 9781138819573 REBEKKA OUER 20 12.8 GBP 3063 1640371 Straight Talk about Psychiatric Medications for Kids, Fourth Edition 9781462519859 Timothy E. Wilens MD,Pa 2016 18 20 14.4 USD 3064 1240929 Stress Management and Prevention: Applications to Daily Life 9781138906280 David D. Chen 2016 53 20 42.4 GBP Stress, Trauma, and Posttraumatic Growth: Social Co 2015 25 ntext, Environment, and Identities 3065 1640349 9780415527811 Roni Berger 20 20 GBP 2016 28 Supervision in Psychoanalysis and Psychotherapy: A Case Study and Clinical Guide Diana Shmukler 3066 1630145 9781138999732 20 22.4 GBP TACKLING DEPRESSION AT WORK : A PRACTICAL GUIDE 2010 11.99 FOR EMP EYERS 3067 1640185 9780415601726 70 3.6 GBP The Art of Holding in Therapy: An Essential Interve 2017 22 ntion for Postpartum Depression and Anxiety Karen Kleiman 3068 1640433 9781138904958 20 17.6 GBP The Future of Psychological Therapy: From Managed C 2016 32 are to Transformational Practice 3069 1640363 9781138886384 John Lees(Editor) 20 25.6 GBP The Great Psychotherapy Debate: The Evidence for Wh 2015 29 at Makes Psychotherapy Work (Counseling and Psychotherapy) 3070 1640345 9780805857092 Zac E. Imel 20 23.2 GBP The Heart of Counseling: Counseling Skills Through Therapeutic 2015 52 Relationships Nancy H. Cochran 3071 1640339 9780415712439 20 41.6 GBP THE HUMAN SERVICES INTERNSHIP: GETTING THE MOST 2012 31.99 FROM YOUR EXPERIENCE, INTERNATIONAL EDITION KISER 3072 1640217 9781111186890 70 9.6 GBP 3073 1800022 The Internet and CBT: A Clinical Guide 9781444170214 GERHARD ANDERSSO 2015 25 20 20 GBP 3074 1630124 The Metapsychology of Christopher Bollas: An Introduction 9781138795556 Sarah Nettleton 2016 20 20 16 GBP THE ORIGINS, PREVENTION AND TREATMENT OF INFANT 2012 28 CRYING AND SLEEPING PROBLEMS ST JAMES-ROBERTS 3075 1640278 9780415601177 40 16.8 GBP 3076 1640436 Theoretical Models of Counseling and Psychotherapy 9781138839281 Kevin A. Fall,Janice Miner 2017 50 20 40 GBP 2009 27.95 THERAPIST'S NOTEBOOK ON STRENGTHS AND SOLUTION-BASED THERAPIES: HOMEWORK, HANDOUTS, AND ACTIVITIES,THE 3077 1640087 9780415994156 BOB BERTOLINO 70 8.39 GBP Therapy and the Postpartum Woman: Notes on Healing 2014 35 Postpartum Depression for Clinicians and the Women Who Seek their Help Karen Kleiman 3078 1640335 9781138872936 20 28 GBP Therapy in the Real World: Effective Treatments for 2016 30 Challenging Problems 3079 1640369 9781462526055 Nancy Boyd-Franklin Ph. 20 24 USD Time-Limited Art Psychotherapy: Developments in The 2015 25 ory and Practice 3080 1640359 9780415834773 Rose Hughes(Editor) 20 20 GBP Time-limited Psychodynamic Psychotherapy with Child 2016 25 ren and Adolescents: An interactive approach Ruth Schmidt Neven 3081 1640408 9781138960947 20 20 GBP Tools for Effective Therapy with Children and Famil 2017 22 ies: A Solution-Focused Approach Pamela K. King 3082 1640422 9781138126176 20 17.6 GBP 3083 1640260 TRANSCENDING TRAUMA 9780415882866 HOLLANDER-GOLDFEI 2012 40 40 24 GBP Transcultural Cognitive Behaviour Therapy for Anxie 2016 25 ty and Depression: A Practical Guide Andrew Beck 3084 1640411 9781138890480 20 20 GBP Treating Complex Trauma and Dissociation: A Practic 2016 25 al Guide to Navigating Therapeutic Challenges 3085 1640425 9781138838277 Lynette S. Danylchuk,Kev 20 20 GBP Treating Internalizing Disorders in Children and Ad 2016 45 olescents: Core Techniques and Strategies 3086 1640372 9781462526260 Douglas W. Nangle PhD, 20 36 USD Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and 2017 45 Adolescents, Second Edition Judith A. Cohen MD,Ant 3087 1640402 9781462528400 20 36 USD Treating Trauma in Adolescents: Development, Attachment, and the 2017 35 Therapeutic Relationship 3088 1640390 9781462528547 Martha B. Straus PhD 20 28 USD Treating Women with Substance Use Disorders: The Women's 2016 40 Recovery Group Manual Shelly F. Greenfield MD 3089 1640380 9781462525768 20 32 USD 2016 35 Treatment Plans and Interventions for Obsessive-Compulsive Disorder (Treatment Plans and Interventions for Evidence-Based Psychot) Simon A. Rego 3090 1640373 9781462525683 20 28 USD Understanding and Assessing Trauma in Children and Adolescents: 2014 35 Measures, Methods, and Youth in Context Kathleen Nader 3091 1212709 9781138871632 20 28 GBP VOICES FROM THE FIELD: DEFINING MOMENTS IN 2010 17 COUNSELOR AN 3092 1640187 9780415995757 THOMAS M. SKOVHOL 70 5.1 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 75 DIS Sale Price PSYCHOLOGICAL SCIENC (PSYCHOTHERAPY & COUNSELLING) What Therapists Say and Why They Say It: Effective Therapeutic 2015 26 Responses and Techniques 3093 1640342 9781138790643 Jim McHenry 20 20.8 GBP When Professionals Weep: Emotional and Countertrans 2016 28 ference Responses in Palliative and End-of-Life Care 3094 1640360 9781138884540 Renee S. Katz 20 22.4 GBP 3095 1640188 WOMEN'S PROGRAM : PEER EDUCATOR'S MANUAL, THE 9780415881074 FOUBERT 2011 56 70 16.8 GBP Working with Children and Adolescents in Residentia 2015 32 l Care: A Strengths-Based Approach Bob Bertolino 3096 1640338 9781138856134 20 25.6 GBP Working with Young People in Secure Accommodation: 2014 27 From chaos to culture JIM ROSE 3097 1640365 9780415843225 20 21.6 GBP Worry Less, Live More: The Mindful Way through Anxi 2016 22 ety Workbook Susan M. Orsillo PhD,Liz 3098 1640383 9781462525454 20 17.6 USD PSYCHOLOGY (SOCIAL PSYCHOLOGY) Aggression and Violence: A Social Psychological Per 2016 35 spective (Frontiers of Social Psychology) 3099 1790021 9781138859890 Brad J. Bushman(Editor) 20 28 GBP Cognitive Behavioral Therapy in Schools: A Tiered A 2016 22 pproach to Youth Mental Health Services 3100 1790017 9781138908482 Linda Raffaele Mendez 20 17.6 GBP Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Ter 2016 35 ror Management Theory Lindsey A. Harvell(Editor) 3101 1790014 9781138843141 20 28 GBP Eros and Economy: Jung, Deleuze, Sexual Difference 2016 95 (Research in Analytical Psychology and Jungian Studies) Barbara Jenkins 3102 1212797 9781138929838 20 76 GBP How to Rethink Psychology: New metaphors for unders 2016 19 tanding people and their behavior Bernard Guerin 3103 1790010 9781138916548 20 15.2 GBP Political Psychology: New Explorations (Frontiers o 2016 38 f Social Psychology) 3104 1790019 9781138802018 Jon A. Krosnick(Editor),I- 20 30.4 GBP Psychology After the Crisis: Scientific paradigms a 2015 24 nd political debate (Psychology After Critique) 3105 1790009 9781848722071 Ian Parker 20 19.2 GBP 3106 1212727 Psychology and the Conduct of Everyday Life 9781138815124 Charlotte Højholt(Editor) 2016 30 20 24 GBP 3107 1790018 Psychology of Emotion: 2nd Edition (Principles of Social Psychology) 9781848725126 Paula M. Niedenthal,Franç 2017 47 20 37.6 GBP 3108 1790016 Psychology of Prejudice and Discrimination: 3rd Edition 9781138947542 Mary E. Kite,Bernard E. 2016 75 20 60 GBP 2015 42 Social Psychology and Politics (Sydney Symposium of Social Psychology) Joseph P. Forgas, William 3109 1790011 9781138829688 20 33.6 GBP 3110 1790013 Social Psychology of Political Polarization 9781138810648 Piercarlo Valdesolo(Editor 2016 35 20 28 GBP The Dark Side of Relationship Pursuit: From Attract 2014 42 ion to Obsession and Stalking William R. Cupach 3111 1790008 9780415896733 20 33.6 GBP 3112 1790020 The Psychology of Desire (100 Cases) 9781462527687 Wilhelm Hofmann PhD(E 2016 28 20 22.4 GBP The Psychology of Human Values (European Monographs 2016 32 in Social Psychology) Gregory R Maio 3113 1212813 9781138655355 20 25.6 GBP 3114 1790015 The Social Psychology of Good and Evil, Second Edition 9781462525393 Arthur G. Miller PhD(Edit 2016 50 20 40 USD 3115 1790012 The Social Psychology of Morality 9781138929074 Joseph P. Forgas(Editor), 2016 40 20 32 GBP 3116 1790022 The Student's Guide to Social Neuroscience 9781138908628 Jamie Ward 2017 40 20 32 GBP CLIMATE CHANGE 3117 2012375 Architecture as the Ethics of Climate 9780415623506 Jin Baek 2016 32 20 25.6 GBP CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND INTERNATIONAL 2011 39.99 DEVELOPMENT 3118 1090137 9781849711531 RYO FUJIKURA AND M 70 12 GBP 2015 99 Climate Change and Energy: Japanese Perspectives on Climate Change Mitigation Strategy (Icp Series on Climate Change Impacts, Adaptation, and Mitiga) 3119 1090202 9781783265602 Yoichi Kaya,Kenji Yamaji 20 79.2 GBP 2009 80 CLIMATE CHANGE AND FOREIGN POLICY (ROUTLEDGE ADVANCES IN INTERNATIONAL RELATIONS AND GLOBAL POLITICS) PAUL G. HARRIS(EDIT 3120 1090114 9780415483452 70 24 GBP CLIMATE CHANGE AND HUMAN SECURITY: THE 2011 65 CHALLENGE TO LOC 3121 1090175 9781848443723 MARK PELLING 70 19.5 GBP 3122 1250329 Climate Change and Tourism in the Asia Pacific 9780415740500 Karen McNamara(Editor) 2014 95 20 76 GBP 3123 1090209 Climate Change Law (Elgar Encyclopedia of Environmental Law, #1) 9781783477609 Daniel A. Farber,Marjan P 2016 225 20 180 GBP 3124 1090181 CLIMATE CHANGE LIABILITY 9781849802864 MICHAEL FAURE, PRO 2011 75 70 22.5 GBP 3125 1090192 Climate Data and Resources: A Reference and Guide 9780415057035 EDWARD LINACRE 1992 43 70 12.9 GBP Climate Finance: Theory and Practice (World Scienti 2016 123 fic Series on the Economics of Climate Change) 3126 1090210 9789814641807 ANIL MARKANDYA,A 20 98.4 GBP 3127 1090170 CLIMATE MANAGEMENT ISSUES 9781439861066 GINES 2012 79 40 47.4 GBP 3128 1090169 ECONOMIC INCENTIVES FOR STORMWATER 9781439845608 THURSTON 2012 86 40 51.6 GBP 3129 1090178 ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE IN, THE 9781849711746 FAN GANG, LORD NIC 2011 75 70 22.5 GBP 3130 1090123 ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE POLICY,THE 9781848440814 ROSE, A. 2009 115 70 34.5 GBP 3131 1090174 ECONOMICS OF POLLUTION CONTROL, THE 9781848440739 KATHLEEN SEGERSON 2010 205 70 61.5 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 76 DIS Sale Price CLIMATE CHANGE Emerging Security Threats in the Middle East: The Impact of Climate 2016 24 Change and Globalization 3132 1171367 9781442247642 Ashok Swain,Anders Jage 20 19.2 GBP ENGAGING THE PUBLIC WITH CLIMATE CHANGE : 2011 49.99 BEHAVIOUR CHA 3133 1090141 9781844079285 LORRAINE WHITMARS 70 15 GBP 3134 1090187 FORESTS AND CLIMATE CHANGE 9781849802826 HALL, A. 2012 75 40 45 GBP 3135 1090171 FUEL TAXES AND THE POOR 9781617260926 STERNER 2012 65 40 39 GBP 3136 1090164 FUTURE CLIMATE CHANGE CC 4V 9780415569811 SAMUEL RANDALLS(E 2012 835 40 501 GBP 3137 1090168 GEOGRAPHY OF CLIMATE CHANGE 9780415696623 ASPINALL 2012 140 40 84 GBP 3138 1090179 GLOBAL CORRUP RPRT - CLIMATE CHANGE 9781849712828 TRANSPARENCY INTE 2011 19.99 70 6 GBP Global Ethics and Climate Change (Edinburgh Studies 2016 20 in Global Ethics EUP) Paul G. Harris 3139 1560073 9781474403993 20 16 GBP 3140 1090197 Handbook on Climate Change and Human Security 9781783470051 Michael R. Redclift,Marco 2015 35 20 28 GBP 3141 1090198 Handbook on Energy and Climate Change 9781782548560 Roger Fouquet,Roger Fou 2015 45 20 36 GBP HEALTH PRACTITIONER'S GUIDE TO CLIMATE CHANGE: 2009 18.99 DIAGNOSIS AND CURE,THE R. K. PACHAURI(FORE 3142 1090156 9781844077298 70 5.7 GBP 2016 95 How Cities Will Save the World: Urban Innovation in the Face of Population Flows, Climate Change and Economic Inequality (Urban Planning and Environm Ray Brescia,John Travis 3143 2150061 9781472450265 20 76 GBP 3144 1090161 HOW TO LIVE A LOW CARBON LIFE 9781844079094 GOODALL 2010 50 70 15 GBP HOW TO LIVE A LOW-CARBON LIFE : THE INDIVIDUAL'S 2010 14.99 GUIDE TO TACKLING CLIMATE CHANGE CHRIS GOODALL 3145 1090129 9781844079100 70 4.5 GBP 3146 1090160 INDOOR AIR QUALITY SAMPLING METHODO 9781439826652 HESS-KOSA 2011 76.99 70 23.1 GBP 2009 65 INNOVATION, MARKETS AND SUSTAINABLE ENERGY :THE CHALLENGE OF HYDROGEN AND FUEL CELLS S. POGUTZ 3147 1090124 9781848441071 70 19.5 GBP 2011 120 INTELLECTUAL PROPERTY AND CLIMATE CHANGE: INVENTING CLE 3148 1090176 9781848446243 MATTHEW RIMMER 70 36 GBP 2010 24.99 INTERDISCIPLINARITY AND CLIMATE CHANGE : TRANSFORMING K 3149 1090143 9780415573887 BHASKAR 70 7.5 GBP 3150 1090150 MANAGING INDOOR AIR QUALITY, FIFTH EDITION 9781439870143 BURROUGHS 2011 76.99 70 23.1 GBP 3151 1090144 METHANE AND CLIMATE CHANGE 9781844078233 DAVE REAY, PETE SMI 2010 49.99 70 15 GBP 3152 1090145 NITROUS OXIDE AND CLIMATE CHANGE 9781844077571 KEITH SMITH(EDITOR) 2010 49.99 70 15 GBP 2010 69.95 PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL SERVICES, FOREST CONSERVATIO 3153 1090146 9781849802994 LUCA TACCONI, SANG 70 20.99 GBP 3154 1090147 PERSONAL CARBON TRADING 9781849711968 YAEL PARAG AND TIN 2010 65 70 19.5 GBP 3155 1090130 POLITICS OF CLIMATE CHANGE: A SURVEY,THE 9781857434965 MAX BOYKOFF(EDITO 2010 130 70 39 GBP 2010 60 PUTTING A PRICE ON CARBON IN SOUTH AFRICA AND OTHER DEV 3156 1090148 9781849712439 HARALD WINKLER AN 70 18 GBP 3157 1090195 Reframing Climate Change: Constructing ecological geopolitics 9781138794375 Shannon O'Lear(Editor),Si 2016 32 20 25.6 GBP 3158 1090204 Reimagining Climate Change 9781138944268 Paul Wapner(Editor),Hilal 2016 85 20 68 GBP 3159 1090134 REQUIEM FOR A SPECIES 9781849710817 Hamilton, Clive 2010 14.99 70 4.5 GBP Research Handbook on Climate Change and Trade Law (Research 2016 195 Handbooks in Climate Law) Panagiotis Delimatsis 3160 1090205 9781783478439 20 156 GBP Research Handbook on Climate Change Mitigation Law 2016 45 (Research Handbooks in Environmental Law series) 3161 1090206 9781784710200 Geert Van Calster,Wim V 20 36 GBP 3162 1090199 Research Handbook on Climate Governance 9781783470594 Karin Backstrand,Eva Lov 2016 210 20 168 GBP 3163 1090186 RESPONDING TO CLIMATE CHANGE 9780857939951 HAHN, C.H. LEE, S.-H. 2012 75 40 45 GBP SOCIAL DIMENSIONS OF CLIMATE CHANGE : EQUITY AND 2010 30 VULNERABILITY IN A WARMING WORLD 3164 1090158 9780821378878 ROBIN MEARNS; AND 70 9 USD The Climate Resilient Organization: Adaptation and Resilience to 2016 25 Climate Change and Weather Extremes Martina K. Linnenluecke, 3165 1090207 9781786433398 20 20 GBP 2015 70 The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation (New Horizons in Environmental Politics series) Guri Bang,Arild Underdal, 3166 1090200 9781784714925 20 56 GBP 3167 1090208 The Economics of Climate-Resilient Development 9781785360305 Sam Fankhauser,Thomas 2016 75 20 60 GBP 3168 1090172 TRANS LOW CARBON CLIMATE RESIL ECON 9781844078615 SRINIVASAN 2012 85 40 51 GBP WORLD DEVELOPMENT REPORT 2010 : DEVELOPMENT 2010 26 AND CLIMATE CHANGE 3169 1090131 9780821379875 WORLD BANK 70 7.8 USD GEOGRAPHY 3170 1080566 An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics 9780415457972 MATTHEW HANNAH 2015 35 20 28 GBP 3171 1080557 AUTOMOBILITY IN TRANSITION? 9780415885058 GEELS 2012 32 40 19.2 GBP 3172 1080573 Broadband Telecommunications and Regional Development 9781138013919 Tony H. Grubesic,Elizabet 2016 100 20 80 GBP 3173 1090209 Climate Change Law (Elgar Encyclopedia of Environmental Law, #1) 9781783477609 Daniel A. Farber,Marjan P 2016 225 20 180 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 77 DIS Sale Price GEOGRAPHY 3174 1090192 Climate Data and Resources: A Reference and Guide 9780415057035 EDWARD LINACRE 1992 43 70 12.9 GBP 3175 1080534 COMM RIGHTS,CONSERV, CONTESTED LAND 9781844079162 ed: Nelson, Fred 2010 60 70 18 GBP 3176 1080535 FINDERS KEEPERS? 9781933115832 Daintith, Terence 2010 34.99 70 10.5 GBP Green Belts: Past; present; future? (Routledge Stud 2016 70 ies in Urbanism and the City) 3177 2150054 9781138858237 John Sturzaker,Ian Mell 20 56 GBP Handbook of Research Methods and Applications in Ec 2015 180 onomic Geography 3178 1080575 9780857932662 Charlie Karlsson,Martin A 20 144 GBP 3179 2150049 Local and Regional Development (Textbook) 9781138785724 Andy Pike,Andrés Rodrig 2016 33 20 26.4 GBP 3180 2060774 Map: Exploring the World 9780714869445 Victoria Clarke(Editor) 2015 40 15 34 GBP MasterClass in Geography Education: Transforming Te 2015 29 aching and Learning Sue Brindley(Series Editor 3181 1080565 9781472535719 20 23.2 GBP 2016 90 Public Urban Space, Gender and Segregation: Women-only urban parks in Iran (Routledge Studies in Human Geography) Reza Arjmand 3182 1290401 9781472473370 20 72 GBP 2016 90 Shrinking Cities: Understanding urban decline in the United States (Routledge Studies in Urbanism and the City) Russell Weaver,Sharmisth 3183 2150051 9781138796867 20 72 GBP 3184 1080476 TRANSBOUNDARY RISK GOVERNANCE 9781844077915 YLVA UGGLA 2010 60 70 18 GBP Transport, Mobility, and the Production of Urban Sp 2015 95 ace (Routledge Studies in Human Geography) 3185 1080572 9781138891340 David Prytherch(Editor) 20 76 GBP 3186 2150050 Urban Theory: New critical perspectives 9781138793385 Mark Jayne(Editor),Kevin 2016 29 20 23.2 GBP GIS & REMOTE SENSING 3187 1750002 GPS for Land Surveyors, Fourth Edition(B&Eb) 9781466583108 JAN VAN SICKLE 2014 68 20 54.4 GBP 3188 1750000 Remote Sensing Handbook - Three Volume Set 9781482218015 PRASAD S. THENKABA 2015 409 20 327.2 GBP Remote Sensing Handbook - Three Volume Set: Remote Sensing of 2016 156 Water Resources, Disasters, and Urban Studies 3189 1750003 9781482217919 PRASAD S. THENKABA 20 124.8 GBP Remote Sensing Handbook - Three Volume Set: Remotel 2016 156 y Sensed Data Characterization, Classification, and Accuracies 3190 1750001 9781482217865 PRASAD S. THENKABA 20 124.8 GBP HUMAN GEOGRAPHY 3191 2012393 Capital Cities: Varieties and Patterns of Development and Relocation 9781138837775 Vadim Rossman 2016 95 20 76 GBP Cities at Risk: Planning for and Recovering from Na 2016 65 tural Disasters (Global Urban Studies) Pierre Filion,Gary Sands 3192 2150059 9781472441683 20 52 GBP CONTESTING DEVELOPMENT: CRITICAL STRUGGLES FOR 2010 30.99 SOCIAL C PHILIP MCMICHAEL(E 3193 1650026 9780415873321 70 9.3 GBP 3194 1650016 ECOLOGICAL MODERNISATION READER,THE 9780415453707 ARTHUR P.J. MOL, DA 2009 100 70 30 GBP Global Green Infrastructure: Lessons for successful 2016 35 policy-making, investment and management 3195 2150053 9781138854642 Ian Mell 20 28 GBP How Great Cities Happen: Integrating People, Land U 2017 95 se and Transport 3196 2150042 9781784718381 John Stanley,Janet Stanle 20 76 GBP 3197 1650028 MIGRATION (KEY IDEAS IN GEOGRAPHY) 9780415776660 SAMERS, MICHAEL| 2010 24.99 70 7.5 GBP 3198 1250359 Political Ecology and Tourism 9781138852464 Sanjay Nepal(Editor),Jark 2016 90 20 72 GBP 3199 1231309 Studying Cities: An Introduction to Urban Research Methods 9780415738019 Mark Abrahamson 2016 28 20 22.4 GBP 3200 2150066 The Full Cost of Poor Housing 9781848064454 Mike Roys,Simon Nicol,H 2016 35 20 28 GBP 3201 2012411 The Social Fabric of Cities (Design and the Built Environment) 9781472470669 Vinicius M Netto 2016 95 20 76 GBP HISTORY 3202 2060832 50 Strategies That Changed History 9781845436131 DANIEL SMITH 2015 13 20 10.4 GBP A Cultural History of the Ottomans: The Imperial El 2016 25 ite and Its Artefacts SURAIYA FAROQHI 3203 1171249 9781784530969 20 20 GBP 3204 1122086 A History of Applied Linguistics: From 1980 to the present 9781138820661 Kees de Bot 2015 28 20 22.4 GBP 3205 1111925 A History of Islamic Societies 9780521514309 Ira M. Lapidus 2014 80 20 64 GBP 3206 1101018 A HISTORY OF JAPAN (ROUTLEDGE LIBRARY EDITIONS) 9780415585385 SAITO, HISHO 2011 85 70 25.5 GBP 3207 1101184 A History of Science in World Cultures: Voices of Knowledge 9780415639842 SCOTT L. MONTGOME 2016 31 20 24.8 GBP 3208 2060776 A History of the Fitzwilliam 1816-2016 9781781300343 Lucilla Burn 2015 25 20 20 GBP 3209 1101182 A History of the New India: Past and Present 9780415435796 Eugene F. Irschick 2015 31 20 24.8 GBP 3210 2012132 A Landscape of Architecture, History and Fiction 9781138852297 Jonathan Hill 2016 35 20 28 GBP 3211 1183164 A Little History of Religion 9780300208832 RICHARD HOLLOWAY 2016 25 20 20 USD A New History of the Humanities: The Search for Pri 2016 19 nciples and Patterns from Antiquity to the Present Rens Bod 3212 1101217 9780198758396 20 15.2 GBP 3213 1030458 A Research Guide to the Ancient World 9781442237391 Jason de Medeiros 2014 100 20 80 GBP Row Book Code Title ISBN Author Year Price Page 78 DIS Sale Price HISTORY 2016 99 A Short History of the Middle East: From the Rise of Islam to Modern Times (Routledge Library Editions: History of the Middle East) (Volume 11) George E. Kirk 3214 1171333 9781138221956 20 79.2 GBP 3215 1101074 A SOCIAL HISTORY OF MATERNITY AND CHILDBIRTH 9780415561624 SMITH (EDITOR) 2012 85 40 51 GBP 3216 1171053 Afghan Modern: The History of a Global Nation 9780674286092 ROBERT D. CREWS 2015 30 20 24 USD 3217 1290251 Akharin soghote ariaha 9781588140982 Êæ˜áí äíÔÇÈæÑí¡ äÕÑÇá 2014 75 20 60 USD 3218 1171292 Alexander the Great and the East: History, Art, Tradition (Philippika) 9783447107105 Krzysztof Nawotka(Editor 2016 88 10 79.2 EUR 3219 1101084 AMERICAN ANTI-WAR MOVEMENT--HAL, THE 9780415800846 HALL, SIMON 2012 25 40 15 GBP An Apocalyptic History of the Early Fatimid Empire 2016 70 (Edinburgh Studies in Islamic Apocalypticism and Eschatology) Jamel Velji 3220 1112212 9780748690886 20 56 GBP 2015 95 An Arab Ambassador in the Mediterranean World: The Travels of Muhammad ibn 'Uthman al-Miknasi, 1779-1788 (Culture and Civilization in the Middle Nabil Matar 3221 1171095 9781138791527 20 76 GBP An Arabic Musical and Socio-Cultural Glossary of Ki 2015 121 tab al-Aghani (Islamic History and Civilization) (Arabic Edition) 3222 1111976 9789004277502 GEORGE DIMITRI SAW 20 96.8 EUR Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postc 2010 45 olonial World, 1870-1940 (Studies in Global Social History) 3223 1202672 9789004250550 Lucien Van Der Walt(Edit 70 13.5 EUR ANTISEMITISM: AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 2009 148 VOLUME 21 3224 1100979 9783598237218 SARA GROSVALD (EDI 70 44.4 EUR 3225 1270749 Armed Forces and Insurgents in Modern Asia 9781138650060 Kaushik Roy,Sourish Sah 2016 95 20 76 GBP Armenian Kesaria /Kayseri and Cappadocia (Ucla Arme 2013 42 nian History and Culture: Historic Armenian Cities and Provinces) Richard G. Hovannisian(E 3226 1101159 9781568591599 40 25.2 USD 2014 107 ART, HISTORY AND THE HISTORIOGRAPHY OF JUDAISM IN THE GRECO-ROMAN WORLD (BRILL REFERENCE LIBRARY OF JUDAISM) STEVEN FINE 3227 2060645 9789004238169 20 85.6 EUR Arts of the Hellenized East: From the Age of Alexan 2015 45 der the Great to the Sasanian Era 3228 2060804 9780500970690 Martha L. Carter, Pieter M 20 36 GBP 3229 1111900 Atlas of Islamic History 9781138821309 Andrew Currie 2014 29 20 23.2 GBP Atlas of Southeast Europe: Geopolitics and History: 2014 249 1521-1699 (Handbook of Oriental Studies. Section 1 the Near and Middle East) Hans H. A. Hötte 3230 1101151 9789004214675 20 199.2 EUR 3231 2060603 Before Siam: Essays in Art and Archaeology 9786167339412 STEPHEN A. MURPHY( 2014 30 20 24 GBP 3232 1193013 Boundaries of the Universe 9780415474825 Glasby, John S 2009 100 70 30 GBP BREAKING THE WAVE: WOMEN, THEIR ORGANIZATIONS, 2011 24.99 AND FEMI 3233 1101020 9780415874007 KATHLEEN A. LAUGH 70 7.5 GBP Brill's Encyclopedia of Sikhism: History, Literatur 2017 249 e, Society, Beyond Punjab (Handbook of Oriental Studies) 3234 سفارش ثبت 9789004297456 Knut A. Jacobsen(Editor), 20 199.2 EUR 2015 25 BRITAIN AND ARAB UNITY: A DOCUMENTARY HISTORY FROM THE TREATY OF VERSAILLES TO THE END OF WORLD WAR II 3235 1170841 9781780766515 YOUNAN LABIB RIZK 20 20 GBP 3236 1193009 British Scientists of the Twentieth Century 9780415474535 Crowther, J G 2009 105 70 31.5 GBP 3237 1112058 Brunei - History, Islam, Society and Contemporary Issues 9781138787650 Ooi Keat Gin(Editor) 2016 100 20 80 GBP Celebrity in Chief: A History of the Presidents and 2016 20 the Culture of Stardom, With a New Epilogue on Hillary and "The Donald" 3238 1202850 9781138235779 Kenneth T. Walsh 20 16 GBP Central Eurasia in the Middle Ages: Studies in Hono 2016 68 ur of Peter B. Golden (Turcologica) 3239 1171290 9783447106641 Osman Karatay(Editor),Ist 10 61.2 EUR Christian-muslim Relations: A Bibliographical Histo 2015 249 ry: Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America 1500-1600 (

Comments

 
9 + 5 =  Solve This To Prove You are a Real Person, not a SPAM script.

Site Map | Printable View | دانلود کتاب مقاله پایان نامه | تهیه استاندارد | پسورد دانشگاه |© شرکت هوشمند رایانه طاها

دانلود کتاب
پسورد دانشگاه ها
تبادل لینک رایگان

لینک دوستان ( نحوه ی تبادل لینک و مشاهده سایر لینک ها )